Ендокриноло́гія (від давоньогрецьких ἔνδον, endo, «всередині»; κρῑνω «відділяти»; and -λογία, -логія) — наука про будову та функції залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз); про речовини, що ними виробляються (гормони) та їх дію на організм людини (або тварини); а також про захворювання, що пов'язані з порушенням функції цих залоз.

Також під ендокринологією розуміють галузь практичної медицини, в якій працюють лікарі (ендокринологи), що займається діагностикою та лікуванням захворювань ендокринної системи.[1]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Nussey S, Whitehead S (2001). Endocrinology: An Integrated Approach. Oxford: Bios Scientific Publ. ISBN 1-85996-252-1. 

ЛітератураРедагувати

 • Ендокринологія дитячого віку : навч. посіб. для студ. та лікарів- інтернів / Больбот Ю.К., Абатуров О.Є., Бордій Т.А., Ковтуненко Р.В. ; Дніпропетр. держ. мед. акад. - Д. : [б. в.], 2002. - 201 с. : табл. - Бібліогр.: с.199-200. - ISBN 966-7985-16-4
 • Ендокринологія: навч. посібник для студентів та лікарів / О.І. Бумбар, А.Я. Величко, Ю.М. Вендзилович та ін.; за ред. Я. Томашевського, О. Сергієнка. – Львів: Вид-во НТШ, 2009. – 291 c.
 • Ендокринологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / За ред. П. М. Боднара. - К. : Здоров'я, 2003. - 508 с. : іл. - Бібліогр.: с. 500-505. - ISBN 5-311-0179-Х
 • Ендокринологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко, О.М. Приступюк, О.В. Большова та ін. ; за ред. П.М. Боднара. - 3-є вид., переробл. та допов. - Вінниця : Нова Кн., 2013. - 478 с. : табл., іл. - (Україніка) (Національний підручник). - Бібліогр.: с. 477-478. - ISBN 978-966-382-479-6
 • Ендокринологія : підруч.: Навч. посіб. для практ. занять / МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; За заг. ред. Боднара. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 490 p. : іл, табл. - (Україніка). - ISBN 978-966-382-026-2
 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, М.М. Франчук, С.М. Геряк. - Т. : ТДМУ: Укрмедкн., 2006. - 343 с. : табл. - ISBN 966-673-095-2
 • Клінічна ендокринологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А. Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. В.М. Хворостінки. - К. : Медицина, 2009. - 542 с. : іл. - Бібліогр.: с. 534-538. - ISBN 978-966-10-0025-3
 • Невідкладні стани в ендокринології: навч. посібник / О.О. Сергієнко, Р.Д. Макар, О.В. Сафонова та ін.; за ред. О.О. Сергієнка. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів, 2010. – 93 с.
 • Основи діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань / За ред. Я.І. Томашевського. – Львів: Вид-во НТШ, 1999. – 215 с.
 • Ефимов Андрей Семёнович, Комиссаренко Игорь Васильевич, Скробонская Надежда Андреевна. Неотложная эндокринология. — Москва : «Медицина», 1982. — 208 с. — (Библиотека практического врача. Неотложная помощь) — 70 000 прим. (рос.)
 • Endocrinjlogy : Textbook  : Study Guide for the practical classes / Bodnar P., Vlasenko M., Gendeleka G., Pertzeva T., Serhienko A., Kiktyak O. et al. Ed. by Petro M. Bodnar. - Vinnytsa, Nova Knyha, 2008. - 496 р.

ДжерелаРедагувати