Геологорозвідувальні роботи

Геологорозві́дувальні робо́ти — комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.

Види робіт

ред.
 • геологічне вивчення виявлених корисних копалин (пошуково-оцінювальні роботи),
 • техніко-економічне вивчення умов їхньої експлуатації,
 • періодична геолого-економічна оцінка об'єктів робіт.

Виконання робіт

ред.

Геологорозвідувальні роботи, що спрямовані на пошук і розвідку родовищ глинистих порід, належить проводити в послідовності, передбаченій «Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини», затвердженим наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 N 19

Вивчення корисних копалин

ред.

Геологічне вивчення слід спрямовувати на

 • вивчення речовинного складу,
 • кількості,
 • якості
 • технологічних властивостей корисної копалини,
 • геологічної будови,
 • гідрогеологічних умов залягання покладів
 • гірничо-геологічних та інших умов залягання покладів

Результатом геологічного вивчення є обґрунтування проектних рішень щодо способу і системи видобутку та схеми комплексної переробки мінеральної сировини.

Техніко-економічне вивчення

ред.

Техніко-економічне вивчення родовищ корисних копалин належить спрямовувати на визначення із зростаючою детальністю гірничотехнічних, географо-економічних, соціально-економічних, економічних та інших умов промислового освоєння виявлених продуктивних покладів, прийнятних способів і технологічних схем видобутку та переробки сировини, а також умов реалізації товарної продукції гірничого виробництва.

Геолого-економічна оцінка об'єкта геологорозвідувальних робіт

ред.

Геолого-економічна оцінка об'єкта геологорозвідувальних робіт включає комплексний аналіз результатів геологічного та техніко-економічного вивчення корисних копалин з метою оцінки їхнього промислового значення шляхом визначення із зростаючою детальністю техніко-економічних показників виробничого процесу та фінансових результатів реалізації товарної продукції майбутнього гірничого підприємства, що проектується.

Постадійні (генеральні) геолого-економічні оцінки об'єктів геологорозвідувальних робіт слід виконувати для визначення доцільності проведення геологорозвідувальних робіт наступної стадії або залучення їх до експлуатації.

Стадійніть робіт

ред.

Відповідно до прийнятої стадійності геологорозвідувальних робіт виділяються

 • початкова,
 • попередня
 • детальна геолого-економічні оцінки об'єктів геологорозвідувальних робіт [на глинисті породи].

Проектування геологорозвідувальних робіт

ред.

Проектування геологорозвідувальних робіт — визначення методики, техніки, технології та організації геолого-знімальних, геофізичних і гідрогеологічних робіт, пошуків родовищ корисних копалин у конкретному районі, попередньої та детальної розвідки родовищ.

Організація і фінансування робіт

ред.

Зарубіжний підхід до вирішення проблем відтворення МСБ характеризується високою пайовою участю держави у фінансуванні програм як пошукових так і геологорозвідувальних робіт. Пайовий внесок становить в: Австралії 30-40 %, Великій Британії — 33-35 %, Канаді — 38-40 %, США — 50-70 %, Японії — 75-80 %.

Див. також

ред.

Література

ред.
 • Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування.
 • Наказ «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід» 17 грудня 2004