Цивільний процес

Цивільний процес — встановлений законодавством порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Здійснюється у вигляді відповідного судового провадження (позовного, наказного чи окремого) судом відповідної інстанції (першої інстанції, апеляційної або касаційної). Відповідно до ЦПК України з 2017 року судом касаційної інстанції є Верховний Суд.

Основним джерелом цивільного процесуального права в Україні є Цивільний процесуальний кодекс України[1] від 18 березня 2004 року (набрав чинності 1 вересня 2005 року). Остання редакція цього кодексу - від 03 жовтня 2017 року згідно з Законом України № 2147-VIII. Відповідно до чинного сьогодні ЦПК України позовне провадження цивільного процесу поділене на загальне позовне провадження і спрощене, в якому можуть розглядатися малозначні справи, ті, що віднесені судом до незначних, а також трудові спори.

ІсторіяРедагувати

На українських землях під російською владою цивільний процес, базований спершу на Литовському Статуті, був скоро замінений російським. Новий російський Статут цивільного судочинства від 20 листопада 1864 р. укладено за французьким зразком, на принципах диспозитивності (свобода сторін вільно диспонувати своїми матеріальними і процесуальними правами), усності, явності і вільної оцінки доказів, які подають сторони в процесі.

На українських землях під Австрією від 1772 р. було запроваджене австрійське законодавство щодо цивільного процесу, яке розвинулося під західно-європейським впливом і знайшло своє кінцеве втілення у Цивільному процесуальному кодексі Австрії (Zivilprozeßordnung, ZPO) від 1 серпня 1895 р.[2]. Воно базувалося на принципі відкритого й усного судового розгляду з «диспозитивним» правом позовника та передбачало право відклику (в трьох інстанціях), включно до Найвищого суду.

За української державності (1917 — 1920) зберігалося процесуальне право попередніх режимів: в УНР — російське, а на західних землях — австрійське з відповідними змінами, що їх вимагали обставини й нові політичні умови. На західних землях під Польщею (1920 — 1939) закони цивільного процесу з-під австрійського чи російського режиму залишалися в силі до 1920 р., коли було схвалено новий польський кодекс, опрацьований у дусі і на принципах західного законодавства.

В УССР у галузі цивільного процесу застосовувалися закони РРФСР, а згодом також за їхніми зразками опрацьоване окреме законодавство УССР. Декрет радянського уряду про суди від 24 листопада 1917 р. оголосив закони Російської імперії недійсними. Відповідно до цього декрети уряду радянської України з 4 січня 1918 р. «Про народні суди» та раднаркому УССР з 14 лютого 1919 р. «Про суди і революційні трибунали» визначили нову судову процедуру. Їх доповнював Цивільний процесуальний кодекс Української РСР 1924 і 1929 р.р. Під час кодифікації 1960-х рр. було ухвалено новий Цивільний процесуальний кодекс Української РСР 18 липня 1963 р., котрий базувався на «Основах цивільного судочинства СРСР і союзних республік», схваленими Верховною Радою СРСР 1961.

Кодекс встановлює цивільний процес у справах, що виникають з цивільних, родинних, трудових та колгоспних правовідносин. Він встановлює, що народний суд є основною і загальною інстанцією цивільного процесу, але дозволяє шляхом відклику перевести справу до вищих судів. Кодекс підкреслює суспільний інтерес у цивільних справах, визнаючи принцип, що порушення особистих прав заторкає також державні інтереси. Тому, хоч позивач має право розпочати або відстрочити судову справу, прокурор, який діє від імені держави, може сам передати цивільну справу до суду, якщо вважає, що цього вимагає державний інтерес, може включити до цивільного процесу третю сторону в кожній його стадії, а також опротестувати вирок з технічних (формальних) причин. Також суд має право ухвалити вирок незалежно від бажань сторін. Вирок може бути опротестований і проти нього можна внести відклик. Вищий суд порядком касаційного рішення може анулювати, відхилити або змінити рішення нижчого суду.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Цивільний процесуальний кодекс України
  2. Über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung): Gesetz vom 1. August 1895 № 113 // Reichs-Gesetz-Blatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. — 1895. — LIX. Stück. — S. 365—458.