Геологічні науки (рос.геологические науки, англ. geological sciences, нім. geologische Wissenschaften f pl) – комплекс наук про земну кору і більш глибокі сфери Землі. Вивчають склад, будову, походження, розвиток Землі і геосфер, що її складають, у першу чергу земну кору, процеси, що відбуваються в ній, закономірності утворення і розміщення родовищ корисних копалин.

До сучасних Г.н. належать:

Геол. процеси, що відбуваються на поверхні планети (або на невеликій глибині), вивчаються із залученням фізико-геогр. наук (геоморфологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, гляціологія і ін.); при дослідженні глибинних процесів, визначенні радіологіч. віку, при геол.-пошукових і геол.-розвідувальних роботах використовуються методи геохімії та геофізики (фізики "твердої" Землі, включаючи сейсмологію). У проблемах походження і ранній історії Землі велике значення мають астрономія і планетологія.

ЛітератураРедагувати