Відкрити головне меню

Океанографія (рос. океанография, англ. oceanography, нім. Ozeanographie f), або Океаноло́гія (від океан і грец. λόγος — думка, слово) (рос. океанология, англ. oceanology, нім. Ozeanologie f) — комплекс наук, які досліджують Світовий океан. Об'єднує фізику океану, або океанографію, вивчає процеси циркуляції у морському водному середовищі, оптичні, акустичні, магнітні та інші його особливості, виявляє закономірності взаємодії атмосфери й океану, хімію океану (гідрохімічні особливості морських вод та формування хімічного балансу океану), біологію океану (рослинний і тваринний світ, біологічну продуктивність морів, можливість відтворення найважливіших біологічних ресурсів). До океанології відносять також геологію океану, завданням якої — вивчення будови земної кори в межах океану, рельєфу його дна, а також формування родовищ корисних копалин. Експедиційні дослідження з океанології забезпечуються спеціально обладнаними науково-дослідними судна-ми, океанографічними платформами, підводними апаратами та електронною вимірювальною технікою, розвивається супутникова океанологія. В Україні проблеми океанології досліджують г.ч. установи Національної академії наук.

Вивчає великомасштабну взаємодію океану і атмосфери і його довготривалу мінливість, хімічний обмін океану з материками, атмосферою і дном, біоту і її екологічні взаємодії, встановлює місцеві або локальні процеси, що відбуваються за рахунок обміну енергією і речовиною між різними районами океану. Океанологія є, по суті сукупність дисциплін, що вивчають фізичні, хімічні і біологічні процеси, що протікають в океані в цілому, в його окремих регіонах, в околичних і внутрішніх морях.

Змістом спеціальності є вивчення вод Світового океану й окремих морів, водних мас різних шарів океану, процесів їх формування та циркуляції, взаємодії вод океану з атмосферою, хвильових процесів, змін гідрологічного режиму морів під впливом господарської діяльності, а також прогнози окремих характеристик цього режиму.

Зміст

Розділи океанологіїРедагувати

Океанологію можна підрозділити на такі п'ять частин:

НапрямкиРедагувати

  • Загальні відомості про Світовий океан та його частини.

Геоморфологія Світового океану та його частин. Поля солоності, температури, щільності, хімічних елементів у Світовому океані, його окремих частинах і морях. Загальні закономірності циркуляції вод Світового океану та його морів. Течії Світового океану і морів. Типи руху вод в океані. Баланс води, тепла і хімічних елементів у Світовому океані та його частинах. Трансформація енергії і речовини в океані. Океан як середовище життя організмів, взаємодія середовища з організмами.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 255 с. — ISBN 978-966-439-015-3
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  • Метеорологія та океанографія для судноводіїв : Навч. посіб. / В. П. Кісєльов; В.о. Одес. морехід. коледж тех. флоту.– Одеса : Латстар, 2001.– 290 с. – ISBN 966-7553-95-7
  • Фізична океанологія : Підруч. для студ. вузів / Вікторина Федорівна Суховій; В.о. Одес. гідрометеоролог. ін-т.– Одеса : АО БАХВА, 2001.– 320 с. – 200 пр. – ISBN 966-7079-64-3
  • Океанографическая энциклопедия : пер. с англ. / Л., Гидрометеоиздат, 1974. - 632 с.
  • Основы океанологии и геологии морского дна : учеб. пособие / М. Н. Гук ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : [Б. и.], 2008. - 118, [1] с. - Бібліогр.: с. 112.

ПосиланняРедагувати