Доцент

академічне звання чи посада в освітніх закладах

Доце́нт (від лат. docere «навчати») — в Україні та інших країнах вчене звання викладачів закладів вищої освіти, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада в закладах вищої освіти. Учене звання доцента присвоюється ученими радами. Звання доцента засвідчується атестатом, що видає Міністерство освіти України.

Статус Редагувати

На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника та/або наукові ступені доктора, кандидата відповідних наук та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років

  Учене звання доцента надається докторам і кандидатам наук, обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедрою, професора, доцента, або докторам і кандидатам наук на посаді ректора (проректора з навчальної та наукової роботи) вишу, які мають стаж педагогічної роботи у вишах не менш як три роки та друковані навчально-методичні або наукові праці, що використовуються в педагогічній практиці, зокрема опубліковані після захисту дисертації, після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року.

Учене звання доцента може бути, як виняток, також надано:

  • висококваліфікованим фахівцям з відповідною вищою освітою, які мають науковий ступінь магістра наук і є одноосібними авторами підручників або навчальних посібників для вишів, підручників для загальноосвітніх шкіл, професійних і професійно-технічних училищ, обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри, професора, доцента, після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року;
  • діячам культури та мистецтва, які мають почесні звання та обрані за конкурсом на посаду завідувача кафедри, професора, доцента вишу після успішної роботи на цих посадах протягом навчального року.
 

Аналоги в інших країнах Редагувати

США Редагувати

Питання аналогів української посади «доцента» за кордоном не є однозначним. В США посаді доцента можуть відповідати посади лектора (англ. Lecturer), асоційованого професора[en] (англ. Associate Professor). В США практичні та лабораторні заняття проводяться асистентами (англ. Assistant Professor).

В Україні доценти читають лекції, керують курсовими та дипломними проєктами, проводять практичні та лабораторні заняття.

Німеччина Редагувати

В Німеччині практичні та лабораторні заняття проводяться науковими співробітниками (нім. wissenschaftliche Mitarbeiter) та/або студентами старших семестрів.

Джерела Редагувати

Посилання Редагувати