Відкрити головне меню

Бакала́вр[1] — це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180—240 кредитів ЄКТС (Європейської системи трансферу оцінок)[2].

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю.

Зміст

Підготовка до освітнього ступеня бакалаврРедагувати

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується закладами вищої освіти II—IV рівнів акредитації.

Термін навчанняРедагувати

  • Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох—п'яти років.
  • Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один — два роки.

Документи про здобуття освітиРедагувати

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у закладах вищої освіти другого — четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому закладі вищої освіти.

В УкраїніРедагувати

Бакалавр — академічний ступінь, що присуджується особам, які засвоїли відповідні освітні програми вищої освіти. Особи, які завершили навчання за професійною програмою навчання вищої освіти з присудженням академічного ступеня «бакалавр», можуть займати посади, для яких кваліфікаційними вимогами передбачено наявність вищої освіти[3].

Зміст професійних навчальних програм вищої освіти передбачає вивчення циклу загальноосвітніх дисциплін, циклу базових дисциплін, циклу профілюючих дисциплін, а також проходження професійної практики за відповідними спеціальностями. Кожен цикл дисциплін складається з дисциплін обов'язкового компонента і компонента за вибором. Дисципліни з компонента за вибором учня в кожному циклі повинні змістовно доповнювати дисципліни обов'язкового компонента. Університети мають право на конкурсній основі розробляти і впроваджувати інноваційні освітні програми, що містять нові якісно вдосконалені технології, методи та форми навчання.

Термін освоєння професійних навчальних програм вищої освіти визначається державним загальнообов'язковим стандартом вищої освіти і повинен становити не менше 4 років[4].

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати

{