Random forest (англ. випадковий ліс) — ансамблевий метод[en] машинного навчання для класифікації, регресії та інших завдань, який працює за допомогою побудови численних дерев прийняття рішень під час тренування моделі й продукує моду для класів (класифікацій) або усереднений прогноз (регресія) побудованих дерев. Недоліком є схильність до перенавчання.

Розширення алгоритму було запропоновано Лео Брейманом[1][2] і Аделем Катлером, «Random Forests» є їхньою торговою маркою. Алгоритм поєднує в собі дві основні ідеї: метод беггінга Бреймана і метод випадкових підпросторів, запропонований Tin Kam Ho.

Алгоритм навчання класифікатораРедагувати

Нехай навчальна вибірка складається з N прикладів, розмірність простору ознак дорівнює M, і заданий параметр m (в задачах класифікації зазвичай  ).

Усі дерева комітету будуються незалежно один від одного за такою процедурою:

 1. Згенеруємо випадкову підвибірку з повторенням розміром n з навчальної вибірки. (Таким чином, деякі приклади потраплять в неї кілька разів, а приблизно N/3 прикладів не ввійдуть у неї взагалі).
 2. Далі випадково обиремо m предикторів (ознак) із М.
 3. Побудуємо дерево рішень, яке класифікує приклади даної підвибірки, причому в ході створення чергового вузла дерева будемо вибирати ознаку, на основі якої проводиться розбиття, не з усіх M ознак, а лише з m випадково вибраних. Вибір найкращого з цих m ознак може здійснюватися різними способами. В оригінальному коді Брейман використовується критерій Джині, що застосовується також в алгоритмі побудови вирішальних дерев CART. У деяких реалізаціях алгоритму замість нього використовується критерій приросту інформації[en].[3]
 4. Розділимо ознаку Х на два класи, Xі   Sі та Xі < Sі.
 5. Виміряємо гомогенність у двох нових класах за допомогую критерію Джині.
 6. Оберемо таке значення «спліт-поінту» Sі ознаки Х, для якого досягнуто максимальної гомогенності класу.
 7. Дерево будується до повного вичерпання підвибірки і не піддається процедурі відсікання[en] (на відміну від дерев рішень, побудованих за таким алгоритмам, як CART або C4.5).
 8. Повертаємося до пункту 1. генеруємо нову вибірку і повторюємо пункти 2. — 4. будуючи наступне дерево. Чим більше дерев побудовано, тим меншою буде помилка класифікатора на тестовій вибірці.[4]

Класифікація об'єктів проводиться шляхом голосування: кожне дерево комітету відносить об'єкт, який класифікується до одного з класів, і перемагає клас, за який проголосувало найбільше число дерев.

Оптимальне число дерев підбирається таким чином, щоб мінімізувати помилку класифікатора на тестовій вибірці. У разі її відсутності, мінімізується оцінка помилки out-of-bag: частка прикладів навчальної вибірки, неправильно класифікованих комітетом, якщо не враховувати голоси дерев на прикладах, що входять в їх власну навчальну підвибірку.

Оцінка важливості зміннихРедагувати

Випадкові ліси, отримані в результаті застосування технік, описаних раніше, можуть бути природним чином використані для оцінки важливості змінних в задачах регресії та класифікації. Наступний спосіб такої оцінки був описаний Breiman.

Перший крок в оцінці важливості змінної в тренувальному наборі — тренування випадкового лісу на цьому наборі. Під час процесу побудови моделі для кожного елемента тренувального набору вважається так звана out-of-bag — помилка. Потім для кожної сутності така помилка опосередковується по всьому випадковому лісі.

Для того, щоб оцінити важливість   -ого параметра після тренування, значення  -ого параметра перемішуються для всіх записів тренувального набору та out-of-bag — помилка рахується знову. Важливість параметра оцінюється шляхом усереднення по всіх деревах різниці показників out-of-bag — помилок до і після перемішування значень. При цьому значення таких помилок нормалізуються на стандартне відхилення.

Параметри вибірки, які дають більші значення, вважаються більш важливими для тренувального набору. Метод має наступний потенційний недолік — для категоріальних змінних з великою кількістю значень метод схильний вважати такі змінні більш важливими. Часткове переваження значень в цьому випадку може знижувати вплив цього ефекту.[5][6] Якщо дані містять групи корельованих ознак, що мають подібне значення для результату, то більш дрібні групи мають переваги над більшими групами.[7]

ПеревагиРедагувати

 • Здатність ефективно обробляти дані з великим числом ознак і класів.
 • Нечутливість до масштабування (і взагалі до будь-яких монотонних перетворень) значень ознак.
 • Однаково добре обробляються як безперервні, так і дискретні ознаки. Існують методи побудови дерев за даними з пропущеними значеннями ознак.
 • Існують методи оцінювання значущості окремих ознак в моделі.
 • Внутрішня оцінка здатності моделі до узагальнення (тест out-of-bag).
 • Здатність працювати паралельно в багато потоків.

НедолікиРедагувати

 • Алгоритм схильний до перенавчання на деяких завданнях, особливо з великою кількістю шумів.[8]
 • Великий розмір отримуваних моделей. Потрібно   пам'яті для зберігання моделі, де   — число дерев.

РеалізаціїРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Breiman, Leo (2001). Random Forests. Machine Learning[en] 45 (1): 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324. (англ.)(Перевірено 7 червня 2009)
 2. Опис алгоритму на сайті Лео Бреймана Архівовано 22 червень 2008 у Wayback Machine.(англ.)(Перевірено 7 червня 2009)
 3. Опис процедури побудови дерев, яка застосовується в Apache Mahout (англ.) (Перевірено 7 червня 2009)
 4. [~Download~] Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python BY : Peter Bruce - opo iki a. sites.google.com. Процитовано 2021-05-21. 
 5. Deng,H.; Runger, G.; Tuv, E. (2011). Bias of importance measures for multi-valued attributes and solutions Proceedings of the 21st International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN). с. 293–300. 
 6. Altmann A, Tolosi L, Sander O, Lengauer T (2010). Permutation importance:a corrected feature importance measure. Bioinformatics. doi:10.1093/bioinformatics/btq134. 
 7. Tolosi L, Lengauer T (2011). Classification with correlated features: unreliability of feature ranking and solutions.. Bioinformatics. doi:10.1093/bioinformatics/btr300. 
 8. Segal, Mark R. (April 14 2004). Machine Learning Benchmarks and Random Forest Regression. Center for Bioinformatics & Molecular Biostatistics. (англ.)(Перевірено 7 червня 2009)

ЛітератураРедагувати