Фізика плазми — розділ фізики, що вивчає властивості і поведінку плазми, зокрема, в магнітних полях. Оскільки мова йде про макроскопічну поведінку частково або повністю іонізованого суцільного середовища, фізику плазми можна вважати і підрозділом фізики суцільних середовищ.

Плазма

Основні напрями дослідження:

В Україні фізикою плазми займаються зокрема на кафедрі квантової теорії поля Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Посилання

ред.