Океанографія — наука, що вивчає фізичні властивості Світового океану.

Основні підрозділи океанографії:

  • гідротермодинаміка (досліджує водний і тепловий баланс океану, динаміку хвильових процесів та турбулентність морських вод);
  • оптика океану (виявляє закономірності поширення, розсіювання та поглинання світла у морській воді);
  • акустика океану (поширення звукових хвиль у водному середовищі).

Найважливіше завдання океанографії — вивчення взаємодії океану з атмосферою, суходолом та дном.

Див. також ред.

Література ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Коротаев Г.К., Еремеев В.Н. Введение в оперативную океанографию Черного моря. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2006. – 382 с.
  • Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку / О.А. Щипцов // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2017. — № 4. — С. 104-108. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145193
  • Океанографічний журнал : проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану / редкол.: О. А. Щипцов (голов. ред.) [та ін.] ; Наук. гідрофіз. центр НАН України. - Запоріжжя : Логос, 2004 . - Анот. укр., рос., англ. м. - Рез. рос., укр., англ. - Виходить щорічно.- Заснований у 2004. - ISSN 1815-8277 (інформація про видання на сайті НБУВ)
  • Океанография : [практ. пособ.] / С. В. Симоненко, Н. Ф. Голодов. – К. : Госгидрография, 2016. – 272 с. – ISBN 617-7073-05-4.
  • Оперативная океанография: современное состояние, перспективы и проблемы спутниковой альтиметрии. В.В. Пустовойтенко, А.С. Запевалов. Морской гидрофизический институт НАН Украины. – Севастополь, 2012. – с. 218, ил. 67, табл. 13, библ. 332 (Серия: Современные проблемы океанологии, выпуск № 11). – ISBN 978-966-02-6419-9. – ISBN 978-966-02-4333-0 (серия)
  • Развитие морских наук и технологий в Морском гидрофизическом институте за 75 лет / под. общ. ред. В.Н. Еремеева. – Севастополь: МГИ НАН Украины, 2004.

Посилання ред.