Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

заклад вищої освіти в Тернополі, Україна
(Перенаправлено з ТНТУ)

[2]Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя) — вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований у 1960 році, який забезпечує підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ТНТУ
Головний корпус університету
?координати: 3058686 ·R (Тернопіль)
Тип національний університет
Країна  Україна
Гасло Вища технічна освіта – гарант вашого успіху і достатку
Засновано 1960
Акредитація IV  рівня
Ректор Митник Микола Мирославович
Приналежність European University Association
Членство у Асоціація університетів Європи[1]
Випускники Категорія:Випускники Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Штаб-квартира Тернопіль
Адреса вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001
Сайт tntu.edu.ua
CMNS: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя у Вікісховищі

Історія університету ред.

[2]11 листопада 1960 року організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. Деканом було призначено доцента Столярчука В. П., навчальний процес здійснювали лише 12 викладачів.

З лютого 1962 року деканом став доцент Щербаков А. О. У цьому ж році розпочалася підготовка фахівців за денною формою навчання.

15 травня 1964 року факультет реорганізовано в Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту з кафедрами: вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики. Філіал очолив чинний декан — доцент Щербаков А. О.

Протягом 1964-1968 років були сформовані нові кафедри: суспільно-політичних наук, теоретичної механіки, іноземних мов, технології металів, верстатів та інструментів, фізики, загальної і теоретичної електротехніки, фізичного виховання. В цей час філіал готував фахівців за спеціальностями: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, електровимірювальна техніка, радіотехніка.

У березні 1968 року директором філіалу призначено доцента Поліщука А. Г. Ведеться інтенсивна робота з оснащення аудиторій та лабораторій необхідним устаткуванням та обладнанням, розширення навчальних площ, поповнення професорсько-викладацького складу кандидатами та докторами наук, з організації (окрім стаціонарної та заочної) форм навчання і вечірнього факультету, створення філіалів кафедр на виробництві.

У жовтні 1985 року директором призначено професора Шаблія О. М. З його ініціативи відкриваються нові спеціальності: технологія та обладнання зварювального виробництва, автоматизація технологічних процесів та виробництв, приладобудування, біотехнічні та медичні апарати і системи; здійснюється будівництво нового навчально-лабораторного корпусу.

27 лютого 1991 року, на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні. Колективом інституту обрано першого ректора - професора Шаблія О. М.. На той час інститут включав 3 факультети, що об'єднували 13 кафедр. Загальна кількість студентів становила 2420 чоловік. В інституті працювало 150 викладачів, з них — 76 докторів та кандидатів наук.

З квітня 1995 року навчальний заклад носить ім'я видатного українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. Згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії в 1994 році навчальний заклад акредитовано в повному обсязі за IV рівнем.Постановою Кабінету Міністрів України № 1563 від 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. Ректором університету затверджено академіка Олега Шаблія.

16 березня 2007 року відбулися вибори ректора ТДТУ, за результатами яких, у квітні того ж року, на посаді ректора затверджено Петра Яснія.

Указом Президента України № 1024/2009 від 11 грудня 2009 року університету надано статус - національного, з відповідною зміною назви.[3]

16 червня 2022 року, у другому турі виборів, обрано Миколу Митника ректором університету, а 25 липня 2022 року призначено наказом Міністерства освіти і науки України.

Структура ред.

У складі університету функціонують 4 факультети: Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Факультет інженерії машин, споруд та технологій, Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Факультет економіки та менеджменту. На 36 кафедрах університету здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, бакалаврів, інженерів, менеджерів та магістрів із 26 напрямів базової та 28 спеціальностей повної вищої освіти. Ліцензований обсяг прийому у 2015 році на денну та заочно-дистанційну форми навчання становив[4]:

Форма навчання Бакалавр Спеціаліст Магістр
Денна 1320 місць 725 місця 620 місць
Заочно-дистанційна 1195 місць 795 місця 570 місць

До складу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя також входять: Технічний ліцей, Технічний коледж, Гусятинський коледж, Зборівський коледж. Загальна кількість студентів, учнів, слухачів, магістрів та аспірантів станом на 2022 рік становить понад 6000 чоловік.

ТНТУ є засновником і провідним закладом обласного навчально-наукового об'єднання «Технічні кадри», Малої Академії наук, навчально-наукових виробничих комплексів «Світло», «Газда», «Достаток», «Агромаш», «Комп'ютер». Доуніверситетська підготовка учнів здійснюється в Технічному ліцеї університету та ВАТ «Ватра», в ліцеї-школі с. Доброводи, спеціалізованих школах та гімназіях.

В університеті функціонують магістратура, аспірантура та докторантура, працюють спеціалізовані ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій із 8-ми спеціальностей, склалися відомі в Україні та за кордоном наукові школи. За останні 4 роки опубліковано 710 статей, 15 монографій, 20 навчальних посібників, отримано більше 40 патентів України.

Матеріальна база університету і його структур включає 11 навчальних та науково-дослідних корпусів, загальною площею близько 60 тисяч кв.м., 3 гуртожитки, спортивні зали, студентські та учнівські їдальні, буфети, приміщення для мистецьких форм діяльності. Введений в експлуатацію найбільший в області спортивно-оздоровчий та соціально-культурний центр.

Факультети і спеціальності ред.

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) ред.

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) ред.

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) ред.

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) ред.

Науково-технічна бібліотека ред.

Науково-технічна бібліотека — навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науково-дослідницький процес університету.

Професорсько-викладацький склад ред.

Професорсько-викладацький склад представляють більше 200 викладачів, із них один член-кореспондент НАН України, один член Нью-Йорської Академії наук, 10 академіків і членів-кореспондентів галузевих Академій наук, 24 доктори наук, професори, більше 140 кандидатів наук, доцентів. Серед них — ціла плеяда відомих та шанованих громадськістю науковців та педагогів: доктор технічних наук, професор П. В. Ясній, академік Академії інженерних наук, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О. М. Шаблій, академік ІАУ, заслужений винахідник України, доктор технічних наук Б. М. Гевко; доктор технічних наук, професор Р. М. Рогатинський, доктор технічних наук Т. I. Рибак, професори: Л. Д. Дідух, В. М. Ніконенко, I. I. Зубченко, П. Д. Стухляк, В. I. Гринчуцький, В. Г. Юкало, М. П. Карпінський; доценти: М. С. Михайлишин, П. Д. Кривий, Б. П. Татарин, В. В. Лобас, Б. Г. Шелестовський, В. Б. Кухарська, Я. І. Проць, М. І. Паламар, І. В. Бакушевич, Б. I. Яворський та багато інших.

Випускники ред.

Багато з випускників пов'язали подальшу свою працю з університетом, серед яких: ректор, член-кореспондент інженерної Академії України, доктор технічних наук П. В. Ясній; завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин професор I. В. Луців; член Спілки письменників України, громадсько-культурний діяч, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи, доцент Олег Герман; декан факультету комп'ютерних технологій професор П. Д. Стухляк.

Випускниками навчального закладу є колишній тернопільський міський голова А. І. Кучеренко, комерційний директор акціонерного СП «Латвія-Німеччина» О. I. Яловий, заступник голови обласної державної адміністрації М. Г. Данильченко, генеральний директор АТ «Ватра» В. В. Щиренко, комерційний директор АТ «Ватра» О. М. Драган, директор ВАТ «Тернопільський комбайновий завод» О. С. Калайджан, директор заводу «Сатурн» В. П. Дейнекін, виконавчий директор заводу «Сатурн» А. М. Навроцький, керівник ВАТ «Тернопільгаз» О.I.Караванський, генеральний директор ВАТ «Булат» О. В. Ковальчук, заступник директора Київського заводу ім. Артема Б. I. Симонов, головний інженер міністерства машинобудування Росії О. М. Орлов, заступники директора Кам'янець-Подільського приладобудівного заводу А. Д. Здирко, М. П. Білоус.

Навчальна і наукова діяльність ред.

 
Співпраця із закордонними вишами — виступає ректор Люблінської політехніки Пйотр Кацейко

Із 1995 року університет перейшов до підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами Міносвіти України. Прийнята модель освіти передбачає поряд з високою професійною підготовкою, здійснення цілеспрямованих програм посиленої фундаментальної підготовки, інтенсивної комп'ютерної освіти, модернізації вивчення економічних наук, гуманізації та гуманітаризації навчального та виховного процесів, досконалого вивчення іноземних мов, підвищення правової освіти фахівців.

ТНТУ виступає організатором ряду міжнародних конференцій, підтримує наукові зв'язки із провідними закордонними університетами США, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії, Польщі, Китаю та інших держав.

Університет у своїй діяльності в повній мірі реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи, забезпечує потреби області та регіону у висококваліфікованих фахівцях, виступає осередком науки і культури.

Наукові періодичні видання ред.

Інші періодичні видання ред.

  • Газета «Університетські вісті»

Спеціалізовані вчені ради університету ред.

Спеціалізована рада Д58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи (з технічних наук)»

Голова ради: Лупенко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор.

Спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю

  • 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Голова ради: Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор.

Спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю:

  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Голова ради: Шерстюк Роман Петрович, д.е.н., доцент.

Примітки ред.

  1. https://eua.eu/about/member-directory.html
  2. а б інститут., Львівський політехнічний (1965-). Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.. Izd-vo Lʹvovskogo universiteta. OCLC 16795994. 
  3. Указ Президента України № 1024/2009 «Про надання Тернопільському державному технічному університету імені Івана Пулюя статусу національного». 11 грудня 2009. Архів оригіналу за 28 січня 2014. Процитовано 16 грудня 2009. 
  4. Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Архів оригіналу за 16 липня 2018. Процитовано 11 листопада 2015. 

Джерела ред.

  • Науковці Тернопільського національного технічного університету / Упорядники: М. Медюх, В. Лазарюк. — Тернопіль : Джура, 2010. — 204 с. — ISBN 978-966-185-047-6.
  • Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Ред.колегія: П. В. Ясній, І. В. Луців, О. М. Герман, Г. М. Крамар, П. Д. Кривий, Б. Т. Новосядлий. — Тернопіль : Джура, 2010. — 376 с. — ISBN 978-966-185-046-9.

Посилання ред.