Економі́чна геогра́фія — розділ соціально-економічної географії, наука про територіальну організацію суспільного виробництва.

Основні сфери інтересів

ред.

Вивчає закономірності, принципи та фактори формування територіальної структури господарства різних країн і регіонів.

Аналізує питання територіальних зв'язків об'єктів виробництва.

Основні напрямки

ред.

Поділяється на загальну економічну географію, галузеву (географія промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо), регіональну економічну географію і географію світового господарства.

Див. також

ред.

Джерела

ред.

Література

ред.
Українською
 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник. — К. : Либідь, 1996. — 320 с.
 • Жупанський Я. І. Економічна і соціальна географія України. — К. : 1998.
 • Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К. : Лібра, 1996.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К., 1998. — 416 с.
 • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник. — К. : Вища школа, 1996. — 231 с.
 • Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії. — К. : Радянська школа, 1982. — 180 с.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. — Л. : Вид-во ЛДУ, 1994.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія [у 3-х книгах]. — Л. : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
Російською
 • (рос.) Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. — М. : Мысль, 1983. — 350 с.
 • (рос.) Алисов Н. В., Хореев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). — М. : Гардарики, 2000.
 • (рос.) Максаковский В. П. Географическая картина мира [в 2-х книгах]. — М. : Дрофа, 2006. — 495 с.
 • (рос.) Мересте У. Н., Ныммик С. Я. Современная география : вопросы теории. — М. : Мысль, 1984.
 • (рос.) Саушкин Ю. Г. Экономическая география : история, теория, методы, практика. — М. : Мысль, 1973.

Посилання

ред.