Теорія

сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі

Тео́рія (від грец. θεωρία — розгляд, дослідження) — сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційної моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень. Теорія лежить в основі вчення. Наприклад, еволюційне вчення базується на теорії трансформізму, змінності видів.

Теорія
Зображення
Протилежне практика[d] і практика
CMNS: Теорія у Вікісховищі

Визначення ред.

Теорія — найдосконаліша форма наукового відображення дійсності:

  1. Система наукових знань про якусь сукупність об'єктів, яка описує, пояснює і передбачає явища певної предметної галузі. Сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.
  2. Логічне узагальнення практичного досвіду людей, яке ґрунтується на глибокому проникненні в суть досліджуваного явища та розкриває його закономірності.
  3. Загальні міркування на противагу практичній діяльності.
  4. Сукупність поглядів, суджень кого-небудь, з яких випливають певні правила поведінки.

Опис ред.

Насправді, слово теорія технічний термін з давньогрецької. Він є похідним від споглядання, θεωρία, що означає «дивитися на, перегляд, бачачи», і відноситься до споглядання або спекуляції, а не до дії. Теорії особливо часто протиставляється «Практика» (грец. πρᾶξις) арістотелівське поняття, яке використовується в широкому сенсі для позначення будь-якої дії, здійсненого, на відміну від теорії, яка не є. Це значення слова «theoria» також досі використовується в богословському контексті.

Класичним прикладом відмінності між теорією і практикою проявляється в медицині: медичні теорії і теоретизування намагаються зрозуміти причини і характер здоров'я і хвороб, а практична сторона медицини намагається зробити людей здоровими. Ці дві речі пов'язані, але можуть бути незалежним, тому що дослідження в області охорони здоров'я можливі без лікування конкретних пацієнтів, і можна вилікувати пацієнта, не знаючи, як діють ліки.

У сучасній науці термін «теорія», або «наукова теорія» використовується для узагальнення емпіричних явищ, здійснене за науковим методом. Такі теорії переважно описані таким чином, що будь-який науковець, що є фахівцем у певній області науки, може зрозуміти, перевірити, і верифікувати або «фальсифікувати» їх. У сучасному науковому контексті відмінність між теорією і практикою приблизно відповідає відмінності між теоретичною наукою і технологією або прикладною наукою. У науці проводиться межа між теорією і гіпотезою, тобто теорією, що не вважається задовільно випробуваною або доведеною.

Теоретичне дослідження технічного об᾽єкта може включати такі процедури: — аналіз сутності процесів, явищ; — формулювання припущення; — формулювання гіпотези дослідження; — побудову (розроблення) фізичної або математичної моделі; — проведення аналітичного дослідження результатів моделювання; — формулювання і аналіз теоретичних положень.

Види теорій ред.

Деякі види теорій:

  • аксіоматичні
  • парадоксальні
  • упереджені
  • суперечливі
  • формальні

Список визначних теорій ред.

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.