Історія України

аспект історії
(Перенаправлено з Козацька доба)

Історія України — історія земель сучасної України, українського народу та інших національностей, що проживають на території України, від доісторичних часів до сьогодення. Появі Української держави передував тривалий процес етногенезу українців, після виникнення якої сформувалась українська нація.

Історичні назви українських територійРедагувати

Докладніше: Назва України

Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України — Руська земля. У X—XIII ст. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному — на окреслення ядра політичної спільноти — Середнього Подніпров'я, і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього. Понад 400-літня традиція ототожнення себе з Руською землею не зникла і після розпаду цієї єдності. Тільки Галицько-Волинська держава, увійшовши до складу Корони Польської як особистий домен короля, офіційно іменувалася з першої третини XV ст. Руським воєводством[1].

Константинопольський патріархат задля розпізнання нового — московського і старого — київського святительських церковних осередків у першій половині XIV ст. вперше почав вживати поняття Micra Rosia (Мала Росія)‚ на відміну від Megale Rosia (Велика Росія). У церковно-адміністративному значенні поняття Мала Росія вживав Константинополь для позначення українських єпархій. З константинопольських грамот цей вислів в останній чверті XIV ст. перейшов до церковного письменства як урочистий синонім українського православного простору Польщі та Литовського князівства, а з кінця XVII — початку XVIII ст. став ототожнюватися з територією Козацької держави, аж врешті офіційно замінив її попередню назву (Україна)[2].

На західноєвропейських географічних мапах зе́млі колишніх північно-східних князівств послідовно позначалися як Moscovia. Натомість терени колишніх Чернігівського, Київського і Галицько-Волинського князівств, ототожнювані з первісною, материнською Руссю, завжди позначені як Russia чи Ruthenia (з XVI ст. — також Roxolania)[2].

Паралельно у внутрішньому вжитку з XVI ст., а особливо після укладення Люблінської унії 1569 р. нарівні зі словом Русь починають дедалі активніше вживати поняття Україна (саме ця назва зустрічається також у деяких іноземних документах — наприклад, у списках студентів Сорбонни). Характерно, що, як колись у княжі часи — Руська земля, слово Україна вживали у двох значеннях: конкретно-географічному — на означення Подніпров'я, і розширеному — як синонім усього українського простору[2].

Остаточно і юридично назва Україна закріпилася на початку XX століття за часів УНР[3].

Доісторичний періодРедагувати

Кам'яна добаРедагувати

Палеоліт (1,5 млн — 11 тис. років тому). Перші люди на території сучасної України з'явилися в епоху раннього палеоліту, так звану ашельську добу, понад 900—800 тис. років тому[4]. Найдавніша стоянка первісної людини на території України, Королево-1 на Закарпатті, віком від 1 млн років (гюнцьке зледеніння)[5]. У верхніх шарах пізнього палеоліту сліди культури ашель і мустьє. Останнє палеолітичне поселення існувало тут на початку вюрмського зледеніння — близько 50 тис. років тому[5]. Заселення відбувалося із заходу на схід, кількаразовими хвилями, і тривало до 100 тис. років тому. Знаряддя праці цих людей, у яких археологи вбачають пітекантропів, виявлено окрім Закарпаття також на Наддністрянщині, Житомирщині, Донбасі та в Криму. Проте викопних решток пітекантропів не знайдено[4]. Антропогенез проходив в умовах періодичних зледенінь: гюнцького, міндельського, ріського (максимальне, льодовик доходив до умовної лінії Дніпро — Львів) і вюрмського, які формували природні зони України: тундру, лісостеп і степ[6].

У середньому палеоліті, у так звану мустьєрську добу, що тривала 100—35 тис. років тому, територію України займали неандертальці. Дослідники виявили понад 300 стоянок і поховань цих людей, переважно у гірських районах Закарпаття, Прикарпаття, Надпоріжжя, ряд стоянок в печерах східної частини Кримських гір — Киїк-Коба, Пролом I, Буран-Кая III, Вовчий Грот[7]. На стоянці Молодове на Дністрі була знайдена лопатка мамонта з малюнками на ній[8].

Люди сучасного типу, Homo sapiens sapiens, або кроманьйонці, сформувалися у період верхнього палеоліту, понад 40—35 тис. років тому. На теренах України мешкали представники європеоїдної раси, які витіснили неандертальців[9]. Кроманьйонці мали примітивну родову організацію і були суспільством мисливців-збирачів. Археологи знайшли близько 800 пам'яток цих людей в Україні і виділяють їх у закарпатську, дністровську, волинську, середньодніпровську та степову групи[9]. На сході країни визначною пам'яткою пізнього палеоліту слугують перші петрогліфи Кам'яної Могили (останець часів Сарматського моря), це місце було культовим центром кроманьйонців степової зони[10]. Відомі стоянки часів пізнього палеоліту на території України: Мізин (на правому березі Десни), Межиріч (Черкащина), Кирилівська (у межах Києва).

Мезоліт (11-8 тис. років тому). Період збігся з таненням льодовика та початком нової геологічної доби — голоцену. Загальне потепління сприяло збільшенню кількості населення. Апогей розвитку мисливського господарства. Зникнення льодовикової фауни внаслідок комплексу факторів (від кліматичних змін до прямого винищення людиною) призводить до остаточної кризи палеолітичних засобів мисливства. У цей період людина одомашнила собаку, винайшла лук і рибальське знаряддя. Замість колективного полювання на стадних тварин ця справа стає індивідуальною. Відбувається загальна індивідуалізація способу життя, побутове виокремлення родин від спільного роду. Одночасно відбувався поступовий перехід від кочового до осілого життя. Формувались перші територіальні громади. Середня очікувана тривалість життя збільшилась від 20-25 років до 35. У цей час на території сучасної України відбувається поширення мікролітів. В Україні виявлено понад 300 мезолітичних місцезнаходжень, які класифікують у південно-степову та полісько-лісостепову культурно-територіальні зони[11]. Криза привласнюваного мезолітичного господарства поступово змусила людей приступити до відтворювальних форм господарювання.

Неоліт (8-6 тис. років тому). Відбувається неолітична революція (термін запропоновано Гордоном Чайльдом) — перехід від привласнювального господарства (полювання, збиральництво) до відтворюючого (тваринництво, землеробство). Населення переходить до осілого способу життя, винаходить кераміку (що посіла важливе місце в поліпшенні засобів приготування й зберігання їжі), займається землеробством і скотарством (одомашнено більшість сучасних свійських тварин), що через нерівномірність географічних умов призводить до територіального поділу праці й розвитку торгівлі. З'являється ремісництво (особливо плетіння, на основі якого в деяких груп населення виникло ткацтво) і прошарок людей-організаторів з яких викристалізовується з часом аристократія. Стабілізувався ландшафтний поділ України на лісову, лісостепову і степову зони, утворився гумусний покрив землі. Неолітичні культури України формувалися під впливом досягнень осередків Близького Сходу, які імпортувалися переважно через Балканський півострів і Подунав'я[12]. До цього часу відноситься буго-дністровська культура.

Початок доби металівРедагувати

Енеоліт, або мідна доба (7-5 тис. років тому). Ця епоха позначилась впровадженням мідних знарядь праці. Стала виразнішою господарча спеціалізація природно-кліматичних зон: скотарство у степу, хліборобство у лісостепу і мисливство у лісовій смузі. Час великих землеробських культур на теренах України, перш за все трипільської (V—III тисячоліття до н. е.) — культури величезних як на той час (10-15 тис. мешканців) концентричних протоміст з двоповерховими будівлями. Трипільці мали гончарські печі та власну знакову систему, тобто були близькі до створення власної цивілізації. Однак цьому завадив екстенсивний характер хліборобства, який розпорошив сили трипільців[13]. Цю археологічну культуру було вперше відкрито Вікентієм Хвойкою, пізніше ретельно досліджено археологами Тетяною Пассек та Михайлом Відейко. На сході України ці часи представлені середньостогівською культурою.

Бронзова доба. Занепад трипільської культури позначився консолідацією скотарів і появою ямної культури (2800—2300 до н. е.), у носіях якої вчені вбачають аріїв, індоєвропейців[14]. Вони охоплювали територію від Криму до Київського Полісся. На базі цієї культури на південному-сході Україні постає катакомбна культура (2300—1300 до н. е.), носії якої перебували у контактах з хліборобською культурою шнуркової кераміки (2300—1700 до н. е.), що займала територію північного заходу країни[15]. Після XVII століття до н. е. катакомбну культуру заступила зрубна культура (1700—1300 до н. е.), яка асоціюється з іраномовними племенами скотарів, а культуру шнуркової кераміки на теренах України витіснила тшинецька культура (1700—1200 до н. е.), яку пов'язують із праслов'янсько-балтською спільністю хліборобів[16].

На XII—X століття до н. е. територія України залишалася розділеною між різними культурними спільнотами, північні ліси на заході займали праслов'яни, а на сході — прафіноугри; у лісостепу мешкали фрако-іллірійські, а у степу — північноіранські племена.

Давня історіяРедагувати

Скіфо-сарматська добаРедагувати

Кімерійці — перші відомі скотарські іранські племена на теренах сучасної України, що прийшли близько 1500 років до н. е. з Передньої Азії через Кавказ і заселили степову й лісостепову зони. Вони перші принесли з собою залізне знаряддя (залізні мечі, оздоблені бронзою руків'я) й започаткували нову добу — залізну. Поховання робили як й інші іранці в курганах. У Гомера кіммерійці згадуються в в «Одіссеї» під етнонімом «гіпемологи», тобто ті, що п'ють кобиляче молоко. Про «уславлених кобилодойців» повідомляє не тільки Гомер, але й такі відомі античні автори, як Геродот, Каллімах, Страбон. Ассирійські клинописні джерела згадують цей народ під назвою «гамірра». Кімерійці займали значну територію між Дністром і Доном, а також Кримський півострів де вони мали укріплені городища. Саме кіммерійці збудували близько 1250 року до н. е. перше відоме місто-порт на території України. Їхнім головним заняттям були військові походи. Вважається, що кімерійці є гілкою давньоіранського кочового народу, генетично близького до скіфів.

Скіфи, інші іранські племена з Центральної Азії, у VII столітті до н. е. витискли кімерійців зі степу. Вони також були скотарями, кочовиками, полюбляли воювати. У Криму вони мирно асимілювалися з таврами, які жили тут з I тис. до н. е. й займалися скотарством, рільництвом та рибальством. Через тісні торговельні й культурні зв'язки з грецькими колоністами Північного Причорномор'я їхня культура, побут, міфологія та звичаї були добре описані («Скіфія» Геродота) й дійшли до нас. У Північному Криму та нижній течії Дніпра відома велика кількість скіфських поховань-курганів (Товста Могила, Солоха). Розрізняють скіфів-орачів (північні) та скіфів-скотарів (південні). Серед південних скіфів вирізнялись, так звані «царські», які панували над іншими, збираючи з них данину. Царські скіфи поступово під впливом греків переходять до осілого способу життя (Неаполь Скіфський), утворюється перше державне об'єднання, відоме під назвою «царство Атея».

У II—III століттях скіфи поступово зі сходу витискуються іншими кочовими скотарськими іранськими племенами — сарматами (савроматами). Ці народи добре відомі своєю войовничістю і міцною статурою. Важка сарматська кіннота була затребувана римською армією в різних куточках імперії. Значну роль у житті сарматів відігравали жінки-амазонки. Археологічна культура сарматів значно бідніша за скіфську.

З IV століття після перенесення столиці Римської імперії до Костянтинополя, а згодом й розділу держави на західну та східну частини, територія України починає інтенсивніше потрапляти під культурний вплив Візантії.

Давньогрецькі колоніїРедагувати

У VIII столітті до н. е. в Греції відбувається демографічний вибух. Через брак родючих земель це спричинює масоване розселення і грецьку колонізацію Середземноморського світу (за словами давньоримського історика Плутарха, греки на берегах Середземного моря розсілися «немов ті жаби на берегах ставу»). Колонізація торкається й північних берегів Чорного моря. Ці процеси підсилюють незалежність окремих громад, дають альтернативу царській тиранії в полісах, отже пожвавлюють перехід до демократичних форм правління. VI століттям до н. е. датується вік появи першого грецького поселення на острові Березань в гирлі Дніпра (Борисфеніда). З часом на півдні сучасної України з'являються інші міста-держави: Тіра і Ніконій (на Дністрі), Ольвія (іонійська культура на Південному Бузі), Херсонес (дорійська культура біля сучасного Севастополя), Пантікапей (біля сучасної Керчі), Феодосія, Танаїс (в гирлі Дону). Економіка давньогрецьких полісів базувалась на високорозвиненому ремісництві, землеробстві (пшениця, виноград) та торгівлі з місцевими. До материнських полісів направляли хліб, вино, рибний соус гарун, виміняне хутро, мед, худобу. У полісах була розвинена рабовласницька демократія — уся влада належала громадянам («демосу»), що зі зброєю в руках боронили власну громаду й радились на агорах, шляхом голосуваннях вирішували важливі питання. Окрім громадян поліси населяли безправні раби, інші греки, що не були громадянами, займались здебільшого торгівлею («метеки») та іноземці «ксени». Головним джерелом постачання рабів був військовий полон, народження від рабині чи купівля на невільничих ринках. Колонії складалися власне з поліса та сільськогосподарських округів. Міста було оснащено водогоном та водостоком, були поширені ремесла й торгівля, карбувались власні монети. Нащадки давніх греків мешкали в Криму аж до кінця XVIII століття, коли за наказом Катерини II їх було насильно переселено у Приазов'я.

У V столітті до н. е. на берегах Керченської протоки, між Керченським та Таманським півостровами утворюється сильна централізована Боспорська держава. Спершу це був союз полісів (Феодосія, Фанагорія та ін., столицею був Пантікапей), які мали певну автономію, та згодом це об'єднання перетворилося на абсолютну монархію. Економіка цього царства була побудована на сільському господарстві та торгівлі з Афінами, куди вивозили до 5 млн пудів зерна щорічно. З часом Боспор тривало протистоїть експансії Риму на північний схід. Останній її правитель Мітрідат VI Євпатор у I столітті до н. е. зазнав остаточної поразки й вкоротив собі віку. Північне Причорномор'я потрапляє під вплив Римської імперії, хоча офіційні кордони держави проходили Дунаєм-Дністром (Траянові вали) і Кавказькими горами, а в Криму римські гарнізони перебували лише в окремих полісах.

Давньогрецька культура принесла до Північного Причорномор'я античну архітектуру, мистецтво, освіту, розвинену науку (особливо медицину), виноградарство та виноробство. Як наслідок грецької колонізації: розвиток демократичного устрою, технологій землеробства і ремесел, урбанізація, уведення в обіг монети, південний вектор цивілізаційної орієнтації населення.

Готські часиРедагувати

Після розколу Римської імперії на Західну та Східну настав візантійський період в історії Північного Причорномор'я. У середині III ст. н. е. з басейну Вісли (вельбарська культура) на землі легендарного родючого Оюму переселяються скандинавські племена готів. Військова вправність та вождівська організація дозволила їм за часів Германариха підкорити величезні території в Східній Європі, місцеве землеробське населення лісової частини Подніпров'я (легендарна страта антського вождя Божа) та витіснити його на північ, вигнати іранські племена сарматів зі степу та завоювати Крим. Це призвело до заснування ними власного королівства (описаного в праці «Гетика» римського історика Йордана) зі столицею Данпарстад (ймовірно, городище біля села Башмачка, Дніпропетровської області). Деякі вчені вважають, що готи також були причетні до формування черняхівської археологічної культури (кінець II — середина V століття н. е.) — одного з найцікавіших явищ у дописемній історії на землях України[2]. Нині відомо близько 5 тис. черняхівських старожитностей, переважно поселень, а їх географія ототожнюється із значною частиною сучасної території України. Зокрема, зафіксовано, що саме в цей час на території України уперше стали використовувати гончарний круг та залізні лемеші, запровадили склоробне виробництво, всебічно розвинули металургію та різноманітні залізообробні ремесла[17]. Цю державу знищив 375 року н. е. союз кочових азійських племен гунів, яких очолював Баламбер. Невдовзі гуни створили між Доном і Карпатами могутню державу, на чолі якої став Аттіла (помер 453 року). Після кількох поразок від римлян і союзників вона втрачає силу і розпадається.

Ці процеси дали змогу нащадкам племен київської культури, що сформувалась на основі пізньозарубинецької та була витіснена готами на північ, знову вийти на світову арену й поновити розселення праслов'ян (колочинська, пеньківська культури) на південь в лісостеп і степ, перейти Карпати і Дунай і потрапити до Паннонії та Візантійської імперії. Скориставшись наслідками юстиніанової чуми VI століття слов'яни заселяють майже спустошені Балкани й стають головним етно-культурним рушієм цього регіону на наступні 1,5 тис. років.

Середні вікиРедагувати

Кочові державиРедагувати

Після великого переселення народів в Північному Причорномор'ї почався довгий період нестабільності. Після держави кочовиків гунів був створений Аварський каганат. Після його розпаду східну частину України заселяли осілі племена аланів (Подоння) і кочові булгари, що мігрували Північним Причорномор'ям за Дунай до сучасної Болгарії. Торговельні шляхи степом (Великий шовковий шлях між Китаєм і Візантією) з VII століття контролював Хозарський каганат, археологічно представлений салтово-маяцькою культурою[18]. Через територію країни зі сходу до Паннонії (сучасна Угорщина) пізніше переселялись угри — легендарні Леведія (між Дніпром і Доном), Етелькуза (між Дніпром і Дністром), Угорське урочище в Києві. В часи Київської Русі в степовій зоні існували держави печенігів і половців (кипчаки).

Східні слов'яни у давнинуРедагувати

Докладніше: Праслов'яни

Прабатьківщина слов'ян не має загальновизнаної локалізації. Перші згадки про слов'ян трапляються у римських авторів I—II століття н. е. Плінія Старшого, Тацита, Птолемея, де слов'яни виступають як «венеди» або «венети». Етнонім «склавіни» вперше використовують візантійські автори. Йордан сповіщає, що в VI столітті вже були три гілки слов'ян: венеди (на північ і схід від Вісли й Карпат), анти (між Дністром і Дніпром) і склавіни (Нижнє Подунав'я). Більшість вчених вбачає у процесі розселення цих племен початок формування окремих слов'янських народів, зокрема українського. Пізніше слов'ян більш детально описав візантійський історик Прокопій Кесарійський у своїй трилогії «Історії війн» імператора Юстиніана (527—565). Це були часи, коли на спустошені юстиніановою чумою Балкани з півночі під тиском Великого переселення народів переселялись і слов'янські племена.

Між V—VII століттями на території склавинів та антів формуються локальні культурні ареали, які поступово кристалізувалися у союзи місцевих слов'янських племен. Племінні союзи слов'ян на теренах сучасної України: поляни (з центром в Києві), сіверяни (Чернігів), деревляни (Житомир), волиняни (ймовірно, Волинь), дуліби — у верхів'ях Дністра та басейні Західного Бугу, уличі (бузько-дністрове межиріччя), тиверці (дністрово-прутське межиріччя), білі хорвати, або хорутани (Прикарпаття). На території Східноєвропейської рівнини також жили інші слов'янські племена: дреговичі, радимичі, в'ятичі, кривичі, ільменські словени (Новгород). Економічною основою східнослов'янських племен була родова власність на землю, коли знаряддя праці, продукти та майно поступово розділяють між родинами. Характерною рисою суспільного ладу була наявність сільської громади як об'єднання індивідуальних господарств. Слов'яни провадили осілий спосіб життя, що вимагало орне хліборобство — основа господарства. Вирощували пшеницю, жито, просо, ячмінь та ріпу. Зерно мололи на зернотертках, а потім — на жорнах. Поширене було й тваринництво, переважно розводили велику рогату худобу, свиней, овець, кіз. Менше значення мало рибальство, а полювання велось для здобуття цінного хутра. У релігійному світогляді формується культ природи на чолі з Перуном.

Вождівство було владним устроєм в слов'янських племенах. Вождь — виборна посада, заснована на особистих рисах і вчинках лідера. У IX столітті виборні вожді поступово замінюються аристократією та успадкуванням посад. У боротьбі з узурпацією влади племінною верхівкою та з міжусобицями всередині самої аристократії альтернативою виступають запрошені зі сторони військові лідери. У другій половині IX століття арабські джерела згадують про формування у Східній Європі (з проблематичною локалізацією) трьох політичних утворень народу русів: Куяби (Київ?, Повіслення?), Салавії (Ладога?) та Арсанії (Скандинавія?, Тмуторокань?).

Київська РусьРедагувати

Докладніше: Київська Русь

Утворення та становленняРедагувати

Перша нині відома достовірна згадка про русів датується 839 роком у франкській хроніці «Бертинські аннали». З IX століття скандинавські мореплавці почали освоювати новий торговий шлях на південь, який дістав назву «шлях із варягів у греки». Він починався від озера Ільмень, а далі проходив де малими річками, де волоком і Дніпром до Чорного моря. Київ відігравав велику роль завдяки своєму положенню на місці злиття трьох найбільших артерій Русі — Дніпра, Прип'яті та Десни, це дозволяло контролювати увесь дніпровський шлях та сприяло торгівлі. Тому біля Києва починає формуватися певний союз племен.

Візантійська імперія дізнається про нове потужне об'єднання після походу Аскольда та Діра на Константинополь 860 року. Візантійські пам'ятки виразно зафіксували навернення до християнства варяга Аскольда та його дружини. Вже 862 року жителі Новгороду запросили нормана Рюрика до себе князем. Після його смерті в нього залишився малолітній син Ігор, а влада перейшла до його родича Олега — який став над ним регентом. Приїхавши до Києва 882 року, він обманом убив місцевих володарів Аскольда й Діра та заволодів престолом.

Київ стає столицею держави, яка об'єднує придніпровські землі та Новгород. Олег значно зміцнив державу та провів кілька вдалих походів до Візантії, за результатами якого 907 року остання виплатила величезну контрибуцію та дала право безмитної торгівлі. Коли Ігор виріс, обійняв княжий престол 912 року та продовжив політику зміцнення Русі, приєднавши уличів та тиверців. 944 року уклав угоду з Візантіє, менш вигідну ніж Олег. Ігоря вбили деревляни під час збору дані 945 року.

Ольга, вдова Ігоря, жорстоко помстилася за смерть чоловіка. Вона прийняла християнство, провела податкову реформу, яка впорядкувала збір данини та здійснила кілька важливих дипломатичних місій. Київське князівство Ольга передала 964 року Святославу (сину Ігоря), який був дуже войовничим та провів майже все життя в походах. Він підкорив в'ятичів і розгромив Хозарський каганат, державне утворення хозарів на сході. Вів дуже успішні війни з болгарами, навіть хотів перенести столицю власної держави до Переяславця, та Візантією. Але 971 року потрапив в облогу у фортеці Доростол. Йому довелося повернути завойовані землі та повернутися до Києва. Дорогою, біля дніпровських порогів, його вбили печеніги, що були у змові з Візантією.

Хрещення і розквітРедагувати

Докладніше: Хрещення Русі

За роки правління Володимира Святославича (978—1015) Русь значно збільшується за рахунок приєднання Червоної Русі, Закарпаття й Корсуня. Тобто Київська Русь стає найбільшою державою Європи з населенням понад 5 млн людей та територією 800 тис. км². Соціально-економічний устрій держави не відрізнявся від устрою інших тогочасних європейських держав. Основу його складало натуральне господарство, громадське володіння землею, підсічно-вогневе землеробство, скотарство. Державні інституції займались восени збиранням данини (кружляння, полюддя), зовнішньою торгівлею (імпорт зброї, предметів розкоші, вина; експорт хутра, меду, шкір, воску, рабів), військовою підтримкою купців та війнами. Значне місце займає князівська дружина. Володимир провів реформу місцевого самоврядування, ліквідувавши племінні автономії та ставлячи своїх намісників. 988 року Володимир оголосив прийняття християнства Візантії. На відміну від спроб Ольги та Аскольда, це торкнулося широких верств населення. Хрещення стало вирішальним кроком протягом всієї історії українських земель. Саме за вказівкою Володимира створено систему захисних споруд, відомих у народі як «Змієві вали», що простягалися на 1000 км. Володимир впровадив і «Статут про церковні суди і десятини».

Попри ці значущі зміни та зміцнення в устрої держави, після смерті Володимира Великого 1015 року Русь вступає у період міжусобної боротьби. Перемогу у протистоянні з братами здобув Ярослав Мудрий (10191054). Цей правитель остаточно розгромив печенігів, які здавна завдавали значної шкоди Київській Русі. Збудував у Києві Собор святої Софії, що стоїть там донині. Впродовж 10371039 років було створено перший літописний звід. Побудовано перші книжкові майстерні та засновано Києво-Печерську лавру — спроба створити у Києві (на той час кількість населення міста сягає 50 тис.) митрополію. Спорядив першу на Русі збірку законів — «Руська правда». Ярослав Мудрий зміцнив зв'язки з Європою завдяки тому, що одружив своїх дочок з європейськими монархами.

Роздробленість та ординська навалаРедагувати

Смерть Ярослава Мудрого 1054 року принесла новий період міжусобиці. Набула постійного характеру практика з'їздів через необхідність розробки законодавства, результатом яких став 1072 року документ — «Правда Ярославичів». На з'їзді князів у місті Любечі 1097 року було прийняте рішення, що кожен з братів має володіти своєю «волостю». На деякий час цей процес був призупинений Володимиром Мономахом який з 1113 року був запрошений киянами на престол. За його правління було побудовано перший міст через Дніпро. Розробив додаток до «Руської Правди» — «Устав». Умілими військовими та дипломатичними діями контролював дві третини держави Ярослава.

Зі смертю сина Володимира Мономаха Мстислава 1132 року Русь остаточно втрачає свою єдність. До середини XII століття на території єдиної держави сформувалося близько 15 великих удільних князівств, кожне з яких жило по суті самостійним політичним життям, лише номінально визнаючи старшинство великого київського князя. Починається активний процес боротьби за владу. За підрахунками Степана Томашевського, у Києві між 1146 та 1246 роками правителі мінялись 47 разів; повертаючись по кілька разів на престол, тут правили 24 князі, причому 35 княжінь тривало менше року кожне.

Усе це значно послабило могутню державу, що існувала за часів Ярослава Мудрого. Тому під час битви з новим для Русі ворогом татаро-монголами на річці Калці 1223 року руські князі, які не мали єдиного командування, зазнали катастрофічної поразки. Але смерть Чінгізхана відклала на деякий час монгольське просування на захід. 1238 року війська хана Золотої Орди Бату-хана (Батия) спустошують північно-східну Русь. 1240 року вони вторгаються на південь, захоплюють і вщент руйнують Київ. Після Батиєвої навали руські князівства опиняються під важкою залежністю від Золотої Орди. Князі з повноправних володарів перетворилися на данників хана. Це було поворотним моментом в історії українських земель, які по суті втратили незалежність.

Галицько-Волинське князівствоРедагувати

Галицьке князівство відокремилося від Києва 1097 року. Найбільшої могутності досягло за Ярослава Осмомисла (1153—1187). За нього князівство доходило до Дунаю та Чорного моря, а також вело успішні війни з угорцями й поляками. Галицьке й Волинське князівства існували окремо, але 1199 року волинський князь Роман Мстиславич захопив Галич і створив єдине Галицько-Волинське князівство. 1203 року він захопив і Київ, який після спустошення 1169 року Андрієм Боголюбським не мав вже того значення. На той час князь Роман створив могутню державу, папа Іннокентій III пропонував йому стати королем Русі за перехід до католицтва, але той відмовився. По його смерті під час польського походу, впродовж 1205-1238 років у державі заправляла олігархічна боярська верхівка. 1238 року син Романа Данило Галицький, повернувшись із угорського вигнання, захоплює Галич та стає повновладним правителем князівства. Після походів монголів до центральної Європи, він у битві під Ярославом 1245 року остаточно перемагає боярську опозицію. Отримавши ярлик від монголів на правління, відновлює фортеці, зводить мури Кременця і Холма, переносить свою столицю до останнього. Укріпившись, 1252 року він розпочинає війну з монголами. Шукаючи допомоги, 1253 року в Дорогичині приймає королівську корону від папи Інокентія IV, який декларував хрестовий похід проти монголів, який так і не відбувся. Через що Данило не пустив до себе католицьких місіонерів й розірвав стосунки із папською курією. Данило Галицький брав участь у війні за австрійський престол, робив військові походи на Чехію і Польщу, Литву і землю ятвягів, але 1258 року скорився монгольській владі, поновив ярлик на князювання й зруйнував укріплення своїх міст.

Після смерті Данила 1264 року престол зайняв його син Лев Данилович (1264-1301). Він переніс столицю до новозбудованого Львова, воював з угорцями (приєднав Мукачево) і поляками (захопив Люблінську землю). По смерті Лева, престол зайняв його син Юрій I (1301-1308), який втратив Люблінську землю, переніс столицю до Володимира-Волинського, титулував себе «королем Русі, князем Володимирії», увійшов до союзу із Тевтонським орденом проти інших слов'янських князівств та заснував 1303 року православну Галицьку митрополію. 1325 року на престол було запрошено польського князя Болеслава Тройденовича, який відомий під іменем Юрій ІІ Болеслав, за його часів розпочалось активна полонізація українських земель. 1340 року, з отруєнням невдоволеними боярами Юрія ІІ, єдина Галицького-Волинська держава припинила своє існування.

Литовсько-руська добаРедагувати

Перехід українських земель до складу ВКЛРедагувати

До складу Великого князівства Литовського тривалий час входили українські і білоруські землі, та й пануванню на цих теренах Золотої Орди було покладено край значною мірою зусиллями Великого князівства. Починаючи з XIII століття, у боротьбі з Німецьким орденом та Галицько-Волинським князівством формується Литовська держава.

В 1321 році литовський князь Гедимін в битві на річці Ірпінь розбиває об'єднану армію руських князів, після чого завойовує Київ, Переяслав, Білгород та інші ослаблені монгольською навалою міста, які змушені визнати його верховну владу. Тим не менш, до 1362 (битва на Синіх Водах) зберігається виплата данини Золотій Орді.

1323 року помирають останні законні спадкоємці роду Романовичів — Андрій та Лев Юрійовичі. Це призводить до того що «галицька спадщина» переходить за вибором тамтешніх бояр у руки Болеслава Тройденовича.

1340 р. Болеслава було отруєно, а на княжий стіл запрошено Любарта Ґедиміновича, хрещеного під іменем Дмитрій. Реально влада Любарта-Дмитрія обмежувалася Волинню, а столиця містилася в Луцьку. У 1344—1345 рр. після нищівного походу польського короля Казимира III Галичина поступово переходить під владу Польщі. Польське королівство остаточно захопило Галицьку і Холмську землі у 1387 році.

У цей час ослаблені боротьбою з монголами та внутрішніми негараздами Руські землі потрапили у поле зору династії Гедиміновичів. За князя Ольгерда 1362 року до ВКЛ приєднується Київське князівство. Поступово Чорна Русь, Біла Русь Чернігівського та Сіверського князівства перейшли під владу литовської династії Гедиміновичів; утворилася Литовсько-Руська держава. Це було дуже дивне об'єднання, у якому руське (українське та білоруське) населення та землі становили абсолютну більшість (80 %), тому влада Литви не була репресивною, і по суті це була Руська держава з місцевим варіантом давньоруської мови як державною мовою і православ'ям як панівною релігією.

Буковина з 1359 року відходить до Молдовського князівства під назвою Шипинської землі, а Закарпаття у другій половині XIII ст. — до складу Угорщини. Таким чином землі сучасної України у XIII—XIV ст. увійшли до складу сусідніх держав.

За князів Ольґерда та Кейстута почалося масове входження українських земель: Волинь, у 1357—1358 рр. — Чернігово-Сіверщина, 1363 року — Поділля; у 1362 — 1363 років — Київщина; Брацлавщина та Переяславщина.

Із 1398 року держава називалась Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Давня руська культура, закони (Руська правда) та звичаї були панівними в князівстві. Українська та білоруська шляхта підтримувала князів Кейстута, Вітовта, Свидригайла у їх боротьбі за об'єднання всіх українських та білоруських земель в єдину державу.

В умовах боротьби з хрестоносцями, Московським князівством та через внутрішні конфлікти Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське вступило в союз з Польським королівством, уклавши Кревську унію (1385).

Проти зближення з Польщею виступало багато православних князів, тому у державі протягом ста років відбулось три громадянські війни: Громадянська війна в ВКЛ (1381–1384), Литовсько-руська громадянська війна (1389–1392) та Польсько-литовсько-руська громадянська війна (1432–1437). Під час останньої у межах ВКЛ протягом трьох років фактично існувала держава — Велике князівство Руське.

У другій половині XV століття Велике князівство Литовське перетворилося із своєрідної федерації українських, білоруських та власне литовських князівств на централізовану державу.

Кримське ханствоРедагувати

Докладніше: Кримське ханство

Золота орда за своєю суттю була кочовою державою і тому дуже нестабільною. 1449 року від неї відокремилось Кримське ханство на чолі з Хаджі I Ґераєм, що охоплювало південні межі сучасної території України та Кубань. Проте вже 1478 року воно мусило визнати васальну залежність від іншої сили — Османської імперії. Основою економіки держави в цей час стають набіги протореними шляхами (Чорним, Муравським, Ізюмським, Кальміуським) на сусідні Річ Посполиту та Московське царство з метою збору данини («поминків») та ясиру — людей в полон заради продажу в рабство в портових містах Криму, які здебільшого поставлялися на ринки Османської імперії. Головним невільничим ринком Криму була Кафа. Колись засвоєні литовськими князями межиріччя Дністра й Дніпра спустошуються й знелюднюють — утворюється так зване «Дике Поле».

Нові часиРедагувати

Докладніше: Нова історія

Об'єднання Литви й Польщі в Річ ПосполитуРедагувати

 
Річ Посполита в межах 1619 р.
   Королівство Польське
   Пруссія, польський васал
   Велике князівство Литовське
   Курляндія, литовський васал

У 1370 р. помирає останній польський король з династії П'ястів — Казимир III Великий. Престол успадкувала його онука Ядвіґа. Це призвело до довгих дебатів стосовно чоловіка для королеви Польщі. Остаточно було прийнято рішення запросити партнера в боротьбі з німецьким Орденом — тодішнього великого князя литовського Яґайла Ольґердовича, який і сам, у зв'язку з загостренням зовнішньо- та внутрішньополітичної ситуації, був не проти такого об'єднання. Тому 1385 року була підписана Кревська унія, за якою Яґайло одружувався з Ядвіґою і обіймав польський престол. За це він підпорядковував землі Литви й Русі польському трону i привертав свій народ до святої Католицької Римської церкви. Також об'єднувались збройні сили та казна. Через це посилились польські і католицькі впливи у Великому князівстві Литовському, поступово усувалася від влади православна руська знать.

1456 року ліквідовано Волинське князівство, 1470 — Київське. Внаслідок Люблінської унії (пов'язана з поразками Литви у Лівонській війні) 1569 Волинь, Підляшшя, Поділля, Брацлавщина та Київщина перейшли під владу Польщі та створювалася єдина польсько-литовська держава — Річ Посполита, що в перекладі дослівно означає «спільна справа». Протягом XVI століття приймаються три Литовські статути, які були створені на основі давньоруських норм права, кодифікованих Ярославом Мудрим та наступними київськими правителями. 1582 року відбувається досить важлива подія — папа Григорій XIII наказав виправити юліанський календар. За новим (григоріанським) календарем додавалося 10 днів, через що виник розкол, коли католики перейшли на новий календар, а православні залишилися з юліанським. Це створило дуже високу напругу в суспільстві.

1596 року була підписана Берестейська унія, за якої утворювалася нова греко-католицька церква — з православними обрядами, але визнавалися догмати католицької церкви, а головою визнавався папа римський. Це викликало перехід у католицтво частини руської знаті, що у свою чергу призвело до дуже сильного загострення ситуації в країні. Національне відродження на українських землях викликало появу братського руху та козацтва. Почався розвиток літератури староукраїнською мовою.

Українське козацтвоРедагувати

Утворення українського козацтваРедагувати

 
Українські землі в XV ст.

Райони у нижчій течії Дніпра у другій половині XV ст. представляли собою буйний, незаселений осілою людністю степ, який отримав назву Дике Поле. Своєрідними «дверима» в Поле з боку густо заселеного Середнього Подніпров'я були пороги — переривчасте гранітне пасмо, що перетинало течію Дніпра, тягнучись на багато кілометрів між теперішніми Дніпром i Запоріжжям. За порогами починався Дніпровський Низ. Річище тут було засіяне безліччю островів, a сам Дніпро розділявся на рукави, утворюючи чисельні озера, затоки й протоки. Цю місцевість називали Великим Лугом. У цей час почали формуватися групи втікачів з території Речі Посполитої, які прибули сюди з різних причин. Основними були бідність, закріпачення, релігійний й національний гніт, напади татар, чи кримінальні переслідування.

Ці люди називали себе козаками й займалися в основному ратною справою. Склад цих угруповань був дуже строкатий, і окрім українців (жителів руської частини Польщі), які становили безумовну більшість, тут було багато татар, московитів, поляків, угорців і німців. У 1492 р. вперше згадуються козаки-християни (кияни та черкасці), які в гирлі Дніпра розбійницькі напали на османський корабель. Аж до останньої чверті XVI ст. козацтво — це заняття i спосіб життя, a не соціальний статус. Життя в степу вимагало тяжкої праці не тільки у воєнний, але й у мирний час. «Козакування» полягало й у землеробстві, рибальстві, тваринництві й полюванні. Час від часу вони супроводжували східні каравани.

Крим і становлення козацтваРедагувати

1449 року Чингізид (нащадок Чингісхана) Хаджі Герей за допомогою Литви проголосив створення Кримського ханату. Ця держава вела своє коріння від численних кочових народів, що жили на теренах Криму та південної України протягом багатьох століть. До їх складу входили нащадки хазарів, половців, печенігів, татаро-монголів, а також татар та ногайців. Також на південному узбережжі існували венеціанські, а згодом генуезькі колонії. Але 1475 року кримське ханство перетворюється на васала Османської імперії. Османське військо знищило присутність генуезців у Криму.

Татари не мали регулярного війська, але хан міг у будь-який момент скликати до 100 тисяч вершників. Ця армія нерідко навідувалася й на українські землі задля ясиру. У походи йшли частіше зимою, коли річки замерзали, і пересування армії було швидшим. Це відігравало велику роль, тому що набіги дуже рідко переростали на довгі кампанії. Головним завданням цих акцій був грабіж та взяття ясиру для продажу на невільничих ринках.

Задля запобігання таким набігам та для самозахисту на території нижнього Подніпров'я почало формуватися саме українське козацтво. Перша документальна згадка про Запорізьку Січ відноситься до «Всесвітньої хроніки» Мартина Бєльского. Січ, як військово-політичне формування, мало досить складну структуру.

Одним з лідерів, які об'єднали розрізнені ватаги воїнів українських степів, був Дмитро Вишневецький (Байда). Його замок на острові Мала Хортиця став місцем першої загальновідомої Запорізької Січі. Він зумів організувати це строкате товариство у міцну й грізну силу, яка стала на противагу татарському домінуванню у дикому полі. Під його керівництвом було проведено ряд походів на Крим, османську фортецю Азов та Молдову. За свої діяння став популярним героєм усної народної творчості.

Після смерті Байди Вишневецького, якого стратили турки у 1562 році, дії козаків у степу продовжували шкодити Польським міжнародним відносинам, у тому сенсі, що порушували мир між турками і татарами з Річчю Посполитою. Першим хто запропонував ідею створення реєстрового козацтва був Сигізмунд І. А 1572 року Сигізмундом ІІ Августом було створено перший козацький реєстр (почот) з 300 козаків під проводом Яна Бодовського. Але цей загін не зумів суттєво змінити наявну ситуацію. Тож наступною визначною епохою в історії козацтва стає правління короля Стефана Баторія (1576—1586). У вересні 1578 р. королівський уповноважений Янчі Бегер укладає у Львові угоду з козацькими представниками, відому під назвою «постанов з низовиками». За відповідну платню на службу приймалося 500 козаків; їхнім вищим командиром призначався черкаський староста, a гетьманом — Ян Оришовський. Пізніше набір було збільшено і 1590 р. на офіційній службі значилася тисяча козаків. Але козаки продовжували свої походи на Крим і османські фортеці, інколи вони проводили навіть морські походи на чайках.

Події до 1648 рокуРедагувати

 
Україна на німецькій мапі (1892) Речі Посполитої у 1660 р.

Подібні козацькі кампанії призвели до того, що 1589 року татари здійснили один з найбільших набігів на Україну. Султан Мурад III погрожував привести 200 тисяч вершників, якщо поляки не покінчать з козаками. Через це весняний сейм 1590 р. прийняв ухвалу «Порядок щодо низовиків та України», що мусила служити гарантією взятих перед султаном зобов'язань «вивести українних людей з Низу всіх». Але цій ухвалі не судилося справдитися. Натомість, спалахує конфлікт між козаками Криштофом Косинським та Янушем Острозьким через землі Білоцерківського староства. Цей конфлікт переріс на першу невелику війну козаків з феодалами Речі Посполитої, який, між іншим, закінчився поразкою козаків, але продемонстрував усім, що з козацтвом відтепер потрібно рахуватись.

У зв'язку з початком австро-турецької війни 1593-1606 рр. певна ставка робилася і на козаків. Під проводом Северина Наливайка козацькі загони воювали в Молдові й Угорщині. Повернувшись з цих боїв, військо майже не мало ресурсів для існування, тому козаки пустились грабувати міста і села по Волині та Білорусі. Сил воювати з загартованим у походах військом у магнатів та шляхти не було, тож вже 1596 року вперше було вирішено пустити в дію регулярну армію, під проводом одного з найкращих воєначальників Речі Посполитої того часу, польного гетьмана Станіслава Жулкевського. Поразкою наливайківців завершилася перша справжня війна Речі Посполитої з козаками.

Перший же після розгрому повстання сейм 1597 р. оголосив козаків військовими злочинцями i ворогами держави. Нездійснимість цієї ухвали, як і багатьох пізніших схожого змісту, витікала з тієї цілком очевидної причини, що козаччина вже переросла межі урядового контролю, просякнувши все українське життя. До того ж впродовж перших десятиліть XVII ст. Річ Посполита була втягнута у три війни — зі Швецією, Московським царством i Османською імперією, a козаки складали боєздатне i, що головніше, дешеве військо, що фактично знову й знову поновлювало легальне становище Запоріжжя.

Козаки почали виконувати функції найманого війська, коли великі загони реєстровиків під проводом Самійла Кішки успішно воювали під час польсько-шведської війни в Лівонії у 1601—1602 р., a невдовзі широким полем козацької активності стали події так званої Московської смути i наступної за нею інтервенції Речі Посполитої до Московської держави.

Велику роль відіграли козаки і в Хотинській війні 1621 року під проводом Петра Сагайдачного, коли завадили османській армії, що становила 300 тис. воїнів, рушити на Річ Посполиту. Під протекцією Війська Запорозького за Сагайдачного був здійснений i такий вагомий суспільний акт, як відновлення православної церковної ієрархії. Відомий цей гетьман і своїми морськими походами.

Суперечки між козаками і поляками точилися й далі. У 1635 році була споруджена фортеця Кодак з метою не допустити селян на Січ. Але це не покращило відносин. Українські землі того часу були свідком цілого ряду сутичок, повстань і війн.

Українська Козацька ДержаваРедагувати

ХмельниччинаРедагувати

 
Богдан Хмельницький

Ситуація у Речі Посполитій докорінно змінюється з появою Богдана Хмельницького. Ця людина змогла організувати небачений до того спротив польській владі. Взявши ініціативу в свої руки, він на початку лютого 1648 року розбиває залогу коронного війська, що знаходилася на Запорізькій Січі з 1638 року, і повертає реєстрове козацтво на свою сторону. Тоді ж козацьким колом його було обрано гетьманом Війська Запорізького. Одразу ж почались інтенсивні перемовини з татарами про взаємну військову допомогу. Всі ці події стали початком процесу, який увійшов в історію під назвою Хмельниччина.

Дочекавшись допомоги з Криму, Хмельницький рушив на коронне військо. Перша битва відбулася на річці Жовті Води (29 квітня), де зійшлося військо козаків та татар Тугая з військом коронного гетьмана Миколи Потоцького, яке очолював його син Стефан Потоцький. Після перемоги козаки рушили на ставку обох гетьманів коронного й польного (Мартин Калиновський) біля Корсуня. Тут яскраво проявив себе «права рука» Хмельницького — Максим Кривоніс. 25 травня поляки були розбиті вщент. Це викликало великий резонанс не тільки в самій Польщі, але й за кордоном.

Напередодні корсуньського зіткнення помер король Владислав IV. Тож вже в червні з ініціативи канцлера Єжи Ослоньського починаються переговори уряду з повстанцями. Вимоги козацького гетьмана були традиційними: збільшити реєстр до 12 тис., поновити козацьке самоврядування, заспокоїти конфлікти православних та уніатів у суперечках за храми. Паралельно з переговорами обидві сторони нарощували сили.

За даними деяких істориків, похід супроводжувався знищенням єврейського населення, ці події були названі газерот-тах. Армії зустрілися біля села Пілявці, й козаки значно переважали сили поляків та ще мали татарську кінноту на додачу. 23 вересня розпочався вирішальний бій. Він закінчився приголомшливою поразкою Речі Посполитої, Хмельницький отримав у свої руки багато гармат, пороху й коней. Ця перемога відкривала повстанцям дорогу на захід.

Армія рушила на Львів, взяла з нього контрибуцію, і 26 липня Хмельницький видав універсал про захист міста. Тим часом по всій території Галичини, Покуття, Волині селяни почали нищити маєтки шляхти. Основні ж сили рушили на Замостя, що відкривало шлях на Варшаву. Через цю загрозу сейм призначає воєначальником князя Ярему Вишневецького. Ця досить цікава постать стала ключовою у боротьбі з Хмельницьким. Впродовж лютого 1649 року, коли тривала облога міста, чисельність війська козаків значно скоротилось, почалась епідемія дизентерії, голод. У Польщі ж 17 листопада новим королем став Ян ІІ Казимир, і частина старшини висловилася за відновлення переговорів з урядом. Відтак до Варшави рушило козацьке посольство, пропонуючи умови миру:

 • амністія повстанцям;
 • 12-тисячний реєстр;
 • відновлення козацького самоврядування;
 • право вільного виходу в море;
 • усунення з території козацької юрисдикції кварцяного війська;
 • надання гетьманові Війська Запорозького під булаву одного з старостів, розташованих там само.
 
Приблизні межі території Гетьманщини

Після попередніх переговорів Богдан Хмельницький зняв облогу й рушив до Києва. Він увійшов до міста 2 січня 1649 року як національний герой через Золоті ворота. Переговори були поновлені у лютому 1649 року, де Богдан значно змінює свою позицію з «козацького автономізму» в рамках Речі Посполитої. З традиційної козацької території Наддніпрянщини об'єкт зацікавлень переміщається на всю Русь по Львів, Холм і Галич, а суб'єктом її стає вже не Військо Запорозьке, а народ увесь руський, що його належить вибити з лядської неволі.

Коротке перемир'я було важко дотримувати обом сторонам, тож вже 20 липня козаки розпочали облогу Збаража, де укрилося коронне військо, яке значно поступалося чисельністю війську Хмельницького, який у свою чергу разом з Іслам Гіреєм напав на військо короля, що йшло на допомогу захисникам Збаража біля містечка Зборова. Цей напад був повною несподіванкою для короля і коштував йому поразки. Ян Каземір був у скрутному положенні, тож було прийнято рішення розпочати переговори з ханом. Після домовленостей з татарами король 20 серпня прийняв Хмельницького з його Козацькими пунктами. Облога Збаража була знята, і війська короля рушили у напрямку Львова, війська Хмельницького до Києва, а татари до Криму (при цьому вони нещадно брали ясир).

Але цим протистояння не скінчилося, і вже 28 червня 1651 року дві велетенські армії зійшлися знов біля міста Берестечка. Цього разу сили були майже рівні, але через зрадницькі дії татар та сильного тиску з боку поляків військо відступило до річки Пиляшівка. Роль наказного гетьмана взяв на себе Іван Богун, через те що Хмельницького силоміць з собою забрав хан Іслам-Гірей. Під час виходу з оточення сталося непорозуміння між селянською й козацькою частиною війська, що призвело до катастрофи. Було знищено майже 8 тис. чоловік, втрачена частина артилерії, гетьманська булава й печатка.

Дивовижно, але вже 17 липня, після того як Богдан вирвався з ханського полону, він швидко зумів знову організувати військо й закріпитися у Білій Церкві. Натомість виснажена походом і спротивом населення з'єднана польсько-литовська армія більше не могла продовжувати боротьбу. Тому була підписана «Білоцерківська угода» за якою козацький реєстр мав бути скорочений до 20 тис., а юрисдикція Війська Запорозького обмежувалася Київським воєводством (Брацлавське й Чернігівське знову поверталися в підпорядкування коронної адміністрації).

Цей документ не був підписаний сеймом, тому що вперше в історії польського парламентаризму один шляхтич скористався своїм правом вето. Це призводить до поновлення війни вже у квітні 1652 року, коли відбулася битва біля гори Батіг, де був здобутий реванш за програш під Берестечком. Зіткнення тривали й наступного 1653 року. Але вже 11 (1 за старим стилем) жовтня дипломатія Богдана Хмельницького проявила себе у всій красі — Земський собор Московської держави ухвалив прийняти Військо Запорозьке з городами їх і землями під государя високу руку.

Переяславська радаРедагувати

Перемовини про союз козаків з Московським Царством почалися ще у березні 1652 року. Вже в червні 1653 року Земський собор схвалив прийняття Козацької держави під царську протекцію. 2 липня Олексій Михайлович відсилає грамоту Богдану Хмельницькому про рішення взяти Україну під царську руку. До козаків одразу ж рушило і посольство на чолі з Василем Васильовичем Бутурліним. 8 січня у Переяславі була проведена старшинська, а згодом і військова рада. За її результатами український народ мав присягнути на вірність цареві, що і відбувалося по всій Україні протягом січня-лютого 1654 року. Не присягнули лише Уманський, Брацлавський, Полтавський і Кропив'янський полки, а також духовенство. Документально рішення ради було затверджено «Березневими статтями». Тепер більшість вчених схиляється до думки, що це було приєднання або протекторат.

Руїна (1657—1687)Редагувати

Докладніше: Руїна
 
Руське князівство (позначене коричневим) у складі Речі Посполитої
 
Московська доба, Гетьманщина
 
Національний склад українських земель, що входили до складу Російської імперії, 1897 рік

Після смерті Хмельницького (1657) розпочався період громадянських воєн і зовнішніх інтервенцій (Руїна), які призвели до поділу України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою без погодження з українською владою (Андрусівське перемир'я 1667 року, Вічний мир 1686 року). Автономна Козацька держава (Гетьманщина) тимчасово збереглася лише в частині Лівобережної України під владою Москви.

Саме до цих часів можна віднести оформлення української нації, бо до об'єднання з Московією мешканці Південної Русі вважали себе «руськими», але після об'єднання виявилося, що населення «Великої» та «Малої» Русі має дуже великі відмінності, щоб вважатися єдиним народом. І відтоді мешканці берегів Дніпра почали усвідомлювати себе спільністю, хоч і близькою до росіян (мова, релігія, історичне коріння), але все ж таки окремою, із своєю історією, культурою, мовою, традиціями. В подальшому імперський уряд всіляко намагався наявні розбіжності ліквідувати, позбавити населення українських (і білоруських) земель оригінальних рис, традицій та мови з метою влити його у склад титульної (російської) нації. «Малороси», «білоруси» і «великороси» вважались етнічними групами одного народу (росіян).

Гетьманство Івана МазепиРедагувати

У 1687 р. у наслідку Коломацького перевороту Самойловича було усунено, новим гетьманом було обрано Івана Мазепу. Мазепа намагався відновити авторитет інституту гетьманства в Україні. Він зробив великий внесок у економічно-культурний розвиток Лівобережжя. Перебуваючи під патронатом московського царя Петра I, проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорозького з кордонами часів Хмельниччини. Тривалий час формально підтримував Московське царство у Північній війні зі Швецією.

В 1708 року Мазепа переходить на бік шведів, вступаючи до союзу з королем Карлом XII. Спільний військовий виступ Карла та Мазепи зазнає поразки під час Полтавської битви (1709). Іван Мазепа та Карл XII вимушені шукати притулок в Бендерах, на території Османської імперії.

Як помста за підтримку шведів, російська влада здійснює військові акції на території України — знищення гетьманської столиці Батурина (1708), каральна експедиція в Україну (1709), знищення Запорозької Січі (1709).

Територія сучасної України у складі Російської імперії (1709—1917)Редагувати

У 1711 р. обраний новим гетьманом Пилип Орлик намагався відновити гетьманську владу на території Правобережної України. Діючи у союзі з шведським королем Карлом XII, Османською імперією та Кримським ханством, він здійснив похід у Правобережну Україну, який закінчився невдало для гетьмана.

Через підтримку Орлика правобережним козацтвом російська влада в 1711—1712 рр. провела примусове переселення (згін) населення з Правобережної України в Лівобережну, силоміць переселивши від 100 до 200 тис. осіб. Усі правобережні полки було ліквідовано, більшість осель зруйновано.

Обмеження автономії козацтваРедагувати

Після переходу Івана Мазепи на бік шведів та походу Орлика, Петро І розпочав обмеження автономії Гетьманщини. У 1717 р було створено Малоросійську колегію, що значно обмежувала діяльність гетьмана.

Остаточно козацькі автономії (Гетьманщину, Слобідську Україну, Запорозьку Січ) ліквідувала імператриця Катерина II в 1760-80-х.

Останнім гетьманом України в складі Російської імперії був граф Кирило Григорович Розумовський.

Катерина II в таємній інструкції генерал-прокуророві сенату князеві В'яземському дала такі установки: «Малая Россия, Лифляндия, Финляндия суть провинции, которыя правятся конфирмованными им привилегиями, нарушать ония отрешением всех вдруг весьма непристойно б было… Сии провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть как волки в лесу».

Територіальні зміниРедагувати

 
Землі України у 1764—1765 рр. Утворення Новоросійської губернії

Внаслідок російсько-турецьких воєн 1768-91 рр. Росія завоювала Північне Причорномор'я і Крим.

У результаті поділів Польщі (1772-95) Галичина перейшла під владу австрійських Габсбургів, а Правобережна Україна — Росії.

До кінця XVIII — початку XIX століття, Україна була в основному аграрним краєм.

Культурні обмеженняРедагувати

У 1862 році царський уряд заборонив українські недільні школи, яких було в Росії понад 100. Циркуляром міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва від 18 липня 1863 року істотна частина публікацій українською мовою була заборонена.

У 1876 році цар Олександр II видав Емський указ, яким обмежувалося використання української мови в Росії, заборонялося видання книг українською мовою, театральні постановки і т. д. Проте вже через 8 років, в 1884 році в Харкові було видано 4-х томне зібрання творів драматурга Кропивницького. Указ втратив силу в 1905 році у зв'язку із революцією.

Національне відродженняРедагувати

З кінця XVIII ст. зароджується український національний рух, спершу культурний, а з 1840-х (Кирило-Мефодіївське братство) і політичний. Почалося формування модерної української нації. Важливе значення для національного пробудження мала творчість Тараса Шевченка; внаслідок репресій російського царату з 1870-х центр національного руху перемістився в Галичину. З кінця XIX століття виникають українські політичні партії, частина з яких висуває вимогу самостійної соборної української держави. Лютнева революція 1917 року в Росії стала поштовхом до початку національної революції в Україні.

Українські землі у складі Австрійської імперії та Австро-УгорщиниРедагувати

В результаті воєнних дій Росії та Австрії проти Османської імперії у 1774 році Буковину захопили австрійські війська. У складі Австрійської імперії (з 1867 р. — Австро-Угорщини) вона перебувала до 1918 року. 1781 року цісар Йосиф II видав патент (указ), яким усі парафії та монастирі в межах австрійської Буковини було об'єднано в одну єпархію та підпорядковано єпископові Досифеєві (Дозофтієві) Херескулу, єпископові Радовецькому. 12 грудня 1781 року єпископську катедру було перенесено до Чернівців. Протягом 1786—1849 рр. Буковина була у складі Галичини, а згодом її перетворено на окремий коронний край імперії.

 
Буковина у складі Австро-Угорської імперії, мапа 1901 р.

Під час революційних подій 1848—1849 рр. населення Буковини брало участь у низці селянських повстань, які очолював Лук'ян Кобилиця, обраний депутатом австрійського парламенту. У 1848 р. в Буковині було скасовано панщину, що сприяло піднесенню національно-культурного руху українського населення, який особливо посилився після утворення у 1869 р. товариства «Руська Бесіда» у Чернівцях. Після визнання 1862 року Буковини окремим коронним краєм Австрійської імперії, їй було надано адміністративну автономію. На чолі краю стояв президент, який управляв за допомогою крайового сейму та крайового виділу. Урядовою було встановлено німецьку мову. Українці увійшли до складу крайового сейму лише з 1890 року. 3 1880-х років на Буковині розпочалося справжнє українське відродження, яке очолили представники народовського напрямку в суспільному русі — Степан Смаль-Стоцький, Омелян Попович, Є. Лігуляк, Микола Василько.

«Королівство Галичини та Володимирії (Лодомерії)» було утворене 1772 року як нова адміністративна одиниця Австрійської імперії[19]. Воно постало в результаті анексії австрійцями Галичини після першого поділу Речі Посполитої. 1775 року до королівства була приєднана Буковина, відвойована у Османської Порти.

1795 року, завдяки ліквідації Речі Посполитої, Австрія приєднала до себе Краків, Холмщину, Південне Підляшшя та значну частину східних етнічно польських територій. 1809 року вони всі, за винятком Кракова і Люблінської землі, увійшли до складу королівства Галичини та Володимирії під назвою земель Нової Галичини[20][21]. 1815 року воно поповнилось Тернопільським краєм, яким поступилася Російська імперія. 1846 року королівство поповнилось вільним містом Краків, але 1849 року позбулося Буковини, що була виділена у окрему адміністративну одиницю[22].

Новітня історіяРедагувати

Докладніше: Новітня історія

Українська державність у 1917—1922 рокахРедагувати

Центральна Рада. УНРРедагувати

 
Михайло Грушевський

Після Лютневої революції, 4 (17 березня) 1917 року в Києві, з ініціативи Товариства українських поступовців за участю політичних партій, кооператорів, громадських і культурних організацій створено Центральну раду. Її головою заочно обраний професор Михайло Грушевський, якого тимчасово заміняв В. Науменко. Значну частину членів Ради становили есери та меншовики[23]. Центральна Рада почала переговори з Тимчасовим урядом Росії щодо умов входження України в демократичну Російську Республіку на правах автономії. Однак ці переговори були перервані Жовтневим переворотом у Петрограді, в результаті якого владу в Росії взяли більшовики. Наприкінці жовтня — на початку листопада 1917 року більшовики Донбасу взяли владу в Луганську, Макіївці, Горлівці, Краматорську.

Центральна Рада 7 (20) листопада 1917 року проголосила Українську Народну Республіку. Для поширення свого впливу на південні губернії та Дон, що знаходилися під контролем отамана Каледіна, уряд більшовиків створює Південний революційний фронт під командуванням А. І. Антонова-Овсієнка. У першій половині грудня 1917 року загони Антонова-Овсієнка зайняли район Харкова. 24-25 грудня 1917 Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові проголосив Україну Республікою Рад та обрав Радянський уряд України. У грудні 1917 — січні 1918 в Україні розгорнулася збройна боротьба за встановлення Радянської влади. У результаті бойових дій війська Центральної ради зазнали поразки, та більшовики взяли владу в Катеринославі, Полтаві, Кременчуці, Єлисаветграді, Миколаєві, Херсоні й інших містах. Рада народних комісарів РРФСР оголосила Центральній Раді ультиматум з вимогою силою зупинити російських козаків та офіцерів, які йшли через Україну на Дон. У разі виконання вимог ультиматуму Україна була б втягненою у громадянську війну в Росії. У відповідь на ультиматум Центральна Рада 25 січня 1918 року своїм IV Універсалом оголосила про вихід зі складу Росії та про державну незалежність України. 29 січня 1918 року проти Центральної Ради почалося повстання в Києві.

8 лютого 1918 червоними військами під командуванням лівого есера М. А. Муравйова узято Київ. У Києві більшовики, за наказом Муравйова, вчинили жахливу різанину, жертвами якої стали, за різними підрахунками, від 2 до 3 тисяч осіб. Потім Муравйов узяв із міста велику контрибуцію та рушив далі — на Одесу. У лютому Радянська влада утвердилася по всій Україні. Однак наприкінці лютого — у квітні 1918 Україну визволено німецькими військами відповідно до Брестського договору в обмін на продовольство та Радянська влада припинила існування в Україні до листопада — грудня 1918.

Українська Держава. Директорія УНРРедагувати

 
Україна на мапі Європи 1919

В обстановці початку військової інтервенції Німеччини Центральна Рада послала свою делегацію на переговори до Брест-Литовська. 9 лютого 1918 делегація УНР підписала з Німеччиною мирний договір. Німці ввели свої війська в Україну.

29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту на зміну соціалістам Центральної Ради до влади прийшов Павло Скоропадський — колишній генерал-лейтенант царської армії. На «з'їзді хліборобів» Скоропадський був обраний гетьманом України. Було прийнято нову назву країни — Українська Держава. Вона існувала у квітні — грудні 1918 року під протекторатом Німеччини. Та за цей короткий проміжок часу було введено свою стабільну валюту — гривню, засновано Академію наук і Катеринославський університет.

Після закінчення Першої світової війни та Листопадової революції у Німеччині, що невдовзі по цьому була, уряд Скоропадського без підтримки німців був повалений антигетьманським повстанням під командуванням Симона Петлюри. 14 грудня 1918 року була відновлена Українська Народна Республіка на чолі з Директорією. Першим Директорію очолив Володимир Винниченко, який вже очолював уряд УНР в 1917—1918 роках. Але на початку 1919 року він та інші соціалісти були виведені зі складу Директорії і її фактично очолив головнокомандувач військ УНР, Головний Отаман Симон Петлюра. На ділі була встановлена військова диктатура Петлюри. Армії УНР боролися в 19181920 роках з білими, червоними та махновськими силами.

Громадянська війна. УРСРРедагувати

10 березня 1919 року, в розпал громадянської війни, більшовиками була проголошена самостійна Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР; у подальшому — УРСР) зі столицею в Харкові, що знаходилася у військовому союзі з РРФСР. До складу УРСР були включені губернії Новоросії, західна частина колишньої Області Війська Донського. Таврійська губернія відійшла до РРФСР.

Під час військових дій території південних губерній неодноразово переходили з рук в руки. Катеринославська губернія і Приазов'я деякий час перебували під контролем Селянської повстанської армії Нестора Махна, деякий час під контролем Армії Денікіна.

Навесні 1919 року північні губернії стали ареною боїв громадянської війни. У результаті наступу військ ЗСПР були зайняті Донбас, Катеринослав, Харків та Одеса. 31 серпня ними було взято Київ, уряд Петлюри перемістився до Вінниці, а потім — до Кам'янця-Подільського. Сільська місцевість Приазов'я та і Катеринославської губернії перебувала під владою загонів Нестора Махна. До осені 1919 наступ білих втратив силу і східна частина України знову потрапила під владу більшовиків. До грудня 1919 на більшій частині території України була встановлена влада УРСР.

ЗУНР. Акт Злуки. Українсько-польська війнаРедагувати

 
Західноукраїнська Народна Республіка

В результаті розпаду Австро-Угорщини в 1918 році на території Галичини була створена Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), яка 22 січня 1919 проголосила Акт об'єднання з УНР — Акт Злуки. Польща, яка в 1918 повернула собі незалежність, втрачену наприкінці XVIII століття, прагнула при цьому повернути собі українські землі, що колись їй належали. Це стало причиною українсько-польської війни.

На початок червня 1919 майже вся ЗУНР була окупована Польщею, Румунією і Чехословаччиною. Українська Галицька армія (УГА) контролювала лише правий берег річки Збруч, на східному кордоні між ЗУНР і УНР. 7 червня 1919 УГА почала Чортківську офензиву, в результаті чого війська ЗУНР просунулися до 24 червня впритул до Львова і Станіслава і зайняли Тернопіль. Проте 28 червня почався польський наступ і до 16 липня УГА була витіснена на свої позиції від 7 червня. Почалася поспішна евакуація УГА на лівий берег Збруча, і таким чином 18 липня 1919 УГА повністю втратила контроль над територією ЗУНР. Частина військ УГА опинилася у Чехословаччині, де стала відома під назвою «української бригади», однак основна частина армії, яка налічувала близько 50 000 бійців, перейшла на територію Української Народної Республіки.

21 квітня 1920 року Польща і Україна домовилися про те, що кордон має проходити по річці Збруч. Але фактично на той момент Петлюра вже не являв собою самостійної сили і міг існувати тільки при польській підтримці. Зі зникненням такої двома місяцями по тому УНР остаточно припинила своє існування.

Радянсько-польська війнаРедагувати

Після Першої світової війни у світі розгорнулось протистояння між націоналістичними буржуазними та інтернаціональними комуністичними ідеологіями. Радянська держава проголосила своєю ціллю побудову світового комуністичного суспільства. 25 квітня 1920 року польські та українські війська атакували позиції Червоної Армії по всій протяжності українського кордону і до 28 квітня зайняли лінію Чорнобиль — Козятин — Вінниця — румунський кордон. 7 травня зайняли Київ, але вже в травні 1920 року радянські війська перейшли в контрнаступ. 12 червня вони захопили Київ, а вже в липні почали операції в Західній Україні. Після поразки на Віслі й підписання Ризького миру, провалу політики військового комунізму, ради залишились в міжнародній ізоляції. Білорусь і Україну було поділено між Польщею і радянськими республіками. Буковина відійшла до Румунії, Закарпаття — до Чехословаччини.

Міжвоєнний періодРедагувати

УРСРРедагувати

 
Адміністративні зміни сучасної території України 1921—1994
 
Територіальний розвиток України

1921 року більшовикам Української соціалістичної радянської республіки (УСРР) зі столицею в Харкові вдалося встановити свою владу над більшістю українських земель. Це ознаменувало поразку Української національної революції. 30 грудня 1922 року РРФСР, УСРР, ЗСФРР та БСРР підписали угоду про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Вищі органи федерації відповідали за зовнішню політику, збройні сили, транспорт і зв'язок, централізовану економічну політику. Столицею нової країни проголошувалась Москва. У січні 1924 року була прийнята перша Конституція СРСР, 1925 року нова Конституція УСРР офіційно затвердила входження республіки до складу Радянського Союзу.

За даними перепису 1920 року населення Радянської України становило 25,5 млн осіб, з них сільських жителів 20,9 млн, а міських 4,6 млн[24]. Тривав процес втрати етнічних українських земель: 1924 року Таганрог був переданий до складу РРФСР, поступово було асимільовано українство Кубані, Стародубщини та Слобожанщини. Національний рух Визвольних змагань 1917—1921 років продовжував розвиватися не лише на західноукраїнських землях, але й на теренах центральної та південно-східної України. Відомим є, наприклад, повстанський рух у Холодному Ярі, який замовчувався радянською пропагандою.

НЕП

У 1921—1923 роках на півдні Україні та Росії, що традиційно були основними постачальниками зерна, внаслідок грабіжницької експроприації хліба заради міських робітників, розпочався голод. Голодувало приблизно 3,5 млн українських селян, яких врятувала міжнародна спільнота та доброчинні організації, такі як Американська адміністрація допомоги. 1921 року було проголошено нову економічну політику (нову по відношенню до воєнного комунізму) — химера соціалізму й капіталізму. Поверталась торгівля й грошові відносини, наймана праця; продрозгортка на селі замінювалась фіксованим продуктовим податком; збиткові підприємства передавались до приватної власності, централізовані галузеві главки державних підприємств замінювали територіальні трести. Унаслідок такої політики та завдяки приватній ініціативі промисловість та сільське господарство швидко відновились та перевершили показники 1913 року, з'явився прошарок заможних людей — «непмани» та «куркулі» (на селі). 1925 року було проголошено курс на індустріалізацію, що в подальшому вартувала мільйонів життів, а 1928 року НЕП було повністю згорнуто.

Індустріалізація, колективізація і Голодомор

Йосип Сталін уявляв радянську державу як фортецю, звідусіль оточену ворогами, що готові напасти в будь-який момент, тому більшовики перейшли від ідей світової революції до побудови комунізму в окремо взятій державі. 1928 року Сталін отримав всю повноту політичної влади й розпочав втілювати власні ідеї в життя. Було проголошено перший п'ятирічний план розвитку народного господарства — П'ятирічка. Внутрішня політика сконцентрувалась на проведенні форсованої індустріалізації. Для створення міцної продовольчої бази на селі було вирішено провести колективізацію — створити колгоспи, а самостійне селянство перетворити на державних сільських пролетаріїв. У перший же рік було проведено показовий судовий процес (Шахтинська справа) над «буржуазними шкідниками» у вугільній промисловості. Запроваджено карткову систему, введено соціалістичні змагання, розпочато пропаганду аскетизму й «затягування пасків».

На селі за підтримки комнезамів було розкуркулено 70 % господарств заможніших односельців, внаслідок чого прокотилася хвиля селянських бунтів, а Сталін переклав провину на місцевих активістів. Восени 1931 року примусову колективізацію відновили, куркулів виганяли й депортовували з сіл. Унаслідок пасивного спротиву й неврожаю було зірвано завищені плани хлібозаготівлі, а радянська влада вирішила вижати з селян «за планом». В Україні цей план втілювали В'ячеслав Молотов, Лазар Каганович, Станіслав Косіор. 1932 року прийнято «закон про п'ять колосків»[25], створювались надзвичайні комісії із хлібозаготівель, «підприємства-саботажники» заносились на «чорні дошки», в голодних забирали останнє. Одночасно уведено паспортну систему з пропискою, військові й загони міліції блокували можливість покинути окремі села й територію УСРР та Кубані для безпаспортних селян. Унаслідок Голодомору 1932—1933 років померло приблизно 4,65 млн людей (15 % населення). Демографічні втрати покривали за рахунок переселенців з Росії, наприклад, найбільша станиця на Кубані, Уманська, стала Ленінградською. Сам факт голоду замовчували і приховували як від міжнародної спільноти, так і від решти громадян Союзу.

Одночасно в Україні було уведено в експлуатацію підприємства, що складають кістяк її промисловості й донині (ДніпроГЕС, Криворіжсталь, Запоріжсталь, Азовсталь, Харківський турбінний і тракторний, Луганський паровозобудівний заводи). Велика депресія в США та світова економічна криза переконали радянське керівництво в правильності курсу, яким рухалась країна.

Розстріляне відродження

1930 року було викрито діяльність неіснуючої антирадянської організації на чолі з Сергієм Єфремовим — «Спілка визволення України», заарештовано 474 українських науковця та релігійних діяча. 1931 року викрито діяльність неіснуючого «Українського національного центру». Того ж року «самоліквідовано» УАПЦ. У грудні 1932 року українських комуністів звинувачено в невірному проведенні національної політики коренізації, наступного року Скрипник і Хвильовий покінчили життя самогубством.

КримРедагувати

У результаті поразки Білого руху Кримський півострів було включено до складу РРФСР. 15 листопада 1920 року було затверджено склад Кримського обласного комітету РКП(б), до якого було включено Розалію Землячку (перший секретар), Бела Куна (очолив Кримський ревком), Дмитра Ульянова та інших. Було розгорнуто масований червоний терор щодо активних учасників Білого руху і цивільного населення з неробітничіх верств, розгромлено татарську національну організацію Міллі Фірка. 18 жовтня 1921 року утворено Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Населення півострова на цей момент складалось наполовину з росіян, на чверть з кримських татар, на чверть з українців, німців та євреїв. На Південному березі розвивається рекреаційна база для відпочинку робочих країни, утворено піонерський табір «Артек». Впродовж 1920-х років відбувались безплідні спроби створювати єврейські робітничі комуни в степовій частині.

Західна УкраїнаРедагувати

За переписом 1931 року на території Західної України проживало 8,9 млн осіб, у тому числі 5,6 млн українців і 2,2 млн поляків[24].

У ці часи на землях Західної України, що увійшли до складу Польщі, здійснювалася політика полонізації, посилювався національний гніт. Відповіддю на нього став підйом націоналістичного руху. З приходом до влади в результаті державного перевороту 1926 року Юзефа Пілсудського тут установився авторитарний режим, відомий як «санація». Політична опозиція переслідувалася правовими засобами й силовими методами. По відношенню до національних меншин проводилася політика «культурного придушення», яка восени 1930 року переросла в масові репресії проти українського населення Галичини і Волині («Пацифікація»). Підрозділи польської поліції та армії були введені в більш ніж 800 сіл, було заарештовано понад 2 тис. осіб, ліквідовані українські організації, спалено близько 500 будинків. Складовою частиною «пацифікації» стали українські погроми з боку польських шовіністичних угруповань. Справа дійшла до того, що в 1932 Ліга Націй засудила дії польського уряду щодо українського населення.

На Закарпатті мешкало 0,5 млн українців, які мали обмежену автономію в складі Чехо-Словаччини. На той час в краї діяло 4 політичні течії: мадярофіли (вважали себе угорцями), русини (намагались ствердитись як окрема нація), русофіли (прагнули об'єднання з Росією) та українофіли, що рішуче поширювали власні ідеї та швидко обігнали конкурентів. У результаті Мюнхенської змови у жовтні 1938 року було утворено Підкарпатську Русь (Карпатську Україну), яку очолив Августин Волошин. Але вже в листопаді вона, в результаті Віденського арбітражу була частково окупована Угорщиною. 15 березня 1939 року Сейм Карпатської України проголосив незалежну республіку. Символами держави обрали синьо-жовтий прапор та гімн «Ще не вмерла України». Того ж дня розпочалася остаточна окупація Угорщиною.

Під час польсько-української війни 1918—1919 років, Румунія загарбала землі Північної Буковини. 1920 року країни Антанти підписали з Румунією Бессарабський протокол, за яким визнали приєднання Південної Бессарабії. У цих регіонах проживав приблизно 1 млн українців. 1924 року на півдні спалахнуло прокомуністичне Татарбунарське повстання, яке жорстко придушили. Натомість Північна Буковина надавала перевагу націоналістичним ідеям, тут поширювались осередки ОУН.

Друга Світова війнаРедагувати

Внаслідок Секретного додаткового протоколу про розмежування сфер інтересів до Договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом та наступного вторгнення СРСР до Польщі, 1939 року до УРСР приєднана Західна Україна, а 1940 — Північна Буковина і українська частина Бессарабії.

Одразу після окупації цих територій СРСР тут розпочалися політичні репресії.

15 березня 1939 року українці зі зброєю в руках стали на захист свободи, коли угорські війська почали наступ на Карпатську Україну.

1 вересня 1939 німецька авіація почала бомбардувати Львів, який тоді був у складі Польщі. Тоді в польській армії було більш ніж 120 тис. українців

У роки німецько-радянської війни вся територія України була окупована німецькими військами (а південний захід країни — також і румунськими). На українських землях виникли такі нацистські утворення, як Генеральна губернія та Райхскомісаріат Україна (з поділом на шість генеральних округ: Волинь-Поділля, Житомир, Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв і Таврія), було частково створено генеральну округу Чернігів і Харків, а також планувалася генеральна округа Юзівка. На окупованій Румунією частині південно-західної України виникли губернаторства Трансністрія та частково Буковина і Бессарабія.

На початку війни українські націоналісти співпрацювали з Німеччиною, сподіваючись на її допомогу у відновленні самостійності. Німецький терор в окупованій 1941 року Україні розвіяв ці сподівання. У результаті прихильники незалежності, зокрема Степан Бандера, були ув'язнені в концтаборах. Українці воювали з нацизмом у Червоній армії та Визвольному Русі. У роки війни на території України широкий розвиток отримав партизанський рух. Партизанські загони формувалися як з ініціативи радянських активістів, так і силами націоналістичних організацій. Утворена 1942 року УПА вела боротьбу і проти Німеччини, і проти СРСР (до початку 50-х років).

Німецька окупація в Україні відрізнялася особливою жорстокістю. Вал війни прокотився з краю в край Україною двічі — спочатку із заходу на схід, потім зі сходу на захід. За підрахунками інституту історії України НАН України, в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 млн. українців, у партизанських формуваннях — від 40 до 60 тис., у загонах ОУН та УПА — понад 100 тис. Прямі людські втрати України, за оцінками цього інституту, становлять 8-10 млн, демографічні — 10-13 млн осіб[26].

На території України німці спалили разом із мешканцями 250 сіл. У 230 концтаборах і гетто, а також в інших місцях масового знищення від рук нацистів загинуло 5,5 млн людей. Близько 2,5 млн полягло на фронтах. З 2,8 млн людей, яких гітлерівці вивезли до Німеччини з СРСР для роботи на промислових підприємствах і в сільському господарстві, близько 2,4 млн осіб були з України. Втрати українського народу у війні становлять 40-44 % від загальних втрат СРСР[27]. На території України було зруйновано близько 700 міст і селищ та 28 тисяч сіл. Понад 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Економіці було завдано великої шкоди.

У 1944 році територія України була звільнена від німецької окупації.

Україна (1945—1991)Редагувати

Докладніше: Операція «Захід»

1945 року до УРСР приєднано Закарпаття, 1954 року Крим.

У 1945—1953 рр. за різного роду «антирадянські політичні злочини» в Україні було заарештовано 43 379 чоловік віком до 25 років, із них 36 340 чоловік — у західних областях України. В 1946—1949 рр. було відправлено в заслання близько 500 тис. західних українців.

В умовах часткової лібералізації радянського режиму з кінця 50-х розпочався дисидентський рух, який було жорстоко придушено у 60-70-х роках. На західних теренах продовжувала існувати у підпіллі заборонена греко-католицька церква. Усередині 1980-х років українська нація знаходилась на порозі повної асиміляції. Але економічні труднощі неефективної та напівмілітаристської економіки соціалізму спонукали керівництво СРСР почати так звану «перебудову». 1990 року відбулися перші демократичні вибори до Верховної Ради УРСР.

Незалежна УкраїнаРедагувати

24 серпня 1991 Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України, підтверджену всенародним референдумом 1 грудня 1991. Сформувалася демократична політична система, закріплена Конституцією 1996 року. Непослідовні реформи з 1990 призвели до глибокої економічної кризи, яка ускладнює політичну ситуацію. Україна робить кроки на шляху інтеграції в Європейський Союз. Основні напрямки зовнішньої політики України були:

 • Участь України в діяльності міжнародних організацій: 1992 р. — Україна стає членом Міжнародного валютного фонду, 1995 р. — членом Ради Європи. 2000 р. — Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН, 2004 р. — угоди про Єдиний економічний простір (ЄЕП).
 • Ядерне роззброєння: 1994 — приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; 1996 р. — ядерні боєголовки вивезено з території України.
 • Співпраця з Європейським Союзом (ЄС).
 • Налагодження відносин з державами СНД: 1997 р. — Великий договір між Росією та Україною.

1990-тіРедагувати

Перехід від командно-адміністративної економіки до ринкових відносин спричинив загострення соціально-економічної ситуації в країні, що потягло за собою загострення політичної ситуації. Було прийнято рішення провести дострокові вибори Президента і Верховної Ради. 27 березня 1994 р. відбулись вибори до Верховної Ради України. Обрано 338 народних депутатів, половина з яких були членами політичних партій. Найбільше місць отримали КПУ — 96, Народний Рух України — 20, СелПУ — 18 і СПУ — 14, що засвідчило домінування лівих сил. Головою Верховної Ради було обрано Олександра Мороза. Новий парламент затвердив Прем'єр-міністром В. Масола. Процес зміни політичної влади в Україні завершили президентські вибори, що відбулися в червні — липні 1994 року. У другому турі виборів перемогу здобув Леонід Кучма.

 
Леонід Кравчук (ліворуч), Станіслав Шушкевич (центр) та Борис Єльцин (2 праворуч) після підписання угоди про створення СНД у Біловезькій пущі

Вільні вибори 1994 р. засвідчили, що Україна стоїть на демократичному шляху розвитку. У період правління Л. Кучми проведено певні ринкові перетворення, проте тривав спад виробництва, національний прибуток за 1991—1994 рр. скоротився більш як наполовину (56 %), карбованець страждав від гіперінфляції.

28 червня 1996 р. утверджено Конституцію України, яка закріпила здобутки суверенної України, підтвердила право людини на безпеку, здоров'я та самовизначення у власній країні. Також документ мав урегулювати повноваження законодавчої, виконавчої та судової влад. У вересні того ж року Національним банком, який очолював Віктор Ющенко, введено національну грошову одиницю гривню. Стабілізація фінансової сфери була одною з передумов відродження економіки.

У березні 1998 року парламентські вибори проведено за новою системою — мішаною (пропорційно-мажоритарною). З 450 депутатів 225 було обрано в одномандатних виборчих округах, а 225 — за списками від політичних партій і блоків у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. За підсумками голосування чотиривідсотковий бар'єр подолали КПУ (24,65 %), Народний рух України (9,4 %; 32), виборчий блок СПУ та СелПУ «За правду, за народ, за Україну!» (8,6 %), Партія зелених України (5,4 %), Народно-демократична партія (5 %; 17), Всеукраїнське об'єднання «Громада» (майже 4,7 %; 16), Прогресивна соціалістична партія України (4 %).

Вибори Президента відповідно до Конституції призначено на 31 жовтня 1999 р. Після підрахунку голосів з'ясувалося, що жоден із кандидатів не набрав потрібної для перемоги кількості голосів. До другого туру потрапили чинний президент Леонід Кучма та лідер комуністів Петро Симоненко. За Кучму проголосувало 56 % виборців, за Симоненка — 38 %.

Після обрання Президента відбулась зміна уряду. У грудні 1999 р. Прем'єр-міністром України призначено Віктора Ющенка, тодішнього голову Національного банку України, що мав репутацію реформатора. За роки його прем'єрства в економічному житті країни відбулись важливі зрушення і розпочалось економічне зростання. Визначною подією, що позитивно вплинула на прискорення державотворчих процесів і проведення реформ, було формування в складі ВРУ парламентської більшості. У січні 2000 року її сформували депутати 11 парламентських груп і фракцій, а також певні позафракційні депутати. Більшість підтримувала дії уряду Ющенка. Головою Ради став Іван Плющ.

2000-ніРедагувати

16 квітня 2000 року відбувся Всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Понад 80 % виборців, що взяли участь у голосуванні, висловились за створення двопалатного парламенту, скорочення числа депутатів з 450 до 300, ліквідацію права депутатської недоторканності, право Президента достроково припиняти повноваження ВРУ, якщо остання протягом одного місяця не зможе сформувати парламентської більшості або протягом трьох місяців не зможе затвердити підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів проекту Державного бюджету України. Проте рішення референдуму так і не було втілено у життя.

Навесні 2001 року Україну охопила політична криза, пов'язана із вбивством опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Під час слідства виявилися негативні явища у верхніх ешелонах влади. Записи майора Служби безпеки України М. Мельниченка, зроблені ним у кабінеті Президента, свідчили про причетність до цього й інших резонансних злочинів представників найвищих ешелонів влади. Вони стали причиною резонансного «касетного скандалу», який значно знизив довіру народу до влади. Були організовані масові демонстрації і акції протесту в рамках акції «Україна без Кучми!», які 9 березня 2001 року навіть завершились сутичками з поліцією. Проте домогтись свого опозиція не змогла, а 18 учасників акції були засуджені від 2 до 5 років ув'язнення.

Та попри те, авторитет влади був суттєво підірваний як у середині країни, так і за кордоном. Наслідком цього стало перегрупування політичних сил в країні у 2000—2001 рр, особливо напередодні парламентських виборів 2002 р. 2001 р. відправлено у відставку увесь уряд Ющенка. Це було поштовхом до формування могутньої опозиції. Упродовж осені-зими 2001 р. відбулося формування передвиборчих блоків. Основними суперниками на парламентських виборах стали опозиційний блок Віктора Ющенка «Наша Україна» і провладний блок «За єдину Україну».

Вибори у березні 2002 р. відбувалися за змішаною виборчою системою. За підсумками голосування чотиривідсотковий бар'єр подолали: блок Віктора Ющенка «Наша Україна» (23,55 %), Комуністична партія України (20,01 %), Блок «За єдину Україну!» (11,79 %), Блок Юлії Тимошенко (7,25 %), Соціалістична партія України (6,87 %), Соціал-демократична партія України (об'єднана) 6,27 %. Вперше в історії незалежної України комуністична партія поступилася першим місцем у виборчих перегонах.

На початку роботи ВРУ нового скликання партії і блоки, що перемогли на виборах, утворили свої фракції. До фракції «Єдина Україна» увійшло 177 депутатів, до «Нашої України» — 118 депутатів, КПУ — 64, СДПУ (о) — 31, БЮТ — 23, СПУ — 22; 12 депутатів побажали залишитись позафракційними. Проурядові фракції, за рахунок депутатів, що обиралися в мажоритарних округах, отримали більшість у парламенті, тим самим нівелювавши перемогу опозиції.

Помаранчева революціяРедагувати

Вибори Президента України 2004 р. стали переломними в історії держави. Кандидатом від влади став тодішній Прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Опозиційні сили згрупувалися навколо лідера «Нашої України» Віктора Ющенка, колишнього Прем'єр-міністра у 2000—2001 рр., прихильника реформ.

У результаті голосування 31 жовтня 2004 р. голоси виборців розподілилися таким чином: Віктор Ющенко (39,26 % голосів), Віктор Янукович (39,11 %), Олександр Мороз (5,82 %), Петро Симоненко (4,97 %). Такий розподіл не виявив переможця, тому було призначено другий тур виборів — 21 листопада 2004 р. Після першого туру підтримати Ющенка закликали Олександр Мороз та Анатолій Кінах. Віктора Януковича підтримала Наталія Вітренко.

Голосування другого туру відбулося зі значними порушеннями і фальсифікаціями. Оприлюднені ЦВК результати про перемогу Януковича разюче відрізнялися від даних екзит-полів, які засвідчували перемогу В. Ющенка. Обурені таким станом речей виборці відгукнулися на заклик опозиційного кандидата захистити свій вибір і вже ввечері 21 листопада зібралися на мітинг на центральній площі Києва — майдані Незалежності. З наступного дня мітинг переріс у масову мирну акцію протесту, яка тривала до 8 грудня 2004 року й дістала назву «Помаранчева революція».

Своїм рішенням від 3 грудня 2004 року Верховний Суд України визнав недійсними результати другого туру президентських виборів і призначив переголосування другого туру на 26 грудня 2004 р.

Під час Помаранчевої революції Україна перебувала у центрі уваги світової преси. На переголосування до України приїхала рекордна кількість міжнародних спостерігачів — бл. 12 тисяч осіб. Переголосування 26 грудня 2004 р. дало такі результати: за Віктора Ющенка проголосувало 51,99 % виборців за Віктора Януковича — 44,21 %. Інавгурація нового Президента України Віктора Ющенка відбулась 23 січня 2005 року.

2010-тіРедагувати

17 січня 2010 року відбувся перший тур президентських виборів в Україні, у результаті якого переможця виявлено не було. 7 лютого було проведено другий тур виборів, у якому перемогу з відривом у три відсотки над тодішнім Прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко здобув опозиційний лідер Віктор Янукович. Це перший в історії України випадок, коли президента було обрано менш як 50 % голосів виборців.

11 березня було сформовано новий уряд на чолі з Миколою Азаровим.

21 квітня Віктор Янукович підписав угоду із президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі до 2042 року. 27 квітня цю угоду синхронно ратифікували Верховна Рада України і Державна дума Російської Федерації.

16 листопада 2010 року почалася Акція протесту проти Податкового кодексу, в багатьох містах проводяться масові мітинги і протести, на Майдані Незалежності в Києві стало наметове містечко. На головній площі столиці зібралося до 20 тисяч мітингувальників.[28]

Революція гідностіРедагувати

 
Євромайдан в Києві, 1 грудня 2013 року

21 листопада 2013 року, за кілька днів до саміту у Вільнюсі, Кабінет Міністрів України вирішив призупинити процес підготування до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.[29][30] Це спричинило масові акції протесту в Україні, результатом яких стало усунення Януковича від влади.

Російська збройна агресіяРедагувати

Анексія КримуРедагувати

Росія заявила, що призначення Турчинова виконувачем обов'язків Президента було неконституційним[31] і ввела війська у АР Крим[32]. Після проведення псевдореферендуму, Росія анексувала Крим і Севастополь. Майже весь світ визнає дії Росії стосовно України незаконними.

Війна на сходіРедагувати

Навесні 2014 проросійські озброєні сили захопили органи влади та відділення міліції в Донецькій та Луганській областях, де створено відповідно «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку».

13 квітня у Донецькій області розпочато антитерористичну операцію (АТО) з метою зупинити терористів і сепаратистів. На боці України воювали силовики, Національна гвардія та добровольці, на боці сепаратистів — збройні сили Росії, добровольці з Росії та інших країн. Ситуацію ускладнювало те, що Україна не контролювала значну частину державного кордону з Росією, тому терористи регулярно отримували підкріплення з-за кордону.

ЄС, США, Японія, Канада, Австралія та деякі інші країни почали вводити санкції проти російських політиків і олігархів, які причетні до ескалації конфлікту. Збиття Боїнга 777 біля Донецька 17 липня ще більше загострило ситуацію. Водночас українські збройні сили поступово відновлювали контроль над Донеччиною та Луганщиною, аж доки після Дня незалежності України російські війська вже відкрито не почали переходити кордон та окупувати українську територію. Так, 25-28 серпня російські війська зайняли Новоазовськ — порт на Азовському морі, який розташований за 44 км від Маріуполя.

Значні втрати українських сил унаслідок оточення під Іловайськом, загроза захоплення Маріуполя та прориву російських сил до Запорізької області й Криму змусили керівництво України шукати шляхи до мирного врегулювання конфлікту. У Мінську розпочала роботу переговорна група за участю представників України, ОБСЄ, Росії, «ДНР» і «ЛНР»[33]. 5 вересня підписано Мінське перемир'я — угоду про тимчасове припинення вогню[34][35]. Однією з умов припинення вогню з боку сепаратистів і Росії був Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який Верховна Рада України ухвалила 16 вересня, в один день із ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Економічна кризаРедагувати

Ще до втечі Януковича та анексії Криму розпочалося швидке падіння курсу національної валюти. Гривня девальвувала від 8 грн/дол на початку 2014 року до 25 грн/дол 2016 року)[36]. За підсумками 2014 року реальний ВВП упав на 6,0 %, інфляція (індекс споживчих цін) за підсумком 2014 року становила 24,9 %, а за 2015 рік — аж 43,3 %[37].

2019—дотеперРедагувати

31 березня 2019 року відповідно до постанови Верховної Ради відбувся перший тур президентських виборів. Лідером голосування став Володимир Зеленський. 21 квітня відбувся другий тур виборів, за результатами обробки 100 % бюлетенів більшість голосів (73,23 %) набрав Зеленський. 20 травня в будівлі парламенту відбулася церемонія інавгурації. Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради[38].

Позачергові вибори до Верховної Ради України IX скликання проведено за указом президента 21 липня 2019 року. Вперше в історії незалежної України одна партія отримала право самостійно сформувати уряд. Для формування уряду потрібна підтримка 226 депутатів, для внесення змін до Конституції — 300. 29 серпня народні депутати приведені до присяги. В цей же день Верховна Рада затвердила Олексія Гончарука[39] на посаду прем'єр-міністра України, а також сформувала новий уряд. Однак 4 березня 2020 року Верховна Рада звільнила Уряд Гончарука[40], а новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль[41].

3 березня 2020 року в Україні було зафіксовано перший випадок коронавірусу COVID-19[42]. Щодня Міністерство охорони здоров'я публікує нову інформацію про поширення пандемії.

В Україні почалася економічна криза через COVID-19, кількість безробітних (тільки офіційно) зросла на 67 %. Зеленський призначив головою ТКГ Кравчука, той підтягнув Фокіна. Головою Офісу Президента став Єрмак, міністром освіти — Шкарлет. Аваков, попри обіцянки, й досі глава МВС. Було два гучних скандали: перестрілка у Броварах та зґвалтування у Кагарлику. Країною пройшлась серія протестів, суспільне невдоволення зростає. 27 липня почалося безстрокове перемир'я з так званими «ЛНР» та ДНР". Станом на 25 серпня жоден український військовий не загинув, хоча бойовики інколи порушують режим тиші, ЗСУ не відповідає.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Яковенко Н. М., 1997, с. 10
 2. а б в г Яковенко Н. М., 1997, с. 11
 3. Яковенко Н. М., 1997, с. 12
 4. а б Толочко П. П., 2000, с. 8-9
 5. а б Гладілін В. М. Королево, археологічна пам'ятка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — 560 с. : іл. — ISBN 978-966-00-0855-4.
 6. Толочко П. П., 2000, с. 9-10
 7. Толочко П. П., 2000, с. 9
 8. Кулаковська Л. В. Молодове V // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2010. — Т. 7 : Мл — О. — 728 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1061-1.
 9. а б Толочко П. П., 2000, с. 10
 10. Толочко П. П., 2000, с. 14
 11. Толочко П. П., 2000, с. 15
 12. Толочко П. П., 2000, с. 17
 13. Толочко П. П., 2000, с. 22
 14. Толочко П. П., 2000, с. 31
 15. Толочко П. П., 2000, с. 33-36
 16. Толочко П. П., 2000, с. 38-40
 17. Яковенко Н. М., 1997, с. 22
 18. Яковенко Н. М., 1997, с. 23
 19. Галіція і Лодомерія — латинські назви українських етнічних земель Галичини і Волині, на які претендували угорці. З 13 по 18 століття угорські правителі коронувалися «королями Галичини та Лодомерії». У пізньому середньовіччі австрійські Габсбурги зайняли угорський трон і успадкували територіальні претензії своїх попередників. Для реалізації цих претензій і було створене нове «королівство». Австрійці контролювали лише Галичину і Західну Волинь. Центр «Лодомерії» — Володимир-Волинський — залишався за Росією.
 20. Це приєднання змінило в подальшому географічний зміст поняття «Галичина». Українські етнічні землі, тобто історичну Галичину, стали називати Східною Галичиною, а малопольські території — Західною Галичиною.
 21. З 1809 року Люблінська земля і Західна Волинь відійшли до Варшавського герцогства, яке згодом поглинула Росія.
 22. Краків увійшов до складу королівства як Велике Князівство Краківське. Окрім нього до Галичини приєднали князівства Освенциму та Затору.
 23. Василь Голованов. «Нестор Махно» (біографія). М: Молода гвардія, 2008 (ЖЗЛ). ISBN 978-5-235-03141-8.
 24. а б Лекція 1. Соціально-економічний розвиток України.[недоступне посилання з лютого 2019]
 25. Постанова «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності»
 26. УП: Професор Олександр Лисенко: «Найбільше трофейного обладнання отримав Донбас»
 27. Ігор Вітик. «Українці у Другій світовій»
 28. На Майдані Незалежності відбувається акція протесту проти Податкового кодексу Архівовано 11 грудень 2013 у Wayback Machine..
 29. Уряд прийняв розпорядження про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. Урядовий портал. 21.11.2013
 30. Азаров відмовився від угоди про асоціацію з ЄС. Українська правда. 21.11.2013
 31. Росія не визнає новий уряд (рос)
 32. В. о. президента України: Росія хоче анексувати Крим
 33. Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы, Минск, 5 сентября 2014 г. // Издатель: Organization for Security and Co-operation in Europe. Дата: 5 сентября 2014
 34. Протокол про перемир'я не дає надії на мир
 35. Сергій Лещенко (5 вересня 2014). Деякі подробиці домовленостей щодо перемир’я на сході України. Українська правда - Блоги. Процитовано 2018-05-31. 
 36. Національний банк України: офіційний курс валют, період з 01.01.2014 по 13.06.2016
 37. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001—2015 рр. (ukrstat.gov.ua)
 38. Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради та закликав Кабмін піти у відставку. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Процитовано 2020-07-06. 
 39. Kitsoft. Кабінет Міністрів України - Новим Прем’єр-міністром України став Олексій Гончарук. www.kmu.gov.ua (ua). Процитовано 2020-07-06. 
 40. Гончарука звільнили з посади прем'єра й відставили весь уряд. BBC News Україна (uk). 2020-03-04. Процитовано 2020-07-06. 
 41. Денис Шмигаль – новий прем’єр України. Українська правда (uk). Процитовано 2020-07-06. 
 42. В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу. www.ukrinform.ua (uk). Процитовано 2020-07-06. 

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 656 с. — (Альма-матер). — ISBN 966-580-122-8.
 • Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до XX століття. Навчальний посібник. — К., 1996.
 • Британ В. Т., Висоцький О. Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття. — Дніпро: НМетАУ, 2007. — 170 с.
 • Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX — XX ст. — К., 1996.
 • Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. — К. : Україна, 1996. — 463 с. — ISBN 966-524-000-5
 • Довідник з історії України: в 3-х т. / Інститут історичних досліджень ЛНУ ім. І. Франка ; ред. І. З. Підкова, Р. М. Шуст — К. : Генеза, 1993—1999. (онлайн-версія)
 • Довідник з історії України: навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл. / І. А. Прохорова. — К. : Гнозіс, 2008 .
Ч. 1 : Давня та середньовічна історія України (до 1569 р.). Нова історія України. Українські землі у другій половині XVI — першій половині XVIII ст. Нова історія України. Українські землі у другій половині XVIII — на початок ХХ ст. Теми програми з історії України 1-20 (включно). — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 230 с. — Бібліогр.: с. 227. — ISBN 978-966-8840-63-0
 • Довідник з історії України / О. М. Уривалкін. — Київ: КНТ, 2009. — 1008 с. — ISBN 978-966-8379-54-3. — ISBN 978-966-373-515-3
 • Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2003—2013.[1] (PDF-файли)
 • Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії Української державності. — К., 1996.
 • Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923—1939 роки) / Т. Мартин ; пер. з англ. С. Вакуленко; наук. ред.: В. Кравченко, Г. Єфіменко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських, Ін-т Критики. — Київ: Критика, 2013. — 640 с. : 1 арк. карта. — Тит. арк. парал. англ. — Бібліогр.: с. 603—625. — ISBN 978-966-8978-57-9
 • Ілюстрована енциклопедія історії України. В 3 т. / Авт. тексту Олександр Кучерук. — К. : Спалах.
Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Авт. тексту: О. Кучерук ; Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська . — Вид. перероб., доп . — Київ: Спалах, 2004. — 215 с. : іл. — ISBN 966-512-226-6  (DjVu-файл Т. 1.)
 • Історія русів / Укр. пер. І. Драча; іл.. О. Штанка. — К.: Веселка, 2001. — 366 с.: іл.
 • Історія України. Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного ; [упоряд.: В. І. Червінський, Л. В. Шимчак, М. І. Обушний та ін.]. — 2-ге вид., виправл. й доповн. — К. : КВІЦ, 2012. — 832 с. : іл. — ISBN 978-966-2003-87-1
 • Історія України. Комплексний довідник + профільний рівень / [уклад.: Воропаєва В. В. та ін.]. — Вид. 5-те, допов. та перероб. — Харків: Весна: Співак В. Л., 2014. — 703 с. : іл. — (Крок до ВНЗ). — 3000 пр. — ISBN 978-966-2342-25-3
 • Історія України — очима молоді : До 170-річчя з дня народження Івана Пулюя (1845—1918), фізика, електротехніка, винахідника, громадського діяча : зб. пр. за мат. Круглого Столу [дискусія: «Проблеми та перспективи розвитку науки і техніки в Україні: історичний аспект»], 5 листопада 2015 р., Київ, Україна [Електронний ресурс] / укладач: С. М. Ховрич ; редколегія: С. П. Гожій, О. І. Гуржій, В. Я. Жуйков, С. М. Ховрич (відп. ред.) [та ін.]. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — 150 с. — Режим доступу: http://academyssu.com.ua/news/kruglyy-stil-istoriya-ukrayiny-ochyma-molodi
 • Історія України очима письменників: [збірка] / [упорядкув. та вступ. ст. О. В. Красовицького]. — Х. : Фоліо, 2013. — 509 с.
 • Історія України-Русі / Микола Аркас ; [упоряд., передм. Коваль Р. М.]. — Репр. вид. 1912 р. — Київ: Холодний Яр ; Кам'янець-Подільський: Медобори, 2013. — 424, [14] с. : іл. — (Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр») (Серія «Видатні українці» ; кн. 2). — 3000 пр. — ISBN 978-966-2401-00-4
 • Історія України-Руси: репринтне видання: в 11 томах, 12 книгах / М. С. Грушевський. Редколегія: П. С. Сохань (голова) та ін. — Київ: «Наукова думка», 1991—1998. — Серія «Пам'ятки історичної думки України». — ISBN 5-12-002468-8 (PDF-файли)
 • Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко; за ред. М. В. Яцюка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2010. — 247 с. (Текст онлайн)
 • Історія України 1939—2009 років: Конспект-довідник / Ф. Ф. Брецко. — Тернопіль: Мандрівець, 2010. — 328 c.
 • Історія українського народу / С. Семенюк. — Л. : Апріорі, 2010. — 608 c. + карта.
 • Коцур А. Українська державність: історія та сучасність. — Чернівці, 2000.
 • Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2008.
 • Крип'якевич І. П. Історія України. — Львів, 1992.
 • Лапичак Д. Історія України в датах. — Л.: Ін-т народознавства НАН України, 1995. — 440 с. — Бібліогр.: с. 431—436.
 • Литвин В. М., Мордвінцев В. М., Слюсаренко А. Г. Історія України. Навчальний посібник. — К., 2002.
 • Мала історія України / А. Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. — К. : КІС, 2007. — 264 с. — ISBN 966-7048-82-2.
 • Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. (онлайн-версія)
 • Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1995.
 • Мицик Ю. А., Бажан О. Г. Історія України: навч. посіб. — К.: ТОВ "Видавництво «КЛІО», 2015. — 677 с. — ISBN 978-617-7023-23-3.
 • Нагаєвський І. Історія української держави XX століття. — К., 1994.
 • Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. — Львів: [б. в.], 1992. — 230 с. — ISBN 5-7707-1368-2
 • Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України: Навч. посіб. для уч. гуманіт. гімназій і ліцеїв та студ. іст. ф-тів ВНЗ / Н. Яковенко. — 3-тє вид., перероб. та розширене. — К. : Критика, 2006. — 584 c. : ілюстр.
 • Німці, французи і англійці про Україну та український народ у XVII—XIX століттях: [монографія] / П. П. Брицький, П. О. Бочан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Технодрук, 2011. — 308 с. : іл. — Бібліогр.: с. 279—306. — ISBN 978-966-8658-82-2
 • Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. ХВ. І. Танцюри. — К., 2001.
 • Політична історія XX століття: Навчальний посібник. / В. Ф. Салабай, Л. О. Панчук, Я. А. Титаренко та ін. — К., 2001.
 • Стародавня історія України / Леонід Залізняк. — К. : Темпора, 2012. — 541 с. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 525—541 (373 назви). — 1 000 пр. — ISBN 978-617-569-083-3
 • Термінологічний і хронологічний довідник з історії України / П. А. Михальчук. — 4-те вид. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 192 с. — (Довідники з історії України). — ISBN 978-966-07-0860-0
 • Україна. Історія / О. Субтельний ; пер. з англ. Ю. Шевчук ; вступ. ст. С. В. Кульчицький. — К. : Либідь, 1991. — 512 с. : іл. — ISBN 5-325-00090-X (PDF-файл[недоступне посилання з червня 2019])
 • Україна: Політична історія XX — початок XXI ст. — К.:, 2007. — 1028 с. — ISBN 966-611-135-Х
 • Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. — К. : Генеза, 1997. — 380 с.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 квітень 2016. Процитовано 22 листопад 2016.