Соціальна політика

Соціа́льна полі́тика — комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Мета соціальної політики — створення умов для розвитку та оптимального функціонування соціальних відносин, всебічного розкриття творчого потенціалу людини, її сутнісних сил, досягнення в суспільстві суспільної злагоди і стабільності.

Об'єктом соціальної політики є суспільні, зокрема соціальні, відносини, процеси життєдіяльності соціуму, що безпосередньо чи опосередковано впливають на формування соціальної безпеки людини, задоволення нею власних соціальних потреб та інтересів, освоєння і творення соціальних цінностей.

Головним завданням соціальної політики є забезпечення чіткого функціонування всієї системи соціально-політичних інститутів — суб'єктів такої політики; координація функціонування різних елементів системи; формування оптимального співвідношення між різними формами, методами, засобами з метою одержання очікуваних результатів.

До конкретних завдань соціальної політики відносятьсяРедагувати

  • створення умов для реалізації соціального потенціалу людини
  • сприяння розвитку соціальних відносин
  • розвиток соціально-трудових відносин
  • реформування системи соціального захисту
  • удосконалення системи соціального страхування
  • реформування ринку праці та зайнятості

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • О. Іванова. Соціальна політика // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.677 ISBN 978-966-611-818-2
  • Соціальна політика: навч. посіб. / [Климанська Л. Д., Малик І. Р., Савка В. Є. та ін.]; за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б.  Турчин. — 2‐ге вид., випр. і доповн. — Львів: «Новий  Світ  – 2000», 2015. — 318 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978‐966‐418‐240‐3

ПосиланняРедагувати