Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Студент
Зображення
Сфера діяльності studyd
Є об'єднанням див. список:d

У Стародавньому Римі й у середньовіччі студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр, професор тощо) — тільки учнів.

У США, Великій Британії й ряді інших країн студентами називають також учнів коледжів.

В Україні студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Становище в Україні ред.

За законом України 2014 року «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти визначаються як особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації[1].

Кількість осіб, які отримують вищу освіту[2][3] ред.

Навчальний рік Прийнято студентів у виші I–II рівнів акредитації, тис. Прийнято студентів у виші ІІІ-IV рівнів акредитації, тис. Випущено фахівців із вишів I–II рівнів акредитації, тис. Випущено фахівців із вишів ІІІ-IV рівнів акредитації, тис. Кількість аспірантів[4] Кількість докторантів[4]
1990/91 241,0 174,5 228,7 136,9 13374
1991/92 237,5 173,7 223,0 137,0 13596 503
1992/93 212,6 170,4 199,8 144,1 13992 592
1993/94 198,9 170,0 198,0 153,5 14816 765
1994/95 194,0 198,0 204,3 149,0 15643 927
1995/96 188,8 206,8 191,2 147,9 17464 1105
1996/97 183,4 221,5 185,8 155,7 19227 1197
1997/98 166,2 264,7 162,2 186,7 20645 1233
1998/99 164,9 290,1 156,9 214,3 21766 1247
1999/2000 170,1 300,4 156,0 240,3 22300 1187
2000/01 190,1 346,4 148,6 273,6 23295 1131
2001/02 201,2 387,1 147,5 312,8 24256 1106
2002/03 203,7 408,6 155,5 356,7 25288 1166
2003/04 202,5 432,5 162,8 416,6 27106 1220
2004/05 182,2 475,2 148,2 316,2 28412 1271
2005/06 169,2 503,0 142,7 372,4 29866 1315
2006/07 151,2 507,7 137,9 413,6 31293 1373
2007/08 142,5 491,2 134,3 468,4 32497 1418
2008/09 114,4 425,2 118,1 505,2 33344 1476
2009/10 93,4 370,5 114,8 527,3 34115 1463
2010/11 129,1 392,0 111,0 543,7 34653 1561
2011/12 105,1 314,5 96,7 529,8 34192 1631
2012/13 99,8 341,3 92,2 520,7 33640 1814
2013/14 93,9 348,0 91,2 485,1 31482 1831
2014/15 69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759
2015/16 63,2 259,9 73,4 374,0 28487 1821
2016/17 60,6 253,2 68,0 318,7 25963 1792
2017/18 59,1 264,4 61,2 359,9 24786 1646
2018/19 53,5 256,8 55,5 357,4 22829 1145

У 2009 році в 444 державних виші поступило 269,2 тис. осіб (із них 9384 «пільговика», зокрема, 2808 осіб, що здобуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра»)[5].

В Україні здобувають освіту 44082 іноземці[6]. Більше половини студентів (30369 осіб) навчається у п'яти містах України. Так, у Харкові вищу освіту здобувають 12004 особи, у Києві — 7983, в Одесі — 4709, у Луганську — 3340 та Донецьку — 2333 студенти. Найбільше представників серед студентів-іноземців — з Китаю (6258 осіб), Росії (3886 осіб), Туркменістану (3823 осіб), Індії (2852) й Йорданії (2566 осіб). Зокрема, кількість студентів-іноземців становить у:

У 20 медичних закладах навчаються 16,5 тисяч іноземців, що становить 38% від загальної чисельності іноземних студентів в Україні. В свою чергу, станом на 2019 рік за кордоном навчаються майже 70 тисяч українських студентів, 10 років тому цей показник був вдвічі меншим.[7]

Історія ред.

Докладніше: Студентство

Права студентів ред.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають певний базис прав, який захищений чинним законодавством, підписаними конвенціями, внутрішніми регулятивними документами.

Студентське самоврядування ред.

Студентське самоврядування визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами, є невід'ємною частиною громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Діяльність органів студентського самоврядування координується за чинним законодавством.

Обов'язки студентів ред.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;
 • дотримуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів університету;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів ред.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Нормативно-правова база ред.

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання студентів в Україні є:

 • Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145/VIII;
 • Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (зі змінами);
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами);
 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами);
 • Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР;
 • Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року № 966-XIV;
 • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III;
 • Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII;
 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII;
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII;
 • Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV;
 • Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 року № 1282-XII;
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 року № 1260;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 року № 226 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України» від 5 квітня 1999 року № 541 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 22 вересня 1997 року № 1050;
 • Положення про державний вищий навчальний заклад;
 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти;
 • Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти;
 • Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості;
 • Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;
 • Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України;
 • Типове положення про студентське містечко навчального закладу Міністерства освіти України;
 • тощо.

Студентське життя ред.

Пам'ятники студентам тощо ред.

 
Пам'ятник студенту-програмісту біля центрального входу в Харківський національний університет радіоелектроніки

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.

Джерела ред.

Примітки ред.

 1. Закон України «Про вищу освіту» 2014 року. Архів оригіналу за 3 травня 2015. Процитовано 25 червня 2015.
 2. Держкомстат України — Вищі навчальні заклади. Архів оригіналу за 3 липня 2017. Процитовано 17 лютого 2009.
 3. Відомості на початок навчального року
 4. а б На кінець 1990, 1991, …, 2009 років
 5. У вузи України вступило близько 50% пільговиків, що подала заяви — Міносвіти[недоступне посилання з липня 2019] (рос.)
 6. В Україні здобувають освіту 44082 іноземці. Архів оригіналу за 31 травня 2010. Процитовано 6 травня 2019.
 7. Ангеліна Кованда, Надія Поліщук (9.04.2019). "Через 20 років в Україні не буде кому працювати". gazeta.ua. Архів оригіналу за 20 квітня 2019. Процитовано 20 квітня 2019.