Відкрити головне меню

У диференційному численні друга похідна, чи похідна другого порядку, функції  — похідна від похідної . Грубо кажучи, друга похідна вимірює, як змінюється сама швидкість зміни величини; наприклад, друга похідна від положення транспорту по часу є миттєвим прискоренням транспорту, чи швидкістю, з якою швидкість транспорту змінюється відносно часу. В нотації Лейбніца[en]:

де останній дріб є виразом другої похідної.

На графіку функції друга похідна відповідає кривині чи увігнутості графіку. Графік функції з додатною другою похідною ввігнутий угору, тоді як графік функції з від'ємною другою похідною вигинається протилежним чином.

Правило степеня другої похідноїРедагувати

Правило степеня[en] для першої похідної, застосовуючись двічі, вироблятиме правило степеня другої похідної як зазначено нижче:

 

ПозначенняРедагувати

Друга похідна функції   зазвичай позначається  . Тобто  .

При використанні нотації Лейбніца[en] для похідних друга похідна залежної змінної   по незалежній змінній   записується як  .

Це позначення походить із формули  .

ПрикладРедагувати

Дано функцію  , похідна   є функцією  .

Друга похідна   є похідною  , а саме:  .

Відношення до графікуРедагувати

 
Графік   від   до  . Дотична синя, де крива опукла, зелена, де крива увігнута, і червона у точках перегину (0,   і  )

УвігнутістьРедагувати

Друга похідна функції   вимірює увігнутість графіку  . Функція, друга похідна якої додатна, буде ввігнутою вгору (також називається опуклою), що означає те, що дотична лежатиме нижче графіку функції. Аналогічно, функція, друга похідна якої від'ємна, буде ввігнутою вниз (також називається просто увігнутою), а її дотичні лежатимуть над графіком функції.

Точки перегинуРедагувати

Докладніше: Точка перегину

Якщо друга похідна функції змінює знак, графік функції змінюватиметься з увігнутого до опуклого, чи навпаки. Точка, де це відбувається, називається точкою перегину. Припускаючи, що друга похідна неперервна, вона повинна набувати значення нуля в будь-якій точці перегину, хоча не кожна точка, де друга похідна дорівнює нулю, обов'язково є точкою перегину.

Перевірка другої похідноїРедагувати

Відношення між другою похідною та графіком може використовуватися для перевірки, чи є стаціонарна точка для функції (тобто точка, де  ) локальним максимумом або локальним мінімумом. Конкретно,

  • Якщо     має локальний максимум у  .
  • Якщо     має локальний мінімум  .
  • Якщо  , перевірка другої похідної нічого не каже про точку  , можлива точка перегину.

Причину того, чому друга похідна дає такі результати, можна побачити шляхом аналогії з реальним світом. Розглянемо транспорт, який спочатку рухається вперед на великій швидкості, але з від'ємним прискоренням. Чітке положення транспорту в точці, де швидкість досягає нуля, буде максимальною відстанню від початкового положення — після цього часу швидкість стане від'ємною, а транспорт розвернеться. Те саме справджується для мінімуму з транспортом, який спочатку має дуже від'ємну швидкість, але додатне прискорення.

ГраницяРедагувати

Можливо написати єдину границю для другої похідної:

 

Границя називається другою симетричною похідною[en][1][2]. Зауважте, що друга симетрична похідна може існувати навіть тоді, коли (звичайна) друга похідна не існує.

Вираз праворуч можна записати як різницю часток[en] різниць часток:

 

Цю границю можна бачити як неперервну версію другої різниці для послідовностей.

Будь ласка, зауважте, що існування вищенаведеної границі не означає того, що функція   має другу похідну. Вищенаведена границя просто дає можливість обчислення другої похідної, але не забезпечує визначення. Як контрприклад, подивимося на знакову функцію  :

 

Знакова функція не є неперервною в нулі, а тому друга похідна для   не існує. Але вищенаведена границя існує для  :

 

Квадратичне наближенняРедагувати

Так само, як перша похідна пов'язана з лінійними наближеннями, друга похідна пов'язана з найкращими квадратичними наближеннями для функції  . Це квадратична функція, перша та друга похідні якої ті самі, що й для   у даній точці. Формулою найкращого квадратичного наближення до функції   коло точки   є

 

Це квадратичне наближення є поліномом Тейлора другого порядку для функції, центрованої в  .

Власні значення та вектори другої похідноїРедагувати

Для багатьох комбінацій крайових умов можна отримати явні формули власних значень і векторів другої похідної[en]. Наприклад, нехай   і гомогенні граничні умови Діріхле, тобто  , власні значення є   та відповідні власні вектори (також звані власними функціями) є  . Тут  .

Узагальнення до вищих вимірівРедагувати

ГессіанРедагувати

Докладніше: Матриця Гессе

Друга похідна узагальнюється до вищих вимірів через notion других часткових похідних. Для функції  :   вони включають три часткові похідні другого порядку:  ,   і   та змішані часткові похідні:  ,   і  .

Якщо і зображення, й область визначення функції мають потенціал, то вони вкладаються разом у симетричну матрицю, відому як Гессіан. Власні значення цієї матриці можуть використовуватися для реалізації багатозмінного аналога перевірки другої похідної (див. також тест другої часткової похідної).

ЛапласіанРедагувати

Докладніше: Оператор Лапласа

Іншим поширеним узагальненням другої похідної є Лапласіан. Це диференційний оператор  

 

Лапласіан функції дорівнює дивергенції градієнту та сліду матриці Гессіану.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Зигмунд, А. (2002). Trigonometric Series. Cambridge University Press. с. 22—23. ISBN 978-0-521-89053-3. 
  2. Томпсон, Браян С. (1994). Symmetric Properties of Real Functions. Marcel Dekker[en]. с. 1. ISBN 0-8247-9230-0. 

ЛітератураРедагувати

ДрукованаРедагувати

Онлайн-книгиРедагувати

ПосиланняРедагувати