Відкрити головне меню

Геоло́гія тверди́х горю́чих копа́лин

Змістом спеціальності є дослідження геологічної будови вугленосних товщ, вугільних покладів, вугільних родовищ, вугільних басейнів, покладів горючих сланців, покладів торфу, вивчення закономірностей їх розміщення, історії нагромадження, прогнозування вугленосності надр; розроблення, удосконалення методів пошуків і розвідки покладів цих корисних копалин; дослідження гірничо-геологічних умов їх розроблення.

Напрямки дослідженьРедагувати

  • Загальні теоретичні та регіональні дослідження про походження твердих горючих копалин, історію, геотектонічні,палеогеографічні умови та фактори їх виникнення і формування родовищ.
  • Вивчення вугленосних формацій, вугленосних товщ, покладів вугілля, вугільних басейнів, родовищ, їх геологічної будови,тектоніки,стратиграфії,літології.
  • Торфо- та вуглеутворювальні процеси. Класифікація торфів, бурого та кам'яного вугілля, горючих сланців.
  • Речовинний склад, якість і властивості торфу, бурого й кам'яного вугілля, горючих сланців.
  • Умови утворення, будова, зміни, структурні перетворення та закономірності розміщення вугленосних формацій.
  • Методи пошуків та розвідки родовищ торфу, вугілля і горючих сланців.
  • Геолого-економічна оцінка родовищ торфу, вугілля й горючих сланців.
  • Геолого-екологічна оцінка родовищ торфу, вугілля та горючих сланців.

ЛітератураРедагувати