Українська нафтогазова академія

Українська нафтогазова академія (УНГА) — всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує провідних учених, колективи галузевих інститутів, навчальних закладів, установ і підприємств, що розробляють комплекс науково-технічних проблем нафтогазової справи.

Створена у 1993 р. Структурно поділяється на 11 відділень:

 • геології нафти і газу (Київ);
 • геофізичних методів досліджень (Київ);
 • техніки і технології буріння (Івано-Франківськ);
 • розкриття і випробування пластів (Львів);
 • розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (Івано-Франківськ);
 • переробки нафти і газу (Київ);
 • транспорту нафти і газу (Київ);
 • нафтогазового обладнання і механізмів (Івано-Франківськ);
 • автоматизації технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності (Харків);
 • економіки нафтової і газової промисловості (Київ);
 • екології та проблем розвитку нафтогазового комплексу (Київ).

У своїй діяльності УНГА керується концепцією пріоритетності розвитку вітчизняного нафтогазового комплексу з метою максимально можливого самозабезпечення країни нафтою і газом. УНГА працює над широким колом питань: теоретичні і прикладні аспекти розвитку економіки нафтогазової промисловості, організації виробництва в ринкових умовах; пошуки покладів нафти в піднасувних комплексах порід та в неструктурних пастках; розробка нового напряму геофізичних методів пошуку та розвідки покладів нафти і газу, що ґрунтується на фізикогеологічних основах взаємодії акустичного, теплового та електричного полів; автоматизація технологічних процесів нафтогазопровідного транспорту і створення нових систем керування ним; наукове забезпечення нафтогазопошукових робіт в українському секторі Чорного і Азовського морів; відновлення і введення в експлуатацію низькодебітних свердловин, законсервованих або закинутих родовищ; підвищення нафтовіддачі; розвиток машинобудування для нафтогазового комплексу.

Науково-видавничий доробок УНГА значний. Слід відзначити фундаментальне 6-томне видання «Атлас нафтогазоносних провінцій України», ряд термінологічних видань Київського та Харківського відділень Академії.

ДжерелаРедагувати