Ентомоло́гія (від грец. έντομον, εντόμου — «комаха» та λόγος — «слово», «вчення») — наука, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і охоплює також вивчення інших наземних членистоногих, як-от павуки, скорпіони та кліщі.

Загальна ентомологія досліджує будову тіла та життєдіяльність комах, їх індивідуальний розвиток та еволюцію, різноманітність форм, розподіл за екосистемами в часі і просторі, взаємодії з довкіллям.

Прикладна ентомологія досліджує комах, які пошкоджують рослини, продукти рослинництва, лісові породи, а також збудників хвороб людини, тварин і рослин, або ж комах, що виконують корисну для людини функцію.

Основне завдання ентомології — одержання й узагальнення нових знань про світ комах із метою розв'язання питань загальної біології та прикладних завдань захисту людини і рослин від негативного впливу шкідливих комах, охорони ентомофауни як фактора стійкості біоценозів. Охоплює проблеми загальної ентомології і теоретичні розроблення, що сприяють розв'язанню завдань прикладної ентомології.

Напрямки дослідженьРедагувати

Основні напрямки досліджень:

Історія ентомологіїРедагувати

Так чи інакше комахи цікавили людину протягом всієї історії людства. Ентомологія бере свій початок з найдавніших часів і культур, головним чином в контексті сільського господарства (особливо в біологічному контролі і бджільництві). Однак, перші наукові дослідження датуються приблизно XVI століттям.

Ентомологією займались біолог Чарлз Дарвін, письменник Володимир Набоков, двічі лауреат Пулітцерівської премії професор і письменник Едвард Вілсон[1]. Карл Фріш, відомий дослідженням бджіл, ушанований Нобелівською премією (1973). Дивись також статтю Українські ентомологи і категорію з цією ж назвою.

Вивчення анатомії комах до середини XIX століття обмежувалося переважно описом частин хітинового скелета і зовнішнього вигляду різних систем органів комах; пізніше основним напрямом стало вивчення гістологічної будови різних частин тіла комах.

Прикладна ентомологіяРедагувати

Багато ентомологів вивчають комах, що однозначно є корисними або шкідливими для людини. Вивчення корисних комах зводиться більшою частиною до вивчення їх екології та поведінки. Головним завданням є штучне розведення та підвищення продуктивності таких комах.

Вивченням комах та інших членистоногих, які шкодять здоров'ю людини, займається медична ентомологія, а вивченням комах, що завдають шкоди народному господарству, займається економічна ентомологія. Ці дисципліни зосереджують увагу передусім на дослідженні фізіології комах з метою виробити ефективні засоби боротьби з ними, викликавши якомога менше побічних ефектів. Наприклад, багато інсектицидів створено таким чином, що вони є шкідливими для різних ланок метаболізму комах і тому не шкідливі для інших тварин. Проте, недоліком такого підходу є те, що гинуть також і корисні види.

Останнім часом значно посилилося вивчення біологічних методів боротьби зі шкідниками (використання хижаків та паразитів шкідливих комах).

Судово-медична ентомологія спеціалізується на вивченні екології та поведінки комах з метою використання отриманих знань у юриспруденції (наприклад, можна приблизно встановити час та місце смерті людини, проаналізувавши видовий та кількісний склад членистоногих на тілі).

Таксономічна спеціалізаціяРедагувати

 
Частина великої колекції жуків

Багато ентомологів вивчають окремий ряд або навіть родину комах, оскільки через великий обсяг класу неможливо приділити однакову увагу усім аспектам. Саме через це ентомологія поділяється на низку піддисциплін, що займаються вивченням окремих груп. Назва дисципліни походить від наукової назви таксона, що вивчається, наприклад: колеоптерологія (твердокрилі), діптерологія (двокрилі), лепідоптерологія (лускокрилі), мірмекологія (мурашки).

ЛітератураРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати