Практика

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Практика (грец. πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

археологічна практика

Практика — діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ. Людина, як суспільна, матеріальна істота, що наділена свідомістю, змінює дійсний світ у трьох вимірах:

  • матеріально;
  • на певному конкретно-історичному етапі розвитку суспільства та за допомогою і в межах відповідних суспільних відносин;
  • свідомо.

Поза цими моментами неможливе людське перетворення світу, але кожний з них, узятий розрізнено, або просте перерахування їх не вичерпують сутності практики як філософської категорії.

Структура практики Редагувати

  • Об'єкт — те, на що спрямована дія (вплив).
  • Суб'єкт — те, що діє.
  • Мета — те, заради чого здійснюється дія.
  • Результат — те, що одержують по закінченні дії.
  • Спосіб — те, як (послідовність операцій та їх характеристика) здійснюють дію.
  • Засіб — те, з допомогою чого здійснюють дію.

Види практики Редагувати

Література Редагувати

Посилання Редагувати