Користувач:PavloChemBot/Неперекладені сторінки/Математика/3

Список неперекладених сторінокРедагувати

Список статей, для яких використано Шаблон:Не перекладено, станом на 16.06.2019, 03:53:22. Всього таких статей 2694.

Позначення:

 • Треба перекласти:
  • «(перекладено)» — вказує, що сторінка перекладена в потрібну статтю і шаблон Не перекладено можна прибрати
  • «(вже є [[назва статті]])» — вказує, що сторінка вже можливо перекладена в потрібну статтю і шаблон Не перекладено можна прибрати
 • Сторінки до перекладу:
  • «(→ [[назва статті]])» — показує, куди сторінку в іншомовному розділі перенаправляє
 • Запит на переклад зі сторінок:
  • «*» — сторінки відмічені мають потенційні проблеми, тому перевірте їх
  • «(включень: n)» — кількість включень шаблонів (додається до числа в колонці «Необхідна у наступній кількості випадків»)
Вікідані Треба перекласти Сторінки до перекладу Запит на переклад зі сторінок Кількість посилань з основного простору Кількість статей в інших розділах Вікімедіа
d:Q4894580 Теорема Бернштайна — фон Мізеса de:Satz von Bernstein-von-Mises Апостеріорна ймовірність
Баєсове виведення
Шаблон:Баєсова статистика (включень: 17)
17 3
d:Q4895807 Бетрам Рафаєль en:Bertram_Raphael Логічне програмування 1 1
d:Q48968221 IROS en:IROS (→ en:International Conference On Intelligent Robots and Systems) Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q4896936 Оплачене опитування en:Paid survey Методологія опитування 1 4
d:Q48970419 Машина з довільним доступом до слів en:Word RAM Цілочисельне сортування 1 1
d:Q4897305 Бета нормальна форма en:Beta normal form Комбінаторна логіка 1 5
d:Q4897306 Бета кістяк en:Beta skeleton Кістяк (множина точок) 1 3
d:Q48995591 контур керування en:control loop Теорія керування 1 4
d:Q48996162 Ґратковий пошук
Оптимізація гіперпараметрів
en:Grid search (→ en:Hyperparameter optimization#Grid search)
en:Hyperparameter optimization
Метод опорних векторів
Згорткова нейронна мережа*
Обирання ознак*
Компроміс зсуву та дисперсії
Обирання моделі
Навчальний, тестовий та затверджувальний набори
7 3
d:Q4902546 Patrick Murdoch en:Patrick Murdoch Брук Тейлор 1 2
d:Q490299 Бібліографія Чарлза Сандерса Пірса#EP
Бібліографія Чарлза Сандерса Пірса#CP
Бібліографія Чарлза Сандерса Пірса#SIL
Бібліографія Чарлза Сандерса Пірса#Ілюстрації
en:Charles Sanders Peirce bibliography#EP
en:Charles Sanders Peirce bibliography#CP
en:Charles Sanders Peirce bibliography#SIL
en:Charles Sanders Peirce bibliography#illus
Функція правдоподібності* 1 2
d:Q4904187 Функція розподілу двонаправленого розсіювання en:Bidirectional scattering distribution function Метод фотонних карт 1 4
d:Q4907094 Нерівність Бігарі–ЛаСаля en:Bihari–LaSalle inequality Джозеф П'єр ЛаСаль 1 2
d:Q4909 послідовно-зворотній алгоритм en:Forward–backward algorithm Прихована марковська модель 1 6
d:Q49129 Бостон Латін Скул en:Boston Latin School Генрі Шеффер 1 9
d:Q4913888 Двійкова змінна en:Binary variable (→ en:Binary data#Binary variable) Штучна нейронна мережа
Теорема Баєса
Навчання ознак
5 1
d:Q4913893 Функція двійкової ентропії en:Binary entropy function Інформаційна ентропія
Кількості інформації
2 3
d:Q491401 Критерій Андерсона — Дарлінга en:Anderson–Darling test Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Пристосованість (статистика)
181 10
d:Q4914219 Розподіл Бінгема en:Bingham distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q4914493 Біноміальна регресія en:Binomial regression Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Ймовірнісна класифікація*
181 1
d:Q4915007 Біологічний натуралізм en:Biological_naturalism Китайська кімната* 1 4
d:Q4915409 Двочасткове подвійне покриття en:Bipartite double cover Граф Дезарга 1 2
d:Q4915487 біполярними сигналами en:bipolar signal Двійковий зсув 1 1
d:Q49166 Williams College en:Williams College Кертіс МакМаллен 3 19
d:Q4918129 Нерівність Бішопа-Громова
Bishop–Gromov inequality
en:Bishop–Gromov inequality Ріманова геометрія
Громов Михайло Леонідович
2 2
d:Q4918489 Бістабільний en:bistable Світ тісний (граф) 1 1
d:Q4918749 бі-дотична
Бідотичність
en:bitangent Псевдотріангуляція 1 2
d:Q4918750 Подвійні дотичні квартики en:bitangents of a quartic Площина Фано 1 4
d:Q4918918 Bitonic sorter
Бітонічне сортування
en:Bitonic sorter Список алгоритмів
Цілочисельне сортування
25 8
d:Q4919227 Двовимірний розподіл фон Мізаса en:Bivariate von Mises distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q4919350 дерево найкоротших шляхів en:Shortest-path tree Алгоритм Флойда — Воршелла 1 5
d:Q4919359 Алгоритм Тар'яна для обчислення сильно зв'язкових компонентів
Офлайновий алгоритм Тар'яна пошуку найближчого спільного предка
Алгоритм Тарджана для обчислення сильно зв'язкових компонентів
Офлайновий алгоритм Тарджана пошуку найближчого спільного предка
Алгоритм Тар'яна
en:Tarjan's off-line lowest common ancestors algorithm Список алгоритмів
Роберт Андре Тарджан
Найменший спільний предок
3 6
d:Q49204 Коледж Сміт en:Smith College Ґрейс Гоппер 25 24
d:Q49211 Політехнічний інститут Ренсселера en:Rensselaer Polytechnic Institute Стандартне тестове зображення 14 21
d:Q4921154 Матриця сигнатури en:Signature matrix Перелік матриць 1 4
d:Q49212 Техаський університет A&M en:Texas A&M University Премія НАН України імені М. М. Боголюбова 75 37
d:Q4922429 формула відображення en:reflection formula Гамма-функція 1 4
d:Q492346 Вільямсберг, Вірджинія en:Williamsburg, Virginia Кетрін Джонсон (математик) 1 37
d:Q49245 Мерлін Вескофф en:Marlyn Meltzer Джин Бартік 2 16
d:Q492467 The University of Auckland ru:Оклендский университет Двійковий зсув 1 36
d:Q4924839 Бланш Декарт en:Blanche Descartes Снарк Декарта 1 4
d:Q4925572 Блей Вітбі en:Blay Whitby Тест Тюрінга 1 1
d:Q4925741 пошук Фібоначчі en:Fibonacci search technique Алгоритм пошуку 1 4
d:Q4927193 Block graph en:Block graph Двозв'язна компонента 1 3
d:Q4927272 Аргумент Блокхеда en:Blockhead (thought experiment) Китайська кімната* 1 3
d:Q4927286 Схема з рандомізованими блоками
(вже є Групування експериментів)
en:Randomized block design (→ en:Blocking (statistics)#Randomized block design) Нарис теорії статистики* 1 1
d:Q4927476 Blondie24 en:Blondie24 Згорткова нейронна мережа* 1 1
d:Q4930739 премія Бументала en:Blumenthal Award Елон Лінденштраус 1 7
d:Q49315702 Контроль хаосу en:Control of chaos Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 2
d:Q493398 Кхмерська система числення en:Khmer numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 9
d:Q4941711 Схема Бонеха-Франкліна en:Boneh–Franklin scheme Ден Бонех 1 1
d:Q4942451 Бонні Стюарт en:Bonnie Stewart Тороїдальний багатогранник 1 2
d:Q4942980 книжкове вкладення en:Book embedding Снарк «Квітка»
Вкладення графа
Тороїдальний граф
Топологічна теорія графів
4 3
d:Q4943349 Булевозначна модель en:Boolean-valued model Роберт Соловей 1 3
d:Q4943906 Школа Бутем en:Bootham School Пітер Мюррей-Раст 1 1
d:Q4945922 жорсткість Борна en:Born rigidity Лоренцеве укорочення 2 3
d:Q494735 Список статистичного ПЗ
Перелік статистичних програмних пакетів
Список статистичних пакетів
en:List of statistical packages R (мова програмування)
Виділяння ознак
Нарис теорії статистики*
4 6
d:Q4949838 фізика підстрибуючого м'яча en:Bouncing ball Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 3
d:Q494995 Формула Рімана-Гурвіца en:Riemann–Hurwitz formula Список об'єктів, названих на честь Бернгарда Рімана 1 6
d:Q4950003 BoundsChecker en:BoundsChecker Оптимізація (інформатика) 1 1
d:Q4950481 Юридичний словник Був'є en:Bouvier's Law Dictionary Дюйм 1 2
d:Q4951461 Bowyer–Watson algorithm en:Bowyer–Watson algorithm Тріангуляція Делоне 1 5
d:Q4955415 Braggadocio en:Braggadocio (typeface) Топологія 1 1
d:Q4956329 Ширина гілок en:Branch-decomposition Зірка (теорія графів) 1 4
d:Q4960382 Брегманове розходження
метрика Брегмана
відхилення Брегмана
en:Bregman divergence Розходження Кульбака — Лейблера*
Пошук найближчого сусіда
Статистичне висновування
3 2
d:Q4960383 Метод Бреґмана en:Bregman method Послідовна мінімальна оптимізація 1 1
d:Q4961828 Бретеон Холл en:Brereton Hall Джон Пелл 1 3
d:Q4963178 Брайан Бовдітч en:Brian Bowditch Премія Вайтгеда 1 4
d:Q4965295 Браян Сільверман en:Brian Silverman Wireworld 1 1
d:Q4967904 Конфігурація граней
Конфігурація вершини
en:Face configuration (→ en:Vertex configuration#Face configuration)
en:Vertex configuration
Теселяція 3 7
d:Q4968017 Розбірник Е. Брілла en:Brill tagger Розмічування частин мови 1 1
d:Q496877 Джермер, Лестер Хелберт en:Lester Germer Корпускулярно-хвильовий дуалізм 2 19
d:Q4969658 BCTCS en:BCTCS (→ en:British Colloquium for Theoretical Computer Science) Тест Тюрінга 1 1
d:Q4970183 British Journal for the Philosophy of Science en:British Journal for the Philosophy of Science Статистичне висновування 1 1
d:Q4971132 British Tabulating Machines en:British Tabulating Machine Company Криптоаналіз Enigma 1 2
d:Q4971339 Теорема про Британський прапор en:British flag theorem Прямокутник 1 8
d:Q497181 Квестакон en:Questacon Питання еквівалентності маси та енергії 1 6
d:Q4978188 Брюс Рід en:Bruce Reed (mathematician) Теорема Брукса 2 3
d:Q498144 Алгоритм Крістофідеса en:Christofides algorithm Список алгоритмів 1 15
d:Q4981998 Цифровий морфогенез en:Digital morphogenesis Штучна нейронна мережа 1 6
d:Q498232 Перелік національних і міжнародних статистичних служб en:List of national and international statistical services Нарис теорії статистики* 1 10
d:Q499210 Інтелект тварин ru:Интеллект животных Гіларі Патнем* 4 20
d:Q4994879 Одночастинний код en:One-part code (→ en:Code (cryptography)#One- and two-part codes) Мінімальна довжина опису 1 1
d:Q499655 Джексон Віппс Шовальтер en:Jackson Showalter Емануїл Ласкер 6 15
d:Q4999451 Бірманська система числення en:Burmese numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 4
d:Q5000665 Burstsort en:Burstsort Список алгоритмів 25 4
d:Q5008891 CAT(k) простір en:CAT(k) space Ріманова геометрія 1 4
d:Q501207 University of Paris-Est Marne-la-Vallée en:University of Paris-Est Marne-la-Vallée Жан Бурген 1 5
d:Q5012668 CLARION (когнітивна архітектура) en:CLARION (cognitive architecture) Моделювання свідомості 1 2
d:Q5013454 Президентська нагорода для молодих науковців en:COPSS Presidents' Award Девід Лі Доного 3 3
d:Q5013910 CRM114 en:CRM114 (program) Баєсове виведення 1 1
d:Q5015732 солдатики Конвея en:Conway's Soldiers Джон Конвей 1 5
d:Q501761 Лексингтон (Вірджинія) en:Lexington, Virginia Елізабет Фрідман 3 34
d:Q5018876 Calculating Space en:Calculating Space Цифрова фізика 1 2
d:Q5018893 Calculus Made Easy en:Calculus Made Easy Друга похідна 1 3
d:Q502001 Тайська система числення
Тайські цифри
en:Thai numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21)
Цифри
22 14
d:Q5021373 Caliper Corporation en:Caliper Corporation Просторова база даних 1 1
d:Q5023963 Корнельська лабораторія аеронавтики en:Cornell Aeronautical Laboratory (→ en:Calspan) Перцептрон 2 1
d:Q50264419 рівняння Фаулера — Нордгейма ru:Уравнение Фаулера — Нордгейма Ральф Фаулер 1 1
d:Q50276572 Арік Хагберг en:Aric Hagberg NetworkX 1 2
d:Q5033556 Cantata++ en:Cantata++ Статичний аналіз коду 1 2
d:Q503570 Анджей Шинцель en:Andrzej Schinzel Єгипетський дріб 1 7
d:Q5035867 Коледж Капітол en:Capitol Technology University Кетрін Джонсон (математик) 1 2
d:Q503765 Dr. rer. nat. en:Dr. rer. nat. В'язовська Марина Сергіївна 1 5
d:Q503815 Bill McKibben en:Bill McKibben Machine Intelligence Research Institute 2 10
d:Q504448 Яків Бекенштейн ru:Бекенштейн, Яаков Довжина Планка 1 27
d:Q5046766 Суматор з пропуском перенесення en:Carry bypass adder (→ en:Carry-skip adder) Додавання 1 1
d:Q5048176 Алгоритм каскаду en:Cascade algorithm Вейвлети Добеші 1 1
d:Q5048185 Cascade merge sort en:Cascade merge sort Список алгоритмів 1 4
d:Q5048220 Каскадні класифікатори en:Cascading classifiers Підсилювання (машинне навчання) 1 1
d:Q504857 Ендрю Глісон en:Andrew_M._Gleason Квадратний код лишку 2 10
d:Q504907 Ендрю Гранвілл en:Andrew_Granville Тест Міллера (теорія чисел) 1 9
d:Q505055 Джеффрі Фрідман en:Jeffrey M. Friedman Премія Шао 53 11
d:Q5051230 Псевдопросте число Каталона en:Catalan pseudoprime Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 3
d:Q5051859 Категорія кілець en:category of rings Категорія (математика) 2 5
d:Q5054561 Причинна марковська умова en:Causal Markov condition Марковська властивість 1 1
d:Q5054565 Теорія причинно-наслідкових рішень en:Causal_decision_theory Критерій Байєса — Лапласа 1 2
d:Q5054575 причинно-наслідкова теорія референції en:Causal theory of reference Гіларі Патнем* 1 4
d:Q5057154 Седрік Сміт en:Cedric Smith (statistician) Лема про рукостискання 1 3
d:Q505820 Прагматична філософія en:Pragmatic philosophy (→ en:Pragmaticism) Баєсова ймовірність 1 1
d:Q5059991 Центр математичних наук у Чжецзянському університеті en:Center of Mathematical Sciences, Zhejiang University Шіінг-Шен Черн 1 3
d:Q5061195 Центральна Середня школа в Філадельфії en:Central High School (Philadelphia) Гіларі Патнем* 1 3
d:Q5062194 Центральність
Centrality
en:Centrality Теорія мереж
Соціальний граф
6 8
d:Q5064071 Артикуляційний контролер мозочкової моделі en:Cerebellar model articulation controller Штучна нейронна мережа 1 2
d:Q506615 Андрій Одлизко en:Andrew_Odlyzko Метод решета числового поля 1 7
d:Q5066777 Алгоритм Чаффа en:Chaff algorithm DPLL алгоритм 1 2
d:Q5067368 Деревна ширина
ширина дерева
Ширина дерева (теорія графів)
en:Treewidth
ru:Древесная ширина (теория графов)
Баєсова мережа
Граф Халіна
Гусениця (теорія графів)
3 6
d:Q5067959 Ланцюгове правило для колмогоровської складності en:Chain rule for Kolmogorov complexity Взаємна інформація 2 1
d:Q506805 Ендрю Раніцький en:Andrew Ranicki Премія Вайтгеда 1 4
d:Q50704 виділення квадрату
Доповнення до повного квадрата
en:completing the square Квадратне рівняння
Парабола
2 24
d:Q507040 Ендрю Форсайт en:Andrew Forsyth Лондонське математичне товариство 2 12
d:Q5071161 Чандлер Девіс en:Chandler Davis Фрактал Хартера— Хейтуея 1 5
d:Q507220 DARPA Grand Challenge
The Grand Challenge Program
en:DARPA Grand Challenge
en:DARPA_Grand_Challenge
SLAM (метод)
Зима штучного інтелекту
5 17
d:Q507651 Греч Микола Іванович ru:Греч, Николай Иванович Тройницький Олександр Григорович 4 8
d:Q5076617 Чарльз Чейслер en:Charles Czeisler Стівен Строгац 1 1
d:Q5077563 Чарльз Ван Лоан en:Charles F. Van Loan Фільтр Калмана* 1 2
d:Q5077720 Чарлз Фолкард en:Charles Folkard Льюїс Керрол і шахи 1 3
d:Q507937 Число Люка-Кармайкла en:Lucas–Carmichael number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 8
d:Q508251 Трес Запотес en:Tres Zapotes 0 (число) 1 15
d:Q5086927 замку Чартлі
замок Чартлі
en:Chartley Castle Змова Бабінгтона 1 6
d:Q5087665 Середня школа Чатем Гаус en:Chatham House Grammar School Альфред Норт Вайтгед 1 1
d:Q508933 стрижні Кузенейра en:Cuisenaire rods Дріб 1 12
d:Q5100040 Китайський мозок en:China brain Китайська кімната* 1 2
d:Q5104911 Інтеграл Чоке en:Choquet integral Теорія нечіткої міри 1 2
d:Q5105584 Дерево Чоу — Лю en:Chow–Liu tree Баєсова мережа
Спільний розподіл*
2 1
d:Q5105606 Інститут Кр. Міхельсена en:Chr. Michelsen Institute Туралф Скулем 1 3
d:Q510591 Воррен Вівер en:Warren Weaver Інформаційна ентропія 3 18
d:Q510675 Арифметичні дослідження (Гаусс)
Disquisitiones Arithmeticae
ru:Арифметические исследования (→ ru:Арифметические исследования (Гаусс))
en:Disquisitiones Arithmeticae
Основна теорема арифметики
Модульна арифметика
3 19
d:Q510719 Евтокій
Евтокій Аскалонський
Евтокій Аскалонский
Eutocius of Ascalon
en:Eutocius of Ascalon Менехм
Нікомед (математик)
Конструктивне число
3 22
d:Q5108403 Кріс Воллес (інформатик) en:Chris Wallace (computer scientist) Мінімальна довжина повідомлення 2 4
d:Q510878 Мовна обв'язка en:Language binding LIBSVM 1 11
d:Q510916 Томас Жоанн Стілтьєс en:T. J. Stieltjes (→ en:Thomas Joannes Stieltjes) Факторіал 1 1
d:Q5109799 Крістіан Кейзерз en:Christian Keysers Геббова теорія* 1 5
d:Q511102 Теоретична премія Джона фон Ноймана
John von Neumann Theory Prize
en:John von Neumann Theory Prize Джон Форбс Неш
Річард Беллман
2 10
d:Q5111954 Крістофер Бішоп en:Christopher Bishop Машинне навчання
Категорійний розподіл
3 5
d:Q5112556 Крістофера Ходжсона en:Christopher Hodgson (priest) Змова Бабінгтона 1 1
d:Q5112658 Christopher Kasparek en:Christopher Kasparek Криптологічна бомба 2 2
d:Q511387 експеримент Троутона-Ранкіна en:Trouton–Rankine experiment Лоренцеве укорочення 1 2
d:Q5116434 Віднімання часток (ділення) en:Chunking (division) Ділення 1 2
d:Q5116543 Church en:Church (programming language) Баєсове програмування 2 1
d:Q5118159 Churchill Archives Centre en:Churchill Archives Centre Кімната 40 1 1
d:Q5119098 Ciao (мова програмування) en:Ciao_(programming_language) Логічне програмування 3 1
d:Q511915 Вимірювання кола en:Measurement of a Circle Окружність 2 11
d:Q5121504 Теорема пакування кіл en:Circle packing theorem Візуалізація графів 1 3
d:Q5121616 Контурний ранг en:Circuit rank Граф Халіна 1 9
d:Q5121661 Круговий розпділ en:Circular distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q5121680 Круговий рівномірний розподіл en:Circular uniform distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q5121755 Окреслення (логіка)
Обмеження (логіка)
en:Circumscription_(logic)
en:Circumscription (logic)
Логічне програмування
Немонотонна логіка
2 2
d:Q512378 Гебрайська система числення en:Hebrew numerals Десяткова система числення
Шаблон:Системи числення (включень: 21)
21 24
d:Q5127247 Кларк Глімур en:Clark Glymour Китайська кімната* 1 2
d:Q5128974 Клода Нау en:Claude Nau Змова Бабінгтона 1 2
d:Q5131020 Поверхня Клебша en:Clebsch surface Альфред Клебш 1 1
d:Q5133090 Тор Кліффорда en:Clifford torus Чотиривимірний простір 1 5
d:Q513377 Рафаель Руукер en:Raphaël Rouquier Премія Вайтгеда 1 3
d:Q5136713 Clusterpoint en:Clusterpoint Просторова база даних 4 2
d:Q5137392 Кноїдальна хвиля en:cnoidal wave Довжина хвилі* 1 3
d:Q5137519 CoBoosting en:CoBoosting Підсилювання (машинне навчання) 1 1
d:Q5138877 Теза Кобгама en:Cobham's thesis Часова складність алгоритму 1 4
d:Q5141033 Алгоритм Коффмана-Грекхема en:Coffman–Graham algorithm Візуалізація графів 1 2
d:Q5141177 Cognitive Technology Threat Warning System en:Cognitive_Technology_Threat_Warning_System Зима штучного інтелекту 1 1
d:Q5141396 Когомологічна розмірність en:Cohomological dimension Ріманова геометрія 2 2
d:Q5141582 Виявляння збігів у нейробіології en:Coincidence detection in neurobiology Геббова теорія* 1 1
d:Q5145213 Колін Хаусон en:Colin Howson Баєсове виведення 2 2
d:Q5145845 Колаборативна модель en:Collaborative model Колаборативна фільтрація 1 1
d:Q5145854 Колаборативний пошуковий рушій en:Collaborative search engine Колаборативна фільтрація 1 1
d:Q5151604 Число Фортуни en:Fortunate number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 7
d:Q5152387 Commentarii Mathematici Helvetici en:Commentarii Mathematici Helvetici Європейське математичне товариство 1 4
d:Q5152551 Комерційний код (комунікація) en:Commercial code (communications) Кодове слово 1 2
d:Q5152627 Commission Junction en:Commission Junction (→ en:CJ Affiliate) Сервіс порівняння цін 1 1
d:Q515319 Андрій Мостовський en:Andrzej Mostowski Гіларі Патнем* 38 11
d:Q5153563 Common logic en:Common logic (→ en:Common Logic) Онтологічна інженерія 1 1
d:Q5153664 Міркування засновані на здоровому глузді en:Commonsense reasoning Проблема здорового глузду (штучний інтелект) 1 2
d:Q5154130 Теорія складності комунікації en:Communication complexity Модель дерева рішень 1 9
d:Q5154215 Communications in Statistics en:Communications in Statistics Інформаційний критерій Акаіке 1 1
d:Q5154224 Communications on Pure and Applied Mathematics en:Communications on Pure and Applied Mathematics Інгрід Добеші 3 5
d:Q5155091 Комутативність кон'юнкції en:Commutativity of conjunction Класична логіка 11 1
d:Q5155607 граф порівняння ru:Граф сравнимости Окіл (теорія графів) 2 5
d:Q5155792 Порівняння реалізацій TLS en:Comparison of TLS implementations GnuTLS* 1 5
d:Q5155915 Порівняння бібліотек лінійної алгебри en:Comparison of linear algebra libraries Шаблон:Лінійна алгебра (включень: 5) 5 1
d:Q5155931 Порівняння програм для чисельних обрахунків
Порівняння програмного забезпечення чисельного аналізу
en:Comparison of numerical analysis software (→ en:Comparison of numerical-analysis software) R (мова програмування)
Шаблон:Лінійна алгебра (включень: 5)
Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання
7 1
d:Q5156350 конкурентний аналіз en:Competitive analysis (online algorithm) Амортизаційний аналіз 2 3
d:Q5156430 Додатковий потік en:Complementary sequences Марсель Дж. E. Голей 1 2
d:Q5156437 Повнозв'язна кластеризація en:Complete-linkage clustering Ієрархічна кластеризація 1 3
d:Q5156470 Повна алгебра Хейтінга en:complete Heyting algebra Точка 1 3
d:Q5156540 Повнота en:Completeness (order theory) Аналіз функцій дійсної змінної 4 2
d:Q5156556 Комплексна матриця Адамара en:Complex Hadamard matrix Перелік матриць 2 2
d:Q5156566 Система числення із комплексним базисом en:Complex-base system Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 1
d:Q5156570 Складна клітина en:Complex cell Штучна нейронна мережа
Згорткова нейронна мережа*
3 1
d:Q5156597 складний квадратичний многочлен en:Complex quadratic polynomial Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 3
d:Q5156781 Algebraic Geometry (journal) en:Algebraic Geometry (journal) (→ en:Compositio Mathematica) Європейське математичне товариство 1 1
d:Q5156926 Складний розподіл ймовірності en:Compound probability distribution Баєсове виведення 1 3
d:Q515701 Пов'язані дані en:Linked data Проблема здорового глузду (штучний інтелект) 1 22
d:Q5157262 Computability in Europe#Асоціація en:Computability in Europe#Association Тест Тюрінга 1 1
d:Q5157263 Логіка обчислюваності en:Computability logic Обчислюваність 3 4
d:Q5157320 припущень обчислювальної твердості en:computational hardness assumption Теорія кодування 1 3
d:Q5157327 Обчислювальна логіка en:Computational logic Диз'юнкт Горна 1 2
d:Q5157340 Обчислювальна статистика en:Computational statistics Машинне навчання
Функція внеску
Нарис теорії статистики*
RStudio
4 3
d:Q5157441 Комп'ютерна графіка: Принципи та практика en:Computer Graphics: Principles and Practice Бінарне розбиття простору 1 1
d:Q5157560 Діаграма комп'ютерної мережі en:Computer network diagram Візуалізація графів 1 2
d:Q5158330 Параметр концентрації en:Concentration parameter Прихована марковська модель 1 1
d:Q5158396 Глибинний аналіз понять en:Concept Mining (→ en:Concept mining) Класифікація документів 1 1
d:Q515895 Шанс en:Odds Теорема Баєса
Баєсове виведення
Правило Баєса
7 19
d:Q5159106 Паралельне логічне програмування обмежень
Логічне програмування паралельних обмежень
en:Concurrent_constraint_logic_programming Логічне програмування 1 3
d:Q5159256 Умовна залежність en:Conditional dependence Графова модель
Спільний розподіл*
Структурове передбачування
3 1
d:Q5159264 Умовна незалежність en:Conditional independence Машинне навчання
Баєсова мережа
Графова модель
Баєсове програмування
Обмежена машина Больцмана
Умовна ентропія*
Марковське покриття
Шаблон:Основи теорії ймовірностей (включень: 17)
24 7
d:Q5159269 Умовна взаємна інформація en:Conditional mutual information Взаємна інформація 10 1
d:Q5159273 Умовна квантова ентропія en:Conditional quantum entropy Умовна ентропія* 1 1
d:Q5159279 Умовна дисперсія en:conditional variance Дисперсія випадкової величини 1 2
d:Q5159470 Cone tracing en:Cone tracing Список алгоритмів 1 1
d:Q515987 Андрас Хайнал en:András Hajnal Рівномірне розфарбування 1 7
d:Q5160087 розподіл довіри en:Confidence distribution Статистичне висновування 1 1
d:Q516021 Логічне доведення en:logical proof (→ en:Proof (truth)) Правило підстановки 1 1
d:Q5161414 Місце точок зв’язності en:Connectedness locus Геометричне місце точок 1 1
d:Q5161689 Конективістська експертна система en:Connectionist expert system Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q5162640 Конрад Вольфрам en:Conrad Wolfram Стівен Вольфрам 1 5
d:Q5163218 Узгодженість en:Consistency (statistics) Розширений фільтр Калмана
Теорія Вапника — Червоненкіса
2 2
d:Q5164360 Обмежена умовна модель en:Constrained conditional model Структурове передбачування 1 1
d:Q5164378 програмування логіки обмежень
логічне програмування логіки
Логічне програмування з обмеженнями
Логіка обмежень програмування
en:Constraint_logic_programming Логічне програмування 3 3
d:Q5165416 Поправка неперервності en:continuity correction Біноміальний розподіл 1 7
d:Q5165476 Неперервна функція (теорія множин) en:continuous function (set theory) Кістяк (множина точок) 1 2
d:Q5165519 Безперервний просторовий автомат en:Continuous spatial automaton Цифрова фізика 1 1
d:Q5165551 Неперервність (топологія) en:Continuum_(topology) Кістяк (множина точок) 1 4
d:Q5165688 Алгоритм скорочення ієрархій en:Contraction hierarchies Пошук шляху 1 3
d:Q5165719 Середнє контрагармонійне en:Contraharmonic mean Середнє значення* 1 1
d:Q5166522 Опуклі однорідні стільники en:convex uniform honeycomb Октаедр 2 4
d:Q5168004 Координатний спуск en:Coordinate descent Оптимізація (математика)
Метод опорних векторів
LIBSVM
Лінійний класифікатор*
4 3
d:Q5168054 CoorsTek en:CoorsTek Символ нескінченності 1 1
d:Q5169258 Авторське право в Японії en:Copyright law of Japan Інтелектуальний аналіз тексту 1 9
d:Q5171157 Корнелія Друзу en:Cornelia Druțu Премія Вайтгеда 1 4
d:Q5172845 кореляційна кластеризація en:Correlation clustering Кластеризація багатовимірних даних 1 1
d:Q5172849 Кореляційна розмірність en:Correlation dimension Часовий ряд* 2 2
d:Q5172855 Кореляційний інтеграл en:Correlation integral Часовий ряд* 1 1
d:Q517378 Нерівність Буля en:Boole's inequality Формула включень-виключень
Шаблон:Основи теорії ймовірностей (включень: 17)
18 8
d:Q5175614 GRB 060614 en:GRB 060614 Біла діра 1 7
d:Q51769 Френ Білас
Френсіс Білас
en:Fran Bilas (→ en:Frances Spence)
en:Frances Spence
Джин Бартік 3 14
d:Q5176996 Counterpane en:Counterpane Джон Келсі
Вінсент Реймен
2 1
d:Q5177156 злічений квантор en:Counting quantification Єдиність 1 1
d:Q517783 Пінамар en:Pinamar SUBE 6 14
d:Q5178037 Спаровування з минулого en:Coupling from the past Методи Монте-Карло марковських ланцюгів 1 1
d:Q5178114 Теорема Курселя en:Courcelle's theorem Граф Халіна 1 3
d:Q5178897 Коваріаційна функція
Функція коваріації
en:Covariance function Коваріація*
Ядрові методи
Доречно-векторна машина
3 5
d:Q5178898 Перетин коваріацій en:Covariance intersection Фільтр Калмана*
Беззапахове перетворення
2 2
d:Q5178900 Коваріаційний оператор en:Covariance operator Коваріація* 1 1
d:Q517908 Ганс Кмох en:Hans Kmoch Макс Ейве 11 12
d:Q5179217 Імовірність накриття en:Coverage probability Функція правдоподібності* 1 2
d:Q5179257 Число покриття en:Covering number Теорія Вапника — Червоненкіса 1 2
d:Q518031 Автоматичне розпізнавання автомобільних номерів en:Automatic number plate recognition (→ en:Automatic number-plate recognition) Відеоконтроль-Рубіж 1 1
d:Q5184103 Конфігурація Кремони-Річмонда en:Cremona–Richmond configuration Граф Татта — Коксетера 1 2
d:Q5186647 Критичний шлях (книга) en:Critical Path (book) Проекція Дімаксіон 1 1
d:Q5187655 Правило Кромвеля en:Cromwell's rule Баєсове виведення
Шаблон:Баєсова статистика (включень: 17)
17 3
d:Q518805 Джудіт Меркл-Рейлі en:Judith Merkle Riley Ральф Меркле 1 3
d:Q5188161 Взаємна коваріація en:Cross-covariance Канонічна кореляція 1 3
d:Q518831 Процес Бернуллі en:Bernoulli process Біноміальний розподіл
Інформаційна ентропія
Функція внеску
4 14
d:Q5188563 Задача про перехрещені драбини en:crossed ladders problem Середнє гармонійне 1 1
d:Q5190981 Cryptomathic en:Cryptomathic Вінсент Реймен 1 1
d:Q5193689 Культивована нейронна мережа en:Cultured neuronal network Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q519582 Луис Бэкон en:Louis Bacon Джеймс Гарріс Саймонс 1 4
d:Q5198159 Гіпотеза про подвійне покриття циклами
гіпотеза про подвійне покритті циклами
en:Cycle double cover conjecture (→ en:Cycle double cover)
en:Cycle double cover
Снарк (теорія графів) 1 2
d:Q5198176 Cycle sort en:Cycle sort Список алгоритмів 1 4
d:Q5198198 Цикли і зафіксовані точки en:Cycles and fixed points Площина Фано 1 2
d:Q519885 Sylvia Serfaty en:Sylvia Serfaty Європейське математичне товариство 1 5
d:Q5200668 Сиріл Клевердон en:Cyril Cleverdon Інформатика 1 3
d:Q5201119 Сайрус Левінталь en:Cyrus Levinthal Парадокс Левінталя 1 3
d:Q5204755 DE-9IM en:DE-9IM Просторова база даних 1 2
d:Q5205860 DOGMA en:DOGMA Онтологічна інженерія 2 1
d:Q5211467 Інститут дослідження штучного інтелекту Далле Молле
IDSIA
en:Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Research
en:IDSIA (→ en:Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Research)
Рекурентна нейронна мережа
Довга короткочасна пам'ять
3 1
d:Q52132539 Холодний запуск en:Cold start Колаборативна фільтрація 1 1
d:Q5218370 Даніель Сандерс
Сандерс, Даніель П.
en:Daniel P. Sanders Проблема чотирьох фарб
Снарк (теорія графів)
2 1
d:Q5218414 Фонд Деніеля Перла en:Daniel Pearl Foundation Джуда Перл 1 1
d:Q5219076 Даніель Вістлер en:Daniel Whistler Джон Пелл 1 1
d:Q5219175 Даніель да Сільва en:Daniel da Silva (mathematician) Формула включень-виключень 1 3
d:Q5219228 Даніела Кюн en:Daniela Kühn Премія Вайтгеда 1 6
d:Q5219586 Данило Блануша
Данило Блануші
en:Danilo Blanuša Снарк (теорія графів)
Снарк Блануші
2 6
d:Q5220231 Ден Коен en:Danny Cohen (engineer) Алгоритм Коена-Сазерленда 1 4
d:Q522105 Андре Нерон de:André Néron Премія Понселе 1 6
d:Q522344 рахунок в грі en:Score (game) Зарубка 1 8
d:Q522384 Фрухт Роберт
Роберт Фрухт
en:Robert Frucht Операції над графами
Граф Фрухта
3 6
d:Q5226156 Теорія ігор та економічної поведінки en:Theory of Games and Economic Behavior Баєсова ймовірність 1 5
d:Q5227131 DataStax en:DataStax Графова база даних 3 5
d:Q5227191 Data Mining and Knowledge Discovery en:Data Mining and Knowledge Discovery Баєсова мережа 2 1
d:Q5227273 Віднімання даних en:Data differencing Розходження Кульбака — Лейблера* 1 2
d:Q5227277 Прочісування даних
p-hacking
en:Data dredging Перенавчання
Прокляття розмірності
2 5
d:Q5230435 David A. Bader en:David A. Bader (→ en:David Bader (computer scientist)) Двозв'язна компонента 1 1
d:Q5230463 Девід Фрідмен en:David A. Freedman (statistician) (→ en:David A. Freedman)
en:David A. Freedman
Статистика
Баєсове виведення
Статистичне висновування
6 4
d:Q5230969 Девід Б. Фогель en:David B. Fogel Згорткова нейронна мережа* 1 3
d:Q5232332 Девід Черітен en:David Cheriton Кіт Ґеддес 1 3
d:Q5233167 Девід Е. Еванс en:David E. Evans Премія Вайтгеда 1 1
d:Q5234670 Девід Хемілл en:David Hamill Тест Тюрінга 1 2
d:Q5238801 Кібернетична школа імені Девіда Черітена en:David R. Cheriton School of Computer Science Кіт Ґеддес 1 1
d:Q5238980 Девід Рейтце en:David Reitze Відкриття гравітаційних хвиль 1 4
d:Q5244711 Крива Де Рама en:De Rham curve Система ітераційних функцій 1 1
d:Q524562 Д. де Мейн en:Charles, Duke of Mayenne Змова Бабінгтона 1 19
d:Q5249140 DECIGO en:Deci-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory Гравітаційно-хвильова астрономія 12 3
d:Q5249204 Програмне забезпечення для прийняття рішень en:Decision making software (→ en:Decision-making software) Критерій Байєса — Лапласа 1 1
d:Q5249231 Межа рішення en:Decision boundary Ядрові методи
Розділення (машинне навчання)
2 3
d:Q5249235 Теорія поля рішень en:Decision field theory Критерій Байєса — Лапласа 1 2
d:Q5249245 Правило ухвалення рішення
Правило вирішування
en:Decision rule Баєсова оцінка
Функція втрат
2 1
d:Q5249571 Розклад часових рядів en:Decomposition of time series Часовий ряд*
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
180 3
d:Q5249753 Число Дедекінда en:Dedekind number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q5249754 Дедекіндова нескінченна множина en:Dedekind-infinite_set Принцип Діріхле 1 6
d:Q5249756 Теорема Гливенка-Стоуна en:Glivenko–Stone theorem (→ en:Dedekind–MacNeille completion#Properties) Гливенко Валерій Іванович 1 1
d:Q5251702 Теорія деформацій en:Deformation theory Диференціальна топологія 2 2
d:Q5251771 Виродженість (теорія графів)
Виродженність
Виродження (теорія графів)
en:Degeneracy (graph theory) Степінь вершини (теорія графів)
Веретено Мозера
Степінь графа
3 7
d:Q5252816 Холізм тверджень en:Confirmation holism Гіларі Патнем* 1 4
d:Q5254589 Опозиція участі Сполучених Штатів у війні у В'єтнамі en:Opposition to United States involvement in the Vietnam War Гіларі Патнем* 1 9
d:Q5254619 Ітераційна функція en:Iterated function Суперлогарифм
Система ітераційних функцій
2 9
d:Q5254628 радикальний центр (геометрія) en:Power center (geometry) Степінь точки відносно кола 1 8
d:Q525506 Ідентичність нерозрізнюваних en:Identity of indiscernibles Взаємна інформація 1 14
d:Q5255350 Демігіперкуб en:Demihypercube Шаблон:Багатовимірність (включень: 22) 22 5
d:Q5256981 розподіл важкого хвоста en:Fat-tailed_distribution Світ тісний (граф) 1 3
d:Q5258653 Денніс Ліндлі en:Dennis Lindley Баєсове виведення 2 4
d:Q5258826 Деніс Овербай en:Dennis Overbye Гравітаційно-хвильова астрономія 1 5
d:Q5259331 полігональна густина en:polygon density (→ en:Density (polytope)#Polygons) Прямокутник 1 1
d:Q525964 Ідеальна алгебраїчна група en:Adelic algebraic group Теорія полів класів 1 4
d:Q526013 Едвард Чарлз Тітчмарш en:Edward Charles Titchmarsh Медаль де Моргана
Лондонське математичне товариство
2 14
d:Q526247 Джефф Чігер en:Jeff Cheeger Ріманова геометрія 1 8
d:Q5264347 Design For Test en:Design For Test (→ en:Design for testing) Формальна перевірка еквівалентності 1 1
d:Q5264358 Матриця плану en:Design matrix Баєсова лінійна регресія
Машина екстремального навчання
2 3
d:Q5266817 Еволюційна робототехніка en:Developmental robotics Машинне навчання 3 3
d:Q526901 тривимірне різноманіття en:3-manifold Ян Агол 1 11
d:Q5273232 Дік Ньюелл en:Dick Newell Алгоритм Ньюелла 1 3
d:Q527384 Пінгала en:Pingala 0 (число) 3 18
d:Q5274907 модель діелектричного пробою en:dielectric breakdown model Фігури Ліхтенберга 1 2
d:Q5275225 Модуль Д'єдонне en:Dieudonné module Жан Д'єдонне 1 2
d:Q5275276 Різниця в різницях en:Difference in differences Баєсів структурний часовий ряд 1 7
d:Q5276133 Цифрова філософія ru:Цифровая философия Цифрова фізика 1 6
d:Q5276138 Цифрова ймовірнісна фізика en:Digital probabilistic physics Цифрова фізика 1 1
d:Q5276399 Диедральна симетрія в трьох вимірах en:Dihedral symmetry in three dimensions П'ятикутник* 1 2
d:Q527698 Террі Волл en:C. T. C. Wall Лондонське математичне товариство 1 8
d:Q5277261 Вимір алгебраїчного многовиду en:Dimension of an algebraic variety Шаблон:Багатовимірність (включень: 22) 22 3
d:Q5277478 Дімітрі Берцекас en:Dimitri Bertsekas Штучна нейронна мережа 2 5
d:Q527925 Джин Мітчел Бісмут en:Jean-Michel Bismut Міжнародний математичний союз 1 5
d:Q5280760 енергія Діріхле en:Dirichlet energy Геометрична обробка 1 6
d:Q5280766 Процес Діріхле en:Dirichlet process Прихована марковська модель
Методи Монте-Карло марковських ланцюгів
3 3
d:Q5281740 Знецінені максимальні втрати en:Discounted maximum loss Функція втрат 1 1
d:Q5281742 Дисконтований сукупний приріст en:Discounted cumulative gain Навчання ранжуванню 1 1
d:Q528192 Джон Кернкросс en:John Cairncross Алістер Денністон 4 13
d:Q5282042 Discrete and Computational Geometry
Дискретна і обчислювальна геометрія
en:Discrete and Computational Geometry (→ en:Discrete & Computational Geometry) Алгоритм Чена
Псевдотріангуляція
7 1
d:Q5282057 Дискретна фазова модель en:Discrete phase-type distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q5282247 Теорема дезінтеграції en:Disintegration theorem Спільний розподіл* 1 2
d:Q5282264 Диз'юнкція і властивість існування en:existence property (→ en:Disjunction and existence properties) Інтуїціоністська логіка 1 1
d:Q5282862 Коваріація відстані en:Distance covariance (→ en:Distance correlation) Коваріація* 1 1
d:Q5283159 Розподілене запізнювання en:Distributed lag Часовий ряд* 1 4
d:Q5283209 Дистрибутивна семантика en:Distributional semantics Латентно-семантичний аналіз 1 5
d:Q5283901 Розбіжність (статистика)
Розходження (статистика)
en:Divergence (statistics) Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Розходження Кульбака — Лейблера*
181 2
d:Q52845127 Стекові мови програмування en:Stack-oriented programming language (→ en:Stack-oriented programming) Польська нотація 1 3
d:Q5287620 Документно-термінна матриця
Терм-документна матриця
en:Document-term matrix Лінійний класифікатор*
Модель «торба слів»
2 2
d:Q5287629 Документ аналізу макету сторінки en:Document Layout Analysis (→ en:Document layout analysis) Область інтересу 1 1
d:Q5287681 Національне посвідчення особи (Аргентина) en:Documento Nacional de Identidad (Argentina) SUBE 2 3
d:Q5288385 DogmaModeler en:DogmaModeler Онтологічна інженерія 1 1
d:Q5293928 Дональд Ґілліс en:Donald A. Gillies Гартлі (одиниця вимірювання) 1 1
d:Q5295094 Дональд Рубін en:Donald Rubin Баєсове виведення
Приблизне баєсове обчислення
3 4
d:Q5295258 Дональд Лавленд en:Donald W. Loveland Гіларі Патнем* 1 2
d:Q5295351 теорема Дональдсона en:Donaldson's theorem Диференціальна топологія 1 2
d:Q5299591 Двостороння черга з пріоритетом en:Double-ended priority queue Абстрактний тип даних 1 2
d:Q5299605 Переклад подвійного заперечення
Трансляція подвійного заперечення за Гливенком
en:Double-negation translation
en:Double-negation translation#Propositional_logic
Інтуїціоністська логіка
Гливенко Валерій Іванович
2 2
d:Q5299614 подвійне витрачання
Подвійна витрата
en:Double-spending
ru:Двойное расходование
Litecoin
Шаблон:Криптовалюти (включень: 36)
Блокчейн
36 6
d:Q5300085 аттрактор Чуа en:Double scroll attractor (→ en:Multiscroll attractor) Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 1
d:Q5300182 Бістохастична модель en:Doubly stochastic model Часовий ряд* 1 2
d:Q530603 Гійома де Єль Аубспайна en:L'Aubespine Змова Бабінгтона 1 3
d:Q5307654 Ігор Олександр
Ігорем Олександром
en:Igor Aleksander Моделювання свідомості 1 6
d:Q5310230 Дуальний багатокутник
Подвійний багатокутник
en:Dual polygon Шаблон:Багатокутник (включень: 8)
Полюс і поляр
3 5
d:Q5310244 Двоїста повна кореляція en:Dual total correlation Взаємна інформація 1 1
d:Q5310247 Подвійний вейвлет en:Dual wavelet Вейвлет-перетворення 1 2
d:Q5311783 Теорема Дадлі en:Dudley's theorem Теорія Вапника — Червоненкіса 1 1
d:Q5312372 відображення Дуффінга en:Duffing map Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 1
d:Q5317821 Ramsey–Dvoretzky–Milman phenomenon en:Ramsey–Dvoretzky–Milman phenomenon (→ en:Dvoretzky's theorem) Громов Михайло Леонідович 1 1
d:Q5319007 Динамічні прямокутники en:Dynamic rectangle Срібний перетин 1 1
d:Q5319031 Динамічний режим лікування en:Dynamic treatment regime Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q5319097 Динамізація en:Dynamization Динамічна задача 1 1
d:Q5319220 Формула Динкіна en:Dynkin's formula Динкін Євген Борисович 1 2
d:Q5320019 Система числення дзонгкха en:Dzongkha numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 1
d:Q5320260 Дезіре Андре fr:Désiré André Премія Понселе 2 4
d:Q5323242 EKF SLAM en:EKF SLAM SLAM (метод) 1 1
d:Q5324652 EWMA-графік en:EWMA chart Часовий ряд* 1 3
d:Q5325356 Eagles Guidelines en:Eagles Guidelines Розмічування частин мови 1 1
d:Q5326898 Рання зупинка en:Early stopping Згорткова нейронна мережа*
Перенавчання
Навчальний, тестовий та затверджувальний набори
3 1
d:Q533036 Q-функція en:Q-function Нормальний розподіл 1 3
d:Q5333450 Економічна вартість en:Economic cost Функція втрат 1 3
d:Q5335266 Ед Пегг en:Ed Pegg, Jr. (→ en:Ed Pegg Jr.) Граф Науру 1 1
d:Q5336709 Вихрова коваріація en:Eddy covariance Коваріація* 1 6
d:Q5337633 Реберно-граціозний граф en:Edge-graceful labeling Зірка (теорія графів) 1 2
d:Q5337653 Фонд Edge en:Edge Foundation, Inc. Стівен Строгац 1 1
d:Q5337735 простір ребер en:Edge space Вершина (теорія графів) 1 1
d:Q5337942 Ряди Грамма-Шарлье і Еджворта en:Edgeworth expansion (→ en:Edgeworth series) Нормальний розподіл 1 1
d:Q5338467 Редагувальна відстань
Відстань редагування
en:Edit distance Часовий ряд*
Відстань Геммінга
2 3
d:Q534087 Введення в аналіз нескінченно малих en:Introductio in analysin infinitorum Піднесення до степеня 1 8
d:Q5341456 Едвард Гуггенгайм en:Edward A. Guggenheim Ральф Фаулер 1 5
d:Q5341603 Едвард Арнольд (видавець)
Edward Arnold (видавництво)
en:Edward Arnold (publisher) Теорема Баєса
Перевірка відношенням правдоподібностей
2 1
d:Q5343251 Едвард Шортліф en:Edward H. Shortliffe Експертні системи 1 1
d:Q5346238 Едвін Бейлі Елліотт en:Edwin Bailey Elliott Лондонське математичне товариство 1 5
d:Q5346368 Едвін Дернінг-Лоуренс en:Edwin Durning-Lawrence Шифр Бекона 1 1
d:Q5348497 Басейн (єгипетський ієрогліф) en:Egyptian pool Числа в Єгипетській міфології 1 1
d:Q534851 Хоум-ран en:home run Середнє гармонійне 13 23
d:Q5348916 Власні значення та вектори другої похідної en:Eigenvalues and eigenvectors of the second derivative Друга похідна 1 1
d:Q5349961 Число Ейзенштейна — Кронекера en:Eisenstein–Kronecker number Список об'єктів, названих на честь Леопольда Кронекера 1 1
d:Q5353562 Еластично-сіткова регуляризація en:Elastic net regularization Згорткова нейронна мережа* 1 1
d:Q5353571 Еластичність (сховище даних) en:Elasticity (data store) Графова база даних 1 1
d:Q535672 Едвард Верміле Гантінгтон
Едуард Верміле Гантінгтон
en:Edward Vermilye Huntington Алгебра логіки 1 7
d:Q5357403 Electric Image Animation System en:Electric Image Animation System Освітлення (комп'ютерна графіка) 2 1
d:Q535833 Самуель Ейленберг en:Samuel Eilenberg Категорія (математика)
Гомологічна алгебра
4 23
d:Q5358352 Електронне відкриття en:Electronic discovery Інтелектуальний аналіз тексту 1 6
d:Q5361594 Проміжна логіка en:Intermediate logic Інтуїціоністська логіка 1 6
d:Q5361768 Випадкове поле en:Random field Структурове передбачування 2 8
d:Q536384 Underwood Dudley en:Underwood Dudley Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 7
d:Q536428 Ден Сіґал en:Dan Segal Премія Вайтгеда 1 5
d:Q5364991 Універсальне узагальнення en:Universal generalization Квантор загальності 12 6
d:Q536528 Річард Монтегю en:Richard Montague Семантика логіки 4 18
d:Q5365379 Ньютон да Коста en:Newton da Costa Доведення до абсурду 1 5
d:Q536558 Аксіоматика Веблена en:Oswald Veblen Аксіоматика Гільберта 1 25
d:Q5365806 Еліптичний розподіл en:elliptical distribution Багатовимірний нормальний розподіл
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41)
Спільний розподіл*
220 1
d:Q5369117 Емануель Парцен en:Emanuel Parzen Ядрова оцінка густини розподілу 1 1
d:Q537112 Форд Медокс Форд en:Ford Madox Ford Чотиривимірний простір 5 28
d:Q5374 Явище Гіббса
ефект Гіббса
en:Gibbs phenomenon Тригонометричні функції
Спектральний метод
3 15
d:Q5374241 Емпіричний баєсів метод
Емпіричні баєсові методи
en:Empirical Bayes method
en:Empirical Bayes (→ en:Empirical Bayes method)
en:Empirical Bayes methods (→ en:Empirical Bayes method)
Шаблон:Баєсова статистика (включень: 17)
Баєсова оцінка
Приблизне баєсове обчислення
Відособлена правдоподібність
Список об'єктів, названих на честь Томаса Баєса
18 1
d:Q5374248 Empirical modelling en:Empirical modelling Модель віддзеркалення Фонга 1 1
d:Q5374250 емпіричний процес en:Empirical process Теорія Вапника — Червоненкіса
Роздрібнена множина
2 5
d:Q5375504 Encog en:Encog Штучна нейронна мережа 2 2
d:Q5377042 Енергетична ефективність en:Energy efficiency ШІ-прискорювач 1 1
d:Q5377871 Науково-дослідна рада з інженерних та фізичних наук en:Engineering and Physical Sciences Research Council Інтелектуальний аналіз тексту 1 1
d:Q5377902 Інженерна статистика en:Engineering statistics Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 4
d:Q5378501 Механічна перевага en:mechanical advantage Еліпс 1 22
d:Q5379147 Еннеаедр en:Enneahedron Спектральна теорія графів 1 7
d:Q5379514 Enriched Xenon Observatory en:Enriched Xenon Observatory Geant4 1 1
d:Q537974 Ісаак Якоб Шенберг en:Isaac Jacob Schoenberg Теорема Коші про багатогранники 1 11
d:Q5379963 Ансамблеве усереднення (машинне навчання) en:Ensemble averaging (machine learning) Машинне навчання 1 1
d:Q5380784 Ентропійна ризикована вартість en:Entropic value at risk Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q5380803 Ентропія в термодинаміці та теорії інформації en:Entropy in thermodynamics and information theory Інформаційна ентропія
Розходження Кульбака — Лейблера*
2 1
d:Q5380804 максимізування ентропії en:Entropy maximization Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q5380810 Нерівність ентропійної потужності en:Entropy power inequality Інформаційна ентропія
Розходження Кульбака — Лейблера*
Умовна ентропія*
3 1
d:Q5380812 Entrust en:Entrust Encyclopedia of Cryptography and Security 2 4
d:Q5381340 Моделювання розподілу видів en:Species distribution modelling Моделювання довкілля 1 2
d:Q5381361 Статистика охорони довкілля
Статистика довкілля
en:Environmental statistics Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Часова область
180 1
d:Q53815224 ідентифікація облич en:Face identification (→ en:Facial identification) Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q5382927 Epigram (мова програмування) en:Epigram (programming language) Теорія типів 1 2
d:Q5384433 Рівнокутні прямі en:Equiangular lines SIC-POVM 1 2
d:Q5385323 Теорема Ердеша — Галлаї en:Erdős–Gallai theorem Степінь вершини (теорія графів) 1 3
d:Q5386065 Ерік Бах en:Eric_Bach Тест Міллера (теорія чисел) 1 1
d:Q5386755 Ерік Горвіц en:Eric Horvitz Динамічна баєсова мережа 1 5
d:Q5393777 Ернест Крут en:Ernest S. Croot, III (→ en:Ernest S. Croot III)
en:Ernest S. Croot III
Єгипетський дріб
Теорія Рамсея
2 3
d:Q5395689 Навчання, кероване похибками en:Error-driven learning Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q5395727 Безпомилкове навчання en:Errorless learning Геббова теорія* 1 1
d:Q5395728 моделювання похибки величин
Моделі похибок вимірювань
en:errors-in-variables model (→ en:Errors-in-variables models)
en:Errors-in-variables models
Регресійний аналіз
Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
10 1
d:Q5396532 Mallet (програмний проект) en:Mallet (software project) Машинне навчання 1 2
d:Q540129 Математика в Давньому Китаї
Математика стародавнього Китаю
Китайська математика
Математика в Стародавньому Китаї
ru:Математика в Древнем Китае
en:Chinese mathematics
ru:Математика в древнем Китае (→ ru:Математика в Древнем Китае)
Цілі числа
Таблиця множення
Диференціальне та інтегральне числення
Розв'язування трикутників
Рахування китайськими паличками
5 1
d:Q5401384 Оцінні рівняння en:Estimating equations Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q5401390 Оцінка коваріаційних матриць en:Estimation of covariance matrices Баєсова лінійна регресія 1 1
d:Q540664 Метрика Райсснера-Нордстрема en:Reissner-Nordström metric (→ en:Reissner–Nordström metric) Гола сингулярність 3 1
d:Q5407117 Євген Чарняк en:Eugene Charniak Розмічування частин мови 1 2
d:Q5407751 Євген Сенета en:Eugene Seneta Скороход Анатолій Володимирович
Київське математичне товариство
2 1
d:Q5409003 Ейлерова частково впорядкована множина en:Eulerian poset Опуклий політоп 1 2
d:Q540981 Рольф Неванлінна
Рольфа Неванлінна
en:Rolf Nevanlinna
ru:Неванлинна, Рольф
Премія Неванлінни
Ернст Леонард Ліндельоф
Історія математики у Вірменії
5 20
d:Q541014 перехресна перевірка з виключенням по одному
(вже є Перехресна перевірка)
en:LOOCV (→ en:Cross-validation (statistics)#Leave-one-out cross-validation) Обирання ознак* 1 1
d:Q541018 Френсіс Кірван en:Frances Kirwan Лондонське математичне товариство
Премія Вайтгеда
2 6
d:Q54106 Тигре (місто) en:Tigre, Buenos Aires SUBE 3 22
d:Q5412271 European Association of Geochemistry en:European Association of Geochemistry Рівняння Стейнхарта — Харта 1 1
d:Q5412642 Європейська гравітаційна обсерваторія en:European Gravitational Observatory Гравітаційно-хвильова астрономія 12 3
d:Q5412712 European Journal of Combinatorics en:European Journal of Combinatorics Щільний граф 3 3
d:Q5412874 ENA en:European Nucleotide Archive Біоінформатика 1 2
d:Q5413061 EPTA en:European Pulsar Timing Array Гравітаційно-хвильова астрономія
Орбітальне зближення екстремального масового співвідношення
13 2
d:Q5413264 European Symposium on Algorithms en:European Symposium on Algorithms Граф без трикутників 1 2
d:Q541394 Спільне навчання en:Mixed-sex education Еммі Нетер 3 28
d:Q5416707 числення подій en:Event_calculus Логічне програмування 2 1
d:Q5416729 обробка потоку подій en:Event stream processing Apache Spark 1 2
d:Q5418295 True Knowledge en:True Knowledge (→ en:Evi (software)) Проблема здорового глузду (штучний інтелект) 2 1
d:Q5419007 Формула вибірки Еванса en:Ewens's sampling formula Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q5419140 екс-тангенціальний чотирикутник en:ex-tangential quadrilateral Квадратне рівняння 1 4
d:Q5420361 Екзистенційна теорія дійсних чисел
Теорія існування дійсних чисел
en:Existential_theory_of_the_reals
en:existential theory of the reals
Число схрещувань
Граф одиничних відстаней
2 3
d:Q5421151 Експериментальні дані en:Experimental data Баєсове виведення 1 3
d:Q5421512 Експоненційно-логарифмічний розподіл en:Exponential-logarithmic distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q5421561 Експорт криптографічних програм зі США en:Export of cryptography from the United States Java Cryptography Extension 1 2
d:Q5421567 Експортація en:Exportation (logic) Правило підстановки 11 3
d:Q5421724 Виразність (програмування) en:Expressive power (computer science) Комбінаторна логіка 1 2
d:Q5422238 надзвичайній оптичній передачі en:extraordinary optical transmission Довжина хвилі* 1 2
d:Q5423634 f-розходження en:f-divergence Розходження Кульбака — Лейблера* 1 2
d:Q5423646 F-статистика en:F-statistics Приблизне баєсове обчислення 1 2
d:Q5427680 Фабіан Стедмен en:Fabian Stedman Факторіал 1 1
d:Q5428725 Граф розкладу
Факторний граф
en:Factor graph Баєсова мережа
Динамічна баєсова мережа
Графова модель
Баєсове програмування
4 3
d:Q5429954 правдива монета en:Fair coin Функція правдоподібності*
Спільний розподіл*
2 2
d:Q5432619 Хиба (логіка) en:False (logic) Квантор загальності 1 5
d:Q5432696 Рівень виявлення хиб en:False discovery rate Обирання ознак*
Обирання моделі
2 5
d:Q5432725 Хибно позитивний рівень en:False Positive Rate (→ en:False positive rate) Машинне навчання 1 1
d:Q5432727 Помилкове освітлення en:False radiosity Освітлення (комп'ютерна графіка) 1 1
d:Q543310 Аналіз виживаності en:Survival analysis Шаблон:Статистика* (включень: 186) 181 19
d:Q543413 Гіпотеза Малдасени en:Maldacena conjecture (→ en:AdS/CFT correspondence) Припущення 1 1
d:Q54358163 Rafay Baloch en:Rafay Baloch Хакерське програмне забезпечення 1 1
d:Q5435862 Коледж Фармінгдейл штату Нью-Йорк en:Farmingdale State College Кетрін Джонсон (математик) 1 1
d:Q5436946 Швидкий фільтр Калмана en:Fast Kalman filter Фільтр Калмана*
Розширений фільтр Калмана
2 1
d:Q5439680 Виявлення ознак (нервова система) en:Feature detection (nervous system) Проблема зникання градієнту 1 1
d:Q5439682 Хешувальний прийом
Гешування ознак
en:Hashing trick (→ en:Feature hashing)
en:Feature hashing
Ознака (машинне навчання)
Проектування ознак
Модель «торба слів»
3 2
d:Q544369 Клас Гливенка — Кантеллі
Теорема Гливенка-Кантеллі
en:Glivenko-Cantelli class (→ en:Glivenko–Cantelli theorem)
en:Glivenko–Cantelli theorem
en:Glivenko–Cantelli class (→ en:Glivenko–Cantelli theorem)
Гливенко Валерій Іванович
Теорія Вапника — Червоненкіса
Роздрібнена множина
3 1
d:Q544512 Ангус Макінтіре en:Angus Macintyre Лондонське математичне товариство 1 6
d:Q544680 Джон Терло en:John Thurloe Чорний кабінет 1 9
d:Q5448402 Шифрування на рівні файлової системи en:Filesystem-level_encryption Шифрування диска 1 2
d:Q5448828 Filling area conjecture en:Filling area conjecture Громов Михайло Леонідович 1 1
d:Q544886 Раціоналізація (математика) en:Rationalisation (mathematics) Алгебраїчний дріб 1 13
d:Q5449244 Задача фільтрування
Проблема фільтрування (стохастичні процеси)
en:Filtering problem (stochastic processes) Фільтр Калмана*
Прихована марковська модель
2 2
d:Q5449247 Фільтрована категорія en:Filtered category Абелева категорія 1 3
d:Q5449731 Фінансове моделювання en:Financial modeling Математик* 1 5
d:Q5449851 Graphiq en:Graphiq Проблема здорового глузду (штучний інтелект) 2 2
d:Q544991 Кліффорд Таубес
Кліфорд Таубес
en:Clifford Taubes Премія Шао
Дослідницька нагорода Клея
2 10
d:Q545002 сплайнове інтерполювання en:Spline interpolation Часовий ряд* 1 11
d:Q5450405 Теорія скінченних моделей en:Finite model theory Шаблон:Математична логіка (включень: 63) 63 5
d:Q5452195 Модель моменту першого влучання en:First-hitting-time model Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q5454737 Метод Фішера en:Fisher's method P-значення 1 1
d:Q5454858 Фішерова інформаційна метрика
Інформаційна метрика Фішера
en:Fisher information metric Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q5454862 трансформація Фішера en:Fisher transformation Перетворення даних (статистика) 1 2
d:Q545570 Хиба обвинувача en:Prosecutor's fallacy Функція правдоподібності* 1 8
d:Q5456251 п'ять точок визначають коніку en:Five points determine a conic Кубика 1 2
d:Q545834 Роботи BEAM en:BEAM robotics Штучна нейронна мережа 1 12
d:Q5458529 Теорема Флеішнера en:Fleischner's theorem Степінь графа 1 3
d:Q5461542 Філософської асоціації Флориди en:Florida Philosophical Association Яакко Гінтікка 1 1
d:Q546345 Yahoo Babel Fish en:Babel_Fish (website) Зима штучного інтелекту 1 23
d:Q5463957 Фокусний інформаційний критерій
Сфокусований інформаційний критерій
en:Focused information criterion Інформаційний критерій Акаіке
Обирання моделі
2 1
d:Q5466518 Прихована модель Бернуллі en:Hidden Bernoulli model (→ en:Time-inhomogeneous hidden Bernoulli model) Прихована марковська модель 1 1
d:Q5467387 Характеризація забороненими графами en:Forbidden graph characterization Петерсонове сімейство 2 3
d:Q546976 Университет Суррея en:University of Surrey Тест Тюрінга 1 19
d:Q5469970 формальна група en:formal group (→ en:Formal group law) Жан Д'єдонне 1 1
d:Q5469975 формальна теорія en:Formal theory Формальна система 1 3
d:Q547071 Фарнборо en:Farnborough, Hampshire Джеймс Лайтхілл 15 32
d:Q5471699 Форт Монмут en:Fort Monmouth Марсель Дж. E. Голей 1 2
d:Q5473264 Послідовний алгоритм en:Forward algorithm Прихована марковська модель 1 4
d:Q5473574 Теорема реактивів Фостера en:Foster's reactance theorem Рональд Фостер 1 1
d:Q5474576 Засади статистики en:Foundations of statistics Баєсове ієрархічне моделювання 1 1
d:Q5474617 Засновники статистики en:Founders of statistics Нарис теорії статистики* 1 1
d:Q5477494 Фрактальне полум'я en:Fractal flame Система ітераційних функцій 1 2
d:Q5477506 дробові плитки en:Fraction Bars Дріб 1 1
d:Q5478265 Френс Кордова en:France A. Córdova Відкриття гравітаційних хвиль 1 7
d:Q548266 Луїджі Кремона ru:Кремона, Луиджи
en:Luigi Cremona
Алгебрична геометрія
Міжнародний конгрес математиків
3 25
d:Q548391 Ечміадзинський монастир ru:Эчмиадзинский монастырь Симеон Джугаєці 9 9
d:Q5486003 Спрощення (морфологія) en:Pruning_(morphology) Кістяк (множина точок) 1 4
d:Q5491574 Франклін Гірам Кінг en:Franklin Hiram King Пермакультура 1 3
d:Q5492884 Franz Lisp en:Franz_Lisp Зима штучного інтелекту 1 1
d:Q5493509 Франсуаз Тіссур en:Françoise Tisseur Премія Вайтгеда 1 2
d:Q5499042 Фредерік Уилфрид Ланкастер en:Frederick Wilfrid Lancaster Класифікація документів 1 7
d:Q5499360 Гіпотеза кінцевої природи Фредкіна en:Fredkin finite nature hypothesis Цифрова фізика 1 1
d:Q5500266 вільний моноїд en:Free monoid Марковський процес вирішування
Список (абстрактний тип даних)
2 6
d:Q5500304 Вільне статистичне програмне забезпечення en:Free statistical software Нарис теорії статистики* 1 1
d:Q5500406 Парадокс Фрідмана en:Freedman's paradox Обирання моделі 1 4
d:Q55008106 Мультимодальний аналіз тональності en:Multimodal sentiment analysis Машинне навчання 1 2
d:Q55022823 Джефф Паріс en:Jeff Paris Премія Вайтгеда 2 1
d:Q5503313 Фрейдон Шахіді en:Freydoon Shahidi American Journal of Mathematics 1 4
d:Q5503437 Ринок без тертя en:Frictionless market Ripple 1 2
d:Q5504566 Fril en:Fril Логічне програмування 1 2
d:Q5505102 Псевдопросте число Фробеніуса en:Frobenius pseudoprime Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 2
d:Q550609 Премія Рольфа Шока
Премію Рольфа Шока
ru:Премия Рольфа Шока
en:Rolf Schock prize (→ en:Rolf Schock Prizes)
en:Rolf Schock Prizes
Гіларі Патнем*
Яакко Гінтікка
Луїс Каффареллі
15 18
d:Q5506662 Середнє Фреше en:Fréchet mean Середнє значення* 1 1
d:Q5510283 Fusion-дерево en:Fusion tree Цілочисельне сортування 1 3
d:Q5511960 G-критерій en:G-test Взаємна інформація
Перевірка відношенням правдоподібностей
2 4
d:Q5512807 GADGET en:GADGET Гідродинаміка згладжених частинок 2 2
d:Q5513324 Дво-елементне поле GF(2)
GF(2)
en:GF(2) Алгебра логіки
Геометрія Галуа
3 4
d:Q5514059 GOFAI en:GOFAI (→ en:Symbolic artificial intelligence) Машинне навчання 1 1
d:Q5515483 Алгоритм Габова en:Gabow's algorithm Список алгоритмів 1 1
d:Q551830 Клауди Берж en:Claude Berge Вершина (теорія графів) 1 9
d:Q55188099 загальна робоча характеристика en:Total Operating Characteristic (→ en:Total operating characteristic) Машинне навчання 1 1
d:Q5519695 Азартні ігри та теорія інформації en:Gambling and information theory Баєсове виведення 1 1
d:Q55200 Жінки в техніці
Women in Technology International
en:Women in Technology International Тест Тюрінга
Джин Бартік
16 5
d:Q552294 Карло Ратті en:Carlo Ratti Стівен Строгац 1 11
d:Q5526736 Gaston Gonnet en:Gaston Gonnet Кіт Ґеддес 1 3
d:Q5527823 Гауссове відображення en:Gauss iterated map Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 1
d:Q5531551 Генно-експресійне програмування en:Gene expression programming Штучна нейронна мережа 1 2
d:Q5532435 Узагальнений розподіл Діріхле en:Generalized Dirichlet distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q5532437 узагальнений геббів алгоритм en:Generalized Hebbian Algorithm Геббова теорія* 1 1
d:Q5532453 узагальнений граф Петерсена
Генералізований граф Петерсена
en:Generalized Petersen graph Симетричний граф
Граф Науру
Граф Мебіуса — Кантора
Граф Дезарга
4 7
d:Q5532474 Узагальнене оцінювальне рівняння en:Generalized estimating equation Статистичне висновування 1 1
d:Q5532475 Узагальнене сподівання корисності en:Generalized expected utility Баєсова оцінка 1 1
d:Q5532500 Узагальнена матриця перестановки en:Generalized permutation matrix Перелік матриць 1 5
d:Q5532502 Узагальнений полігон en:Generalized polygon 12-клітка Татта 1 4
d:Q5532519 Узагальнена тригонометрія en:Generalized trigonometry Шаблон:Тригонометрія (включень: 10) 10 2
d:Q5532636 Генеративна топографічна карта
Породжувальне топографічне відображення
en:Generative topographic map Самоорганізаційна Карта Кохонена
Навчання без учителя
2 1
d:Q5532654 Generic Model Organism Database en:Generic Model Organism Database Онтологічна інженерія 1 1
d:Q5532875 Генетична домішка en:Genetic admixture Приблизне баєсове обчислення 1 5
d:Q5533794 Доведення несуперечності Ґенцена en:Gentzen's consistency proof Ґергард Ґенцен 1 1
d:Q5533830 подвійний тор en:Genus-2 surface (→ en:Genus-two surface) Граф Мебіуса — Кантора 1 1
d:Q5533988 геодезія в загальній теорії відносності en:Geodesics in general relativity Орбітальне зближення екстремального масового співвідношення 1 6
d:Q5535461 Geomerics en:Geomerics Освітлення (комп'ютерна графіка) 1 1
d:Q5535467 Geometriae Dedicata en:Geometriae Dedicata Тороїдальний багатогранник 1 4
d:Q5535496 Геометрична медіана en:Geometric median Центральна тенденція 2 5
d:Q5535510 Геометрографія en:Geometrography Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 2
d:Q5536172 Джордж Барнард en:George A. Barnard (→ en:George Alfred Barnard) Статистичне висновування 1 1
d:Q5536720 Джордж Баркер Джеффрі en:George Barker Jeffery Лондонське математичне товариство 1 4
d:Q5537560 фонд Джорджа Маршалла en:George C. Marshall Foundation Елізабет Фрідман 1 2
d:Q55385 Пальпала en:Palpalá SUBE 1 13
d:Q5539165 Джордж Фабіан en:George Fabyan Елізабет Фрідман 2 1
d:Q553949 Марсель Берже en:Marcel Berger Згинаний многогранник 1 12
d:Q5546810 Жорж Гонтьє en:Georges Gonthier Проблема чотирьох фарб 1 2
d:Q5546876 Жорж Рей en:Georges Rey Китайська кімната* 1 1
d:Q5548660 Gephi en:Gephi Візуалізація графів 1 9
d:Q5548813 Арифметика Гейтінга en:Heyting arithmetic Аренд Гейтінг 20 3
d:Q55527808 Стохастичне планування en:Stochastic scheduling Баєсове виведення 1 1
d:Q5559241 Закон Гібрата en:Gibrat's law Переважне приєднання 1 2
d:Q5560149 Gigaom en:Gigaom Stellar 6 2
d:Q55611017 код виправлення помилки en:Error correction code Лексикографічний код 1 3
d:Q5561143 Сідней Ламб en:Sydney Lamb Конекціонізм 1 4
d:Q55637515 Метод зважених найменших квадратів en:Weighted least squares Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10) 10 1
d:Q55637938 Аналіз найгіршої ситуації en:Worst case analysis Цілочисельне сортування 1 1
d:Q5564851 Алгоритм Ґірвана - Ньюмана en:Girvan–Newman algorithm Список алгоритмів 1 4
d:Q5570499 Global Mobile Satellite System en:Global Mobile Satellite System Телефонні коди країн 1 2
d:Q5570804 Глобальна аналітична функція en:Global analytic function Ріманова геометрія 1 1
d:Q5570875 Глобальна оптимізація en:Global optimization Рекурентна нейронна мережа
Оцінка апостеріорного максимуму
3 2
d:Q5571851 Глосарій теорії ймовірностей та статистики en:Glossary of probability and statistics Нарис теорії статистики* 1 2
d:Q5574303 gnoMint en:gnoMint GnuTLS* 1 1
d:Q557770 web API en:web API Графова база даних 4 5
d:Q5583797 Google APIs en:Google APIs Машинне навчання 1 2
d:Q5583803 Договір о дозволі пошуку книг в Google en:Google Book Search Settlement Agreement Інтелектуальний аналіз тексту 1 1
d:Q558878 Тенбі en:Tenby Роберт Рекорд 4 29
d:Q5591903 Пов'язаний з градієнтом en:Gradient-related Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q5591907 Метод градієнту підвищення
Градієнтне підсилювання
en:Gradient boosting MNIST (база даних)
Підсилювання (машинне навчання)
XGBoost
Навчання ранжуванню
4 4
d:Q5593673 Виведення граматик en:Grammar induction Мінімальна довжина повідомлення 59 3
d:Q5595259 Велике журі en:Grand juries in the United States Open Whisper Systems 2 2
d:Q5595264 Генеральне середнє en:Grand mean Середнє значення* 2 2
d:Q5597060 Графік-інструмент en:Graph-tool Теорія мереж 1 1
d:Q5597067 GraphSLAM en:GraphSLAM SLAM (метод) 1 1
d:Q5597083 2-фактор en:Graph factorization Теорема Петерсона 1 6
d:Q5597093 Розмітка графу en:Graph labeling Операції над графами 1 6
d:Q5597094 Машина скорочення графу en:Graph reduction machine Комбінаторна логіка 1 1
d:Q5597156 Графовий матроїд en:graphic matroid Колесо (теорія графів)
Площина Фано
2 3
d:Q5597170 Графічні моделі структур білків#Дискретні графічні моделі структур білків
графові моделі структури білка
en:Graphical models for protein structure#Discrete graphical models for protein structure
en:Graphical models for protein structure
Динамічна баєсова мережа
Графова модель
2 1
d:Q5597519 Перетворення підпаленої трави en:Grassfire Transform (→ en:Grassfire transform) Кістяк (множина точок) 1 1
d:Q5601874 Greek Reporter en:Greek Reporter Арістотель
Стагіра
8 3
d:Q560292 Франсуа де Буаробер ru:Буаробер, Франсуа де Антуан Россіньоль 1 16
d:Q5605547 Грегорі Фейхі en:Greg Fahy Ральф Меркле 1 2
d:Q560815 Едмонд Лагерр
Едмон Нікола Лагерр
en:Edmond Laguerre
fr:Edmond Laguerre
Векторний простір
Степінь точки відносно кола
Премія Понселе
3 17
d:Q560828 Ciprian Manolescu en:Ciprian Manolescu Європейське математичне товариство 1 9
d:Q560881 Берт Тотаро en:Burt Totaro Премія Вайтгеда 1 6
d:Q560935 Крістіан Крамп en:Christian Kramp Факторіал 2 16
d:Q5610188 Теорема Громова про компактність
Gromov's compactness theorem (geometry)
en:Gromov's compactness theorem (geometry)
ru:Теорема Громова о компактности (Риманова геометрия)
Ріманова геометрія
Громов Михайло Леонідович
Александровська геометрія
3 5
d:Q5610190 Gromov's compactness theorem (topology) en:Gromov's compactness theorem (topology) Громов Михайло Леонідович 1 1
d:Q5610192 Gromov's inequality for complex projective space en:Gromov's inequality for complex projective space Громов Михайло Леонідович 1 1
d:Q5610194 Gromov's systolic inequality for essential manifolds en:Gromov's systolic inequality for essential manifolds Громов Михайло Леонідович 1 1
d:Q561101 Річард Прайс en:Richard Price Теорема Баєса 4 20
d:Q5611131 Група C нервових волокон en:Group C nerve fiber Гіларі Патнем* 1 1
d:Q5611229 Групове сімейство en:Group family Статистичне висновування 1 1
d:Q5611272 Група тестування en:Group testing Теорія кодування 1 1
d:Q5611677 Зростаюча самоорганізуюча карта en:Growing self-organizing map Самоорганізаційна Карта Кохонена 1 1
d:Q5612679 Номер соціального страхування en:Social Security number Панцифрове число 3 14
d:Q5612871 теорема Гретча en:Grötzsch's theorem Граф без трикутників 1 4
d:Q5629162 AMD HD3D en:AMD HD3D Багатократна буферизація 1 1
d:Q5629568 HHpred / HHsearch en:HHpred / HHsearch (→ en:HH-suite) Прихована марковська модель 1 1
d:Q5629578 HHCode en:HHCode Просторова база даних 1 1
d:Q5629634 ActivIdentity en:ActivIdentity (→ en:HID Global) Одноразовий пароль 1 1
d:Q5631078 HMMER en:HMMER Прихована марковська модель 1 3
d:Q56314424 Задача Данцера — Ґрюнбаума ru:Задача Данцера — Грюнбаума Комбінаторна геометрія 1 1
d:Q563335 Німецьке математичне товариство
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
en:German Mathematical Society
en:Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (→ en:German Mathematical Society)
Інгрід Добеші
Діагональний метод Кантора
3 1
d:Q5636019 Алгоритм Хіршберга і Сінклера en:Hirschberg–Sinclair algorithm Алгоритм вибору лідера 1 1
d:Q5636333 Марковське джерело інформації en:Markov source (→ en:Markov information source)
en:Markov information source
Інформаційна ентропія
Ентропійна швидкість
2 2
d:Q5638887 Серія Хана en:Hahn series Сюрреальні числа 1 1
d:Q5640281 Граф Хайоша
Побудова Хайоша
en:Hajós construction Операції над графами
Веретено Мозера
2 2
d:Q5641625 Половина доказу en:Half-proof Імовірнісна логіка 1 1
d:Q5641630 напівтранзитивний граф en:Half-transitive graph Шаблон:Види графів за їхніми автоморфізмами (включень: 3)
Симетричний граф
4 5
d:Q564411 Annals of Mathematical Statistics
The Annals of Mathematical Statistics
en:Annals of Mathematical Statistics
en:The Annals of Mathematical Statistics (→ en:Annals of Mathematical Statistics)
Розходження Кульбака — Лейблера*
Прихована марковська модель
2 1
d:Q564421 The Annals of Statistics
Annals of Statistics
en:The Annals of Statistics (→ en:Annals of Statistics)
en:Annals of Statistics
Функція правдоподібності*
Апріорна ймовірність
Методи Монте-Карло марковських ланцюгів
Графова модель
Інформаційний критерій Акаіке
Ймовірнісна класифікація*
Баєсів інформаційний критерій
9 3
d:Q564426 Annals of Mathematics
Літописи математики
en:Annals of Mathematics Велика теорема Ферма
Псевдотріангуляція
21 15
d:Q5645290 Гамільтонове доповнення ru:Гамильтоново дополнение Гусениця (теорія графів) 1 2
d:Q5645805 вага Геммінга en:Hamming weight Теорія кодування
Двійковий код Голея
Код Адамара
3 8
d:Q5646853 Пляж Hanakapiai en:Hanakapiai Beach Лічба 1 4
d:Q564831 Фейш Той, Ласло en:László Fejes Tóth Вільгельм Бляшке 1 11
d:Q5649021 Інформаційний критерій Геннена — Куїнна en:Hannan–Quinn information criterion Інформаційний критерій Акаіке
Баєсів інформаційний критерій
2 4
d:Q5649661 Ханс-Пауль Шверель en:Hans-Paul Schwefel Генетичний алгоритм 1 3
d:Q5653809 Гаральд Гельґотт en:Harald Helfgott Премія Вайтгеда 1 15
d:Q5654195 Росон (Сан-Хуан) es:Rawson (Gran San Juan) SUBE 1 1
d:Q56573863 Теорема про 9 точок на кубику ru:Теорема о 9 точках на кубике (→ ru:Теорема о девяти точках на кубической кривой) Теорема Паскаля 1 1
d:Q566130 Let's Make a Deal en:Let's Make a Deal Парадокс Монті Голла 1 6
d:Q5668307 виключення змінних en:Variable elimination Баєсова мережа 1 2
d:Q5671855 Дослідницький центр Гаррі Ренсома en:Harry Ransom Center Льюїс Керрол і шахи 1 2
d:Q567368 Annual Reviews (видавець) en:Annual Reviews (publisher) Обирання моделі 1 6
d:Q5674941 Hartley Rogers, Jr. en:Hartley Rogers, Jr. (→ en:Hartley Rogers Jr.) Проблема вибору 2 1
d:Q5676568 Harvard Society of Fellows en:Harvard Society of Fellows Янош Коллар 2 2
d:Q567782 Пачінські, Богдан en:Bohdan Paczyński GW170817 1 14
d:Q567843 Крива, що заповнює простір en:Space-filling curve Фрактал Хартера— Хейтуея 1 11
d:Q56811887 cut-the-knot en:Cut-the-Knot (→ en:Alexander Bogomolny) Степінь точки відносно кола 8 8
d:Q5683658 Сховище (теорія графів) en:Haven (graph theory) Кінець (теорія графів) 1 2
d:Q568496 IEC 80000-13 en:IEC 80000-13 (→ en:ISO/IEC 80000) Шеннон (одиниця вимірювання)
Гартлі (одиниця вимірювання)
18 2
d:Q568585 Айзекс Руфус
Руфус Айзекс
en:Rufus Isaacs (game theorist) Снарк (теорія графів)
Снарк «Квітка»
Снарк подвійна зірка
3 4
d:Q568825 Атака Девіса en:Davies attack Шон Мерфі (криптограф) 1 2
d:Q568954 Анзац en:Ansatz Генна регуляторна мережа 2 15
d:Q5690728 Батан (Буенос-Айрес) es:Batán (Buenos Aires) SUBE 1 2
d:Q5691531 Закон Хіпса en:Heaps' law Кластеризація багатовимірних даних 1 2
d:Q569347 Добуток графів
Добуток графа
en:Graph product Операції над графами
Степінь графа
2 5
d:Q5700917 Середнє за Гайнцем en:Heinz mean Середнє значення* 1 3
d:Q5709357 Машина Гельмгольца en:Helmholtz machine Обмежена машина Больцмана 2 1
d:Q571211 ANTARES en:ANTARES_(telescope) Відкриття гравітаційних хвиль 1 11
d:Q5715746 Анрі Війя fr:Henri Villat Премія Понселе 1 7
d:Q571690 Олаус Гернічі en:Olaus Henrici Лондонське математичне товариство 1 9
d:Q5720403 Генрі Донна en:Henry Donn Змова Бабінгтона 1 1
d:Q5721658 Генрі Фукс en:Henry Fuchs Бінарне розбиття простору 1 2
d:Q5724524 Генрі Кучер en:Henry Kučera Розмічування частин мови 1 2
d:Q5727848 Генрі Рзепа en:Henry Rzepa Пітер Мюррей-Раст 1 2
d:Q573345 Ентоні Хілл en:Anthony Hill (artist) Число схрещувань 2 3
d:Q5735919 Герберт Вільям Річмонд en:Herbert William Richmond Лондонське математичне товариство 1 2
d:Q5736206 Ербран фактор
Ербант фактор
en:Herbrand quotient Жак Ербран 1 1
d:Q573726 Neal E. Miller en:Neal E. Miller Біологічний зворотний зв'язок 2 15
d:Q5737811 Спадково скінченна множина en:Hereditarily finite set Шаблон:Теорія множин (включень: 56) 56 4
d:Q5740213 Нагорода Германа Школьніка en:Herman Skolnik Award Пітер Мюррей-Раст 1 1
d:Q5745081 Ерве Жаке en:Hervé Jacquet Роберт Ленглендс 1 5
d:Q574620 Дон Цагір en:Don Zagier В'язовська Марина Сергіївна 1 11
d:Q574696 Мора (гра) en:Morra (game) Лічба за допомогою пальців 1 25
d:Q574780 простір анти-де-Сіттера en:anti de Sitter space (→ en:Anti-de Sitter space) Теорія струн 1 1
d:Q5748260 Евристика в судженнях та прийнятті рішень en:Heuristics in judgment and decision-making Раціональне невігластво 1 5
d:Q57486 Основна теорема теорії кривих en:fundamental theorem of curves Диференціальна геометрія кривих 1 2
d:Q574902 Теорема Тарського про невиразимість істини
Теорема Тарського про невираженність
en:Tarski's undefinability theorem Теореми Геделя про неповноту*
Список об'єктів, названих на честь Альфреда Тарського
3 9
d:Q574968 Вільям Брок ru:Брок, Уильям Теорія хаосу 1 3
d:Q575072 Пітер Годдард en:Peter Goddard (physicist) Лондонське математичне товариство 2 7
d:Q57510 Фундаментальна лема
Фундаментальна лема (програма Ленглендса)
en:Fundamental lemma (Langlands program) Теорема
Нго Бао Чау
2 1
d:Q5752075 Видалення невидимих ліній en:Hidden line removal (→ en:Hidden-line removal) Видимість (геометрія) 1 1
d:Q5752087 проблема_прихованої_підгрупи en:Hidden_subgroup_problem Алгоритм Шора 1 2
d:Q5753066 Ієрархічний процес Діріхле en:Hierarchical Dirichlet process Штучна нейронна мережа 2 2
d:Q5753139 ієрархія (математика) en:Hierarchy (mathematics) Баєсова мережа 2 1
d:Q575461 Міркування та математичні демонстрації, які стосуються двох нових наук en:Two New Sciences Закон квадрата-куба 1 10
d:Q575606 Мендота (Іллінойс) en:Mendota, Illinois Джеймс Мессі 1 28
d:Q5760134 Група Хіґмана en:Higman group Грем Хіґман 1 2
d:Q5761142 гільбертова теорема нескоротності en:Hilbert's irreducibility theorem Давид Гільберт 1 2
d:Q5761197 Гільбертове R-дерево
Гільберт Р-Дерево
en:Hilbert R-tree R-дерево
Просторова база даних
28 4
d:Q576152 Женева (Іллінойс) en:Geneva, Illinois Елізабет Фрідман 1 31
d:Q576271 Визначник (граматика) en:Determiner Структурове передбачування 1 20
d:Q5763587 алгоритм Саймона en:Simon's problem Квантовий комп'ютер 1 5
d:Q5763774 Hillsdale College en:Hillsdale College Елізабет Фрідман 1 2
d:Q576988 SRP en:Secure remote password protocol (→ en:Secure Remote Password protocol) GnuTLS* 9 1
d:Q57699525 VLDB en:VLDB Зниження розмірності 1 1
d:Q577211 практичне число en:practical number Стала Капрекара
Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42)
43 13
d:Q577764 системі зв'язку en:communications system Теорія кодування 1 11
d:Q578444 просторова рама
Октетна зв'язка
en:space frame
en:octet truss (→ en:Space frame)
Октаедр 1 1
d:Q57955432 Джастифікаціонізм ru:Джастификационизм Інтуїціоністська логіка 1 2
d:Q579810 Норден, Олександр Петрович ru:Норден, Александр Петрович Премія імені М. І. Лобачевського 1 4
d:Q579857 FFV1 en:FFV1 Стиснення без втрат 115 4
d:Q580089 Міжнародної федерації філософських товариств en:International Federation of Philosophical Societies Яакко Гінтікка 1 5
d:Q580334 Майстер (програма) en:Wizard (software) Експертні системи 1 14
d:Q5805968 Структурна функція Колмогорова en:Kolmogorov structure function Мінімальна довжина опису 1 1
d:Q581272 ПВМІ en:St. Petersburg Department of Steklov Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences (→ en:St. Petersburg Department of Steklov Mathamatical Institute of Russian Academy of Sciences) Марков Андрій Андрійович (молодший) 1 1
d:Q582659 Експоненційне зростання
Експоненціальне зростання
en:exponential growth
ru:экспоненциальный рост
Факторіал
Математична константа
Число Пелля
Інгрід Добеші
11 32
d:Q583026 Річард Вілкінсон en:Richard H. Wilkinson Числа в Єгипетській міфології 1 7
d:Q58349 Хенераль-Піко en:General Pico SUBE 2 16
d:Q583664 трубка Селектрона en:Selectron tube Оперативна пам'ять 1 12
d:Q583889 Алгоритм Голдберга - Тар'яна
Алгоритм просовування предпотоку
en:Push–relabel maximum flow algorithm Список алгоритмів
Задача про максимальний потік
2 9
d:Q584284 Kig ru:Kig Побудова за допомогою циркуля та лінійки 2 11
d:Q584403 Гілберт Шелдон en:Gilbert Sheldon Джон Пелл 2 7
d:Q584783 Метод двійкового розбиття en:Binary_splitting Карацуба Анатолій Олексійович 1 3
d:Q5858230 Джеймс Дурбін en:James Durbin Часовий ряд* 1 5
d:Q58676 Макс Цорн en:Max August Zorn Еміль Артін 1 22
d:Q5867823 Історія ентропії en:History of entropy Інформаційна ентропія 1 3
d:Q5868014 Історія теорії інформації en:History of information theory Інформаційна ентропія 1 2
d:Q587129 Епіфеномен en:Epiphenomenon Китайська кімната* 5 15
d:Q5876138 Теорія Годжа-Аракелова en:Hodge–Arakelov theory Мотідзукі Сін'іті 1 3
d:Q588371 Майкл Джеймс Пауелл en:Michael J. D. Powell Радіальна базисна функція 2 3
d:Q5884098 Голографічна асоціативна пам'ять en:Holographic associative memory Штучна нейронна мережа 2 1
d:Q5891412 Гомологічний вимір en:Homological dimension (disambiguation) (→ en:Homological dimension) Шаблон:Багатовимірність (включень: 22) 22 1
d:Q5891525 Homophily
гомофілія
en:Homophily Соціальний граф
Простір Блау
3 10
d:Q5891810 Гомотопічна алгебра en:Homotopical algebra N-кістяк 2 2
d:Q5891835 h-принцип
гомотопічний принцип
en:Homotopy principle Громов Михайло Леонідович 1 3
d:Q5891840 Гомотопічна теорія типів en:Homotopy type theory Теорія типів 1 6
d:Q589417 IEEE Transactions on Software Engineering en:IEEE Transactions on Software Engineering Виявлення аномалій* 1 3
d:Q5905097 Школа у Горріс Гілл en:Horris Hill School Ральф Фаулер 1 1
d:Q5908162 Критерій Госмера — Лемешова en:Hosmer–Lemeshow test Пристосованість (статистика) 1 2
d:Q591022 Способи виявлення екзопланет en:Methods of detecting exoplanets Зниження розмірності 1 20
d:Q591030 Кристофер Чейз-Данн en:Christopher Chase-Dunn Кліодинаміка 1 5
d:Q591518 ELKI en:ELKI Машинне навчання
R-дерево
Виявлення аномалій*
R*-дерево
DBSCAN
T-розподілене вкладення стохастичної близькості
Кластеризація багатовимірних даних
8 4
d:Q591522 державний секретар (Англія) en:Secretary of State (England) Змова Бабінгтона 1 5
d:Q591615 Символ пробілу en:Whitespace character Лексичний аналіз 1 8
d:Q5919199 інтеграл Лебега-Стілтьєса en:Lebesgue–Stieltjes integral (→ en:Lebesgue–Stieltjes integration) Медіана (статистика) 3 1
d:Q5922997 HOZO en:HOZO (→ en:Hozo) Онтологічна інженерія 1 1
d:Q592651 неабелева група en:Non-abelian group Група кватерніона 1 5
d:Q5927261 бачення штучного інтелекту Губертом Дрейфусом en:Hubert_Dreyfus's_views_on_artificial_intelligence Зима штучного інтелекту 1 2
d:Q592781 П'єр-Поль Грассе en:Pierre-Paul Grassé Мурашиний алгоритм 1 12
d:Q5931905 Virtue's Last Reward en:Virtue's Last Reward (→ en:Zero Escape: Virtue's Last Reward) Китайська кімната* 1 1
d:Q593418 Число Прота en:Proth number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 43 19
d:Q593786 BT Group en:BT_Group Зима штучного інтелекту 127 27
d:Q593950 Обертова симетрія
симетрія обертання
en:rotational symmetry Нормальний розподіл
П'ятикутник*
Цифрова фізика
4 14
d:Q5950719 оператор Хатчінсона en:Hutchinson operator Система ітераційних функцій 1 3
d:Q5957572 HyperFun en:HyperFun Конструктивна блокова геометрія 1 1
d:Q5958146 Гіпернатуральні числа en:hypernatural (→ en:Hyperinteger) Границя числової послідовності 1 1
d:Q5958362 гіпероктаедральна група en:hyperoctahedral group Октаедр 1 2
d:Q5958522 Гіперапріорний розподіл
Гіперапріорне
en:Hyperprior Баєсова статистика
Шаблон:Баєсова статистика (включень: 17)
Категорійний розподіл
18 1
d:Q5958543 Гіпердійсні числа en:Hyperreal number
en:hyperreal numbers (→ en:Hyperreal number)
Дійсне число
Шаблон:Quantity (включень: 30)
Границя числової послідовності
30 1
d:Q5958629 Гіперстійкість en:Hyperstability Теорія стійкості 1 2
d:Q5964294 Система Хенона-Гейлса en:Hénon-Heiles System (→ en:Hénon–Heiles system) Шаблон:Диференціальні рівняння (включень: 25) 25 1
d:Q5968834 Формат IBM чисел з плаваючою комою en:IBM Floating Point Architecture (→ en:IBM hexadecimal floating point) Знаковий біт 1 1
d:Q5969112 Unica NetInsight en:Unica NetInsight (→ en:IBM Unica NetInsight) Веб-аналітика 1 1
d:Q5969307 ICAD en:ICAD_(software) Зима штучного інтелекту 3 2
d:Q5969997 IDEF5 en:IDEF5 Онтологічна інженерія 2 2
d:Q5970333 IEEE Control Systems Magazine en:IEEE Control Systems Magazine (→ en:IEEE Control Systems Society) Методи Монте-Карло марковських ланцюгів 1 1
d:Q5970360 IEEE Emanuel R. Piore Award en:IEEE Emanuel R. Piore Award Шафі Голдвассер 11 4
d:Q5970384 IEEE Information Theory Society en:IEEE Information Theory Society Елвін Берлекемп 10 2
d:Q5970484 IEEE Signal Processing Society en:IEEE Signal Processing Society Машинне навчання 2 1
d:Q5970489 Symposium on Logic in Computer Science en:Symposium on Logic in Computer Science Тест Тюрінга 1 3
d:Q5970493 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics en:IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics (→ en:IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society) Виявлення аномалій* 1 1
d:Q5972920 IOS Press en:IOS Press Оточуючий інтелект 1 2
d:Q5973212 Маркування пакетів (інформатика) en:IP traceback Шейпінг (інформатика) 1 2
d:Q597455 атрибут граматики en:Attribute grammar Синтаксичний аналіз 1 9
d:Q5974883 ITPCS en:ITPCS Телефонні коди країн 1 1
d:Q5979196 Теорія скалярного поля en:scalar field theory Векторне числення 3 4
d:Q5986738 Ікосаедральна симетрія en:Icosahedral symmetry П'ятикутник* 1 3
d:Q5988006 Удар і провал en:Strike and dip Орієнтація (геометрія) 1 9
d:Q5988403 Identity provider en:Identity provider SAML 1 3
d:Q598843 Фігура вершин?
Вершина фігури
Вершинна фігура
en:vertex figure Куб
Вершина (теорія графів)
Тороїдальний багатогранник
4 12
d:Q5988434 Процедура перевірки особи en:Identity verification service Ripple 1 2
d:Q599003 Номер (спорт) en:Number (sports) Провідні нулі 2 14
d:Q599031 Стан (інформатика) en:State (computer science) TensorFlow 4 11
d:Q599037 спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону en:Near-infrared spectroscopy GW170817 1 15
d:Q599079 Дерево Штерна — Броко ru:Дерево Штерна — Броко Нікомах Гераський 1 10
d:Q599093 Число Перріна en:Perrin number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 43 11
d:Q5993638 Ігор Рівін en:Igor Rivin Премія Вайтгеда 1 2
d:Q59953845 Параметризаційна інваріантність en:Parametrization#Parametrization invariance Оцінка апостеріорного максимуму 1 1
d:Q6000365 Освітлення (зображення) en:Illumination (image) Підсилювання (машинне навчання) 1 1
d:Q6002069 Image-based lighting en:Image-based lighting Список алгоритмів 1 3
d:Q6002191 image order en:Image and object order rendering Ray casting 1 1
d:Q6002225 функторами зображень для пучків en:Image functors for sheaves N-кістяк 1 1
d:Q6006 неоновий знак en:Neon sign Теорема Баєса 1 19
d:Q6008560 регулятор ковзного режиму
Ковзальний режим керування
en:Sliding mode control Теорія керування
Фільтр Калмана*
2 5
d:Q6011744 Адаптивне табулювання на місці en:In situ adaptive tabulation Штучна нейронна мережа
Метод опорних векторів
2 1
d:Q60164899 Кушнер Борис Абрамович en:Boris Kushner Конструктивізм (математика) 3 1
d:Q6017765 Невизначеність при паралельному обчисленні en:Indeterminacy_in_concurrent_computation Логічне програмування 1 1
d:Q60198 IBM Lotus Notes ru:IBM Lotus Notes (→ ru:IBM Notes) Пошуковий індекс 2 1
d:Q6024399 Індикативне виведення en:indicative conditional Теорема 1 4
d:Q6027324 передавальне навчання en:transfer learning Навчання з підкріпленням 1 3
d:Q6029254 Спростування висновування en:Inference objection Правило висновування 1 1
d:Q6029261 Вивідне програмування en:Inferential programming Функція пристосованості 1 1
d:Q60298 Йоган Ек en:Johann Eck Альберто Кампензе 1 23
d:Q602991 Премія Пої en:George Pólya Prize Теренс Тао
Венделін Вернер
2 12
d:Q6030341 Теорія рішень за браку інформації en:Info-gap decision theory Смуток (теорія рішень) 1 3
d:Q6030480 інфомакс en:Infomax Взаємна інформація 1 2
d:Q6030626 Інформаційна складність en:Information-based complexity Теоретична інформатика 1 2
d:Q6030770 Управління технологій обробки інформації en:Information_Processing_Techniques_Office Зима штучного інтелекту 1 1
d:Q6031086 Коефіцієнт приросту інформації en:Information gain ratio Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q6031173 Інформаційна проекція en:Information projection Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q6031225 Джерело інформації (математика) en:Information source (mathematics) Ентропійна швидкість 1 3
d:Q6031263 Теорія інформації та теорія міри en:Information theory and measure theory Взаємна інформація
Розходження Кульбака — Лейблера*
2 1
d:Q603159 Пристосовування кривої en:Curve fitting Часовий ряд*
Перенавчання
Обирання моделі
3 21
d:Q603357 Store_and_forward en:Store_and_forward Оцінка комунікаційної трудомісткості паралельних алгоритмів 1 11
d:Q6033616 Населена множина en:Inhabited set Порожня множина
Інтуїціоністська логіка
2 1
d:Q6036164 Нововведення (обробка сигналів)
Вектор нововведень
en:Innovation (signal processing)
en:Innovations vector (→ en:Innovation (signal processing))
Похибки та залишки 1 1
d:Q603678 Карл Лашлі en:Karl Lashley Конекціонізм 1 13
d:Q6038852 Миттєва фаза en:Instantaneous phase Друга похідна 1 1
d:Q6039090 Інститут (Західна Вірджинія) en:Institute, West Virginia Кетрін Джонсон (математик) 1 3
d:Q6039521 INFORMS en:INFORMS (→ en:Institute for Operations Research and the Management Sciences) Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q603970 Онлайн-протокол перевірки статусу сертифіката en:Online Certificate Status Protocol Юридична значимість інформації, представленої у вигляді електронного документу 1 13
d:Q604279 Dirac (відеоформат)
Dirac
en:Dirac (video compression format) Стиснення без втрат
Вейвлет-перетворення
4 17
d:Q604374 Модель Курамото en:Kuramoto model Шаблон:Диференціальні рівняння (включень: 25) 28 5
d:Q6043771 IntelliСorp
Intellicorp (KEE)
en:IntelliCorp (software)
en:IntelliCorp_(software)
Експертні системи
Зима штучного інтелекту
2 1
d:Q6045193 Взаємодія мереж en:Interaction nets Модель обчислення 1 1
d:Q6045380 Інтерактивні генетичні алгоритми en:Interactive genetic algorithms (→ en:Interactive evolutionary computation) Функція пристосованості 1 1
d:Q6046288 Граничні умови для електромагнітного поля en:Interface conditions for electromagnetic fields Граничні умови 1 6
d:Q6049553 International Computer Science Institute en:International Computer Science Institute Річард Карп 3 3
d:Q6049588 AAMAS en:AAMAS (→ en:International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems) Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q6049675 ICRA en:International Conference on Robotics and Automation Навчання з підкріпленням 2 2
d:Q6051350 Міжнародний журнал обчислювальної геометрії та додатків en:International Journal of Computational Geometry and Applications Псевдотріангуляція 1 1
d:Q6051555 International Journal of Quantum Information en:International Journal of Quantum Information Баєсове виведення 1 2
d:Q6052614 IPTA en:International Pulsar Timing Array Гравітаційно-хвильова астрономія 12 1
d:Q605292 Кінда (царство) en:Kindah Трактат про дешифрування криптографічних повідомлень 5 13
d:Q6053791 Мiжнародний симпозіум з зображення графів
Міжнародний симпозіум з візуалізації графів
en:International Symposium on Graph Drawing Візуалізація графів
Псевдотріангуляція
2 2
d:Q6054107 Міжнародного союзу історії та філософії en:International Union of History and Philosophy of Science Яакко Гінтікка 1 4
d:Q6055316 Міжнародний ярд і фут en:International yard and pound Дюйм 1 2
d:Q6056725 Перетин багатогранника з прямою en:Intersection of a polyhedron with a line Перетин (евклідова геометрія) 1 1
d:Q605807 Модель Ердеша — Ренье en:Erdős–Rényi_model
en:Erdős–Rényi model
Список об'єктів, названих на честь Пауля Ердеша
Світ тісний (граф)
Модель Барабаші — Альберт
Середня довжина шляху
4 8
d:Q6058908 Введення в арифметику en:Introduction to Arithmetic Таблиця множення 1 4
d:Q6059147 Інтуїціоністична теорія типів
Intuitionistic type theory
теорія типів Мартіна-Льофа
Інтуїціоністська теорія типів
en:Intuitionistic type theory Парадокс Расселла
Теоретико-доказова семантика
Теорія типів
5 4
d:Q6059509 Інваріантна оцінка en:Invariant estimator Функція втрат 1 2
d:Q6059511 Інваріантний розширений фільтр Калмана en:Invariant extended Kalman filter Фільтр Калмана*
Розширений фільтр Калмана
2 1
d:Q60601063 Рохлін Володимир Абрамович ru:Рохлин, Владимир Понтрягін Лев Семенович 4 1
d:Q606014 Нарайана Пандит en:Narayana Pandit (→ en:Narayana Pandita) Історія арифметики 1 1
d:Q6060324 зворотний бета-розпад en:Inverse beta decay GW170817 1 4
d:Q6060409 Зворотна ймовірність en:Inverse probability Функція правдоподібності*
Баєсове виведення
Баєсова ймовірність
3 2
d:Q60614789 алгоритм Флойда пошуку довжини циклу в послідовності
Алгоритм Флойда пошуку циклу в послідовності
en:Cycle detection
en:Floyd's cycle-finding algorithm (→ en:Cycle detection#Floyd's Tortoise and Hare)
P-алгоритм Поларда 1 1
d:Q60639 Леопольд Гмелін en:Leopold Gmelin База даних Гмеліна 5 25
d:Q60659283 взаємно-коваріаційна матриця en:Cross-covariance matrix Коваріація*
Канонічна кореляція
2 1
d:Q60679 Гармонічне число подільника en:Harmonic divisor number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 9
d:Q606934 Перетворення Мелліна en:Mellin transform Гамма-функція 4 17
d:Q606977 Семикутне пірамідне число en:Heptagonal pyramidal number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 8
d:Q6072968 група заліза en:Iron group GW170817 1 4
d:Q6074533 Ірвінг Копі en:Irving Copi Обернення (логіка) 1 3
d:Q60752 Едуард Ласкер en:Edward Lasker Емануїл Ласкер 3 22
d:Q60792697 Нерівність Гаутсі en:Gautschi's inequality Гамма-функція 1 1
d:Q608294 Теорема Форда-Фалкерсона
теорема про максимальний потік
Теорема Форда — Фалкерсона
ru:Теорема Форда-Фалкерсона (→ ru:Теорема Форда — Фалкерсона)
en:Max-flow min-cut theorem
Задача про максимальний потік
Алгоритм Форда — Фалкерсона
Теорема Кеніга (комбінаторика)
3 17
d:Q6086067 Ізовідображення en:Isomap Виділяння ознак 1 2
d:Q6089397 Логарифмічний ранговий критерій en:Log-rank test (→ en:Logrank test) Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q609079 Ізопериметрична точка en:Isoperimetric point Теорема Декарта (геометрія) 1 4
d:Q6094397 ітеративний локальний пошук en:Iterated local search Обирання ознак* 1 4
d:Q6094424 Метод ітеративно перезважуваних найменших квадратів en:Iteratively reweighted least squares Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10) 10 1
d:Q6102478 Известия РАН. Серия математическая en:Izvestiya: Mathematics Лондонське математичне товариство 1 2
d:Q61037 Вільгельм Аккерман
Вільгельм Акерман
de:Wilhelm Ackermann (Mathematiker)
en:Wilhelm Ackermann
Давид Гільберт
Функція Акермана
2 29
d:Q610425 Мутація (генетичний алгоритм) en:Mutation (genetic algorithm) Машинне навчання
Обирання ознак*
2 12
d:Q610709 Можливий механізм нашого мислення en:As We May Think Інформатика 1 14
d:Q611080 Роджер Шанк en:Roger Schank Китайська кімната*
Зима штучного інтелекту
3 10
d:Q6112703 Обертовий штангенінструмент
Метод обертового штангенциркуля
en:Rotating calipers Мінімальна обмежувальна коробка
Майкл Шеймос
2 3
d:Q611705 Бікубічна інтерполяція en:Bicubic interpolation Передискретизація 3 6
d:Q611821 Джон Хьюлінгз Джексон en:John Hughlings Jackson Конекціонізм 1 18
d:Q611853 Рудольфінські таблиці en:Rudolphine Tables Пауль Гульдін 2 17
d:Q611952 Мікростан (статистична механіка) en:Microstate (statistical mechanics) Інформаційна ентропія 1 12
d:Q6119828 Число Якобсталі en:Jacobsthal number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 5
d:Q6121005 відповідність Ерве-Ленглендса en:Jacquet–Langlands correspondence Роберт Ленглендс 1 2
d:Q6123589 Присічений нормальний розподіл en:Truncated normal distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q612409 трикутник Безьє en:Bézier triangle Крива Безьє 1 5
d:Q612536 Векторне квантування en:Vector quantization Самоорганізаційна Карта Кохонена
Оцінка густини
Навчання ознак
Конкурентне навчання
7 9
d:Q6126499 Головне значення функції
головне значення
en:principal value Обернені тригонометричні функції
Математичний софізм
2 4
d:Q6129705 Джим Бергер (статистик) en:Jim Berger (statistician) Баєсове виведення
Баєсова ймовірність
4 3
d:Q6132123 Джеймс Гамільтон en:James D. Hamilton Фільтр Калмана* 2 3
d:Q6135847 Джеймс Хендлер en:James_Hendler Зима штучного інтелекту 1 2
d:Q6136566 Джеймс Інман en:James Inman Формула гаверсинуса 1 2
d:Q6139149 James Maynard (mathematician) en:James Maynard Європейське математичне товариство 1 1
d:Q6139783 нуль в степені нуль en:Zero to the power of zero Піднесення до степеня 1 6
d:Q614450 Палац відкриттів (Париж) fr:Palais de la découverte Число пі 2 15
d:Q6148437 Ян А. Рейчмен en:Jan_A._Rajchman Оперативна пам'ять 1 5
d:Q6152466 Джейна Лейна en:Jane Lane (author) Змова Бабінгтона 1 1
d:Q615342 Греко-латинський квадрат en:Graeco-Latin square Комбінаторика 1 11
d:Q6161486 Нецілочисельне уявлення en:Non-integer representation Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 3
d:Q616172 процес Пенроуза en:Penrose process Ергосфера 27 15
d:Q6165077 Тамаш Гаусель en:Tamás Hausel Премія Вайтгеда 1 3
d:Q6165229 Яванська система числення en:Javanese numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 3
d:Q616580 Apache Avro en:Apache Avro Великі дані 3 6
d:Q616659 Apache Commons en:Apache Commons DBSCAN 52 10
d:Q61732 Макс Ден en:Max Dehn Теорема Бояї — Гервіна
Теорема Коші про багатогранники
Четверта проблема Гільберта
4 20
d:Q617433 Сіракузький університет
Сірак'юський університет
Сиракузький університет
en:Syracuse_University
en:Syracuse University
Логічне програмування
Джон Алан Робінсон
Димитріос Христодулу
68 35
d:Q61744 Східно арабські цифри en:Eastern Arabic numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 20
d:Q617473 Шкала Лайкерта en:Likert scale Методологія опитування 1 25
d:Q61751 Моріц Бенедикт Кантор de:Moritz Cantor Історія тригонометрії 1 22
d:Q61753 Хирцебрух, Фрідріх
Фрідріх Гірцебрух
Friedrich Hirzebruch
de:Friedrich Hirzebruch
en:Friedrich Hirzebruch
Премія імені М. І. Лобачевського
Київське математичне товариство
Європейське математичне товариство
30 21
d:Q61758 Лазар Фукс de:Lazarus Fuchs Давид Гільберт 6 21
d:Q61759 Аксіоматика Паша en:Moritz Pasch Аксіоматика Гільберта 1 14
d:Q6175965 Джефф Елман en:Jeff Elman (→ en:Jeffrey Elman) Рекурентна нейронна мережа 1 1
d:Q6176258 Джефрі Розенталь en:Jeff Rosenthal Правило Баєса 1 2
d:Q6176321 Деффрі Ульман en:Jeffrey Uhlmann Беззапахове перетворення 1 1
d:Q6176911 Jellyfish.com en:Jellyfish.com Сервіс порівняння цін 18 1
d:Q61774 Франц Ернст Нойман en:Franz Ernst Neumann Альфред Клебш 3 27
d:Q617884 Знак дефіс-мінус en:Hyphen-minus Знаки плюс і мінус 1 11
d:Q61794 Лотар Коллатц en:Lothar Collatz Гіпотеза Коллатца 1 17
d:Q6179997 Розходження Єнсена — Шеннона
Відстань Єнсена — Шеннона
en:Jensen–Shannon divergence Розходження Кульбака — Лейблера*
Баєсів інформаційний критерій
2 2
d:Q61801 Пауль Альберт Гордан
Пауль Гордан
de:Paul Gordan
en:Paul Gordan
Давид Гільберт
Еммі Нетер
Міжнародний конгрес математиків
5 20
d:Q61828 Ернст Стейніц
Ернст Стейнітц
Ернст Штайніц
en:Ernst Steinitz
ru:Штайниц, Эрнст
Поле Галуа
Теорема Коші про багатогранники
Комбінаторна геометрія
3 11
d:Q6183118 Джеральд Захаріяс en:Jerrold R. Zacharias Райнер Вайс 1 5
d:Q618731 Дослідний центр Ленглі en:Langley Research Center Кетрін Джонсон (математик) 4 17
d:Q619364 Realtek en:Realtek Wi-Fi Protected Setup 4 21
d:Q619388 Метод нескінченного спуску en:Proof by infinite descent Доведення неможливості 1 17
d:Q6195974 Джим Омура en:Jim K. Omura Джеймс Мессі 1 2
d:Q619599 A Mathematician's Apology en:A Mathematician's Apology Числа Армстронга 1 19
d:Q6203756 Jiří Matoušek en:Jiří Matoušek Європейське математичне товариство 1 2
d:Q620784 Оцінка тенденцій
(вже є Тренд (статистика))
en:Trend estimation (→ en:Linear trend estimation) Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q621618 ATS (мова програмування) en:ATS (programming language) Теорія типів 1 4
d:Q6217229 Критерій Йохансена en:Johansen test Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 4
d:Q621751 гарантована ефективність
Апроксимаційний алгоритм
en:Approximation algorithm
en:Approximation_algorithm
ru:Аппроксимационный алгоритм
Кубічний граф
Теорема Кеніга (комбінаторика)
Число схрещувань
Задача про суму підмножини
Гусениця (теорія графів)
7 17
d:Q6221533 John Benjamins Publishing Company en:John Benjamins Publishing Company Статистичне висновування 1 1
d:Q622185 Аксіома Мартіна en:Martin's axiom Шаблон:Теорія множин (включень: 56) 56 9
d:Q622292 Alexandru Balaban en:Alexandru Balaban 11-клітка Балабана 1 5
d:Q6225059 Джон Кенні en:John F. Canny (→ en:John Canny) Алгоритм Кенні 3 1
d:Q6226403 John Closterman en:John Closterman Брук Тейлор 1 4
d:Q622682 константа Апері
Стала Апері
en:Apéry's constant Математична константа
Ряд обернених квадратів
2 20
d:Q6228530 Джон Даніель Вайлд en:John Daniel Wild Альфред Норт Вайтгед 1 2
d:Q622893 Коригування на сезонні коливання
Сезонне пристосування
en:Seasonal adjustment Часовий ряд*
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
180 8
d:Q6231282 Джон Едвард Кемпбелл en:John Edward Campbell Лондонське математичне товариство 1 5
d:Q623680 проблема пунктів en:Problem of points Класичне визначення ймовірності 1 10
d:Q6238574 Джон Хеллінс en:John Hellins Марія Ґаетана Аньєзі 1 6
d:Q6239105 Джон Хершбергер en:John Hershberger Многокутник видимості 2 1
d:Q623966 Діаграма впливу en:Influence diagram Баєсова мережа 1 3
d:Q6240976 Премія Джона Карти en:John J. Carty Award for the Advancement of Science Марина Ратнер 2 5
d:Q625948 Топологічні властивості
Топологічний інваріант
en:Topological property
en:topological invariant (→ en:Topological property)
Моделювання твердих тіл
Теорема Атії — Зінгера про індекс
5 1
d:Q6264925 Джон Возенкрафт en:John Wozencraft Елвін Берлекемп 1 2
d:Q6268406 Розподіл SU Джонсона en:Johnson SU distribution (→ en:Johnson's SU-distribution) Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q6268497 схема Джонсона en:Johnson scheme Граф Джонсона 1 2
d:Q6269240 Спільний комітет інформаційних систем en:Jisc Інтелектуальний аналіз тексту 1 2
d:Q6269281 Спільні Математичні Зустрічі en:Joint Mathematics Meetings Інгрід Добеші 1 3
d:Q6269321 Об'єднаного комітету з математики en:Joint Policy Board for Mathematics Стівен Строгац 1 1
d:Q6270714 Джон Фолкман en:Jon Folkman Напівсиметричний граф
Граф Грея
2 3
d:Q6273523 Джонатан Прічард en:Jonathan K. Pritchard Приблизне баєсове обчислення 1 1
d:Q627600 Visual Prolog en:Visual Prolog
en:Visual_Prolog
Логічне програмування 6 10
d:Q6283491 Джозеф Гоген en:Joseph Goguen Алгебраїчна семантика 1 5
d:Q6283747 Джозеф Галперн en:Joseph Halpern Баєсова ймовірність 2 5
d:Q6284201 Джозеф Аллайре en:Joseph J. Allaire RStudio 1 3
d:Q629085 Багатозначна функція
багатозначним
багатозначної функції
en:Multivalued function Комплексне число
Показникова функція
Математичний софізм
8 20
d:Q6291225 Хосе-Мігель Бернардо en:José-Miguel Bernardo Баєсове виведення
Апріорна ймовірність
Баєсова ймовірність
Баєсове ієрархічне моделювання
4 1
d:Q62915 Джеймс Каджая en:James Kajiya (→ en:Jim Kajiya) Трасування шляху 1 1
d:Q6295979 Journal of Symbolic Logic en:Journal of Symbolic Logic Історія штучного інтелекту
Диз'юнкт Горна
Квадратура круга Тарського
5 3
d:Q6296136 Journal of the European Mathematical Society en:Journal of the European Mathematical Society Європейське математичне товариство 1 3
d:Q6296202 Journal of the Royal Statistical Society, Series A
Journal of the Royal Statistical Society, Series B
Journal of the Royal Statistical Society
en:Journal of the Royal Statistical Society, Series A (→ en:Journal of the Royal Statistical Society#Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society))
en:Journal of the Royal Statistical Society, Series B (→ en:Journal of the Royal Statistical Society#Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology))
en:Journal of the Royal Statistical Society
Функція правдоподібності*
Баєсове виведення
Апріорна ймовірність
Статистичне висновування
Інформаційний критерій Акаіке
7 4
d:Q629958 Дуже складене число en:Highly composite number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 16
d:Q630367 Ян Касл cs:Jan Kasl Ігор Немец (політик) 1 4
d:Q630473 LevelDB en:LevelDB Блокчейн 3 6
d:Q6305813 Жуль Драч fr:Jules Drach Премія Понселе 1 4
d:Q631043 SafeNet en:SafeNet Одноразовий пароль 1 4
d:Q631538 нормальна форма Гессе en:Hesse normal form Еліпс
Парабола
2 5
d:Q631616 Семантичний екстерналізм en:Semantic externalism Гіларі Патнем* 2 4
d:Q6316598 Just another Gibbs sampler en:Just another Gibbs sampler Баєсова мережа 1 2
d:Q6322868 K-множина (геометрія) en:K-set (geometry) Число схрещувань 1 1
d:Q6331196 KIV-7 en:KIV-7 Системи шифрування NSA 1 1
d:Q633815 дійсна проективна площина en:real projective plane Алгебрична топологія
Проективна площина
3 11
d:Q634295 Типоглікемія en:Typoglycemia Інформаційна ентропія 1 4
d:Q634850 Клод Шевальє en:Claude Chevalley Жак Ербран 1 19
d:Q635217 Пробіт-модель
пробіт регресія
en:Probit model Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
Бінарна класифікація
11 7
d:Q6359557 Функція Кампе де Ферьє ru:Функция Кампе де Ферье Рівняння шостого степеня 1 6
d:Q6360193 відстежувач Канаде-Лукаса-Томасі en:Kanade–Lucas–Tomasi feature tracker Структура із руху 1 2
d:Q6365492 Кантилал Мардіа en:Kantilal Mardia Канонічна кореляція 1 1
d:Q636609 Навантажувальна здатність en:Fan-out Буфер (логічний вентиль) 1 9
d:Q6366845 відображення Каплан-Йорка en:Kaplan–Yorke map Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 1
d:Q6378571 Кац-центральність en:Katz centrality Теорія мереж 1 1
d:Q6387298 Бетчер, Кеннет Едвард en:Ken Batcher Цілочисельне сортування 1 6
d:Q638846 Індекс перетину (алгебрична геометрія) en:Intersection number Теорема Безу (алгебрична геометрія) 1 6
d:Q639194 KNIME en:KNIME Машинне навчання
LIBSVM
2 8
d:Q6394192 Ядровий адаптивний фільтр en:Kernel adaptive filter Фільтр Калмана* 1 1
d:Q6394203 Ядрове згладжування en:Kernel smoother
en:Kernel smoothing (→ en:Kernel smoother)
Ядрові методи
Оцінка густини
2 1
d:Q639608 Антикомутативність en:anticommutativity
en:anti-commutative (→ en:Anticommutativity)
Комутативність
Векторний добуток
Віднімання
6 1
d:Q6398189 key stretching en:key stretching Райдужна таблиця 1 5
d:Q640051 Баксуа Макін en:Bathsua Makin Джон Пелл 1 8
d:Q6405817 Нормаль у вершині en:vertex normal Вершина (геометрія) 1 3
d:Q6410776 Кінетичний ефект глибини en:Kinetic depth effect Структура із руху 1 2
d:Q6410777 Кінетичний діаметр en:Kinetic diameter (data) Кінетична опукла оболонка 1 1
d:Q6410792 Кінетичний мінімальний ящик en:Kinetic minimum box Кінетична опукла оболонка 1 1
d:Q6410799 Кінетичний маленький вшитий диск en:Kinetic smallest enclosing disk Кінетична опукла оболонка 1 1
d:Q6410805 Кінетична ширина en:Kinetic width Кінетична опукла оболонка 1 1
d:Q641227 Імперські одиниці en:Imperial units Дюйм 1 29
d:Q6420095 Парадокс Кліні—Россера
Парадокс Кліні-Россера
Парадокс Кліні — Россера
en:Kleene–Rosser paradox Парадокс Расселла
Лямбда-числення
Теорія типів
3 5
d:Q6420195 Квадрика Кляйна en:Klein quadric Геометрія Галуа 1 1
d:Q6421369 Klopsteg Memorial Award en:Klopsteg Memorial Award Беррі Беріш 1 2
d:Q643669 Генератор (математика) en:Generator (mathematics) Система ітераційних функцій 1 7
d:Q6438894 Коефіцієнт Кронекера en:Kronecker coefficient Список об'єктів, названих на честь Леопольда Кронекера 1 1
d:Q6438899 Kronecker sum of discrete Laplacians en:Kronecker sum of discrete Laplacians Розділення змінних 1 1
d:Q6439314 Крамен
Мова Крамен
en:Krumen language Знаки плюс і мінус
Знак рівності
2 2
d:Q644147 IEEE 802.11i-2004 en:IEEE 802.11i-2004 Стандарти криптографії 24 12
d:Q6444019 Кумпаті Нарендра en:Kumpati S. Narendra Марковський процес вирішування 1 1
d:Q6446756 Kurt Gödel Society en:Kurt Gödel Society Тест Тюрінга 1 1
d:Q6451502 R+ дерево
Дерево R+
en:R+ tree R-дерево
Просторова база даних
29 4
d:Q6453739 Первісні поняття
невизначене поняття
en:primitive notion Пряма 1 7
d:Q6456129 L-оцінювач en:L-estimator Триточкова оцінка 2 1
d:Q6457514 LDRA Testbed en:LDRA Testbed Статичний аналіз коду 1 1
d:Q6457560 LEAD Technologies en:LEAD Technologies Порівняння програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів 1 1
d:Q6458663 Наукове співробітництво LIGO en:LIGO Scientific Collaboration Гравітаційно-хвильова астрономія 12 5
d:Q6458769 LIONsolver en:LIONsolver Машинне навчання 1 1
d:Q6459671 LPBoost en:LPBoost Підсилювання (машинне навчання) 1 1
d:Q646477 Sorting network en:Sorting network Список алгоритмів 25 10
d:Q6468669 Сума квадратів браку пристосованості en:Lack-of-fit sum of squares Похибки та залишки
Пристосованість (статистика)
2 1
d:Q6470834 Нерівність Ладиженської en:Ladyzhenskaya's_inequality Ладиженська Ольга Олександрівна 1 1
d:Q6478447 Властивості води en:water (molecule) (→ en:Properties of water) Модель води 13 1
d:Q6481462 Ламбетова ступінь en:Lambeth degree Джон Пелл 1 1
d:Q6483091 LOB корпус
Ланкасткер-Осло-Берген Збірник
en:Lancaster-Oslo-Bergen Corpus Корпусна лінгвістика
Розмічування частин мови
2 1
d:Q6483801 наближення Ланцоса en:Lanczos approximation Гамма-функція 1 2
d:Q6484337 Теорія турбулентності Ландау — Хопфа en:Landau–Hopf theory of turbulence Теорія хаосу 1 1
d:Q6484908 Лендона Клея
Лендон Т. Клей
Лендон Клей
en:Landon T. Clay Математичний інститут Клея 1 2
d:Q6488267 згладжування лапласіаном en:Laplacian smoothing Геометрична обробка 1 1
d:Q6489102 Large Underground Xenon experiment en:Large Underground Xenon experiment Geant4 1 3
d:Q6489123 великі додаткові виміри en:Large extra dimensions (→ en:Large extra dimension) Довжина Планка 2 1
d:Q6490439 Ларрі Гут en:Larry Guth Дослідницька нагорода Клея 1 3
d:Q649337 New Foundations
Нові основи
en:New Foundations Парадокс Расселла
Шаблон:Теорія множин (включень: 56)
56 10
d:Q6493933 Лассе Ремп-Гіллен en:Lasse Rempe-Gillen Премія Вайтгеда 1 3
d:Q649469 Гіпотеза Таніями-Шимури
теорема про модулярність
en:Taniyama-Shimura Conjecture (→ en:Modularity theorem)
en:Taniyma-Shimura conjecture (→ en:Modularity theorem)
en:Modularity theorem
Теорія чисел
Роберт Ленглендс
4 21
d:Q6497083 Криптографія на решітці en:Lattice-based cryptography Список алгоритмів 1 6
d:Q6497128 задача знаходження найближчого вектора en:closest vector problem (→ en:Lattice problem#Closest vector problem (CVP)) NTRUSign 1 1
d:Q6498784 Математичний вираз en:expression (mathematics) Лінійне рівняння 4 34
d:Q6502030 Лікоть (кубіт) en:Cubit Числа в Єгипетській міфології 1 31
d:Q6503441 Закон середніх en:Law of averages Середнє значення* 1 2
d:Q6503511 Закон повної коваріації en:Law of total covariance Коваріація* 1 1
d:Q6504196 Лоренс Дж. Фогель en:Lawrence J. Fogel Генетичний алгоритм 1 1
d:Q6504956 Унаочнення даних en:Data visualization Шаблон:Унаочнення даних (включень: 6) 6 20
d:Q6505531 Багаторівневе зображення графу en:Layered graph drawing Візуалізація графів 1 2
d:Q6505534 Багаторівнева прихована марковська модель en:Layered hidden Markov model Прихована марковська модель 1 1
d:Q65082 Вольфганг Хакен en:Wolfgang Haken Проблема чотирьох фарб 1 12
d:Q6508265 Leabra en:Leabra Геббова теорія* 1 1
d:Q650839 Управління життєвим циклом інформації en:Information lifecycle management Цілісність інформації 1 7
d:Q6508813 компенсатор фазового типу en:Lead–lag compensator Теорія керування 1 5
d:Q6510160 Автомати з самонавчанням en:Learning automata (→ en:Learning automaton) Марковський процес вирішування 1 1
d:Q651140 Media Molecule en:Media Molecule Відкладене освітлення і затінювання 4 18
d:Q651337 Інститут Жана Нікода en:Institut Jean Nicod Жан Нікод 1 4
d:Q6514591 Сандсвар no:Sandsvær Туралф Скулем 1 3
d:Q6515692 Відстань Лі
відстані Лі
en:Lee distance Теорія кодування 1 3
d:Q6516730 Дуальність Лефшеца en:Lefschetz duality Соломон Лефшец 1 1
d:Q6516732 Многовид Лефшеца en:Lefschetz manifold Соломон Лефшец 1 2
d:Q6516734 Олівець Лефшеца en:Lefschetz pencil Соломон Лефшец 1 1
d:Q65185 Вольфганг Круль en:Wolfgang Krull Еммі Нетер 3 14
d:Q6518533 Мері Цингу en:Mary Tsingou Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 7
d:Q65187 Бартоломео Пітискус en:Bartholomaeus Pitiscus Історія тригонометрії 1 14
d:Q6518931 Матриця Лемера ru:Матрица Лемера Перелік матриць 1 3
d:Q6518933 Лемерове явище en:Lehmer sieve Гіпотеза Рімана 1 1
d:Q65196 Манін Юрій Іванович
Юрій Манін
en:Yuri Manin Українські математики
Київське математичне товариство
21 15
d:Q65209 Юрген Курт Мозер
Юрген Мозер
ru:Мозер, Юрген Курт
en:Jürgen Moser
Теорія хаосу
Міжнародний математичний союз
29 19
d:Q6521264 Шестикутник Лемуана en:Lemoine hexagon Зіркоподібний многокутник 2 2
d:Q6525255 Леонард Баум en:Leonard E. Baum Прихована марковська модель 1 3
d:Q652594 Ієрархічна часова пам'ять en:Hierarchical temporal memory Штучна нейронна мережа
Баєсова мережа
Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання
4 6
d:Q653222 Graphic Adventure Creator en:Graphic Adventure Creator Заливка 2 4
d:Q653445 Медаль Кантора en:Cantor medal
ru:Медаль Кантора
Герд Фалтінгс
Фолькер Штрассен
2 12
d:Q6535097 рівнева структура en:Level structure Відстань (теорія графів) 2 1
d:Q6535342 поле Леві-Чівіта en:Levi-Civita_field Сюрреальні числа 1 4
d:Q6535569 граф Леві en:Levi graph
en:Levi_graph
Граф Науру
Граф Дезарга
Граф Любляни
Граф Паппа
Граф Татта — Коксетера
5 4
d:Q6537108 Премія Льюїса Томаса en:Lewis Thomas Prize Стівен Строгац 1 2
d:Q6537698 Лексична граматика en:Lexical grammar Лексичний аналіз 2 2
d:Q6537715 Лексикографічний добуток графів en:Lexicographic product of graphs Операції над графами 1 3
d:Q653786 Ari Laptev en:Ari Laptev Європейське математичне товариство 1 4
d:Q653904 Діаболо en:Diabolo Автокодувальник 1 30
d:Q654219 MINOS en:MINOS Geant4 7 5
d:Q6545927 Тест асоціативності Лайта en:Light's associativity test Таблиці Келі 1 3
d:Q6546301 Механізм Лайтгілла en:Lighthill mechanism Джеймс Лайтхілл 1 2
d:Q654649 Премія Освальда Веблена з геометрії
Премія Веблена з геометрії
en:Oswald Veblen Prize in Geometry Громов Михайло Леонідович
Ян Агол
3 14
d:Q6547272 Рівні правдоподібності у виставленні діагнозу en:Likelihood ratios in diagnostic testing Перевірка відношенням правдоподібностей 1 4
d:Q654822 Зеркало (сеть) ru:Зеркало (сеть) (→ ru:Зеркало веб-сайта) Мета-теги 1 1
d:Q6549489 Метод БФГШ з обмеженою пам'яттю
L-BFGS
en:Limited-memory BFGS
en:L-BFGS (→ en:Limited-memory BFGS)
Градієнтний спуск
Лінійний класифікатор*
2 1
d:Q6549556 Взяття границі щільності дискретних точок en:Limiting density of discrete points Інформаційна ентро