Відкрити головне меню

Техноло́гія маши́нобудування — галузь науки i техніки, яка займається теоретичними дослідженнями, проектуванням та удосконаленням технологічних процесів виготовлення деталей машин, технологічного обладнання, оснащенням машинобудівних цехів та складанням виробів.

Приклади напрямків технології машинобудування:

  • Узагальнення та розробка основ оптимального технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей;
  • Розробка технологічних основ конверсії, реконструкції та технічного переозброєння авіаційного виробництва.
  • Підвищення технологічної ефективності процесів обробки на верстатах з ЧПУ на основі досліджень методами лазерної та голографічної інтерферометрії напружено-деформованого і теплового стану різального інструменту.
  • Математичне моделювання та оптимізація наукоємних технологічних процесів;
  • Іонно-плазмове модифікування поверхні деталей з метою багаторазового підвищення їх експлуатаційних властивостей;
  • Наукові основи і методи вирішення технологічних задач на основі різнорідних конструкторсько-технологічних моделей.

ДжерелаРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Технологія машинобудування для електромеханіків : Навч. посіб. для студ. електромех. спец. вищ. навч. закл. / Ю. І. Чучман; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2001. - 354 c. - Бібліогр.: 26 назв.
  • Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7