Вірусоло́гія — галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів і процеси, котрі вони спричиняють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій.

Внаслідок розвитку вірусології були досягнуті певні успіхи в боротьбі з деякими вірусними інфекціями. Наприклад, у XX столітті на земній кулі завдяки масовій вакцинації населення була ліквідована віспа. Існує, однак, ряд вірусних захворювань, невиліковних на сучасному етапі розвитку науки, найвідоміше з них — ВІЛ-інфекція.

Напрямки досліджень ред.

Основні напрямки досліджень:

 • Вивчення властивостей вірусів людини, тварин, бактерій, рослин та інших організмів, особливостей їх взаємодії з клітиною, молекулярно-біологічних механізмів організації та експресії геному вірусів.
 • Вивчення патогенезу вірусних інфекцій, суперінфекцій, зокрема людини та тварин, молекулярних механізмів ураження різних органів і систем.
 • Розроблення методів індикації вірусів і методів діагностики спричинюваних ними інфекційних захворювань.
 • Вивчення закономірностей циркуляції вірусів у різних біоценозах.
 • Розроблення заходів боротьби з вірусними інфекціями та їх профілактики.
 • Розроблення нових біотехнологій зі створення ефективних діагностичних і вакцинних препаратів, їх впровадження.
 • Експериментальне розроблення методів і засобів лікування вірусних інфекцій, їх впровадження.

Література ред.

 • ВАК України. Паспорт спеціальності.
 • Загальна вірусологія: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, Ю. О. Павлова. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 264 с. — (Серія «Біологічні студії»).
 • Основи вірусології: підруч. для студ. біол. спец. / І. О. Шмараков, М. М. Марченко, М. Я. Співак ; за ред. В. С. Підгорського. — Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. — 320 c.
 • Вірусосфера: від застуди до Covid – навіщо людству віруси (Virusphere: Ebola, AIDS, Influenza and the Hidden World of the Virus) / Ф. Раян ; пер. з англ. Н. Палій, Р. Свято. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020. – 304 с. ISBN 978-617-7544-70-7

Посилання ред.