Історія України-Руси

Історія України-Руси — 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 18951933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.[1]

Історія України-Руси
ІсторіяУкраїниРуси2.jpg
Жанр історична наукова література
Автор Грушевський Михайло Сергійович

ЗмістРедагувати

 1. У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI століття.
 2. У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель — Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI—XIII ст.
 3. У третьому томі висвітлюється історія Галичини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством, а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.
 4. У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV — середини XVI ст. (до 1569 р.)
 5. У п'ятому тому подається загальний огляд суспільно-політичної еволюції українських земель у XIV—XVII ст., розглянуто станові групи населення (шляхта і маґнати, селянство, міщанство, духовенство), історія місцевого та церковного врядування, виникнення греко-католицької церкви.
 6. Шостий том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. — часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією.
 7. Сьомий том розпочинає третій цикл «Історії України-Руси», присвячений часам козацьким. У ньому розповідається про початки козацтва від кінця XIV ст. до початку XVII ст., коли воно перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-визвольних змагань українського народу. У томі висвітлюються ключові події першої чверті XVII ст., участь козаків у релігійній боротьбі, Хотинська війна і відновлення православної ієрархії 1620—1621 рр., морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турків і татар. Йдеться про зв'язки козацтва з київським культурно-громадським рухом цього часу, який очолювали митрополити Йов Борецький і Петро Могила.
 8. Восьмий том «Історії України-Руси» М. Грушевського, присвячений другій чверті XVII ст., складається з трьох частин. Перша — охоплює 1626—1638 рр., від Куруківської кампанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого золотого спокою (1638—1648) та початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини (1648—1650), дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.
 9. Дев'ятий том висвітлює події Хмельниччини 1650—1657 років. Перша половина цього тому охоплює період від 1650 р. (похід на Молдову) до 1654 р. (Переяславська умова). Друга половина цього тому висвітлює події Хмельниччини від 1654 р. (після Переяславської умови) до 1657 р. (смерть Б. Хмельницького).
 10. Це остання книга десятитомника «Історія України-Руси» Михайла Грушевського. В ній охоплено період від 1657 року (після смерті Богдана Хмельницького) до подій 1658 року (Гадяцька угода). Простежується історія оформлення шведсько-українського союзу, висвітлюється бунт Пушкаря, розповідається про відновлення кримсько-українського союзу, про конфлікт з Москвою і Гадяцький договір.

Видання-першодрукиРедагувати

Список першодруків (перше видання всіх 10 томів). Інформація щодо першодруків для томів 5, 6, 7, 9 (ч.1 та ч.2) та 10 подається за "Історія України-Руси" (Київ, Наукова Думка, 1991).[2] та для томів 1, 2, 3, 4 та 8 подається за "Михайло Грушевський: некролог" (Львів, Накладом Товариства імені Шевченка у Львові, 1935).[3]

 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 1: До початку ХІ віку. Львів, 1898. 495 с. (1-ше видання)[4] (Google Books, 1 вид., Hathitrust, 2 вид.)
 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 2: XI-XIII вік. Львів, 1899. 403 с. (1-ше видання)[5] (Google Books, 1 вид., Hathitrust, 2 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 3: До року 1340. Львів, 1900. ? с. (1-ше видання)[6] (Google Books, 2 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 4: XIV — XVI віки — відносини полїтичні. Львів, 1904. ? с. (1-ше видання)[7] (Google Books, 2 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 5: Суспільно-політ. і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII віків. Львів, 1905. 688 с. (1-ше і єдине вид.) (Hathitrust, 1 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 6: Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. Київ, 1907. 670 с. (1-ше і єдине видання) (Hathitrust, 1 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 7: Козацькі часи - до року 1625. Київ, 1909. 628 с. (1-ше і єдине видання) (Hathitrust, 1 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8: Роки 1626-1650. Ч. I Київ, 1913. ? с. (1-ше і єдине видання); Ч. II Київ, 1916. ? с. (1-ше вид.);[8] Ч. III Москва, 1917 . ? с. (1-ше вид.)[9] (Hathitrust, Т.8 Ч.2, 2 вид.) (Hathitrust, Т.8 Ч.3, 2 вид.)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 9: Роки 1650-1657. Ч. 1: Перша половина. Хмельниччина роки 1650-1653. Київ, 1928. 602 с.; Ч. 2: Друга половина: Хмельниччини роки 1654-1657. Київ, 1931 1631 c. (1-ше і єдине видання)
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 10: Роки 1657-1658. Київ, 1936. 394 с. (1-ше і єдине видання)

Найважливіші перевиданняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. «Історія України-Руси» // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1.
 2. М. Грушевський. Історія України-Руси. — К., 1991. — Т. I. — С. V-VII
 3. Іван Крип'якевич.Михайло Грушевський: некролог // Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1.X.1932 — 31.XII.1934. Ч. 72. Львів: Накладом Товариства імені Шевченка у Львові. 1935. 9 стор.
 4. (Т.1: 2 вид. Львів 1904, 3 вид. Київ 1913)
 5. (Т.2: 2 вид. Львів 1905)
 6. (Т.3: 2 вид., Львів 1905)
 7. (Т.4: 2 вид., Львів 1907)
 8. (Т.8 Ч. II: 2 вид. Відень 1922)
 9. (Т.8 Ч. III: 2 вид. Відень 1922)

ПосиланняРедагувати

  Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Історія України-Руси