Доктор геологічних наук

науковий ступінь в Україні (з 1996)

Доктор геологічних наук — вищий науковий ступінь в Україні у галузі геологічних наук. До 1996 — доктор геолого-мінералогічних наук.

Диплом доктора наук

Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук».

Порядок присудження наукового ступеня ред.

Докладніше: Доктор наук

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1].

Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності.

Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор геологічних наук» ред.

У галузі «Геологічні науки» науковий ступінь присуджується за спеціальностями:

 • 04.00.01 — загальна та регіональна геологія;
 • 04.00.02 — геохімія;
 • 04.00.04 — геотектоніка;
 • 04.00.05 — геологічна інформатика;
 • 04.00.06 — гідрогеологія;
 • 04.00.07 — інженерна геологія;
 • 04.00.08 — петрологія;
 • 04.00.09 — палеонтологія і стратиграфія;
 • 04.00.10 — геологія океанів і морів;
 • 04.00.11 — геологія металевих і неметалевих корисних копалин;
 • 04.00.16 — геологія твердих горючих копалин;
 • 04.00.17 — геологія нафти і газу копалин;
 • 04.00.19 — економічна геологія;
 • 04.00.20 — мінералогія, кристалографія;
 • 04.00.21 — літологія;
 • 04.00.22 — геофізика.

У галузі «Технічні науки» науковий ступінь доктора геологічних наук присуджується за спеціальністю

 • 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні дослідження.

У галузі «Національна безпека» науковий ступінь доктора геологічних наук присуджується за спеціальністю

 • 21.06.01 — екологічна безпека.

Примітки ред.

 1. Кабінет міністрів України. Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Архів оригіналу за 6 жовтня 2013. Процитовано 16 жовтня 2013.