Мала гірнича енциклопедія

українське універсальне тритомне довідкове видання в галузі гірничої науки та техніки

Мала́ гірни́ча енциклопе́дія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки[1]. Містить описи 17 350 термінологічних та номенклатурних одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

Мала гірнича енциклопедія
Зображення
Назва Мала гірнича енциклопедія
Сфера роботи гірнича справа
Головний предмет твору гірнича справа
Жанр енциклопедія
Автор Білецький В. С. і колектив авторів
Місце публікації Донецьк
Мова твору або назви українська
Дата публікації 2004
Кількість творів 3 книга
Повний твір доступний на ev.vue.gov.ua/publications/vydannia-i-publikatsii-avtoriv-ta-partneriv-velykoi-ukrainskoi-entsyklopedii/mala-hirnycha-entsyklopediia/
CMNS: Мала гірнича енциклопедія у Вікісховищі

Автор ідеї та керівник проєкту, голова редакційної колегії — д.т. н., проф. Білецький Володимир Стефанович.

Видано у Донецьку в 2004, 2007, 2013 рр., тт. І-ІІ — видавництво «Донбас», т. ІІІ — видавництво «Східний видавничий дім».

Загалом І-ІІІ том Енциклопедії містить 1936 сторінок, 371,2 друк. аркушів.

Видання випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально-значимих видань.

У 2017 р. проєкт «Гірнича енциклопедія» Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна висунуто на Державну премію України в галузі освіти.

Автори ред.

У написанні статей Енциклопедії брали участь фахівці Національного гірничого університету, Донецького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту «УкрНДІвуглезбагачення», Українського державного інституту мінеральних ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості (МакНДІ), Донбаського гірничометалургійного інституту, Криворізького технічного університету, наукових спілок та організацій — Академії гірничих наук України, Наукового Товариства ім. Шевченка, Української нафтогазової академії, інших наукових установ та організацій. Всі учасники і автори зазначені на перших сторінках видання.

Крім того, редакційна колегія і автори висловили вдячність: М.Ілляшову (д.т.н., професору), В.Кочетову («Донецьквуглезбагачення»), В.Щербачуку (Маневицький торфозавод ДП «Волиньторф»), проф. Я.Шенку (Jan Schenk, Техн. ун-т в Остраві, Вища гірнича школа Банська, Чехія), проф. В. М. Попову та проф. В. В. Кармазину (Московський державний гірничий ун-т, РФ), TD. Wheelock (США), Юзефу Дубінському, PhD (Польща), Єжи Кіцкі, Ph.D (Польська Академія наук), а також всім установам і організаціям, за методичну та інформаційну допомогу при підготовці видання.

При роботі над енциклопедією як базисне було використане попереднє видання «Гірничого енциклопедичного словника», 2001, 2002, 2004. Видавництво «Східний видавничий дім».

Наклад — 1000 примірників.

На польському гірничому сайті teberia.pl який на той час був чи не найавторитетнішим гірничим сайтом Європи, було виставлено перший том української «Малої гірничої енциклопедії».

Принципи термінотворення і особливості контенту МГЕ ред.

Під час роботи над Енциклопедією автори притримувалися інтеґральних принципів термінотворення, коли проблема номінування того чи іншого поняття вирішувалося індивідуально — з використанням потенціалу рідної мови або шляхом інтерпретації вже готового терміна з іншої мови, звідки поняття запозичувалося і вводилося в національну терміносистему (за допомогою транскрибування, прямого перекладу, калькування). При цьому також враховувалися традиції використання гірничих термінів в Україні, їхнє походження, а також ареал розповсюдження гірничих термінів-синонімів у світі.

Основний обсяг Енциклопедії займає усталена гірнича термінологія, яка просто зафіксована в цьому науково- дослідному виданні. Біля 15-20 % термінів уточнено, і лише окремі терміни подано вперше.

Деякі загальновживані терміни подані з синонімічними відповідниками, що дає можливість паралельного користування ними протягом періоду усталення, саморегулювання вітчизняної гірничої терміносистеми. До таких випадків належать, скажімо: «стовбур» і «ствол».

В окремі (додаткові) томи вирішено винести також відомості про вітчизняні та провідні закордонні виробничі одиниці, фірми, компанії що працюють у гірничій промисловості, гірничому машинобудуванні, а також дані про інститути, університети, науково-виробничі і громадські організації гірничого профілю.

Окремий том планувалося присвятити персоналіям у гірничій науці, техніці, промисловості.

Структура статей ред.

Статті словника складаються зі слова-заголовка, після якого наводиться закінчення родового відмінка, відповідника російською, англійською, німецькою мовами та опису терміна українською мовою. Особливо важливі статті мають розгорнутий характер. Статтям надано енциклопедичного характеру (вони типізовані, застосована система посилань). Таким чином, Енциклопедія є одночасно тлумачним і перекладним багатомовним виданням.

Перший том ред.

1-й том має алфавітну побудову і вміщує близько 6400 термінів та терміносполучень на літери від «А» до «К» (включно).

Рік видання — 2004. 640 сторінок (А4). 120,98 друк. аркуша. 12 кольорових вставок фоліо (А4).

Редакційна колегія т. 1 ред.

Прізвище Науковий ступінь Примітки
1 Білецький В. С. Доктор технічних наук Голова редакційної колегії, автор ідеї та керівник проєкту
2 Бойко В. С. Доктор технічних наук Нафта та газ
3 Довгий С. О. Доктор фізико-математичних наук
4 Ященко Ю. П. Доктор економічних наук Гірництво
5 Золотко О. А. Кандидат технічних наук Збагачення корисних копалин
6 Дриженко А. Ю. Доктор технічних наук Відкрита гірнича технологія
7 Мирний В. В. Кандидат технічних наук Маркшейдерія
8 Панов Б. С. Доктор геолого-мінералогічних Геологія
9 Павлишин В. І. Доктор геолого-мінералогічних Мінералогія
10 Саранчук В. І. Доктор технічних наук Вуглехімія
11 Амітан В. Н. Доктор економічних наук — Економіка в гірництві
12 Загнітко А. П. Доктор філологічних наук — Загальнотермінологічні питання
13 Єжель А. І. Видавець

Основний авторський колектив 1-го тому ред.

В. С. Білецький, д.т. н., В. С. Бойко, д.т. н., С. Л. Букін к.т. н., Г. І. Гайко, к.т. н., А. Ю. Дриженко, д.т. н., О. А. Золотко, к.т. н., З. М. Іохельсон, к.т. н., В. П. Колосюк, д.т. н., Б. І. Кошовський, к.т. н., Ф. К. Красуцький, к.т. н., І. Г. Манець, к.т. н., Г. П. Маценко, к.г.-м.н., В. М. Маценко, к.т. н.; В. В. Мирний, к.т. н., Б. С. Панов, д.т. н., В. І. Саранчук, д.т. н., Ю. Г. Світлий, к.т. н., В. Г. Суярко, д.г.-м.н.

Окремі статті і матеріали ред.

В. В. Ададуров, к.т. н.; В. І. Альохін, к.г.-м.н.; В. Є. Бахрушин, д.ф-м.н.; М. Г. Винниченко, к.т. н.; І. В. Волобаєв, к.т. н., І. Г. Ворхлик, к.т. н.; Ю. К. Гаркушин, к.т. н.; П. П. Голембієвський, к.т. н.; П. А. Горбатов, д.т. н., Д. В. Дорохов, к.т. н.; В.Іващенко, к.т. н.; М. О. Ілляшов, д.т. н.; А. С. Кірнарський, д.т. н.; В. О. Корчемагін, д.г.-м.н., А. І. Костоманов, к.т. н.; В. І. Ляшенко, к.е.н.; А. С. Макаров, д.т. н.; Л. В. Михалевич, інж.; Ю. Л. Носенко, к.ф-м.н., Ю. Б. Панов, к.г.н.; Ю. Л. Папушин, к.т. н.; О. С. Підтикалов, к.т. н.; С. Д. Пожидаєв, к.г.-м.н.; Ю. А. Полєтаєв, к.т. н.; О. Г. Редзіо, к.т. н.; В. М. Самилін, к.т. н.; К. Ф. Сапіцький, д.т. н.; А. К. Семенченко, д.т. н., П. В. Сергєєв, к.т. н., В. І. Сивохін, к.т. н.; В. О. Смирнов, к.т. н., Є. М. Сноведський, к.т. н.; В. В. Суміна, інж.; Т. Г. Шендрик, д.х.н.; А. Ю. Якушевський, к.т. н.

Рецензенти ред.

Другий том ред.

2-й том має алфавітну побудову і вміщує бл. 5250 термінів та терміносполучень на літери від «Л» до «Р» (включно).

Рік видання — 2007. 670 сторінок (А4). 125,09 друк. аркуша. 20 кольорових вставок фоліо (А4).

Редакційна колегія т.2 ред.

Прізвище Науковий ступінь Примітки
1 Білецький В. С. Доктор технічних наук Голова редакційної колегії, автор ідеї та керівник проєкту
2 Бойко В. С. Доктор технічних наук Нафта та газ
3 Довгий С. О. Доктор фізико-математичних наук Загальнотермінологічні питання
5 Золотко О. А. Кандидат технічних наук Збагачення корисних копалин
6 Дриженко А. Ю. Доктор технічних наук Відкрита гірнича технологія
7 Мирний В. В. Кандидат технічних наук Маркшейдерія
8 Павлишин В. І. Доктор геолого-мінералогічних Мінералогія
9 Панов Б. С. Доктор геолого-мінералогічних Геологія
10 Саранчук В. І. Доктор технічних наук Вуглехімія
11 Бизов В. Ф. Доктор технічних наук Загальнотермінологічні питання
12 Загнітко А. П. Доктор філологічних наук Загальнотермінологічні питання

Основний авторський колектив 2-го тому ред.

В. С. Білецький, д.т. н., В. С. Бойко, д.т. н., П. П. Голембієвський, к.т. н.; П. А. Горбатов, д.т. н.; А. Ю. Дриженко, д.т. н.; О. А. Золотко, к.т. н.; З. М. Іохельсон, к.т. н.; В. В. Кармазін, д.т. н.; Б. І. Кошовський, к.т. н.; Ф. К. Красуцький, к.т. н.; І. Г. Манець, к.т. н.; Г. П. Маценко, к.г.-м.н.; В. М. Маценко, к.т. н.; В. В. Мирний, к.т. н.; В. І. Павлишин, д.г.-м.н.; Б. С. Панов, д.т. н.; О. С. Подтикалов, к.т. н.; Савицький В. М., к.т. н.; В. І. Саранчук, д.т. н.; Ю. Г. Світлий, к.т. н.; В. О. Смирнов, к.т. н.; В. Г. Суярко, д.г.-м.н.; Р. С. Яремійчук, д.т. н.

Автори окремих статей і матеріалів ред.

В. В. Ададуров, к.т. н.; В. І. Альохін, к.г.-м.н.; П. М. Баранов, д.г.-м.н.; Л. Л. Бачурін, к.т.н.; М. М. Бережний, д.т. н.; Л. М. Болонова, к.мед.н.; В. І. Бондаренко, д.т. н.; С. Л. Букін к.т. н., М. Г. Винниченко, к.т. н.; І. В. Волобаєв, к.т. н.; І. Г. Ворхлик, к.т. н.; Г. І. Гайко, д.т. н.; Л. С. Галецький, д.г.-м.н.; В. О. Гнєушев, к.т. н.; Л. Ж. Горобець, д.т. н.; Д. В. Дорохов, к.т. н.; О. І. Єгурнов, к.т. н.; А. Т. Єлішевич, д.т. н.; Ю. М. Зубкова, к.х.н.; В. Д. Іващенко, к.т. н.; М. О. Ілляшов, д.т. н.; О. В. Колоколов, д.т. н.; В. П. Колосюк, д.т. н.; В. П. Кондрахін, д.т. н.; А. І. Костоманов, к.т. н.; О. М. Кузьменко, д.т. н.; Купенко В. І., к.г.-м.н.; В. І. Ляшенко, к.е.н.; Л. В. Михалевич, інж.; І. К. Младецький, д.т. н.; Ю. С. Мостика, д.т. н.; М. Д. Мухопад, к.т. н.; Ю. Л. Носенко, к.ф-м.н.; Ю. Л. Папушин, к.т. н.; В. Ф. Пожидаєв, д.т. н.; Ю. А. Полєтаєв, к.т. н.; О. Г. Редзіо, к.т. н.; В. М. Самилін, к.т. н.; А. І. Самойлов, к.т. н.; А. К. Семенченко, д.т. н.; П. В. Сергєєв, к.т. н.; В. І. Сивохін, к.т. н.; В. П. Соколова, к.т. н.; В. В. Суміна, інж.; Т. Г. Шендрик, д.х.н.; Л. В. Шпильовий, інж.

Рецензенти ред.

 • Й. О. Опейда, д.х.н., професор, заступник директора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України;
 • Г. В. Губін, д.т. н., професор, Криворізький технічний університет, академік Академії гірничих наук України;
 • Л. М. Середницький, к.т. н., старший науковий співробітник, НАК «Нафтогаз України».

Третій том ред.

3-й том має алфавітну побудову і вміщує бл. 5700 термінів та терміносполучень на літери від «С» до «Я».

Рік видання — 2013. 644 сторінок (А4). 125,2 друк. аркуша. 4 кольорові вставки фоліо (А4). Донецьк : Східний видавничий дім.

Редакційна колегія ред.

В. С. Білецький, д.т. н. (голова редакційної колегії, автор ідеї та керівник проєкту); І. М. Попович (Міненерговугілля України, перший заст. міністра); В. І. Бондаренко, д.т. н. (підземна розробка корисних копалин); А. Ю. Дриженко, д.т. н. (відкрита гірнича технологія); В. В. Мирний, к.т. н. (маркшейдерія, геодезія); Б. С. Панов, д.т. н. (геологія); В. І. Павлишин, д.г.-м.н. (мінералогія); Г. П. Маценко, к.г.-м.н. (петрографія); В. С. Бойко, д.т. н. (нафта та газ); В. Г. Суярко, д.г.-м.н. (геологія); В. І. Саранчук, д.т. н. (вугілля); В. О. Гнєушев, к.т. н. (торф); О. А. Золотко, к.т. н. (збагачення корисних копалин); А. П. Загнітко, д.філол.н.

Прізвище Науковий ступінь Примітки
1 Білецький В. С. Доктор технічних наук Голова редакційної колегії, автор ідеї та керівник проєкту
2 Бойко В. С. Доктор технічних наук Нафта та газ
3 Попович І.М. Доктор фізико-математичних наук, Міненерговугілля України, перший заст. міністра Загальнотермінологічні питання
4 Золотко О. А. Кандидат технічних наук Збагачення корисних копалин
5 Дриженко А. Ю. Доктор технічних наук Відкрита гірнича технологія
6 Мирний В. В. Кандидат технічних наук Маркшейдерія
7 Павлишин В. І. Доктор геолого-мінералогічних Мінералогія
8 Бондаренко В. І. Доктор геолого-мінералогічних Підземна розробка родовищ
9 Саранчук В. І. Доктор технічних наук Вуглехімія
10 Суярко В. Г. Доктор технічних наук Геологія
11 Загнітко А. П. Доктор філологічних наук Загальнотермінологічні питання
12 Гнєушев В. О. Кандидат технічних наук торф

Основний авторський колектив 3-го тому ред.

В. І. Альохін, д.г.-м.н.; В. С. Білецький, д.т. н., В. С. Бойко, д.т. н., Р. В. Бойко, к.т. н.; Бондаренко В. І., д.т. н.; С. Л. Букін к.т. н., Г. І. Гайко, д.т. н.; В. О. Гнєушев, к.т. н.; П. А. Горбатов, д.т. н.; А. Ю. Дриженко, д.т. н.; О. А. Золотко, к.т. н.; М. Л. Зоценко, д.т. н.; З. М. Іохельсон, д.т. н.; В. В. Кармазін, д.т. н.; Б. І. Кошовський, к.т. н.; О. А. Круть, д.т. н.; І. Г. Манець, к.т. н.; Г. П. Маценко, к.г.-м.н.; В. В. Мирний, к.т. н.; Ю. С. Мостика, д.т. н.; М. Д. Мухопад, к.т. н.; В. І. Павлишин, д.г.-м.н.; Б. С. Панов, д.т. н.; О. С. Подтикалов, к.т. н.; І. М. Попович (Міненерговугілля України, перший заст. міністра); В. М. Савицький, к.т. н.; В. І. Саранчук, д.т. н.; Ю. Г. Світлий, к.т. н.; В. О. Смирнов, к.т. н.; В. Г. Суярко, д.г.-м.н.; О. А. Улицький, к.т. н.; Т. Г. Шендрік, д.х.н.; Р. С. Яремійчук, д.т. н.

Окремі статті і матеріали ред.

П. М. Баранов, д.г.-м.н.; М. М. Бережний, д.т. н.; В. Ф. Бизов, д.т. н.; В. В. Білецький, к.ф.н.; Л. М. Болонова, к.мед.н.; М. Г. Винниченко, к.т. н.; І. В. Височанський, д.г-м.н.; І. В. Волобаєв, к.т. н.; І. Г. Ворхлик, к.т. н.; Л. С. Галецький, д.г.-м.н.; П. П. Голембієвський, к.т. н.; Л. Ж. Горобець, д.т. н.; А. С. Громадський, д.т. н.; Д. В. Дорохов, к.т. н.; А. Т. Єлішевич, д.т. н.; Ю. М. Зубкова, к.х.н.; М. О. Ілляшов, д.т. н.; В. П. Колосюк, д.т. н.; Ф. К. Красуцький, к.т. н.; В. О. Кучеренко, д.х.н.; Н. В. Кушнірук, к.т. н.; В. І. Ляшенко, д.е.н.; А. С. Макаров, д.т. н.; З. Р. Маланчук, д.т. н.; В. М. Маценко, к.т. н.; М. А. Мислюк, д.т. н.; І. К. Младецький, д.т. н.; І. А. Молоковський, магістр; Назаренко В. М., д.т. н.; Назаренко М. В., д.т. н.; Ю. Л. Носенко, к.ф-м.н.; Т. А. Олійник, д.т. н.; О. М. Осипов, к.х.н.; В. В. Ошовський, к.х.н.; Ю. Л. Папушин, к.т. н.; В. О. Пірко, д.і.н.; О. Г. Редзіо, к.т. н.; В. І. Рибаченко, д.х.н.; В. М. Самилін, к.т. н.; А. І. Самойлов, к.т. н.; А. К. Семенченко, д.т. н.; П. В. Сергєєв, к.т. н.; В. І. Сивохін, к.т. н.; В. П. Соколова, к.т. н.; В. В. Суміна, інж. (патентна справа); Л. В. Шпильовий, к.т. н.; А. Ю. Якушевський, к.т. н.

Рецензенти ред.

 • Й. О. Опейда, д.х.н., професор, заступник директора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України;
 • Г. В. Губін, д.т. н., професор, Криворізький національний університет, академік Академії гірничих наук України;
 • Л. М. Середницький, к.т. н., старший науковий співробітник, НАК «Нафтогаз України».

Див. також ред.

МГЕ у інтернет-просторі ред.

Посилання ред.

Примітки ред.

 1. Мала гірнича енциклопедія у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Архів оригіналу за 18 січня 2017. Процитовано 16 квітня 2022.

Література і джерела ред.

 • Valentyna Sobol. Plenary Session of the Shevchenko Scientific Society in Lviv on 26 March 2016. Презентація проекту «Гірнича енциклопедія» на науковій сесії НТШ-2016 у Львові. // Studia Polsko – Ukrainskie. Tom 3/2016 [Архівовано 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
 • Колган Олена Володимирівна. Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології: Дис… канд. наук: 10.02.01 — 2009. The thesis on the receiving of the scientific degree of the candidate of the philological sciences of the speciality 10.02.01 — Ukrainian language. — Zaporizhya National University, Zaporizhya, 2009.
 • Колган О. В. Українська гірнича термінологія: історія, стан, перспективи дослідження / Колган О. В. // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: научно-методический сборник / отв. ред. В. А. Глущенко. — Славянск: СГПУ, 2005. — Ч.1, вып. XIII. — С. 93-97.
 • Білецький В. С., Ященко Ю. П., Загнітко Ф. П., Манець І. Г. Українська гірнича термінологія: становлення, удосконалення і вживання// Уголь Украины, — № 12, 2003. — С. 48-50.
 • Білецький В. С. Проект «Гірнича енциклопедія» // Материалы междунар. научно-техн. конф. «Новые технологии подземного строительства и добычи полезных ископаемых». Алчевськ, 11-13 апреля 2008. — Алчевськ: ДонДТУ. — 2008. — С. 207—210.
 • Фик І. М. «Гірнича енциклопедія» — вагомий внесок у гірничу науку // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна . № 1098. 2013. С. 149.
 • Практика створення української «Гірничої енциклопедії» // Проблеми української термінології: матеріали 6-ї між нар. наук. конф. «СловоСвіт 2000», Львів 19-21 верес. 2000 р. — Л., 2000.
 • Про вдосконалення української гірничої термінології / Володимир Білецький, Анатолій Загнітко, Іван Манець // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк, 2001. — Т. 1. — С.94-97.
 • Білецький В. С. Створення першої вітчизняної «Гірничої енциклопедії» // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». — Л., 2002. — № 453 : Проблеми української термінології.- С. 483—487.
 • Досвід удосконалення сучасної української гірничої термінології / Володимир Білецький, Анатолій Загнітко, Іван Манець // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка. Т. 3 : Хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія. — Донецьк, 2003. — С. 97-104.
 • Проблеми української термінології в гірництві, екології та техногенній безпеці / В. С. Білецький, І. Г. Манець // Проблемы экс-плуатации оборудования шахтных стационарных установок: сб. науч. тр. Вып. 97: Проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности в условиях высокой техногенной нагрузки в Донбассе / НИИ горной механики им. М. М. Федорова. — Донецк, 2003. — С. 114—117.
 • Розвиток і функціонування у науково-технічній літературі національної гірничої та екологічної термінології / Ю. П. Ященко, В. С. Білецький, І. Г. Манець, А. П. Загнітко // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: зб. наук. пр. Вип. 96 / ВАТ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова». — Донецьк, 2003. — С. 222—229.
 • Білецький В. С. Українська гірнича термінологія: становлення, удосконалення і вживання / В. С. Білецький, Ю. П. Ященко, А. П. Загнітко, І. Г. Манець // Уголь Украины. — К., 2003. — № 12. — С. 48-50. — Бібліогр.: 5 назв.
 • Досвід підготовки навчальної літератури та викладання спеціальних дисциплін українською мовою у Донецькому національ-ному технічному університеті // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. — 2005. — Вип. 3. — С. 6-9.
 • Білецький В. С. Проект «Гірнича енциклопедія» // Новые технологии подземного строительства и добычи полезных ископаемых: материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 50-летию ДонГТУ, Алчевск, 11-13 апр. 2008 г. — Алчевск, 2008. — С. 207—210.
 • Білецький В. С. Досвід розробки національної української терміносистеми в гірничій галузі // Мова і час: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2009 р. — Донецьк, 2009. — С. 14-20.
 • Зуєвська Н. В. «Мала гірнича енциклопедія» — внесок в українську гірничу освіту, науку, термінологію // Н. В. Зуєвська / Матеріали VI міжнародна науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва». Зб. наук. праць. Вып. 5. — К.: Підприємство УВОІ «Допомога УСІ». — 2014. — С. 137—139.