Відкрити головне меню

Техні́чна есте́тика — наукова дисципліна, яка вивчає закономірності формування та розвитку гармонійного середовища (предметного), предметних умов діяльності людини у всіх сферах життя. Виникла та розвинулася на стику таких наук, як: соціології, соціальної психології, фізіології людини, ергономіки, економіки, технології виробництва тощо.

Розв'язує такі завдання:

  • розробка принципів організації та формоутворення оптимального і гармонійного предметного середовища у відповідності з вимогами та потребами всіх людей і з врахуванням вимог ергономіки й технології виробництва;
  • створення методики художнього конструювання виробів та їх комплексів, які відповідають усім вимогам технічної естетики, – соціальній корисливості, функціонального та ергономічного вдосконалення.