Список логічних символів

стаття-список у проєкті Вікімедіа

У логіці, набір символів зазвичай використовується, щоб висловити логічне представлення. Оскільки логіки знайомі з цими символами, вони не пояснюють їх кожен раз при використанні. Для студентів, що вчать логіку, ця таблиця дає пояснення більшості логічних символів. Крім того, третій стовпчик містить неформальне визначення, п'ятий і шостий дають код Unicode та ім'я для використання в HTML-документах[1]. Останній стовпчик дає символ в системі LaTeX.

Слід пам'ятати, що поза логікою різні символи мають однаковий зміст, тоді як один і той самий символ має, в залежності від контексту, різні значення.

Базові логічні символи

ред.
Символ
Назва Пояснення Приклад Unicode HTML LaTeX
Читати як
Категорія

Матеріальна імплікація AB правильно, тільки тоді коли A неправильно, або B правильно.

→ може значити те саме, що ⇒ (символ може також вказувати область визначення і область значення функції, див. таблицю математичних символів)

⊃ може значити те саме, що ⇒ (символ може також значити надмножину).

x = 2  ⇒  x² = 4 правильно, але x² = 4  ⇒  x = 2, в загальному випадку, неправильне (оскільки x може дорівнювати −2). U+21D2

U+2192 U+2283

 \Rightarrow

 \to \supset

 \implies

з .. виходить; якщо .. то
Логіка висловлювань.

Алгебра Гейтинга

Тоді й лише тоді A ⇔ B правильно, тільки якщо обидва A і B неправильні, або обидва правильні. x + 5 = y + 2  ⇔  x + 3 = y U+21D4

U+2261 U+2194

 \Leftrightarrow

 \equiv \leftrightarrow

 \iff

Тоді і тільки тоді
Логіка висловлювань
¬

˜

!
Заперечення Твердження ¬A правильне тоді і тільки тоді, коли A неправильне.

Знак /, розташований зверху іншого оператора, означає те ж, що «¬».

¬(¬A)  ⇔ A

x ≠ y  ⇔  ¬(x = y)

U+00AC

U+02DC

¬

˜

~

 \lnot или \neg

 \sim

not (не)
Логіка висловлювань

&
Кон'юнкція Твердження AB правильне, якщо і A, і B правильні, і неправильне в іншому разі. n < 4  ∧  n >2  ⇔  n = 3, якщо n — натуральне число. U+2227

U+0026

&

 \wedge або \land

\&[2]

and (і)
Логіка висловлювань.

Булева алгебра.

+

ǀǀ
Логічна диз'юнкція Твердження AB правильне, якщо A або B (або обидва) правильні. Якщо обидва неправильні, то твердження неправильне. n ≥ 4  ∨  n ≤ 2  ⇔ n ≠ 3 коли n є натуральним числом. U+2228  \lor або \vee
or (або)
Логіка висловлювань.

Булева алгебра.

Виключна диз'юнкція Твердження AB правильне, коли A або B правильне, але не обидва. A B означає те саме. A) ⊕ A завжди правильне, AA завжди неправильне. U+2295

U+22BB

 \oplus

 \veebar

xor
Логіка висловлювань.

Булева алгебра.

T

1
Тавтологія Твердження ⊤ безумовно правильне. A  ⇒ ⊤ завжди правильне. U+22A4 T  \top
верх
Логіка висловлювань.

Булева алгебра.

F

0
Суперечність Твердження ⊥ безумовно неправильне. ⊥ ⇒ A завжди правильне. U+22A5 ⊥ F  \bot
Неправильно, помилково
Логіка висловлювань.

Булева алгебра.

Квантор загальності ∀ xP(x) або (xP(x) означає P(x) правильне для всіх x. ∀ n ∈ : n² ≥ n. U+2200  \forall
для будь-якого; для всіх
Логіка першого порядку
Квантор існування ∃ x: P(x) означає, що існує як мінімум один x, такий, що P(x) правильне. ∃ n ∈ : n парне. U+2203  \exists
існує
Логіка першого порядку
∃!
Єдиність ∃! x: P(x) означає, що існує лише один x, такий, що P(x) правильне. ∃! n ∈ : n + 5 = 2n. U+2203 U+0021 ∃ !  \exists !
Існує тільки один
Логіка першого порядку
:=:⇔
означення x := y або x ≡ y означає x визначається як інша назва для y (але врахуйте, що ≡ може також означати інші речі, такі як конгруентність).

P :⇔ Q означає P визначається як логічна еквівалентність для Q.
cosh x := (1/2)(exp x + exp (−x))

AB  :⇔ (AB) ∧ ¬(AB)
U+2254 (U+003A U+003D)

U+2261

U+003A U+229C
:=
:

&equiv;

&hArr;
 :=
 \equiv
 \Leftrightarrow
визначається як
усюди
()
Пріоритет угруповання Виконайте операції всередині дужок першими. (8 ÷ 4) ÷ 2 = 2 ÷ 2 = 1, але 8 ÷ (4 ÷ 2) = 8 ÷ 2 = 4. U+0028 U+0029 ()   ()
дужки
усюди
Турнікет[en] x y означає y доводиться від x (у деякій заданих формальних системах). AB ¬B → ¬A U+22A2 &#8866;  \vdash
доказовий
Числення висловлень, Логіка першого порядку
Подвійний турнікет[en] xy означає x семантично тягне y AB ⊨ ¬B → ¬A U+22A8 &#8872;  \models
тягне за собою
Числення висловлень, Логіка першого порядку

Інші символи

ред.

Символи відсортовані відповідно до коду Unicode:

 • U+00B7 • Точка в середині, застарілий спосіб позначення AND[3], залишається в електроніці, наприклад, «A•B» означає те ж, що «A&B».
 •  : Центральна точка зі смугою над нею, застарілий спосіб для позначення І-НЕ, наприклад, «AB» означає те ж, що «A І-НЕ B», або «A|B», або «¬(A & B)». Див. також символ Unicode U+22C5 ⋅ оператор точка.
 • U+2191 ↑ Стрілка вгору або U+007C | Вертикальна риска: Штрих Шефера, знак для оператора І-НЕ.
 • U+2201Доповнення.
 • U+2204 ∄ Не існує: перекреслений квантор існування, те ж, що «¬∃»
 • U+2234 ∴ Відповідно, таким чином, тому.
 • U+2235 ∵ Оскільки, тому що, що.
 • U+22A7 ⊧ Імплікація: є моделлю для …. Наприклад, A ⊧ B означає, що з A слідує B. В будь-якій моделі, де A ⊧ B, якщо А правильне, то і B правильне.
 • U+22A8 ⊨ Істина: є істиною.
 • U+22AD ⊭ Хиба: не є істиною.
 • U+22BC ⊼ НЕ-І: другий оператор НЕ-і, може бути записаний як  .
 • U+22C4 ⋄ Ромб: модальний оператор для «можливо, що», «не обов'язково ні».
 • U+22C6 ⋆ Зірочка: звичайно використовується як спеціальний оператор.
 • U+22A5 ⊥ Кнопка вгору абоU+2193 ↓ Стрілка вниз: стрілка Пірса. Інколи «⊥» використовують для протиріччя.
 • U+2310 ⌐ Скасований НЕ.
 • U+231C ⌜ Лівий верхній куток і U+231D ⌝ Правий верхній куток: кутові дужки. Наприклад, «⌜G⌝» означає число Геделя для G.
 • U+25FB ◻ Середній білий квадрат або U+25A1 □ Білий квадрат: модальний оператор необхідно, або можна довести.

Польща і Німеччина

ред.

У Польщі квантор загальності іноді пишеться так:  , а квантор існування так:  . Те ж можна зустріти в Німецькій літературі.[джерело?]

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. HTML 5.1: 8. The HTML syntax#the-html-syntaxReferenced in:9. The XHTML syntax. www.w3.org. Процитовано 11 травня 2016.
 2. Хотя этот символ доступен в LaTeX, система MediaWiki TeX его не поддерживает.
 3. Brody, 1973, с. 93.

Посилання

ред.