Безпека життєдіяльності

набір профілактичних, допоміжних та реконструктивних заходів, спрямованих на попередження або мінімізацію стихійних лих та технологічних інцидентів, збереження морального духу населення та відновлення соціального стану

Безпе́ка життє́дія́льності — галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на:

 • вивчення:
  • загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини та об'єкти середовища,
  • захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек,
 • на розробку і реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, як у повсякденному житті так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека життєдіяльності – комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру. Безпека життєдіяльності поєднує в собі пожежну безпеку, санітарно-епідеміологічне благополуччя, охорону здоров'я, екологічну та ядерну безпеку, попередження надзвичайних ситуацій, цивільний захист, безпеку руху, якість і безпеку продукції та послуг, безпеку споруд, будівель та інженерних мереж тощо.[1]

ДжерелаРедагувати

 • Заплатинський В.М. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 2015/5/13
 • Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. Опорний конспект лекцій для студентів  усіх спеціальностей. - К.: Видавничий центр КДТЕУ, 1999. - 208 с.
 • Zaplatynskyi V. Uriadnikova I. Развитие образования по безопасности. Sbornik prispevku z 6 rocniku mezinarodni vedecke conference “Bezpecna Evropa . – Karlovy Vary. Vysoka skola Karlove Vary. 25. Listopadu 2013, s. 305-315. ISBN 978-80-87236-20-8
 • Заплатинский В.М. Сравнительный анализ непроизводственных рисков и содержания программы курса «безопасность жизнедеятельности» (Comparative analysis of the structure of non-productive hazards and contents of the course "safety of life") Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“ 2013 . Vydal: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš. 2013. – St. 484-496 ISBN 978-80-8040-462-8
 • Демиденко Григорій Петрович. Безпека життєдіяльності: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України Київський політехнічний ін-т. — К. : НТУУ КПІ, 2008. — 300с. — Бібліогр.: с. 270–271. — ISBN 978-966-622-288-9.]

ПриміткиРедагувати