Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК)
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 18 березня 2015
Керівництво діяльністю здійснює Верховна Рада України (відповідальність та підконтрольність),
Кабінет Міністрів України (підзвітність)
Штаб-квартира Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28[1]
Кількість співробітників до 311
Річний бюджет 1 303 389 600 ₴[2]
Голова Олександр Новіков[3]
Код ЄДРПОУ 40381452
nazk.gov.ua
Мапа

Створення Національного агентства було передбачене Законом України «Про запобігання корупції», прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог Європейського Союзу для безвізового режиму з Україною[4].

Засади статусу Редагувати

Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, Національне агентство з питань запобігання корупції створене як спеціалізований превентивний антикорупційний орган. Такий підхід дозволить забезпечити виконання рекомендації І Групи держав проти корупції (GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання, а також відповідних рекомендацій експертів Європейської Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стане інструментом імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції ООН проти корупції щодо забезпечення створення та функціонування органу з питань антикорупційної політики.

Національне агентство відповідальне перед Верховною Радою України і підзвітне Кабінету Міністрів України. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України.

Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Урядом відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору. Голова призначається строком на чотири роки, при чому не можна обіймати цю посаду два строки підряд.

Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.

Функції Національного агентства Редагувати

 
Засідання НАЗК

На Національне агентство покладаються такі функції:

 1. проведення аналізу:
 2. розроблення проєктів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 3. підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проєкту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 4. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проєктів нормативно-правових актів з цих питань;
 5. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 6. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 7. координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 8. здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 9. забезпечення ведення Реєстру декларацій та Реєстру корупціонерів;
 10. затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 11. координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 12. погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
 13. внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких передбачена наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб);
 14. здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з таким інформуванням;
 15. організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 16. надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 17. інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 18. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 19. координація виконання міжнародних зобов'язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;
 20. обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 21. інші повноваження, визначені законом.

Контроль за діяльністю Редагувати

 
Голосування НАЗК

Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу. Чинна Громадська рада розпочала роботу в червні 2020 року, її очолює Катерина Бутко[5].

Кожні два роки проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства. Оцінку проводить Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства у складі трьох осіб, які призначаються КМУ на підставі пропозицій іноземних донорів. На даний час до Комісії з проведення незалежної оцінки входять Генглоф Джозеф, Курпнієце Діана та Стефан Лаура[6].

НАЗК готує щорічні звіти про свою діяльність.

Персоналії Редагувати

У зв'язку з набранням чинності Законом, що інституційно перезавантажив НАЗК, припинені достроково з 18 жовтня 2019 р. повноваження членів Агентства, керівника апарату, заступників керівника апарату Агентства, членів Громадської ради при Агентстві[7][8].

Протягом перехідного періоду інституційного перезавантаження Агентства обов'язки його керівника з 20 жовтня 2019 по 15 січня 2020 року виконувала Новак Наталія Василівна[9].

15 січня 2020 Уряд призначив Головою НАЗК на чотири роки Олександра Новікова[3].

Колишні члени НАЗК
ПІБ Дата призначення Дата звільнення Примітки
Чумак Віктор Васильович 11 грудня 2015[4] 24 лютого 2016[10] Відмовився від членства у НАЗК[11][12]
Рябошапка Руслан Георгійович 16 березня 2016[13] 14 червня 2017[14] Подав у відставку 9 червня 2017 — після того, як інші члени відкинули його власний план виведення установи з кризи[15][16]
Радецький Руслан Станіславович 16 березня 2016[13] 18 серпня 2017[17] Подав заяву про відставку[17]
Мангул Олександр Анатолійович 17 січня 2018[18] 18 жовтня 2019[7] Голова Нацагентства з 28 березня 2018[19] по 18 жовтня 2019[9]. Повноваження члена достроково припинені[8].
Патюк Станіслав Станіславович 17 січня 2018[20] 18 жовтня 2019[7] Заступник Голови Нацагентства з 28 березня 2018[19]. Повноваження члена достроково припинені[8].
Серьогін Олександр Юрійович 15 серпня 2017[21] 18 жовтня 2019[7] Повноваження члена достроково припинені[8].
Корчак Наталія Миколаївна 11 грудня 2015[4] 18 жовтня 2019[7] Голова Нацагентства з 28 березня 2016[22] по 28 березня 2018[19]. Повноваження члена достроково припинені[8].
Скопич Олександр Дмитрович 11 грудня 2015[4] 18 жовтня 2019[7] Повноваження члена достроково припинені[8].
Колишні члени НАЗК
 
Віктор Чумак
 
Руслан Рябошапка
 
Олександр Мангул
 
Станіслав Патюк
 
Наталія Корчак
 
Олександр Скопич

Діяльність Національного агентства Редагувати

До перезавантаження Редагувати

Початок діяльності Редагувати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національного агентства з питань запобігання корупції 18 березня 2015 року[23].

28 серпня 2015 року були визначені 4 представники громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції — Андрій Марусов, Леся Шевченко, Віктор Шлінчак та Віктор Таран[24] До складу комісії також увійшли представник Президента України у Кабінеті Міністрів Олександр Данилюк, голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко[25], представник від Верховної Ради, доцент НаУКМА Володимир Сущенко[26].

11 грудня були призначені перші три з п'яти його членів, що (як вважає Уряд) достатньо для початку роботи[4]. Водночас, очільник Transparency International Україна та низка антикорупційних організацій незадоволені процедурою вибору[27][28].

Очікувалося, що Агентство запрацює до кінця 2015 року[25][29], проте цього не сталося, що викликало розчарування Євросоюзу[30]. ЄС очікує на початок роботи Агентства до кінця першого кварталу 2016 року[31].

16 березня 2016 Уряд призначив за рекомендацією конкурсної комісії ще двох членів Агентства. За виключенням Віктора Чумака, який відмовився від посади, загальна кількість членів досягла чотирьох. Це дало можливість Агентству почати роботу[32].

Очікувалося, що повноцінно НАЗК запрацює у липні 2016 року[33]. Але про офіційний запуск роботи НАЗК відбувся лише 15 серпня 2016[34][35].

Атестація системи захисту реєстру декларацій Редагувати

12 серпня 2016, за два дні до запланованого запуску Єдиного державного реєстру деклараційДержавна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оголосила про відмову в сертифікації системи захисту інформації (КСЗІ) цього реєстру[36]. Важливість своєчасного запуску цього реєстру обумовлена неможливістю повноцінної роботи НАЗК та зобов'язаннями України перед ЄС в рамках переговорів про безвізовий режим.

Підготовка до атестації велася протягом останніх трьох місяців до дати запуску, що була запланована на 15 серпня. 28 липня 2016 року НАЗК затвердило експертною організацією ТОВ «Криптософт». Але виявилося, що це та сама організація, що розробляла КЗСІ. Тому 2 серпня 2016 року Держспецзв'язку наполіг на призначенні експертизи своєю дочірньою організацією «Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам» (ДЦКЗ)[37]. Технічне завдання на побудову КСЗІ було передано розробнику програмного продукту (ТОВ «Міранда»).

Протягом першої половини серпня неодноразово висловлювалися підозри у навмисному саботажі запуску системи[38][39][40][41][42][43][43][44][45].

14 серпня голова НАЗК прийняла рішення про запуск системи з 00:00 годин 15 серпня, незважаючи на відсутність сертифікату — у «режимі дослідної експлуатації». Це дозволило б уникати кримінального покарання за подання неправдивих відомостей у деклараціях, адже відомості з несертифікованої системи не матимуть доказової сили в суді[46][47][48][49].

Зважаючи на суспільний резонанс, доступ до системи був тимчасово припинений[50]. Остаточний перезапуск системи відбувся 1 вересня[51] — після усунення зауважень Держспецзв'язку[52] та політичної заяви Президента[53].

Перевірка фінансування політичних партій Редагувати

Починаючи з 2017 року політичні партії, які отримують державне фінансування, зобов'язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

За результатами перевірки звітів політичних партій, в НАЗК складено 62 протоколи про адміністративні правопорушення. В ході перевірки у 12 звітах політичних партій виявлено ознаки кримінальних правопорушень[54]. Поліцією відкрито 6 кримінальних проваджень[55].

Конкретні результати діяльності Редагувати

За рік роботи було перевірено всього 91 декларацію з півтора мільйона, що викликає невдоволення як всередині країни, так і зі сторони ЄС[56][57][58]. Досі не введено автоматизований режим перевірки декларацій, усі декларації перевіряються в ручному режимі.

З метою поліпшити ефективність своєї роботи НАЗК співпрацює з експертами Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI). У 2017 році Агентство стало бенефіціаром цієї міжнародної структури[59][60].

Під час та після перезавантаження Редагувати

Оскільки в суспільстві постійно виникали питання до незалежності та ефективності роботи НАЗК, був розроблений та прийнятий Закон про його перезавантаження. Він набрав чинності 18 жовтня 2019 року[7]. Основні зміни:

 • НАЗК перестав бути колегіальним органом, що складався з п'яти «рівноправних» членів. Агентство отримує голову, який нестиме відповідальність за результати діяльності інституції. Його призначатиме Кабмін за новою процедурою на 4 роки без права переобрання.
 • Після набуття чинності закону всі члени НАЗК і Громадської ради, керівник апарату та його заступники звільняються.
 • Посилюється роль міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання Голови НАЗК. З 6 членів комісії три — делегати від міжнародної спільноти.
 • Посилюються вимоги до кандидатів у Громадську раду НАЗК.
 • НАЗК створить спецпорядок е-декларацій для СБУ та Служби зовнішньої розвідки тощо. Цей спецпорядок не поширюватиметься на посади, на які відкрито призначає/звільняє Президент.
 • Зростає строк давності щодо накладення адмінстягнення за корупцію — з трьох місяців до двох років.
 • Щодвароки три особи, делеговані міжнародними організаціями та визначені Кабміном, проводитимуть зовнішній аудит НАЗК. Висновок про неефективність діяльності НАЗК буде підставою для дострокового припинення повноважень Голови[8].

До кінця 2019 року Агентство отримало доступ до всіх 16-ти реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі[61].

Під час воєнного стану Редагувати

24 лютого 2022 НАЗК закрило доступ до публічної частини Реєстру декларацій. Це було зроблено для того, щоб агресор не міг отримати дані про українських держслужбовців і політиків. Незважаючи на це, кожен декларант все ще може переглянути свої декларації в особистому електронному кабінеті. Закон «Про запобігання корупції» продовжує діяти в повному обсязі, а отже усі вимоги щодо декларування та повідомлень залишаються в силі[62].

20 червня 2022 року Парламент ухвалив Антикорупційну стратегію на 2021—2025 рр., розроблену НАЗК[63]. Також НАЗК розробило проект Державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії на 2023—2025 роки (ДАП) і провело її громадські обговорення[64].

Критика, внутрішні чвари Редагувати

За перший рік роботи Агентству не вдалося якісно налагодити систему електронного декларування, внаслідок чого реєстр не працював упродовж декількох днів перед закінченням кампанії декларування в березні 2017 року («друга хвиля»)[65]. НАЗК також надто повільно перевіряло декларації найвищих посадовців, не створена автоматизована система перевірки декларацій.

Критику також викликають великі суми премій членам НАЗК, які вони самі собі встановлюють[66].

У спільній заяві впливові громадські організації Трансперенсі Інтернешенл Україна, АвтоМайдан, Центр протидії корупції та Антикорупційна група Реанімаційного пакету реформ назвали керівництво Агентства «некомпетентним» і закликали до його відставки[67].

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман увійшов у публічну дискусію з головою НАЗК Наталією Корчак на засіданні Уряду 29 березня 2017 року, спонукаючи її до відставки[68]. Незважаючи на це, Корчак відмовилася складати повноваження[69].

Член НАЗК Руслан Рябошапка також вважає, що Наталія Корчак не відповідає займаній посаді за своїми діловими якостями і що орган під її керівництвом прийшов до «напіврозвалу»[70]. В подальшому конфлікт між ними не вщухав[71][72][73].

У листопаді 2017 голова департаменту НАЗК Ганна Соломатіна виступила з викривальними заявами про те, що орган повністю керується з Адміністрації Президента, його використовують для розправи над неугодними політиками та покривання лояльних до влади чиновників, існують факти фальсифікацій висновків НАЗК щодо перевірки е-декларацій (результати перевірок були негативними, а висновки затверджували позитивні)[56]. Кримінальна справа з приводу цього розслідується[74].

2018 року кілька антикорупційних організацій закинули НАЗК у тому, що агентство затягує перевірку декларації народного депутата Андрія Павелка. Нардеп за сумісництвом є головою Федерації футболу України та фігурує в матеріалах НАБУ в корупційній справі. Активісти переконували, що голова агентства Мангул має дружні відносини з Павелком[75].

База даних санкцій Редагувати

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, НАЗК разом з Міністерством закордонних справ почали оприлюднювати списки осіб та компаній, які підтримують відкриту агресію Росії, на сайті https://sanctions.nazk.gov.ua[76]. Метою порталу є інформування урядів країн-партнерів України та громадян про вже запроваджені санкції і закликати розширити санкційні списки щодо осіб, які підтримують війну, у тому числі фінансово та інформаційно. Роль Агентства в ідентифікації кандидатів на санкції передбачена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розроблений Міжнародною санкційною групою Єрмака-Макфола.

Також НАЗК веде перелік міжнародних спонсорів війни — іноземних компаній, які незважаючи на визнання Росії агресором та санкційні обмеження, продовжують співпрацю із нею. Вони відстежуються за участю LSEG[en] та Refinitiv. До реєстру міжнародних спонсорів війни потрапили, зокрема, Leroy Merlin, Bonduelle, P&G, Auchan, Metro AG, а також їх менеджмент[77].

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

 1. Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції: Розпорядження КМУ від 27 квітня 2016 р. № 329-р Архівовано 27.05.2016
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/101/f520903n175.xlsx
 3. а б Про призначення Новікова О. Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Кабінет Міністрів України. 15 січня 2020. Процитовано 15 січня 2020. 
 4. а б в г д Уряд призначив на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, обраних конкурсною комісією / ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ, 11.12.2015 | 17:14 Архівовано 12.12.2015
 5. Громадська рада. НАЗК (укр.). Процитовано 28 квітня 2023. 
 6. Про затвердження складу Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 10.11.2021 № 1423-р
 7. а б в г д е ж Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції: Закон України від 02.10.2019 № 140-IX
 8. а б в г д е ж ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЗК ПОЧИНАЄТЬСЯ. Трансперенсі Інтернешнл Україна. Жовтень 2, 2019. Процитовано 21.10.2019. 
 9. а б Уряд затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року та ухвалив низку кадрових рішень. Урядовий портал. 20 жовтня 2019. Процитовано 20 жовтня 2019. 
 10. Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2015 р. № 1285: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 136-р Архівовано 03.03.2016
 11. «Більшість схиляється до того, що працювати мені там [у НАЗК] не дадуть. І невідомо, коли воно запрацює»

  Віктор Чумак відмовився від членства в «БПП» та НАЗК / Слово і діло, 28 січня 2016, 16:49
 12. Яценюк попросив Чумака повернутися в НАЗК. Той відмовився / УП, 24 лютого 2016, 14:15
 13. а б В НАЗК дообрали двох членів. Агенція може розпочати роботу. Українська правда. Процитовано 16 березня 2016. 
 14. Відставка члена НАЗК Рябошапки: Кабмін ухвалив рішення / 24 канал, 14 червня 2017
 15. «НАЗК як інструмент боротьби з корупцією не використовується за призначенням»

  Представник НАЗК Рябошапка подав у відставку / ЗІК, 9 червня 2017 [Архівовано 9 червня 2017 у Wayback Machine.]
 16. Представник НАЗК Рябошапка подав у відставку / ЗІК, 9 червня 2017. Архів оригіналу за 9 червня 2017. Процитовано 10 червня 2017. 
 17. а б КАБМІН ЗВІЛЬНИВ ЧЛЕНА НАЦАГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ / ТСН, 19 серпня 2017
 18. Про призначення Мангула О. А. членом Національного агентства з питань запобігання корупції: Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17.01.2018 № 31-р
 19. а б в НАЗК обрало собі нового голову / УП, 28 березня 2018
 20. Про призначення Патюка С. С. членом Національного агентства з питань запобігання корупції: Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17.01.2018 № 30-р
 21. Конкурсна комісія обрала нового члена НАЗК / УП, 15 серпня 2017
 22. Схвалено першочергові заходи із забезпечення функціонування Національного агентства України з питань запобігання корупції / Держінформ'юст, 28-03-2016 Архівовано 31.03.2016
 23. Уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції / Радіо Свобода, 18.03.2015
 24. Урядовий портал :: Визначено чотирьох представників громадськості, які обиратимуть членів Нацагентства з питань запобігання корупції. www.kmu.gov.ua. Процитовано 10 вересня 2015. 
 25. а б До кінця року має з'явитися Національне агентство з питань запобігання корупції - Голос України: Інформаційний портал. golosukraine.com. Архів оригіналу за 23 грудня 2015. Процитовано 10 вересня 2015. 
 26. Викладач НаУКМА Володимир Сущенко став представником від Верховної Ради. НаУКМА. Процитовано 20 лютого 2016. 
 27. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ TRANSPARENCY INTERNATIONAL УКРАЇНА: Я НЕ ГРАТИМУ З УРЯДОВИМИ ШУЛЕРАМИ / Transparency International Україна, 14.12.2015
 28. Уряд винен у провалі створення агентства із запобігання корупції — активісти / Центр протидії корупції, 14/12/15. Архів оригіналу за 22 грудня 2015. Процитовано 15 грудня 2015. 
 29. Нацагентство по противодействию коррупции заработает к концу года / Юрлига, 18:00 21.05.15
 30. Томбінські: Побороти корупцію в Україні — питання лише політичної волі / Укрінформ, 20.02.2016
 31. Transparency International: ЄС може відмовитись від безвізового режиму з Україною через корупцію / depo.ua, 05 січня 2016
 32. Уряд призначив ще двох членів НАЗК. Україна виконала останній критерій для отримання безвізового режиму з ЄС / КМУ, 16.03.2016 | 18:45 Архівовано 17.03.2016
 33. Агентство по предотвращению коррупции заработает в июле / ЮрЛига, 09.06.2016
 34. НАЗК ухвалило рішення про офіційний початок своєї роботи. Українська правда. Процитовано 14 серпня 2016. 
 35. В Україні офіційно запрацювала система е-декларування. Українська правда. Процитовано 15 серпня 2016. 
 36. Держспецзв'язок відмовив у атестації е-декларування. Українська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 37. Електронні декларації, що є умовою безвізу, зривають через "захист інформації". Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 38. В ООН здивовані затримкою e-декларування нібито через "питання безпеки". Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 39. Сотрудник ПРООН сообщил об отказе системы резервного питания в дата-центре, где хранятся госреестры. AIN.UA. Процитовано 13 серпня 2016. 
 40. Експерт: Проблеми з програмним забезпеченням для е-декларацій - фіктивні. Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 41. Transparency International вимагає від України не відкладати е-декларування. Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 42. Член НАЗК звинуватив Держспецзв'язок в саботажі е-декларування. Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 43. а б В НАЗК кажуть про фіктивність зауважень, через які зупинили е-декларування. Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 44. Порошенко вимагає дозволити e-декларування, попри "недоліки системи". Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 45. Гройсман обурений зривом е-декларування, погрожує наслідками. Європейська правда. Процитовано 13 серпня 2016. 
 46. Е-ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАПРАЦЮЮТЬ ОПІВНОЧІ ПОПРИ ВІДСУТНІСТЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ. Європейська правда. Процитовано 14 серпня 2016. 
 47. В Україні офіційно запрацювала система е-декларування / УП, 15 серпня 2016
 48. ЗАЯВА: АНТИКОРУПЦІЙНА ГРУПА РПР ЗАСТЕРІГАЄ УРЯД ТА ПРЕЗИДЕНТА ЩОДО НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ІЗ ЗАПУСКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ / Transparency International Україна, 13.08.2016
 49. Сергій Сидоренко. Хто зірвав електронне декларування статків: хронологія та документи / Європейська правда, 14 серпня 2016
 50. НАЗК припиняє доступ до системи е-декларування до 1 вересня / НАЗК, 23 серпня 2016
 51. НАЗК запустило в промислову експлуатацію системи е-декларацій / Європейська правда, 31 серпня 2016
 52. Держспецзв'язок надав атестат для е-декларування, система готова до експлуатації / Європейська правда, 31 серпня 2016
 53. Порошенко пообіцяв атестацію е-декларування / Європейська правда, 31 серпня 2016
 54. Партійні звіти: НАЗК склало 62 протоколи про правопорушення / Укрінформ, 10.02.2017
 55. Поліція знайшла порушення в фінансових звітностях 6 партій, — Корчак / ІнА «Українські Новини», 02.03.2017
 56. а б Братущак О. Викривальниця НАЗК vs «куратор» з Банкової / УП, 15 листопада 2017
 57. За рік НАЗК перевірило 91 декларацію із 1,5 млн — Соломатіна / Дзеркало тижня, 15 листопада 2017
 58. Єврокомісар: Україна недопрацьовує у боротьбі з корупцією, терпіння вичерпується / ЄП, 16 листопада 2017
 59. НАЗК та Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні обговорили подальшу співпрацю. https://nazk.gov.ua. Національне агентство з питань запобігання корупції. 31 Січня 2018. Архів оригіналу за 20 квітня 2018. Процитовано 19 квітня 2018. 
 60. Керівний комітет. https://euaci.eu/ua/. EUACI — Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні. Процитовано 19 квітня 2018. 
 61. На 5 році роботи НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів. УП. 27 грудня 2019. Процитовано 27 грудня 2019. 
 62. Е-декларації та перевірки НАЗК під час війни. Економічна правда (укр.). Процитовано 6 серпня 2022. 
 63. Войтюк, Тетян (20.06.2022). Допоможе заощаджувати до 200 млрд гривень щороку. Парламент ухвалив Антикорупційну стратегію. 
 64. НАЗК. «Державна антикорупційна програма з виконання Антикорупційної стратегії має стати якісним інструментом впровадження антикорупційної політики та розбудови України як європейської держави», – Олександр Новіков. 14.09.2022. 
 65. Проблеми з реєстром е-декларацій: винні всі? / Радіо Свобода, 29 березня 2017
 66. У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450 % / УП, 19 листопада 2017
 67. За провал е-декларування Уряд має звільнити керівництво НАЗК — активісти. Заява від 29.03.2017
 68. Гройсман закликає Корчак і решту НАЗК піти у відставку / УП, 29 березня 2017
 69. КОРЧАК РІЗКО ВІДРЕАГУВАЛА НА ВІДЧИТУВАННЯ З БОКУ ГРОЙСМАНА / ТСН, 29 березня 2017
 70. Рябошапка: НАЗК врятує відставка Корчак, але ніхто не планує звільнятися / УП, 29 березня 2017
 71. Член НАЗК звинуватив Корчак у перевищенні повноважень / УП, 30 травня 2017
 72. Конфлікт у НАЗК: Корчак каже, що Рябошапці не вистачає освіти / УП, 31 травня 2017
 73. Голова НАЗК погано справляється зі своїми обов'язками, — Руслан Рябошапка / ЗІК, 9 червня 2017. Архів оригіналу за 10 червня 2017. Процитовано 10 червня 2017. 
 74. Адміністрацію президента Порошенка підозрюють у зловживанні владою. УП. 22 жовтня 2019. Процитовано 22 жовтня 2019. 
 75. Новий «рекорд» України. Чиновники НАЗК розтягнули перевірку декларації нардепа. ТСН.ua (укр.). 11 вересня 2018. Процитовано 4 жовтня 2018. 
 76. Головна база даних санкцій накладених після нападу росії на Україну НАЗК
 77. Міжнародні спонсори війни НАЗК

Посилання Редагувати