Паразитоло́гія (від грец. parasitos — нахлібник, дармоїд і logos — вчення) — наука про паразитичні організми, їх взаємостосунки з організмами, на яких вони паразитують, та довкіллям, структуру й динаміку паразитарних систем, значення паразитів у природних біосистемах і практичній діяльності людини.

За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології:

  • медичну,
  • ветеринарну
  • агрономічну.

Загальнотеоретичну базу паразитології становить загальна паразитологія, проблеми якої і є змістом спеціальності 03.00.18.

Основне завдання паразитології — опрацювання теоретичної бази біологічних й інтегрованих методів боротьби з паразитами людини, тварин, рослин та розв'язання низки біологічних проблем — шляхів коеволюції та філогенії.

Напрямки дослідженьРедагувати

Основні напрямки досліджень:

ЛітератураРедагувати

  • ВАК України. Паспорт спеціальності.
  • Медична паразитологія: [Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти / З. О. Служинська, І. І. Семків, Я. В. Матвієнко, Л. С. Гжегоцька, Н. О. Саляк; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. — Л. : Арсенал, 1999. — 207 c. — Бібліогр.: с. 200—201.

ПосиланняРедагувати