Вікіпедія:Дотримання мовних стандартів


Політика Вікіпедії щодо дотримання мовних стандартів виходить з того, що зміст статей повинен бути зрозумілим і легко сприйматися усіма читачами, які володіють українською мовою. Відповідно при написанні статей бажано якомога точніше дотримуватися норм літературної української мови та чинного нині в Україні правопису, датованого 2019 р. (Остання редакція: Український правопис (2019))

Дотримання правил правопису для Вікіпедії не є самоціллю. Спільнота радо вітатиме глибокі і змістовні статті, навіть якщо в них допущені орфографічні помилки (адже помилки можуть потім виправити інші користувачі Вікіпедії).

Якщо Ви не опанували належно правопис, чинний в Україні, то пишіть та/або редагуйте статті звичним для Вас правописом, додавши при цьому {{Стиль}}, щоб інші могли поправити відповідно до правил Вікіпедії. Оскільки за правилами Вікіпедії Вашу статтю мають право редагувати інші користувачі, то ймовірно, що через деякий час вона буде відредагована згідно з чинним нині в Україні правописом. Просимо Вас, одначе, намагатись дотримуватись поданих нижче правил щодо вибору заголовків статей.

Це ж стосується й тих користувачів, хто занадто самокритично оцінює своє володіння правописними нормами. Це не повинно бути перешкодою для Вашої участі у проєкті.

Одначе не слід сприймати вищенаведене як заохочення до лінощів та недбальства. Не слід забувати, що читачами Вікіпедії може бути найширше коло людей: школярі, студенти, вчителі, викладачі вишів. Багато з них (особливо молодь) покладатимуться на Вікіпедію як засіб перевірити правильне написання того чи іншого слова. Тому вживання кожним з дописувачів усіх наявних у нього засобів дотримання правописних норм є другим за важливістю, після змістовного наповнення статей, завданням.

Особливої ретельності вимагають заголовки статей. Адже Вікіпедія є гіпертекстовою системою, яка дозволяє читачеві зручно і швидко знаходити потрібну йому інформацію. Однак нормальне функціонування гіпертекстової системи можливе лише за умови дотримання усіма без винятку дописувачами спільного стандарту написання слів у заголовках статей і посиланнях на них.

З метою підвищення якості інформаційного ресурсу, усім дописувачам бажано дотримуватись таких правил:

  1. Усі слова, які є в орфографічному словнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, слід писати згідно зі словником.
  2. Нові слова або вузькі терміни, яких нема у словнику, пишуться за аналогією зі спорідненими словами, якщо такі у словнику є, відповідно до правил чинного українського правопису.
  3. Якщо у словнику нема споріднених слів, або аналогія з ними та чинний правопис не дають однозначної відповіді щодо написання нового слова, то питання про його написання вирішується автором відповідно до інших авторитетних джерел та з урахуванням думки спільноти.
  4. Дискусії на тему правильного написання допускаються лише щодо слів, яких нема у словнику, або якщо словник пропонує кілька альтернативних варіантів.
  5. Відхилення від правил, встановлених п.п. 1-4, допускається у заголовках статей-перенаправлень, якщо у словниках, підручниках, класичній літературі тощо зустрічаються інші (застарілі, менш вживані тощо) варіанти написання або синоніми слів, що входять у заголовок статті. У цьому разі заголовок основної статті вибирається згідно з п.п. 1-4, але при цьому рекомендується створити статті-перенаправлення, заголовки яких відображали б усі існуючі варіанти написання. Крім цього, у тексті статті рекомендується вказати всі можливі варіанти написання заголовка, однак при викладі решти матеріалу необхідно керуватись п.п. 1-4.
  6. Положення п.5 не стосується назв категорій. Дотримання п.п. 1-4 щодо назв категорій є обов'язковим. Створення категорій з альтернативними назвами не допускається.
  7. Дописувач, який не володіє або недостатньо володіє чинним правописом, може відступити від вимог п.п. 1-4 у тексті статті, користуючись звичним йому правописом. При цьому у тексті написаної ним статті повинен бути шаблон {{Стиль}}

Спільнота Вікіпедії ставиться з прихильністю і всіляко заохочує зусилля користувачів, спрямовані на приведення у відповідність з чинним правописом статей позначених шаблоном {{Стиль}}, а також виправлення орфографічних помилок у всіх інших статтях, за умови що ці виправлення відповідають зазначеним вище правилам. При цьому безумовно корисними є підтримання доброзичливих контактів з авторами статей з допомогою сторінок обговорення.

Якщо для редагування використовується браузер Firefox, бажано встановити додаток орфографічного словника української мови. Це значно спростить процес дотримання чинного правопису при написанні слів.

Див. також