Вікіпедія:Проєкт:Українська наука/Коди наукових спеціальностей в Україні до 2015 року

Наукові спеціальності за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (шифр, галузь, код)

 • 26.00.01 Теорія та історія культури
 • 26.00.02 Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • 26.00.04 Українська культура
 • 26.00.05 Музеєзнавство. Пам'яткознавство
 • 26.00.06 Прикладна культурологія. Культурні практики
 • 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
 • 27.00.02 Документознавство, архівознавство
 • 27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 27.00.04 Теорія та історія журналістики
 • 27.00.05 Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • 27.00.06 Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • 27.00.07 Соціальна інформатика

Джерела ред.

 • Наказ МОНМСУ «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» від 14.09.2011 № 1057 зі змінами
 • [1], [2] — Перелік спеціальностей

Див. також ред.