Доце́нт (від лат. docere «навчати») — в Україні та інших країнах вчене звання викладачів закладів вищої освіти, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада в закладах вищої освіти. Учене звання доцента присвоюється ученими радами, звання доцента засвідчується атестатом, що видає Міністерство освіти України.

На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника та/або наукові ступені доктора, кандидата відповідних наук та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років

« Учене звання доцента присвоюється докторам і кандидатам наук, обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедрою, професора, доцента, або докторам і кандидатам наук на посаді ректора (проректора з навчальної та наукової роботи) вишу, які мають стаж педагогічної роботи у вишах не менш як три роки і друковані навчально-методичні або наукові праці, що використовуються в педагогічній практиці, зокрема опубліковані після захисту дисертації, після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року.

Учене звання доцента може бути, як виняток, також присвоєно:

  • висококваліфікованим фахівцям з відповідною вищою освітою, які мають науковий ступінь магістра наук і є одноосібними авторами підручників або навчальних посібників для вишів, підручників для загальноосвітніх шкіл, професійних і професійно-технічних училищ, обраним за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою, професора, доцента, після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року;
  • діячам культури і мистецтва, які мають почесні звання та обрані за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою, професора, доцента вишу після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року.
»

Аналоги в інших країнахРедагувати

СШАРедагувати

Питання аналогів української посади «доцента» за кордоном не є однозначним. В США посаді доцента можуть відповідати посади лектора (англ. Lecturer), асоційованого-професора (англ. Associate Professor). Доценти в Україні проводять практичні та лабораторні заняття, керують курсовими та дипломними проектами, читають лекції. В США практичні та лабораторні заняття проводяться асистентами (англ. Assistant Professor).

НімеччинаРедагувати

В Німеччині практичні та лабораторні заняття проводяться науковими співробітниками (нім. wissenschaftliche Mitarbeiter) та/або студентами старших семестрів.

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати