Екологічне право — це система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні відносини щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні правовідносини).

Предмет екологічного права — суспільні відносини, що виникають між суб’єктами з приводу забезпечення екологічної безпеки, приналежності, використання, відновлення природних ресурсів, охорони, а в певних випадках захисту людини, довкілля від шкідливого впливу з метою попередження, запобігання, усунення його негативних наслідків й забезпечення екологічної безпеки. Такі суспільні відносини розподіляють на:

  • природоресурсні правовідносини — суспільні відносини стосовно використання природних ресурсів;
  • природоохоронні правовідносини — правовідносини в галузі екології.

Об’єкти екологічного права[1] за типом:

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. [1] [Архівовано 21 листопада 2016 у Wayback Machine.] ст 5. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Посилання ред.

Література ред.

  • Екологічне право: підручник /за ред. А. П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім.Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 552 с.
  • Екологічне право України. Акедемічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. / Г. І. Балюк [та ін.] ; заг. ред. Ю. С. Шемшученко ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Юридична думка, 2005. - 848 с.
  • Екологічне право України : навч. посіб. / Б. П. Ратушна, А. В. Рабінович; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 203 c. - ISBN 978-617-602-153-7
  • Ільків Н.В. Екологічне право України. Курс лекцій. – Львів: ЛДУВС, 2013. (PDF-файл [Архівовано 23 січня 2022 у Wayback Machine.])