Сильно регулярний граф

регулярний граф із v вершинами і степенем k, в якого число спільних сусідів залежить тільки від суміжності пари вершин

У теорії графів сильно регулярний граф — граф, що має такі властивості: Нехай  — регулярний граф з вершинами і степенем . називають сильно регулярним, якщо існують цілі і такі, що:

 • будь-які дві суміжні вершини мають спільних сусідів;
 • будь-які дві несуміжні вершини мають спільних сусідів.
Види графів за їхніми автоморфізмами
відстанево-транзитивнийсильно регулярний
симетричний (дуго-транзитивний)t-транзитивний, t ≥ 2
(якщо зв'язний)
вершинно- та реберно-транзитивний[en]реберно-транзитивний і регулярнийреберно-транзитивний
вершинно-транзитивнийрегулярний
граф Келікососиметричний[en]асиметричний

Графи такого виду іноді позначають як .

Деякі автори виключають графи, які задовольняють умовам тривіально, а саме графи, які є незв'язним об'єднанням одного або більше повних графів одного розміру[1][2], і їх доповнення, графи Турана.

Сильно регулярний граф є дистанційно-регулярним з діаметром , але тільки в тому випадку, коли не дорівнює нулю.

Властивості ред.

 • Чотири параметри в   не є незалежними і мають задовольняти такій умові:
 

Цю умову можна отримати дуже просто, якщо підрахувати аргументи так:

 • Уявімо, що вершини графа лежать на трьох рівнях. Виберемо будь-яку вершину як корінь, рівень  . Тоді її   сусідніх вершин лежать на рівні  , а решта лежать на рівні  .
 • Вершини рівня   пов'язані безпосередньо з коренем, а тому вони повинні мати   інших сусідів, які є сусідами кореня, і ці сусіди повинні також лежати на рівні  . Оскільки кожна вершина має степінь  , є   ребер, що з'єднують кожну вершину рівня   з рівнем  .
 • Вершини рівня   не пов'язані безпосередньо з коренем, а тому вони повинні мати   спільних сусідів з коренем, і всі ці сусіди повинні лежати на рівні  . Таким чином,   вершин рівня   пов'язані з кожною вершиною рівня   і кожна з   вершин на рівні 1 пов'язана з   вершин на рівні  . Отримуємо, що число вершин на рівні   дорівнює  .
 • Повне число вершин на всіх трьох рівнях, таким чином, дорівнює   і, після перетворення, маємо  .
 • Нехай   позначає одиничну матрицю (порядку  ) і нехай   позначає матрицю, всі елементи якої рівні  . Матриця суміжності   сильно регулярного графа має такі властивості:
  •  
   (Це тривіальне перефразування вимоги рівності степеня вершин числу  ).
  •  
   (Перший член,  , дає число двокрокових шляхів з будь-якої вершини до всіх вершин. Другий член,  , відповідає безпосередньо пов'язаним ребрам. Третій член, , відповідає тривіальним парам, коли вершини в парі ті ж самі).
 • Граф має рівно три власних значень:
  •  , кратність якого дорівнює 1
  •  , кратність якого дорівнює  
  •  , кратність якого дорівнює  
 • Сильно регулярні графи, для яких  , називають конференсними зважаючи на їх зв'язки зі симетричними конференсними матрицями. Число незалежних параметрів цих графів скорочується до одного —  .
 • Сильно регулярні графи, для яких  , мають цілочисельні власні значення з нерівними кратностями.
 • Доповнення   також сильно регулярне — це  .

Приклади ред.

 
Граф Пелі 13-го порядку, сильно регулярний граф із параметрами srg(13,6,2,3).

Сильно регулярний граф називається простим, якщо і граф, і його доповнення зв'язні. Всі наведені вище графи прості, оскільки в іншому випадку   або  .

Графи Мура ред.

Докладніше: Граф Мура

Сильно регулярні графи з   не містять трикутників. Крім повних графів з числом вершин менше 3 і всіх повних двочасткових графів сім наведених вище — це всі відомі графи цього виду. Сильно регулярні графи з   і   — це графи Мура з обхватом 5. Знову ж, три графи, наведені вище, з параметрами  ,   і  — це єдині відомі графи цього виду. Єдина інша можлива множина параметрів, відповідна графам Мура — це  . Невідомо, чи існує такий граф, і якщо існує, чи єдиний він.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Brouwer, 2012, с. 101.
 2. Godsil, 2001, с. 218.
 3. Weisstein, Eric W. Schläfli graph(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.

Література ред.

 • Brouwer A.E., Cohen A.M., Neumaier A. Distance Regular Graphs. — Berlin, New York : Springer-Verlag, 1989. — ISBN 3-540-50619-5.
 • Brouwer A.E., Haemers W.H. Spectra of Graphs. — New York : Springer-Verlag, 2012. — Т. 418. — (Universitext) — ISBN 978-1-4614-1938-9.
 • Godsil C., Royle G. Algebraic Graph Theory. — New York : Springer-Verlag, 2001. — ISBN 0-387-95241-1.

Посилання ред.