Механіка деформівного твердого тіла

Меха́ніка деформівно́го твердо́го ті́ла — галузь механіки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.

Основні властивості матеріалів, що є предметом розгляду ред.

Розрізняють 7 основник ознак поведінки матеріалів при їхньому деформуванні[1]:

 1. пружність;
 2. пластичність (пружнопластичність, жорсткопластичність);
 3. термопружність (термопластичність);
 4. в'язкість (в'язкопружність, в'язкопластичність);
 5. дифузійна пружність;
 6. електропружність;
 7. магнітопружність.

На основі кожної з перерахованих ознак у механіці матеріалів побудовані відповідні теорії: теорія пружності, теорія пластичності, теорія термопружності, теорія в'яз­копружності, теорія повзучості, тео­рія дифузійної пружності, теорія електропружності, теорія магнітопружності.

Зв'язок з механікою суцільних середовищ ред.

Механіка деформівного твердого тіла є складовою частиною механіки суцільних середовищ як подано у таблиці нижче.

Механіка суцільних середовищ: вивчення поведінки суцільних середовищ Механіка деформівного твердого тіла: вивчення поведінки твердих тіл в умовах навантажень. Теорія пружності: описує матеріали, котрі відновлюють свою форму після припинення силового впливу на них.
Механіка руйнування: описує закономірності зародження і розвитку неоднорідностей і дефектів структури матеріалу типу тріщин, дислокацій, пор, включень тощо при статичних і динамічних навантаженнях.
Теорія пластичності: описує матеріали (тіла) що набувають незворотної деформації після прикладання до них силових впливів. Реологія: дослідження матеріалів, що характеризуються одночасно властивостями твердих тіл і рідин.
Механіка рідин та газів: дослідження поведінки суцільних середовищ (рідин та газів), що набувають форми посудини, у якій вони знаходяться. Неньютонівські рідини
Ньютонівські рідини

Область досліджень реології знаходиться на стику наук механіки деформівного твердого тіла і механіки рідин та газів.

Мета дисципліни ред.

Метою механіки деформівного твердого тіла є:

 • встановлення законів деформування, пошкодження та руйнування матеріалів;
 • розробка методів постановки та методів вирішення крайових задач для прогнозування поведінки деформівних твердих тіл різної природи при різноманітних впливах;
 • виявлення нових зв'язків між структурою матеріалів, характером зовнішніх впливів і процесами деформування та руйнування;
 • вирішення технологічних проблем деформування та руйнування, а також попередження неприпустимих деформацій і тріщин у конструкціях різного призначення;
 • планування, проведення та інтерпретація експериментальних даних по вивченню деформування, пошкодження і руйнування матеріалів.

Напрями досліджень ред.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Механіка деформівного твердого тіла / Я. Я. Рущицький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-66752

Джерела ред.

Посилання ред.