Литературные памятники

«Літературні пам'ятники» (рос. Литературные памятники, ЛП, розм. — рос. Литпамятники; 1948 — н.ч.) — радянська, з 1992 російська книжкова серія академічної художньої та документальної літератури, класичної поезії. Видається з 1948 року під егідою Академії наук СРСР, з 1992 року — Російської академії наук. Іниціаторами створення серії були О. К. Дживєлєгов та А. М. Ефрос. Активне сприяння надав Президент АН СРСР С. І. Вавилов[1]. Одним із співзасновиків серії «Литературные памятники» та головою її редколегії в 19621970 роках був відомий російський сходознавець Микола Йосипович Конрад.

Жорстко визначеної програми видання серії не існує, до неї включаються «окремі, найвидатніші або примітні в будь-якому відношенні твори російської та світової літератури»[2]. Частина творів серії широко відома читачам, але раніше не видавалася академічно або попередні видання мали суттєві недоліки. Тип більшості видань серії передбачає включення до довідкового апарату фундаментальної супровідної статті та комплексу тематично споріднених статей, текстологічного, історико-літературного та інших коментарів, покажчиків та різнотипних додатків. До серії входять окремі твори, авторські та колективні збірки. На думку видавців, «серія специфічно академічна, і її книги розраховані на читача, який прагне до глибокого і всебічного розуміння видатних творів різних епох і народів світу»[2].

Склад серіїРедагувати

Репринти (окрім перероблених видань) вказані зменшеним шрифтом

1948Редагувати

1949Редагувати

1950Редагувати

1951Редагувати

1952Редагувати

1953Редагувати

1954Редагувати

 • 25. Френсіс Бекон. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические. — 242 c. Наклад 8000 прим.
 • 26. Демосфен. Речи. — 608 с. Наклад 5000 прим.
 • 27. Мішель де Монтень. Опыты. В 3 кн. — Кн.1. — 557 с. Наклад 4000 прим.
 • 28. Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. — 490 с. Наклад 5000 прим.
 • 29. Русская демократическая сатира XVII века. — 292 с. Наклад 5000 прим.
 • 30. Удивительные истории нашего времени и древности. Избранные рассказы из сборника XVII в. «Цзинь гу цигуань» / Переклад і примітки І. Е. Ціперовіч. — 316 с. Наклад 10 000 прим.
 • 31. Харітон. Повесть о любви Херея и Каллирои. — 214 c. Наклад 10 000 прим.

1955Редагувати

 • 32. Вишенський Іван. Сочинения. — 372 с. Наклад 5000 прим.
 • 33. Жихарєв С. П. Записки современника / Редакція, статті та коментарі Б. М. Ейхенбаум. — 835 с. Наклад 10 000 прим.[1]
 • 34. Русская сатирическая сказка в записях середины XIX — начала XX века. — 286 с. Наклад 20 000 прим.
 • 35. Танские новеллы. — 228 с. Наклад 15 000 прим.

1956Редагувати

 • 36. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. — 435 с. Наклад 30 000 прим.
 • 37. Крилов І. А. Басни. — 635 с. Наклад 18 000 прим.
 • 38 — 40. Марат Ж. П. Избранные произведения. В 3 тт. — 360+316+420 с. Наклад 7000 прим.
 • 41. Эпические сказания народов южного Китая. — 202 с. Наклад 10 000 прим.

1957Редагувати

1958Редагувати

1959Редагувати

 • 55. Абеляр П'єр. История моих бедствий / Видання підготували Д. А. Дрбоглав, Н. А. Сидорова, В. А. Соколов, В. С. Соколов. — 256 с. Наклад 10 000 прим.
 • 56. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды (2-е изд.). — 435 с. Наклад 110 000 прим.
 • 57. Артхашастра, или Наука политики. — 793 с. Наклад 4000 прим.
 • 58. Вішакхадатта. Мудраракшаса, или Перстень Ракшасы. — 173 с. Наклад 3000 прим.
 • 59. Лі Жу-чжень. Цветы в зеркале. — 787 с. Наклад 10 000 прим.
 • 60. Песнь о Сиде. — 255 с. Наклад 5000 прим.
 • 61. Повести о Куликовской битве. — 511 с. Наклад 4000 прим.
 • 62. Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана. Перевод с языка Киче / Видання підготував Р. В. Кинжалов, відп. ред. Ю. В. Кнорозов. — 252 с. Наклад 4000 прим.
 • 63. Харітон. Повесть о любви Херея и Каллирои (2-е изд.). — 200 c. Наклад 100 000 прим.

1960Редагувати

1961Редагувати

1962Редагувати

1963Редагувати

1964Редагувати

1965Редагувати

 • 109. Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. — 269 с. Наклад 4000 прим.
 • 110. Византийская любовная проза. — 156 с. Наклад 30 000 прим.
 • 110а. Крижанич Юрій. Политика. — 735 с. Наклад 2500 прим. (Книга готувалася для серії, але вийшла поза нею.)
 • 111. Ліхтенберґ Ґ. К. Афоризмы (2-е изд.). — 344 c. Наклад 70 000 прим.
 • 112. Мішле Ж. Народ. — 207 с. Наклад 10 500 прим.
 • 113—115. Робесп'єр М. Избранные произведения. В 3 тт. — 378+399+318 с. Наклад 9000 прим.
 • 116—117. Тютчев Ф. І. Лирика. В 2 тт. — 447+511 с. Наклад 40 000 прим.
 • 118. Фірдоусі. Шахнаме. В 6 тт. — Т.3. — 591 с. Наклад 6200 прим.
 • 119. Шодерло де Лакло. Опасные связи. — 356 с. Наклад 15 000 прим.

1966Редагувати

 • 120. де Бальзак О. Неведомый шедевр. Поиски абсолюта = Le Chef-d'œuvre inconnu. La Recherche de l'absolu / Відп. ред. М. І. Балашов. — М. : «Наука», 1966. — 236 с. — 35 000 прим.
 • 121. Гарибальди Дж. {{{Заголовок}}}. — 23 000 прим.
 • 122. О возвышенном. — 149 с. Наклад 21 000 прим.
 • 123. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей (2-е изд.). — 375 с. Наклад 50 000 прим.
 • 124—125. Тютчев Ф. И. Лирика. В 2 тт. (2-е изд.). — 447+511 с. Наклад 200 000 прим.
 • 126. Цицерон. Диалоги. — 224 с. Наклад 20 000 прим.
 • 127. Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. — 291 с. Наклад 30 000 прим.

1967Редагувати

1968Редагувати

1969Редагувати

1970Редагувати

1971Редагувати

 • 160. Борель П. Шампавер. — 207 с. Наклад 30 000 прим.
 • 161. Вернер Садівник. Крестьянин Гельмбрехт. — 111 с. Наклад 25 000 прим.
 • 162. Ф. де Ларошфуко . Мемуары. Максимы. — 280 с. Наклад 50 000 прим.
 • 163. Фет А. А. Вечерние огни. — 799 с. Наклад 50 000 прим.
 • 164. Честерфілд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. — 351 с. Наклад 85 000 прим.
 • 165. Шоу Дж. Б. Письма. — 398 с. Наклад 30 000 прим.
 • 166. Поль Елюар. Стихи. — 424 с. Наклад 25 000 прим.

1972Редагувати

 • 167. Аполлодор. Мифологическая библиотека. — 215 с. Наклад 50 000 прим.
 • 168. Византийские легенды. — 303 с. Наклад 15 000 прим.
 • 169. Гофман Э. Т. А. {{{Заголовок}}}. — 35 000 прим.
 • 170. {{{Заголовок}}}. — 30 000 прим.
 • 171. Песнь о Нибелунгах. — 343 с. Наклад 20 000 прим.
 • 172. Бонаккорсо Пітті. Хроника. — 248 с. Наклад 50 000 прим.
 • 173. Крістіан Рейтер. Шельмуфский. — 215 с. Наклад 30 000 прим.
 • 174. Ретіф де ла Бретон Н. Совращённый поселянин. Жизнь отца моего. — 663 с. Наклад 30 000 прим.
 • 175. Троянские сказания. — 232 с. Наклад 30 000 прим.
 • 176. Шеллі. Письма. Статьи. Фрагменты. — 534 с. Наклад 25 000 прим.
 • 177. Марія Еджворт. Замок Рэкрент. Вдали отечества. — 399 с. Наклад 35 000 прим.

1973Редагувати

 • 178. Английские и шотландские баллады. — 158 с. Наклад 50 000 прим.
 • 179. Ґійераґ. Португальские письма. — 286 с. Наклад 50 000 прим.
 • 180. Лирика русской свадьбы / Издание подготовила Н. П. Колпакова. — 323 с. Наклад 30 000 прим.
 • 181. Мелвилл Г. {{{Заголовок}}}. — 40 000 прим.
 • 182. Томас Мор. Эпиграммы. История Ричарда III. — 254 с. Наклад 30 000 прим.
 • 183. Ж.-М. де Ередіа. Трофеи. — 327 с. Наклад 50 000 прим.
 • 183a. Литературные памятники (каталог серии). — 116 с. Наклад 20 000 прим.

1974Редагувати

1975Редагувати

1976Редагувати

1977Редагувати

 • 216. Батюшков К. Н. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.
 • 217. Вельтман А. Ф. {{{Заголовок}}}. — 75 000 прим.
 • 218. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым (2-е изд.). — 487 с. Наклад 25 000 прим.
 • 219. Вільям Конгрів. Комедии. — 359 с. Наклад 50 000 прим.
 • 220. Мерсьє Л. С. Год две тысячи четыреста сороковой. — 240 с. Наклад 25 000 прим.
 • 221. Расін Ж. Трагедии / Видання підготували М. А. Жирмунська, Ю. Б. Корнєєв. — 431 с. Наклад 25 000 прим.
 • 222. Рильке Р. М. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.
 • 223. Русская демократическая сатира XVII века (2-е изд., доп.). — 254 с. Наклад 50 000 прим.
 • 224. Сенека Л. А. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.
 • 225. Фолкнер У. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.

1978Редагувати

1979Редагувати

1980Редагувати

 • 251. Араратський А. Жизнь Артемия Араратского / Вид. підгот. Григор'ян К. Н., Орбелі Р. Р.; Відп. ред. Акопян П. О. — 222 с, 5 л. ил. Наклад 50 000 прим.
 • 252—253. Бенуа О. М. Мои воспоминания: В 5-ти кн. / Вид. підгот. Александрова Н. І., Гришунін А. Л., Савінов А. Н. та ін .; Відп. ред. Лихачов Д. С. — Т. 1. Кн. 1—3. — 711 с. 19 л. ил.; Т. 2. Кн. 4—5. — 743 с. 19 л. ил. Наклад 45 000 прим.
 • 254. Веневітінов Д. В. Стихотворения. Проза / Вид. підгот. Маймін Є. О., Чернишов М. А. — 608 с., ил., 9 л. ил. Наклад 25 000 прим.
 • 255. Григорьев А. А. Воспоминания / Изд. подгот. Егоров Б. Ф.; Отв. ред. Рейсер С. А. — 439 с. 7 л. ил. Наклад 100 000 прим.
 • 256. Кретьен де Труа. Эрек и Энида; Клижес / Изд. подгот. Микушевич В. Б., Михайлов А. Д., Рыкова Н. Я. — 510 с. Наклад 50 000 прим.
 • 257. Пиндар. Вакхилид. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.
 • 258. Северные цветы на 1832 год / Изд. подгот. Фризман Л. Г.; Отв. ред. Гришунин А. Л. — 399 с. Наклад 100 000 прим.
 • 259. Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот. Гуревич А. Я., Кузьменко Ю. К., Смирницкая О. А., Каменский М. И. — 687 с. л. карт. Наклад 25 000 прим.
 • 260. Средневековые латинские новеллы XIII в. / Изд. подгот. Полякова С. В.; Отв. ред. Доватур А. И. — 384 с. Наклад 100 000 прим.
 • 261. Шиллер Ф. Валленштейн: Драматическая поэма / Изд. подгот. Славятинский Н. А. — 592 с. 8 л. ил. Наклад 100 000 прим.

1981Редагувати

 • 262. Белый А. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Издание подготовил Л. К. Долгополов; Отв. ред. акад. Д. С. Лихачев. — М.: Наука, 1981. — 696 с. 3 л. ил. Наклад 25 000 прим.
 • 263. Бертран А. Гаспар из тьмы: Фантазии в манере Рембрандта и Калло / Изд. подгот. Балашов Н. И., Гунст Е. А., Стефанов Ю. Н. — М.: Наука, 1981. — 351 с. 8 л. ил., факс. Наклад 100 000 прим.
 • 264. Гёте И. В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера. — 296 с. Наклад 100 000 прим.
 • 265. Грасиан Бальтасар. Карманный оракул. Критикон / Подгот. Лысенко Е. М., Пинский Л. Е. — 632 с. ил. Наклад 50 000 прим.
 • 266. Джеймс Г. Женский портрет / Изд. подгот. Полякова Л. Е., Шерешевская М. А. — 589 с. ил., 1 л. портр. Наклад 50 000 прим.
 • 267. Хинес Перес де Ита. Повесть о Сегри и Абенсеррахах, мавританских рыцарях из Гранады / Изд. подгот. Сипович А. Э., Сергиевский М. В., Балашов Н. И. — 287 с. Наклад 50 000 прим.
 • 268. «Свисток». Собрание литературных, журнальных и других заметок: Сатир. прил. к журн. «Современник», 1859—1863 / Изд. подгот. Жук А. А., Демченко А. А. — 591 с. ил. Наклад 50 000 прим.
 • 269. Свифт Д. Дневник для Стеллы / Изд. подгот. Ингер А. Г., Микушевич В. Б.; Отв. ред. Михальская Н. П. — 623 с. 9 л. портр. Наклад 100 000 прим.
 • 269а. Фет А. А. Вечерние огни / Издание подготовили Д. Д. Благой, М. А. Соколова. — 2-е изд. — М.: Наука, 1981. — 816 с. Наклад 100 000 прим.
 • 270. Фукидид. История / Изд. подгот. Стратановский Г. А., Нейхардт А. А., Боровский Я. М. — 543 с. 2 л. ил. Наклад 100 000 прим.

1982Редагувати

 • 271. Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. — 720 с. Наклад 50 000 прим.
 • 272. Древнеанглийская поэзия / Изд. подгот. Смирницкая О. А., Тихомиров В. Г. — 320 с. 4 л. ил. Наклад 40 000 прим.
 • 273. Менандр. Комедии. Фрагменты / Изд. подгот. Ярхо В. Н. — 574 с., 3 л. ил. М. Наклад 40 000 прим.
 • 274—275. Письма Плиния Младшего: Кн. I—X / Изд. подгот. Сергеенко М. Е., Доватур А. И. — 2-е изд., перераб. — 407 с. Наклад 40 000 прим.
 • 276. Повесть о победах Московского государства / Изд. подгот. Енин Г. П. — 160 с. 2 л. ил. Наклад 40 000 прим.
 • 277. Артюр Рембо. Стихи; Последние стихотворения; Озарения; Одно лето в аду / Изд. подгот. Балашов Н. И., Кудинов М. П., Поступальский И. С. — 495 с. 5 л. ил. Наклад 50 000 прим.
 • 278. Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. — 367 с. Наклад 25 000 прим.
 • 279. Сказание и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Дмитриев Л. А., Лихачева О. П. — 422 с. 8 л. ил. Наклад 30 000 прим.
 • 280. Тёпфер Р. Женевские новеллы / Изд. подгот. Александрова 3.Е., Седельник В. Д., Черневич М. Н. — 455 с. 9 л. ил. Наклад 50 000 прим.

1983Редагувати

1984Редагувати

1985Редагувати

1986Редагувати

1987Редагувати

 • 324. Гончаров И. А. Обломов. — 696 с. Наклад 75 000 прим.
 • 325. Грибоедов А. С. Горе от ума. — 2-е изд., дополненное. — 479 с. Наклад 50 000 прим.
 • 326. Григорий Турский. История франков. — 462 с. Наклад 50 000 прим.
 • 327. Делиль Ж. Сады. — 231 с. Наклад 100 000 прим.
 • 328. Добужинский М. В. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим.
 • 329. Лунин М. С. Письма из Сибири. — 495 с. Наклад 100 000 прим.
 • 330. Некрасов Н. А. Стихотворения. — 526 с. Наклад 100 000 прим.
 • 331. Тик Л. {{{Заголовок}}}. — 100 000 прим.

1988Редагувати

1989Редагувати

1990Редагувати

 • 356—357. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. — В 2 тт. — 2-е изд, доп. — 711+743 с. Наклад 50 000 прим.
 • 358. Бонавентура. Ночные бдения. — 254 с. Наклад 50 000 прим.
 • 359. Гомер. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим. — ISBN 5-02-027982-X.
 • 360. Кафка Ф. Замок / Издание подготовили А. В. Гулыга и Р. Я. Райт-Ковалева. — М.: Наука, 1990. — 222 с. Наклад 25 000 прим.
 • 361. Мандельштам О. Э. Камень. — 398 с. Наклад 150 000 прим.
 • 362. Плутарх. Застольные беседы. — 592 с. Наклад 100 000 прим.
 • 363. Софокл. {{{Заголовок}}}. — 50 000 прим. — ISBN 5-02-012672-1.
 • 364. Фуке де ла Мотт Ф. Ундина. — 555 с. Наклад 30 000 прим.

1991Редагувати

1992Редагувати

 • 371. Махабхарата: Адипарва. — Кн. 1. — Репр. с 1950 г. — 736 стр. Наклад 1000 прим.
 • 372. Махабхарата. — Кн. 2. — Сабхапарва, или Книга о собрании. — Репр. с 1962 г. — 253 стр. Наклад 1000 прим.
 • 373. Петрарка Ф. Африка. — 368 с. Наклад 10 000 прим.
 • 374. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. — 348 с. Наклад 12 000 прим.
 • 375. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. — 671 с. Наклад 20 000 прим.
 • 376. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697—1699. — Наука, 1992. — 382 с. Наклад 10 000 прим.
 • 376а. Махабхарата: Книга седьмая. Дронапарва, или книга о Дроне. — М.: Ладомир; Наука, 1992. — 648 с. Наклад 5118 прим. (сделана под ЛП, но не памятник : нет 2-ой страницы со словами Литературные Памятники)

1993Редагувати

 • 377. Аврелий Марк Антонин. Размышления. — 2-е изд., испр. и доп. — 247 с. Наклад 30 000 прим.
 • 378. Авсоний. Стихотворения. — 356 с. Наклад 10 000 прим.
 • 379. Аполлодор. Мифологическая библиотека. — 2-е изд, репр. 1972. — 214 с. Наклад 15 000 прим.
 • 380. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. — 3-е изд., репр. 1956. — 435 с. Наклад 30 000 прим.
 • 381. Ариосто Л. Неистовый Роланд. Песни I—XXV. — 574 с. Наклад 20 000 прим.
 • 382. Ариосто Л. Неистовый Роланд. Песни XXVI-XLVI. — 544 с. Наклад 20 000 прим.
 • 383. Артхашастра, или Наука политики. — 2-е изд., репр. 1959. — 793 с. Наклад 5000 прим.
 • 384. Басни Эзопа. — 2-е изд, репр. 1968. — 320 с. Наклад 1000 прим.
 • 385—386. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. — В 2 тт. — 3-е изд., репр. 1990. — 711+743 с.
 • 387. Борель П. Шампавер. — 2-е изд, репр. 1971. — 207 с. Наклад 20 000 прим.
 • 388. Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны. — 2-е изд репр. 1984. — 287 с. Наклад 10050 прим.
 • 389. Греческая эпиграмма. — 448 с. М Наклад 17 000 прим.
 • 390. Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана. — 2-е изд., репр. 1974. — 303 с. Наклад 20 000 прим.
 • 391. Достоевская А. Г. Дневники 1867 года. — 454 с. Наклад 30 000 прим.
 • 392. Жизнеописания трубадуров / Издание подготовил М. Б. Мейлах. — 736 с. Наклад 15 000 прим.
 • 393. Вега Карпио Лопе Феликс де. Доротея. — 279 с. Наклад 13 000 прим.
 • 394. Ксенофонт. Киропедия. — 2-е изд., репр. 1977. — 2-го завода Наклада изд. 1976. — 333 с. Наклад 1000 прим.
 • 395. Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. — 2-е изд., репр. 1971. — 280 с. Наклад 30 000 прим.
 • 396. Лукан Марк Анней. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне. — 2-е изд., репр. 1951. — 349 с. Наклад 1000 прим.
 • 397. Махабхарата. Кн. 4. Виратапарва, или Книга о Вирате. — 2-е изд., репр. 1967. — 211 с. Наклад 5000 прим.
 • 398. Мэлори Т. Смерть Артура. — 2-е изд., репр. 1974. — 899 с. Наклад 5000 прим.
 • 399. Навои А. Язык птиц. — 383 с. Наклад 3000 прим.
 • 400. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. — 2-е изд., репр. 1981. — допечатки изд. 1979. — 431 с. Наклад 20 000 прим.
 • 401. Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана / Перевод с языка Киче. Издание подготовил Р. В. Кинжалов. — 2-е изд., репр. 1959. — М.: Ладомир; Наука, 1993. — 252 с. Наклад 1 000 прим.
 • 402. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. — 3-е изд. — 368 с. Наклад 25 000 прим.
 • 403. Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. — 2-е изд., репр. 1977. — 383 с. Наклад 1000 прим.
 • 404. Страпарола да Караваджо Д. Приятные ночи. — 2-е изд., репр. 1978. — 447 с. Наклад 20 000 прим.
 • 405. Тацит Корнелий. Сочинения. — 2-е изд., испр. и перераб. — 735 с. Наклад 15 000 прим.
 • 406—407. Тацит Корнелий. Сочинения в 2 тт. — 3-е изд., репр. 1969. — 444+376 с. Наклад 15 000 прим.
 • 408. Феофраст. Характеры. — 2-е изд., репр. 1974. — 123 с.
 • 409. Фирдоуси. Шахнаме. В 6 тт. — Т.1. — 2-е изд., испр. — 675 с. Наклад 3000 прим.
 • 410. Фукидид. История. — 2-е изд., репр. 1981. — 543 с. Наклад 1000 прим.
 • 411. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. — 3-е изд., репр. 1948. — 559 с. Наклад 1000 прим.
 • 412. Цельтис К. Стихотворения. — 408 с.
 • 413. Цицерон Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях. — 2-е изд., репр. 1974. — 247 с. Наклад 25 000 прим.
 • 414—415. Цицерон Марк Туллий. Речи. — В 2 тт. — 2-е изд., репр. 1962. — 443+400 с. Наклад 35 — прим.
 • 416. Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. — 2-е изд., репр. 1966. — 291 с. Наклад 1000 прим.

1994Редагувати

 • 417. Аксаков И. С. Письма к родным. 1849—1856. — 653 с. Наклад 3000 прим.
 • 418. Дигенис Акрит. — 2-е изд., репр. 1960. — 218 с. Наклад 3000 прим.
 • 419. Домострой. — 400 с. Наклад 10 000 прим.
 • 420. Лихтенберг Г. К. Афоризмы. — 3-е изд., репр. 1965. — 344 с. Наклад 3000 прим.
 • 421. О возвышенном. — 2-е изд., репр. 1966. — 149 с. Наклад 3000 прим.
 • 422—423. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. — В 2 тт. — 2-е изд., испр. и доп. — 702+672 с. Наклад 10 000 прим.
 • 424. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. — 2-е изд., репр. 1970. — 264 с. Наклад 3000 прим.
 • 425. Фирдоуси. Шахнаме. В 6 тт. — Т.2. — 2-е изд., испр. — 643 с. Наклад 3000 прим.
 • 426. Фирдоуси. Шахнаме. В 6 тт. — Т.3. — 2-е изд., испр. — 592 с. Наклад 3000 прим.
 • 427. Фирдоуси. Шахнаме. В 6 тт. — Т.4. — 2-е изд., испр. — 458 с. Наклад 3000 прим.
 • 428. Цицерон. Диалоги. — 2-е изд., репр. 1966. — 223 с. Наклад 5000 прим.

1995Редагувати

 • 429. Андерсен Х. К. Сказки. Истории. Новые сказки и истории. — 734 с. Наклад 3000 прим.
 • 430. Бестужев-Марлинский А. А. Кавказские повести. — 703 с. Наклад 3000 прим.
 • 431. Византийская любовная проза: Аристенет. Любовные письма. Евмафий Макремволит. Повесть об Исминии и Исмине. — 2-е изд. — 309 с. Наклад 2000 прим.
 • 432. Гоголь Н. В. Петербургские повести. — 296 с. Наклад 1800 прим.
 • 433. Йейтс У. Б. Избранные стихотворения лирические и повествовательные. — 406 с. Наклад 3000 прим.
 • 434. Пушкин А. С. Дневники. Записки. — 336 с. Наклад 5000 прим.
 • 435. Ригведа. Мандалы V—VIII. — 743 с. Наклад 2500 прим.
 • 436. Сен-Жюст Л. А. Речи. Трактаты. 472 с. Наклад 10 000 прим.
 • 436a. Смит Дж. и Г. Отвергнутые послания. — 360 с. Наклад 3000 прим.
 • 437. Снорри Стурлусон. Круг Земной. — 2-е изд., репр. 1980. — 687 с. Наклад 3000 прим.
 • 438. Федр, Бабрий. Басни. — 2-е изд., репр. 1962. — 263 с. Наклад 2000 прим.
 • 439. Чехов А. П. Степь. — 288 с. Наклад 2350 прим.
 • 440. Шенье А. Сочинения. 1819. — 608 с. Наклад 2500 прим.
 • 441. Элиан Клавдий. Пёстрые рассказы. — 2-е изд., репр. 1963. — 192 с. Наклад 2000 прим.

1996Редагувати

 • 442. Жанен Ж. Мертвый осёл и гильотинированная женщина. — 359 с. Наклад 2000 прим.
 • 443. Одоевский В. Ф. Пёстрые сказки / Издание подготовила М. А. Турьян. — СПб.: Наука, 1996. — 204 с. Наклад 4000 прим.
 • 444. Повесть временных лет. — 2-е изд., испр. и доп. М. Б. Свердловым. — 668 с. Наклад 3000 прим. Дополнительный Наклад 2000 прим. в 1999 г.
 • 445. Физиолог. — 168 с. Наклад 1000 прим.
 • 446. Филдинг Г. Амелия. — 535 с. Наклад 4000 прим.

1997Редагувати

 • 447. Бана. Кадамбари. — М.: Ладомир; Наука, 1997. — 664 с. Наклад 3000 прим.
 • 448. Белый Андрей. Собрание стихотворенй. 1914. — 456 с. Наклад 1000 прим.
 • 449. Дефо Д. Дневник Чумного Года. — 475 с. Наклад 2000 прим.
 • 450. Долгоруков И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни / Подгот., послеслов. В. И. Коровина. — 392 с. Наклад 1700 прим.
 • 451. Екатерина II и Г. А. Потёмкин. Личная переписка 1769—1791 / Подготовил В. С. Лопатин. — М.: Наука, 1997. — 990 с. Наклад 3000 прим. Суперобложка.[4]
 • 452. Льюль Р. Книга о Любящем и Возлюбленном. Книга о рыцарском ордене. Книга о животных. Песнь Рамона. — 283 с. Наклад 1500 прим.
 • 453—454. Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. — В 2 тт. — 500+655 с. Наклад 1000 прим.
 • 455. Стихотворения Александра Пушкина. — 639 с. Наклад 1500 прим.
 • 456. Рец де, кардинал. Мемуары. — 832 с. Наклад 3000 прим.
 • 457. Ростан Э. Сирано де Бержерак. — 391 с. Наклад 3000 прим.

1998Редагувати

 • 458. Аннотированный каталог. — 378 с. Основной Наклад 2320 прим.
 • 459. Катон Марк Порций. Земледелие. — 2-е изд., репр. с 1950. — М.: Ладомир; Наука, 1998. — 220 с. Наклад 1000 прим.
 • 460. Мор Томас. Утопия; Эпиграммы; История Ричарда III / Издание подготовили М. Л. Гаспаров и др.; Отв. ред. И. Н. Осиновский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Ладомир; Наука, 1998. — 463 с. :портр.
 • 461. Урания на 1826 год / Вступительная статья Т. М. Гольц. Составление А. Л. Гришунина. Примечания Г. М. Гольц и А. Л. Гришунина. — М.: Наука, 1998. — 352 с. Наклад 1000 прим.

1999Редагувати

Настоящее издание впервые дает полного Еврипида в подлинном переводе И. Анненского (при этом снята правка Ф. Ф. Зелинского прежних изданий). Наклад 2000 прим.

 • 468. Еврипид. Трагедии. — В 2 томах. Т. 2. — М.: Ладомир; Наука, 1999. — 704 с. Наклад 1000 прим.
 • 469. Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комм. Д. С. Лихачёва; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — 3-е изд., испр. и доп. — 668 c. Наклад 3000 прим.
 • 470. Ригведа. Мандалы I—IV. — 2-е изд., испр. — Наклад 2500 прим.
 • 471. Ригведа. Мандалы V—VIII. — 2-е изд., испр. — Наклад 2500 прим.
 • 472. Ригведа. Мандалы IX—X. — Наклад 2500 прим.
 • 473. Абу Тахер Турсуси. Дараб-Наме или Книга о Дарабе / Изд. подгот. Кондырева Н. Б. — М.: Ладомир; Наука, 1999. — 532 c. Наклад 1000 прим.
 • 474. Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем 1872—1887. — М.: Наука, 1999. — Наклад 2000 прим.

2000Редагувати

 • 475. Андерсен, Шервуд. В ногу. — 464 с. Наклад 1500 прим.
 • 476. Арістофан. Комедии и фрагменты. — М.: Ладомир; Наука, 2000. — 1034 с. Наклад 2500 прим.
 • 477. Гомер. Одисея. — М.: Наука, 2000. — 482 с. Наклад 5000 прим.
 • 478. Джеймс Г.: Послы. — М.: Ладомир; Наука, 2000. — 374 с. Наклад 3000 прим.
 • 479. Домострой / Издание подготовили В. В. Колесов, В. В. Рождественская; Отв. редактор В. Л. Дмитриев. — 2-е изд. — СПб.: Наука, 2000. — 400 стр. Наклад 1500 прим.
 • 480. Т. де Квинси Исповедь англичанина, любителя опиума / Изд. подг. Н. Я. Дьяконова, С. Л. Сухарев, Г. В. Яковлева. — М.: Наука, 2000. — 424 с. Наклад 1000 прим.
 • 481. Юлия Крюденер. Валери или письма Густава де Линара Эрнесту де Г. — М.: Наука, 2000. — 429 с. Наклад 1900 прим.
 • 482. Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Изд. подгот. Е. А. Андрущенко. — М.: Наука, 2000. — 588 с. Наклад 1650 прим.
 • 483. Анна Радклиф. Итальянец, или Исповедальня Кающихся Облачённых в Чёрное. — М.: Ладомир; Наука, 2000. — 528 с.
 • 484. Скотт В. Мармион. Повесть о битве при Флоддене в шести песнях. — СПб.: Наука, 2000. — 358 с. Наклад 2000 прим.
 • 485. Валафрід Страбон. Садик, Вандальберт Прюмский О названиях, знаках Зодиака, культурах и климатических свойствах двенадцати месяцев, Марбод Реннский. Лапидарий / Изд. подг. Ю. Ф. Шульц. — М.: Наука, 2000. — 176 с. Наклад 2550 прим.

2001Редагувати

2002Редагувати

 • 492. Георг Гейм. Вечный день. Umbra vitae. Небесная трагедия. — СПб.: Наука, 2002. — 527 с. Наклад 1040 прим.
 • 493. Записки Александра Ивановича Кошелёва (1812—1883 годы). — 480 с. Наклад 1750 прим.
 • 494. Муравьев-Апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород. — СПб.: Наука, 2002. — 270 с. Наклад 3000 прим.
 • 495. Снорри Стурлусон. Круг земной. — 3-е изд, репр. 1980. — М.: Ладомир; Наука, 2002. — 685 с. Наклад 2000 прим.
 • 496. Людвиг Тик. Виттория Аккоромбона / Издание подготовили Е. В. Соколова, С. В. Тураев, И. В. Карташова,Т. Н. Потницева, отв. ред. И. В. Карташова, С. В. Тураев. — М.: Наука, 2002. — 436 с. Наклад 1440 прим.
 • 497. Мигель де Унамуно. Житиё Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объяснённое и комментированное Мигелем де Унамуно / Изд. подг. К. С. Корконосенко, Отв. редактор В. Е. Багно. — СПб.: Наука, 2002. — ??? с. Наклад 3000 прим.
 • 498. Физиолог / Издание подготовила Е. И. Ванеева. Отв. редактор Л. А. Дмитриев. — СПб.: Наука, 2002. — 168 с. (Додат. наклад 1000 прим. з 1996)
 • 499. Эренбург И. Г. Портреты русских поэтов / Издание подготовил А. И. Рубашкин. — СПб.: Наука, 2002. — 352 с. Наклад 2000 прим.

2003Редагувати

 • 500. Афиней. Пир мудрецов. В 15 книгах. Книги 1 — 8 / Перевод Н. Т. Голинкевич. Издание подготовили Н. Т. Голинкевич, М. Г. Витковская, А. А. Григорьева, О. Л. Левинская, Б. М. Никольский, отв. редактор М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 2003. — 655 с. Наклад 1310 прим.
 • 501. Брекер, Ульрих. История жизни бедного человека из Токкенбурга. — СПб.: Наука, 2003. — ??? с. Наклад 2000 прим.
 • 502. Рамон Льюль. Книга о любящем и возлюбленном, Книга о рыцарском ордене, Книга о животных, Песнь Рамона. — 2-е изд. — СПб.: Наука, 2003. — 282 с.
 • 502a. Махабхарата. Кн. 14. Ашвамедхикапарва, или Книга о жертвоприношении коня / Издание подготовили Я. В. Васильков и С. Л. Невелева. — 330 с. Наклад 2000 прим.
 • 503. Новалис. Генрих фон Офтердинген. — М.: Ладомир; Наука, 2003. — 280 с. Наклад 2500 прим.
 • 504. Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. С прибавлением Лжедонкихота Авельянеды: В 2 томах. Т. 1. — М.: Наука, 2003. — 719 с. Наклад 2000 прим.
 • 505. Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. С прибавлением Лжедонкихота Авельянеды: В 2 томах. Т. 2. — М.: Наука, 2003. — 790 с. Наклад 2000 прим.
 • 506. Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь. — Наклад 2000 прим.
 • 507. Фольклор Тверской губернии. — СПб.: Наука, 2003. — 648 с. Наклад 1800 прим.

2004Редагувати

 • 508. Белый А. Петербург. — репр. 1981. — СПб.: Наука, 2004. — 705 с. Наклад 2000 прим.
 • 509. Византийские легенды / Издание подготовила С. В. Полякова. — репр. 1972. — 302 с. Наклад 2000 прим.
 • 510. Альфред де Виньи. Дневник поэта. Письма последней любви. — 644 с. Наклад 2000 прим.
 • 511. Временник Ивана Тимофеева. — репр. 1951. — 508 с. Наклад 2000 прим.
 • 512. Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни: В 2 т. Т. 1 / Издание подготовили Н. В. Кузнецова, М. О. Мельцин; отв. ред. В. П. Степанов. — СПб.: Наука, 2004. — 816 с. Наклад 2000 прим.
 • 513. Песнь о Нибелунгах. — репр. 1972. — 344 с. Наклад 2000 прим.
 • 514. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. — репр. 1953. — СПб.: Наука, 2004. — 282 с. Наклад 2000 прим.
 • 515. Посошков И. Т. Книга о скудности и богатстве / Редакция и комментарии доктора истор. наук, проф. Каренгауза. — репр. 1951. — СПб.: Наука, 2004. — 410 с. Наклад 2000 прим.
 • 516. Поэзия скальдов / Издание подготовили С. В. Петров, М. И. Стеблин-Каменский. — репр. 1979. — СПб.: Наука, 2004. — 183 с. Наклад 2000 прим.
 • 517. Игорь Северянин. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. — 870 с. Наклад 3000 прим.
 • 518. Сказки и легенды пушкинских мест. Записи на местах наблюдения и исследования члена-корреспондента АН СССР В. И. Чернышева. — репр. 1950. — 342 с. Наклад 2000 прим.
 • 519. Сказки и повести Древнего Египта / Пер. и коммент. Лившица И. Г.; Отв. ред. Ольдерогге Д. А. — репр. 1979. — 287 с. Наклад 2000 прим.
 • 520. Скандинавская баллада. — репр. 1978. — СПб.: Наука, 2004. — 272 с. Наклад 2000 прим.
 • 521. Вальтер Скотт. Обручённая / Издание подгот. З. Е. Александрова, Т. Г. Чеснокова, Отв. редактор А. Н. Горбунов. — М.: Ладомир; Наука, 2004. — 320 с. Наклад 2000 прим.
 • 522. Сологуб Ф. Мелкий бес / Изд. подг. М. М. Павлова. — СПб.: Наука, 2004. — 890 с. Наклад. 3000 прим.

2005Редагувати

 • 523. Андреевский С. А. Книга о смерти. — М.: Наука, 2005. — 670 с. Наклад 1350 прим.
 • 524. Анненков П. В. Письма к Тургеневу (1852—1874): В 2 т. Том 1. — СПб.: Наука, 2005. — 534 с. Наклад 1500 прим.
 • 525. Анненков П. В. Письма к Тургеневу (1875—1883): В 2 т. Том 2. — СПб.: Наука, 2005. — 424 с. Наклад 1500 прим.
 • 526. де Бовуар Симона. Мандарины. — М.: Ладомир; Наука, 2005. — 620 с. Наклад 2000 прим.
 • 527. Воспоминания Бестужевых. — репр. 1951. — 902 с. Наклад 1500 прим.
 • 528. Грильпарцер Ф. Автобиография. — М.: Наука, 2005. — 395 с. Наклад 1100 прим.
 • 529. Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни: В 2 т. Т. 2 / Издание подготовили Н. В. Кузнецова, М. О. Мельцин; отв. ред. В. П. Степанов. — СПб.: Наука, 2005. — 728 с. Наклад 2000 прим.
 • 530. Домострой / Издание подготовили В. В. Колесов, В. В. Рождественская; Отв. редактор В. Л. Дмитриев. — 2-е изд. — СПб.: Наука, 2005. — 400 с. Наклад 1500 прим. (2007 р. додатковий наклад 1500 прим.)
 • 531. Махабхарата. Заключительные книги XV—XVIII. — 236 с. Наклад 2000 прим.
 • 532. Младшая Эдда / Издание подготовили О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. — репр. 1970. — СПб.: Наука, 2005. — 144 с. Наклад 1500 прим.
 • 533. Мартурель Ж., де Галба М.-Ж. Тирант Белый. — М.: Ладомир; Наука, 2005. — ??? с. Наклад 2000 прим.
 • 534. Мэлори Томас. Смерть Артура. — репр. 1974. — М. — СПб.: Наука, 2005. — 900 с. Наклад 1500 прим.
 • 535. Осипович-Новодворский А. О. Эпизоды из жизни ни павы, ни вороны. — СПб.: Наука, 2005. — ??? с. Наклад 1500 прим.
 • 536. Послания Ивана Грозного. — репр. 1951. — СПб.: Наука, 2005. — 720 с. Наклад 2000 прим.
 • 537. Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Перевод А. И. Корсуна. Ред., вступ. статья и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. — репр. 1963. — СПб.: Наука, 2005. — 260 с. Наклад 1500 прим.
 • 538. Шторм Т. Всадник на белом коне. — М.: Ладомир; Наука, 2005. — 288 с. Наклад 2000 прим.

2006Редагувати

 • 539. Элий Аристид. Священные речи. Похвала Риму. — М.: Ладомир; Наука, 2006. — 288 с. Наклад 2000 прим.
 • 540. Балашши Балинт. Стихотворения / Изд. подгот. Е. В. Витковский, Ю. П. Гусев, И. Хорват; отв. ред. Н. И. Балашов, Ю. П. Гусев. — М.: Наука, 2006. — 400 с. Наклад 1600 прим.
 • 541. Бельман К. Послания Фредмана. Песни Фредмана. — СПб.: Наука, 2006. — 372 с. Наклад 2000 прим.
 • 542. Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. — М.: Наука, 2006. — 429 с. Наклад 400 прим.
 • 543. Ибсен Х. Кесарь и Галилеянин. Росмерсхольм. — СПб.: Наука, 2006. — 745 с. Наклад 2000 прим.
 • 544. Клодель Поль. Благая весть Марии. — М.: Наука, 2006. — 624 с. Наклад 2000 прим.
 • 545. Кребийон-сын. Шумовка, или Танзай и Неадарне. — М.: Наука, 2006. — 368 с. Наклад 2000 прим.
 • 546. Лихачев Д. С. Письма о добром. — СПб.: Наука, 2006. — 316 с. Наклад 300 прим.
 • 547. Махабхарата. Адипарва. Книга первая. — 3-е изд. — СПб.: Наука, 2006. — 744 с. Наклад 2000 прим.
 • 548. Мильтон Д. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения. — Илл. Г. Доре. — М.: Наука, 2006. — 864 с. Наклад 2000 прим.
 • 549. Рамаяна. — Кн. 1, 2. — М.: Ладомир; Наука 2006. — 896 с. Наклад 1000 прим.
 • 550. Солженицын А. И. В круге первом: Роман. — М.: Наука, 2006. — 798 с. + 8 c. илл., портрет. Наклад 3000 прим.
 • 551. Сулье Ф. Мемуары дьявола. — М.: Ладомир; Наука, 2006. — 833 с. Наклад 2000 прим.
 • 552. Эпос о Гильгамеше. — Репр. 1961. — СПб.: Наука, 2006. — 216 c. Наклад 3000 прим.

2007Редагувати

 • 553. Ассиро-вавилонский эпос / Изд. подгот. В. В. Емельянов; пер. с аккадского и шумер. яз. В. К. Шилейко; отв. ред. М. И. Стеблин-Каменский. — СПб.: Наука, 2007. — 650 с. Наклад 3000 прим.
 • 554. Дикинсон Эмили. Стихотворения. Письма / Перевод Аркадия Гаврилова. Изд. подгот. Т. Д. Венедиктова, А. Г. Гаврилов, С. Б. Джимбинов. Отв. ред. А. Г. Горбунов, И. Г. Птушкина. — М.: Наука, 2007. — 549 с. Наклад 650 прим.
 • 555. Длугош Ян. Грюнвальдская битва / Издание подготовили Г. А. Стратановский, Б. В. Казанский, Л. В. Разумовская. — 2-е изд., репр. 1962. — 214 с. Наклад 3000 прим.
 • 556. Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос / Перевод академика Бартольда. Издание подготовили В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов. — 2-е изд., репр. 1962. — СПб.: Наука, 2007. — 304 с. Наклад 2000 прим.
 • 557. де Лас Касас Бартоломе. История Индий / Изд. подг. В. Л. Афанасьев, З. И. Плавскин, Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов. — 2-е изд., репр. 1968. — СПб.: Наука, 2007. — 471 с. Наклад 2000 прим.
 • 558. де Лафайет Мари Мадлен. Сочинения / Перевод О. Е. Ивановой, Л. А. Сифуровой, Ю. А. Гинзбург, Н. А. Световидовой, И. И. Кузнецовой, Д. Д. Литвинова. Издание подготовили Н. В. Забабурова, Л. А. Сифурова, К. А. Чекалов. Отв. ред. А. Д. Михайлов. — М.: Ладомир; Наука, 2007. — 524 с. Наклад 2000 прим.
 • 559. Махабхарата. Кн.2. Сабхапарва, или Книга о собрании / Пер.с санскр. и комм. В. И. Кальянова. Отв. ред. Б. А. Ларин. — 3-е изд., репр. 1962. — СПб.: Наука, 2007. — 253 с. Наклад 2000 прим.
 • 560. Махабхарата. Книга четвертая. Виратапарва, или Книга о Вирате / Пер. с санскр. и коммент. В. Кальянова. Отв. редактор В. В. Струве. — 3-е изд., репр. 1967. — СПб.: Наука, 2007. — 212 с. Наклад 2000 прим.
 • 561. Мачадо Антонио. Полное собрание стихотворений: 1936 г. / Отв. ред. В. Е. Багно; сост. В. Н. Андреев, А. Ю. Миролюбова. — СПб.: Наука, 2007. — 856 c. Наклад 2000 прим.
 • 562. Мережковский Д. С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы / Издание подготовила Е. А. Андрущенко. — СПб.: Наука, 2007. — 902 с.
 • 563. Муравьев А. Н. Таврида. — СПб.: Наука, 2007. — 518 с. Наклад 2000 прим.
 • 564. Навои А. Язык птиц / Издание подготовили С. Н. Иванов и А. Н. Мелехова, Пер. С. Иванова. — 2-е изд., репр. 1993. — СПб.: Наука, 2007. — 383 с. Наклад 2000 прим.
 • 565. Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Андриановой-Перетц. — 3-е изд. — СПб.: Наука, 2007. — 672 с. Наклад 3000 прим.
 • 566. Семенов Л. Д. Стихотворения. Проза / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. —М.: Наука, 2007. Наклад 650 прим.
 • 567. Сен-Симон А. Мемуары. 1691—1701. — М.: Ладомир; Наука, 2007. — 992 с. 159 илл. Наклад 2000 прим. Приложение: 8 генеалогических таблиц в комплекте с книгой.
 • 568. Стихотворения Александра Пушкина / Издание подготовил Л. С. Сидяков. Отв. редакторы Ю. М. Лотман и С. А. Фомичев. — 2-е изд. — СПб.: Наука, 2007. — 639 с. Наклад 1000 прим.
 • 569. Уэллс Герберт. Опыт автобиографии: Открытия и заключения одного вполне заурядного ума (начиная с 1866 года) / Перевод В. Р. Закревской, Ю. И. Кагарлицкого, Р. Е. Облонской и др. Издание подготовила Р. Е. Облонская. — М.: Ладомир; Наука, 2007. — 718 c. Наклад 2000 прим.
 • 570. Феофраст. Характеры / Перевод, статья и примечания Г. А. Стратановского. — 3-е изд., репр. 1974. — СПб.: Наука, 2007. — 123 с. Наклад 2000 прим.
 • 571. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина / Редакция и комментарии С. Я. Штрайха. Отв. редактор М. В. Нечкина. — Репр. 1951. — СПб.: Наука, 2007. — 744 с. Наклад 2000 прим.

2008Редагувати

 • 572. Аристофан. Комедии и фрагменты. — 2-е изд., репр. 2000 / Пер. Адриана Пиотровского. Издание подготовил В. Н. Ярхо. — М.: Ладомир; Наука, 2008. — 1034 с. Наклад 1000 прим.
 • 573. Бобров С. С.. Рассвет полночи. Херсонида. В 2 тт. — т. 1 / Издание подготовил В. Л. Коровин. — М.: Наука, 2008. — 656 с. Наклад 2000 прим.
 • 574. Бобров С. С. Рассвет полночи. Херсонида. В 2 тт. — т. 2 / Издание подготовил В. Л. Коровин. — М.: Наука, 2008. — 624 с. Наклад 2000 прим.
 • 575. Гомер. Илиада. — 2-е изд., репр. 1990. Наклад 2000 прим.
 • 576. Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова 1701—1703 г. — М.: Наука, 2008. — 672 с. Наклад 1200 прим. (?) — наклад в книзі не зазначено
 • 577. Плат Сильвия. Собрание стихотворений. В редакции Теда Хьюза / Изд. подготовили В. П. Бетаки, Т. Д. Венедиктова, Е. В. Кассель. Отв. ред. Т. Д. Венедиктова, Е. В. Халтрин-Халтурина. — М.: Наука, 2008. — 411 с. илл., портрет. Наклад 650 прим. (?) — наклад в книзі не зазначено
 • 578. Элий Аристид. Священные речи. Похвала Риму. — 2-е изд. , испр. и доп. / Изд. подг. С. И. Межерицкая, М. Л. Гаспаров. Отв. редактор Н. А. Чистякова. — М.: Ладомир; Наука, 2008. — 288 с. Наклад 2000 прим.
 • 579. Мехтильда Магдебургская. Струящийся Свет Божества. — М.: Наука, 2008. — 360 с. Наклад 1100 прим. (?) — наклад в книзі не зазначено
 • 580 Тургенев И. С. Отцы и дети / Издание подготовили С. А. Батюто и Н. С. Никитина. — СПб.: Наука, 2008. — 624 с. Наклад 3000 прим.
 • 581. Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. — Репр. 1954 / Ответственный редактор Д. С. Лихачев. — СПб.: Наука, 2008. — 490 с. Наклад 2000 прим.
 • 582. Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. I. Годы 68-51. — репр. 1949 / Перевод и комментарии В. О. Горенштейна. Ответственный редактор И. И. Толстой. — СПб.: Наука, 2008. — 536 с. Наклад 2000 прим.
 • 583. Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. II. Годы 51-46. — репр. 1950 / Перевод и комментарии В. О. Горенштейна. Ответственный редактор И. И. Толстой. — СПб.: Наука, 2008. — 502 с. Наклад 2000 прим.
 • 584. Марк Порций Катон. Земледелие. — репр. 1950 / Перевод и комментарии М. Е. Сергеенко. Отв. редактор И. И. Толстой. — СПб.: Наука, 2008. — 224 с. Наклад 2000 прим.

2009Редагувати

 • 585. Махабхарата. Кн.6. Бхишмапарва, или книга о Бхишме / Издание подготовил В. Г. Эрман. — М.: Ладомир; Наука, 2009. — 480 с. Наклад: 2000 прим.
 • 586. Батлер Самуэль. Путь всякой плоти / Изд. подготовил И. И. Чекалов. Пер. с англ. Л. А. Чернышевой и А. К. Тарасовой. Отв. ред. А. Н. Горбунов. — М.: Ладомир; Наука, 2009. — 460с. Наклад 1000 прим.
 • 587. Донн Джон. Стихотворения и поэмы / Издание подготовили А. Н. Горбунов, Г. М. Кружков, И. И. Лисович, В. С. Макаров. — М.: Наука, 2009. — 567 с. Наклад 1300 прим.
 • 588. Шиллер Фридрих. Духовидец; Гроссе Карл. Гений; Цшокке Генрих. Абеллино, великий разбойник. — М.: Ладомир; Наука, 2009. — 496 с. Наклад 2000 прим.
 • 589. Гоголь Н. В. Арабески. — СПб.: Наука, 2009. — 512 с. Наклад 3000 прим.
 • 590. Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою / Подгот. изд. Н. Ю. Алексеева, В. П. Степанов. — СПб.: Наука, 2009. — 668 с. Наклад 1000 прим.
 • 591. По, Эдгар Аллан. Ворон. — М.: Наука, 2009. — 401 с. Наклад в книзі не зазначено.
 • 592. Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого. Автобиографические воспоминания: В 2 т. Т. 1. — СПб.: Наука, 2009. — 613 с. Наклад 3000 прим.
 • 593. Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого. Автобиографические воспоминания: В 2 т. Т. 2. — СПб.: Наука, 2009. — 715 с. Наклад 3000 прим.
 • 594. Рифа`а Рафи` ат-Тахтави. Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже / Пер. с арабского В. Н. Кирпиченко. — М.: Наука, 2009. — 270 с. Наклад в книзі не зазначено.

2010Редагувати

 • 595. Хэзлитт Уильям. Застольные беседы / Издание подготовили Н. Я. Дьяконова, А. Ю. Зиновьева, А. А. Липинская. — М.: Ладомир; Наука, 2010. — 685 c. Наклад 1500 прим.
 • 596. Погорельский Антоний. Сочинения. Письма / Издание подготовил М. А. Турьян. Ответственный редактор Б. Ф. Егоров. — СПб.: Наука, 2010. — 755 с. Наклад 1000 прим.
 • 597. Шелли Мэри. Франкенштейн, или Современный Прометей. Последний человек / Издание подготовили Антонов С. А. и др. — М.: Ладомир; Наука, 2010. — 667 с. Наклад 2000 прим.
 • 598. Бюсси-Рабютен Р. Любовная история галлов / Издание подготовили Т. О. Кожанова, Л. Г. Ларионова, М. Н. Морозова, Л. А. Сифурова. — М.: Ладомир; Наука, 2010. — 322 с. + карта. Наклад 2000 прим.
 • 599. Майстер Экхарт. Трактаты. Проповеди / Издание подготовил М. Ю. Реутин. Ответственный редактор Н. А. Бондаренко. — М.: Наука, 2010. — 438 с.
 • 600. Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. III. Годы 46-43. — репр. 1951 / Перевод и комментарии В. О. Горенштейна. Ответственный редактор И. И. Толстой. — СПб.: Наука, 2010. — 827 с. Наклад 1000 прим.

2011Редагувати

2012Редагувати

 • 610. Конрад Д. Тайный агент. На взгляд Запада. — М.: Ладомир, 2012. — 598 с. Наклад 1500 прим.
 • 611. Литературные памятники. Аннотированный каталог 1948—2011. — М.: Наука, 2012. — 606 с.
 • 612. Чосер Д. Кентерберийские рассказы. — М.: Наука, 2012. — 952 с.
 • 613. Готье Теофиль. Романическая проза: В 2 т. Т. 1: Фортунио. Царь Кандавл. Невинные распутники. Милитона. Двое на двое. — М.: Ладомир, 2012. — 707 с. Наклад 2000 прим.
 • 614. Готье Теофиль. Романическая проза: В 2 т. Т. 2: Жан и Жанетта. Аватара. Джеттатура. Роман о мумии. Спирита. — М.: Ладомир, 2012. — 696 с. Наклад 2000 прим.
 • 615. Рив Клара. Старый английский барон. — М.: Ладомир, 2012. — 270 с. Наклад 1200 прим.
 • 616. Толстой А. Н. Хождение по мукам / Издание подготовила Г. Н. Воронцова. — М.: Наука, 2012. — 478 с.
 • 617. Баратынский Е. А., Пушкин А. С. Две повести в стихах: «Бал», «Граф Нулин» / Издание подготовила М. Н. Виролайнен. — СПб.: Наука, 2012. — 282 с. Наклад 1000 прим.
 • 618. Из ранней валлийской поэзии / Издание подготовил А. И. Фалилеев. — СПб.: Наука, 2012. — 367 с. Наклад 1000 прим.
 • 619. Вулф Вирджиния. Обыкновенный читатель / Издание подготовила Н. И. Рейнгольд. — М.: Наука, 2012. — 776 с.
 • 620. Иванов Всеволод. Тайное тайных / Издание подготовила Е. А. Папкова. — М.: Наука, 2012. — 566 с.
 • 621. Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений и поэм: В 3 т. Т. 1: 1877—1892 гг. / Изд. подг. М. М. Павлова. — СПб.: Наука, 2012. — 1206 с. Наклад 1000 прим.

2013Редагувати

 • 622. Ал-Мувайлихи Мухаммад. Рассказ Исы ибн Хишама, или Период времени / Издание подготовил В. Н. Кирпиченко. — М.: Наука, 2013. — 305 с.
 • 623. Августин Блаженный. Исповедь / Издание подготовил Н. Н. Казанский. — СПб.: Наука, 2013. — 376 с. Наклад 1500 прим.
 • 624. Гоголь Н. В. Миргород / Издание подготовил В. Д. Денисов. — СПб.: Наука, 2013. — 570 с. Наклад 500 прим.
 • 625. Гюго В. Ган Исландец; Бюг Жаргаль: Романы. — М.: Ладомир; Наука, 2013. — 710 с. Наклад 2000 прим.
 • 626. Капнист В. В. Опыт перевода и подражания Горациевых од. — СПб.: Наука, 2013. — 432 с. Наклад 800 прим.
 • 627. Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева. 1697-1699 / Издание подготовили Л. А. Ольшевская и др. — М.: Наука, 2013. — 511 с. Наклад 1300 прим.
 • 628. Воинские повести Древней Руси. Репринтное воспроизведение издания 1949 года / Под редакцией чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. — СПб.: Наука, 2013. — 360 с.
 • 629. Мистерии Йоркского цикла / Издание подготовили А. Н. Горбунов, В. С. Сергеева. — М.: Ладомир; Наука, 2013. — 872 с. Наклад 1200 прим.

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Карайченцева С. О. Книговедение: Литературно-художественная и детская книга. Издания по филологии и искусству: Учебник для вузов. — М.: МГУП, 2004. — С. 76.
 2. а б Гаспаров М. Л., Гришунин А. Л., Михайлов А. Д., Птушкина И. Г. Предисловие. // Литературные памятники. 1948—1998: Аннотированный каталог. — М.: Наука, 1998. — С. 9.
 3. Фактично книга поступила в продаж у березні 2012 р.
 4. Фактично книга поступила в продаж у вересні 2012 р. На титульному аркуші книги вказано 2011 р., а дата здачі до друку 26.12.2011