На́фтохі́мія (рос. нефтехимия, англ. petroleum chemistry, нім. Petrolchemie f, Erdölchemie f) — галузь науки, яка займається питаннями хімічної переробки нафти та її компонентів.

Нафтохімія — науковий напрям, пов'язаний з вивченням нафти як природного об'єкта і продуктів її переробки, з розробкою й використанням термічних, каталітичних та інших нових методів перетворення вуглеводнів, з одержанням на основі нафтової сировини різних технічно важливих продуктів.

Основна мета нафтохімії полягає в дослідженні хімічного складу нафт, розробленні методів і процесів одержання з нафти паливно-мастильних матеріалів, функціональних похідних вуглеводнів, розчинників, сировини для хімічної промисловості, зокрема для хімії полімерів, розробленні методів синтезу функціональних похідних вуглеводнів, створенні наукових основ технології нафтохімічних процесів.

Основні напрямки досліджень ред.

Основні напрямки досліджень:

  • хімічний склад нафт (дослідження вуглеводневого складу нафт, конденсатів, нафтобітумінозних порід, вторинних нафт та ін.; дослідження невуглеводневих (гетероатомних, металовмісних та ін.) компонентів нафт; розроблення і вдосконалення методів дослідження, аналізу і поділу нафт і нафтопродуктів).
  • хімія взаємоперетворень вуглеводнів (термічні перетворення вуглеводнів (крегінг, піроліз); термокаталітичні перетворення вуглеводнів; первинні і вторинні процеси нафтопереробки; реакції перетворення вуглеводнів із використанням нових методів стимулювання реакцій (біохімія, плазмохімія, радіаційна хімія, фотохімія, лазери та ін.).
  • Каталіз складних реакцій вуглеводнів (гетерогенний, металокомплексний каталізи перетворення вуглеводнів; каталітичний

синтез на основі вуглеводнів з метою одержання мономерів, олігомерів, полімерів та ін.; розроблення каталізаторів і каталітичних систем).

Див. також ред.

Джерела ред.

  Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Нафтохімія