Простір Соболєва

Простір Соболєва — функціональний простір, що складається з функцій із простору Лебега (), які мають слабкі похідні заданого порядку з . При простори Соболєва є банаховими просторами, а при  — гільбертовими просторами. Для гільбертових просторів Соболєва також прийнято позначення .

Для області норма у просторі Соболєва порядку та підсумованих зі степенем вводиться за такою формою:

а при норма виглядає так:

де  — це мультиіндекс, а операція є слабка похідна по мультиіндексу.

Простори Соболєва були введені радянським математиком Сергієм Львовичем Соболєвим та потім названі у його честь.

Вступ та історія питанняРедагувати

Ідея про узагальнення розв'язків диференціальних рівнянь з частинними похідними починає проникати в математичну фізику в 20-х роках XX ст. З одного боку, необхідність в розширенні класів функцій виникає в багатовимірних варіаційних задачах, а з іншого, — при дослідженні хвильового рівняння і рівнянь гідродинаміки. В цих задачах класи неперервних функцій були недостатніми.

В роботі Фрідріхса[ru] 1934[ru][1] при дослідженні мінімуму квадратичного функціоналу були введені класи функцій, які збігаються з просторами Соболєва   — просторами Соболєва першого порядку, які мають нульовий слід на границі області. Проте в цих роботах (так званих прямих варіаційних задачах) ще не було розуміння того, що простори Соболєва другого порядку є класом коректності для еліптичних крайових задач, відповідним варіаційним задачам. В 1936 році в основоположній роботі Соболєва[2] вводяться узагальнені розв'язки основних видів лінійних рівнянь з частинними похідними другого порядку (хвильове рівняння, рівняння Лапласа і рівняння теплопровідності) з класів функцій, які потім були названі просторами Соболєва. В цих роботах узагальнені розв'язки розуміються як ліміти класичних рівнянь, до того ж ліміти розглядаються в класах інтегровних функцій. Таке розширення понять дає змогу досліджувати задачі з доволі загальними правими частинами і коефіцієнтами рівнянь.

У 1930-х роках починається всестороннє дослідження просторів Соболєва. Найбільш важливими були роботи Реліха[ru] про компактність вкладання (теорема Реліха — Гордінга) і теореми про вкладання (теореми Соболєва і Соболєва — Кондрашова). Ці теореми дали змогу побудувати узагальнені розв'язки для багатьох задач математичної фізики, а також встановити зв'язок з класами неперервних функцій.

У 1940-х роках Ладиженською було запропоновано визначати узагальнені розв'язки за допомогою інтегральних тотожностей для функцій з просторів Соболєва. Використання інтегральних тотожностей виявилося дуже зручним для дослідження гладкості розв'язків рівнянь з частинними похідними. У наш час визначення узагальнених рішень через інтегральні тотожності є стандартним методом постанови задач.

Простори Соболєва мають принципове значення не лише у теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними, але ще і в варіаційних задачах, теорії функцій, теорії наближень, методах обчислення, теорії керування та багатьох інших розділах аналізу і його додатків.

Властивості просторів СоболєваРедагувати

 • Для будь-якої області   з   випливає, що  .
 • Якщо   і  , то  .
 • Якщо   фінітна в  , то продовження цієї функції нулем належить   для будь-якої  .
 • Нехай   є гладке і взаємно однозначне відображення області   на область   і  , тоді функція   належить простору  .
 • Простори Соболєва   є сепарабельними просторами.
 • Якщо межа області   задовольняє умові Ліпшица, то множина   щільна в  .
 • Нехай  , де   — обмежена область в  , зіркова відносно деякого шару. Якщо  , то їх поточковий добуток  , визначений майже усюди в  , належить простору  , більш того, існує додатна константа  , яка залежить лише від   така, що
 , іншими словами,   є комутативною банаховую алгеброю, добуток в котрій узгоджений з нормою  .
 • Простори   при   є рефлексивними просторами.
 • Простори   є гільбертовими просторами.

Простори Соболєва Редагувати

В крайових задачах для диференціальних рівнянь в часткових похідних важливу роль грають простори функцій із простора Соболєва, які мають нульові граничні умови. Ці простори позначаються через   і вводяться як замикання множини   по нормі простору  , де   є множина фінітних в   нескінченно диференційованих функцій.

Простори   є замкнутими підпросторами в  . За наявністю визначеної гладкості границі області   цей простір збігається з множиною функцій із  , які мають нульовий слід на межі області   и нульовий слід усіх узагальнених похідних аж до  -го порядку.

Простори Соболєва в усьому просторіРедагувати

Простори Соболєва   можна визначити за допомогою перетворення Фур'є. Для будь-якої функції   визначено перетворення Фур'є  , при цьому,  . Простір Соболєва   визначається таким чином:

 .

Простори Соболєва на торіРедагувати

Нехай   —  -мірний тор. Простір Соболєва на торі  , тобто  -періодичних за всіма змінними функцій, можна визначити за допомогою багатовимірних рядів Фур'є:

 .

Простори Соболєва дробового порядкуРедагувати

Для того щоб не було плутанини, нецілочисельне k будемо позначати як s, тобто   або  .

У випадку 0<s<1 простір   складається з функцій  ,   таких, що

 

Для нецілого s>1 покладемо  , де   — ціла частина s. Тоді   складається з елементів   таких, що   для   з нормою

 

Простори Соболєва від'ємного порядкуРедагувати

При розгляді узагальнених рішень диференціальних рівнянь з частинними похідними природним чином виникає простори Соболєва від'ємного порядку. Простір   визначається за формулою:

 

де штрих означає сполучений простір. При цьому отримаємо, що простори Соболєва від'ємного порядку представляють собою простір узагальнених функцій. Так, наприклад, простір   містить  -функцію Дірака.

Теореми вкладанняРедагувати

Припускаючи, що межа області   задовольняє достатнім умовам гладкості, мають місце такі теореми вкладання.

Теорема вкладання СоболєваРедагувати

Якщо  , то має місце неперервне вкладення

 .

Тут   є цілим і невід'ємним, а   може бути і дробовим (простори Соболєва дробового порядку). Ця теорема відіграє важливу роль у теорії функціональних просторів і диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Теорема Реліха — КондрашоваРедагувати

Нехай область   обмежена,  ,   і  , тоді: вкладання   цілком неперервно.

За допомогою теорем про компактність вкладання просторів Соболєва доводяться чимало теорем існування диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Показові прикладиРедагувати

Простори Соболєва мають істотні відміни від просторів неперервно диференційованих функцій.

Приклад розривної функціїРедагувати

Нехай   — коло на площині. Функція   належить простору  , але має розрив другого роду в точці  .

Простори Соболєва в одномірному випадкуРедагувати

Функції з простору   є неперервними. Для будь-яких двох функцій з простору   добуток цих функцій також належить  . Тому простір Соболєва першого порядку на відрізку є банаховою алгеброю.

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Соболев С. Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике, М.: Наука, 1988
 • Ладыженская О. А. Краевые задачи математической физики. М.: Наука, 1973.
 • R. A. Adams, J. J. F. Fournier, 2003. Sobolev Spaces. Academic Press.
 • Михайлов В. П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М.: Наука, 1976