Відкрити головне меню

Леонід Дмитрович Дідух
Народився 9 лютого 1940(1940-02-09) (79 років)
с. Ярунь, Новоград-Волинський район, Житомирська область, Україна
Національність українець
Діяльність фізик
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Сфера інтересів фізика твердого тіла
Заклад Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Вчене звання професор кафедри фізики ТНТУ
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Нагороди Відмінник освіти України

Леонід Дмитрович Дідух (нар. 9 лютого 1940, с. Ярунь, Україна) — український вчений у галузі фізики твердого тіла, доктор фізико-математичних наук (1994), професор (1996) кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

ЖиттєписРедагувати

Леонід Дмитрович Дідух народився 9 лютого 1940 року в селі Яруні Новоград-Волинського району Житомирської області, Україна.

У 1957—1962 рр. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка; у 1962—1965 —вівський національний університет імені Івана Франка|Львівського державного університету ім. Івана Франка]] (кафедра теорії твердого тіла).

Наукова діяльністьРедагувати

З 1966 до 1970 р. працював старшим викладачем кафедри фізики Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, з 1970 до 1975 та з 1984 до 1995 — доцентом кафедри фізики; з 1975 р. до 1984 р. — зав. каф. фізики; 1995 р.-1997 р. — професор кафедри фізики Тернопільського приладобудівного інституту, з 1997 р. до 2010 р. — зав. каф. фізики Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, з 2010 р. — професор кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Двічі обирався деканом механічного факультету (1975 р. — 1983 р.)

Кандидатську дисертацію «До теорії феро- та антиферомагнетизму в моделі нелокалізованих електронів» захистив у 1969 р. Докторську дисертацію — «Ефекти міжелектронних взаємодій в кристалах з вузькими енергетичними зонами» — в 1994. Звання професора отримав у 1996.

Член спеціалізованих вчених Рад при Львівському національному університеті імені Івана Франка та Тернопільському національному університеті імені Івана Пулюя. Член Редакцій наукових журналів — «Журнал фізичних досліджень» («Journal of Physical Studies») та «Вісник Тернопільського національного технічного університету».

Наукові інтересиРедагувати

Наукова діяльність Дідуха Л. Д. присвячена, в основному, дослідженню загальних проблем теорії твердого тіла та фізичних властивостей матеріалів з вузькими енергетичними зонами — класу матеріалів з унікальними фізичними властивостями. Обґрунтував принципову необхідність узагальнення моделі Габбарда для опису названих матеріалів. Запропонував і розвинув модифіковану форму полярної моделі, модель вузькозонного матеріалу із електронно-дірковою асиметрією, які виявилися плідними для з'ясування природи особливостей фізичних властивостей сполук на основі перехідних металів. Розвинув ефективну теорію збурень для кристалів із вузькими енергетичними зонами. Вперше запропонував відомі t-J-модель, періодичну модель Андерсона та її представлення у формі ефективного гамільтоніана. Вперше разом із І. В. Стасюком запропонував широко використовуваний тепер метод переходу від електронних форм модельних вузькозонних гамільтоніанів до їх «конфігураційних» представлень. Довів еквівалентність конфігураційних представлень Габбарда та Шубіна-Вонсовського. Розвинув нові підходи до розрахунку енергетичного спектру електронів у вузьких енергетичних зонах і використав їх до пояснення електричних і магнітних властивостей вузькозонних матеріалів. Запропонував гомеополярний механізм високотемпературної надпровідності. Довів принципову можливість існування специфічних фізичних ефектів у матеріалах з вузькими енергетичними зонами, зокрема існування аналогів ефектів Зеебека і Пельтьє в однорідних вузькозонних матеріалах підданих дії зовнішніх впливів (електричні і магнітні поля, освітлення, температурний вплив, дія зовнішнього тиску) та створення принципово нових електронних пристроїв на цій основі.

Разом із своїми учнями (В. В. Ганкевич, Ю. М. Довгоп'ятий, О. І. Крамар, Ю. Л. Скоренький) виконав низку досліджень, присвячених розвитку вузькозонної моделі з електрон-дірковою асиметрією та застосуванню її до опису переходу діелектрик-метал та металічного феромагнетизму.

Коло інтересів Л. Д. Дідуха пов'язане також із спробою застосувати фундаментальні принципи Природи (зокрема принцип доповнювальності — філософську базу квантової механіки) до фундаментальних проблем людського буття (сенс, мета життя) і проблем пізнання.

ВідзнакиРедагувати

 • медаль «За доблесну працю» (1970),
 • знак «Відмінник освіти України» (1997),
 • відзначений Міжнародним біографічним центром (Англія) в номінації «2000 Outstanding Scientists of the 21 st Century» (з представленням до однойменної медалі) (2001),
 • номінований Американським біографічним інститутом (США) на отримання медалі «American Medal of Honor» (2001 р.), біографія відібрана видавництвом Marguis (США) для біографічного довідника «Who's Who in World» (2001, 2003).

Наукові публікаціїРедагувати

Наукові роботи Л. Д. Дідуха опубліковані у провідник фізичних журналах — «Журнал фізичних досліджень» («Journal of Physical Studies»), «International Journal of the Modern Physics», « Journal of Physical: Cond. Mat», «Physica», «Physica Status Solidi», «Physical Review», «Физика металлов и металловедение», «Физика низких температур» («Low Temperature Physics»), «Физика твердого тела», «Український фізичний журнал» та інших. Роботи Л. Д. Дідуха та його учнів доповідалися на міжнародних конференціях в Україні та за її межами (Англія, Болгарія, Індія, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща, Росія, США, Фінляндія, Франція, Японія та інші). Автор понад 120 наукових праць (2 монографії). Науково-дослідна група, очолювана Л. Д. Дідухом, співпрацює з рядом провідних наукових центрів в Україні та за її межами (Росія, Італія, Німеччина, США, Польща).

Монографії — «Корреляционные эффекты в узкозонных материалах» (1978 р.), написана у співавторстві з професорами Л. Ф. Прядком і І. В. Стасюком та «Упорядоченные состояния в узкозонных материалах» (1980, співавтор В. Д. Дідух) — одні з перших у світовій літературі, які присвячені теоретичному дослідженню електричних і магнітних властивостей матеріалів з вузькими енергетичними зонами.

Вибрані праціРедагувати

 1. Об учете корреляционных эффектов в узких зонах проводимости // Физ. тв. тела. — 1977. — 13, № 8. — С. 1217—1222.
 2. Корреляционные эффекты в материалах с узкими зонами проводимости — Львів: Вища школа, 1978 (співавтори Л. Ф. Прядко, І. В. Стасюк).
 3. Упорядоченные состояния в узкозонных материалах.- Львов: Вища школа, 1980 (разом із В. Д. Дідухом).
 4. Модель вузькозонного матеріалу з електронно-дірковою асиметрією // Журн. фіз. досл. — т. 1, 1997. — С. 241—250.
 5. Energy Spectrum of Electrons in the Hubbard Model: A new Mean Field approximation // Phys. St. Sol.(b). — 1998. — Vol. 206. — p. R5-R6.
 6. Metal-insulator transition in a generalized Hubbard model with correlated hopping at half-filling // Phys. St. Sol.(b). — 1999. — Vol. 211, № 2.- p. 703—712 (co-author V.Hankevych).
 7. A modified form of the polar model of crystals // Acta Physica Polonica. — 2000. — Vol. 31. — P. 3097-3133.
 8. Metal-insulator transition in a doubly orbitally generalized model with correlated hopping // Phys. Rev. B. — 2000. — Vol. 61, № 12. — p. 7893-7908. (co-author Yu.Skorenkyy, Yu.Dovhopyaty and V.Hankevych).
 9. Electron correlations in narrow energy bands: ground state energy and metal-insulator transition // Cond. Matt. Phys. — 2000. — Vol. 3., № 4 (24). — p. 787—798. (co-author Yu.Skorenkyy).
 10. Принцип доповнювальності поза фізикою.- Матеріали п'ятої наукової конф. ТДТУ. — Тернопіль. — 2001. — С.130.
 11. Ground state ferromagnetism in a doubly orbitally degenerate model // Phys. Rev. B.- 2001.- vol. 64.- p. 144428-1-144428-9. (co-author Yu.Skorenkyy, V.Hankevych and O.Kramar).
 12. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // Low Temperature Physics.- 2002.- Vol 28, № 1.- p. 30-36. (co-author O.Kramar).
 13. Дідух Л. Д. Умови реалізації зарядового впорядкування в моделі Мотт-Габбардівського матеріалу з корельованим переносом / Л. Д. Дідух, Ю. Л. Скоренький, О. І. Крамар, Ю. М. Довгоп'ятий // Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, секція: фізика, 14-15 трав. 2008 р. : Тези допов. — Тернопіль: ТДТУ, 2008. — С. 206.
 14. Дідух Л. Енергетичний спектр електронів у вузьких енергетичних зонах: нове наближення середнього поля. I. Двополюсний спектр в моделі Хаббарда // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 1. — С. 180—189. — (математичне моделювання. математика. фізика)
 15. Дідух Л. Кореляційні ефекти у вузьких енергетичних зонах. II. Магнітні та немагнітні типи електронного впорядкування / Скоренький Ю., Крамар О., Довгоп’ятий Ю. // Вісник ТДТУ. — Тернопіль : ТНТУ, 2008 р.. — Т. Том 13, вип. №4 (4 листопада). — С. 205-212 ст..
 16. Дідух Л.Д. Основи механіки. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-07-1817-3.

ДжерелаРедагувати

 • Науковці Тернопільського національного технічного університету / Упорядники: М.Медюх, В.Лазарюк. — Тернопіль : Джура, 2010. — 204 с. — ISBN 978-966-185-047-6.
 • Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Ред.колегія: П.В.Ясній, І.В.Луців, О.М.Герман, Г.М.Крамар, П.Д.Кривий, Б.Т.Новосядлий. — Тернопіль : Джура, 2010. — 376 с. — ISBN 978-966-185-046-9.

ПосиланняРедагувати