Гіпергеометричний розподіл

Гіпергеометричний розподіл в теорії імовірності моделює кількість успішних вибірок без повернення зі скінченної сукупності.

Гіпергеометричний розподіл
Функція ймовірностей
Функція розподілу ймовірностей
Параметри
Носій функції
Розподіл ймовірностей
Функція розподілу ймовірностей (cdf)
Середнє
Медіана
Мода
Дисперсія
Коефіцієнт асиметрії
Коефіцієнт ексцесу

Ентропія
Твірна функція моментів (mgf)
Характеристична функція
витягнуті не витягнуті всього
з дефектом k D − k D
без дефекта n − k N + k − n − D N − D
всього n N − n N

Типовий приклад представлений у попередній таблиці: дано сукупність N об'єктів, з яких D мають дефект. Гіпергеометричний розподіл описує ймовірність того, що у вибірці з n різних об'єктів, витягнутих із сукупності, рівно k об'єктів є бракованими. Загалом, якщо випадкова величина X відповідає гіпергеометричному розподілу з параметрами N, D та n, то ймовірність отримання рівно k успіхів визначається формулою:

Ця ймовірність додатна, коли k лежить на проміжку між max{ 0, D + nN } та min{ n, D }. Наведену формулу можна трактувати так: існує способів заповнити залишок вибірки (без повернення). Є способів вибрати k бракованих об'єктів та способів заповнити залишок вибірки об'єктами без дефектів. У разі, коли розмір популяції є більшим, ніж розмір вибірки, гіпергеометричний розподіл добре апроксимується біноміальним розподілом з параметрами n (кількість випробувань) та p = D / N (ймовірність успіху в одному випробуванні).

ВизначенняРедагувати

Нехай є скінченна сукупність, яка складається з   елементів. Припустимо, що   із них мають потрібну нам властивість. Випадковим чином із загальної сукупності вибирається група з   елементів. Нехай   — випадкова величина, що дорівнює кількості вибраних елементів, які мають потрібну властивість. Тоді функція ймовірностей   має вигляд:

 ,

де   позначає біноміальний коефіцієнт. Пишемо:  .

МоментиРедагувати

Математичне сподівання  ,
Дисперсія  .

Приклади застосуванняРедагувати

Класичним застосуванням гіпергеометричного розподілу є вибірка без повернення. Розглянемо урну з двома типами куль: чорними і білими. Визначимо витягнення білої кульки як успіх, а чорної як невдачу. Якщо N є числом всіх кульок в урні, а D - число білих кульок, то N − D число чорних кульок.

Тепер припустимо, що в урні знаходиться 5 білих і 45 чорних кульок. Перебуваючи біля урни, ви закриваєте очі й витягуєте 10 кульок. Яка ймовірність того, що витягнуто рівно 4 білі кульки? Задача описується в наступній таблиці:

витягнуті не витягнуті завжди
білі кульки 4 (k) 1 = 5 − 4 (Dk) 5 (D)
чорні кульки 6 = 10 − 4 (nk) 39 = 50 + 4 − 10 − 5 (N + k − n − D) 45 (N − D)
всього 10 (n) 40 (N − n) 50 (N)

Ймовірність   того, що будуть витягнені рівно x білих кульок (= кількості успіхів), може бути обчисленою за формулою:

 

Звідси в нашому прикладі (x = 4), отримаємо:

 

Таким чином, ймовірність витягнути рівно 4 білі кульки досить мала (приблизно 0.004). Це означає , що при проведенні експеримента (витягненні 10 кульок з урни з 50 кульками без повернення) 1000 раз ми розраховуємо отримати вищезазначений результат 4 рази. Що стосується ймовірності витягнути 5 білих кульок, то інтуїтивно зрозуміло, що вона буде менша, ніж імовірність витягнути 4 білі кульки. Давайте підрахуємо цю ймовірність.

витягнуті не витягнуті всього
білі кульки 5 (k) 0 = 5 − 5 (D − k) 5 (D)
чорні кульки 5 = 10 − 5 (n − k) 40 = 50 + 5 − 10 − 5 (N + k − n − D) 45 (N − D)
всього 10 (n) 40 (N − n) 50 (N)

Таким чином, ми отримуємо ймовірність:

 

СиметричністьРедагувати

 

Ця симетричність стає зрозумілою, коли перефарбувати білі кульки в чорні й навпаки. Таким чином, білі й чорні кульки просто міняються ролями.

 

Ця симетричність стає зрозумілою, коли замість виймання ви позначаєте кульки, які б вийняли. Обидва вирази дають ймовірність того, що рівно   кульок чорні й позначені як вийняті.


Зв'язок з іншими розподіламиРедагувати

Нехай   та  .

  • Нехай випадкова величина   має біноміальний розподіл з параметрами   та  ; вона моделює кількість успіхів в аналогічній задачі з поверненням. Коли   та   досить великі порівняно з  , а також   не є близьким до 0 чи 1 числом, тоді   та   мають подібні розподіли, тобто  .
  • Якщо   велике,   та   великі порівняно з  , а   не є близьким до 0 чи 1, то

 

де   - функція розподілу стандартного нормального розподілу.