Геологічне середовище

Геологі́чне середо́вище — це частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.

Загальний описРедагувати

Є. М. Сергеєв[ru] запропонував наступне визначення геологічного середовища: «Під геологічним середовищем ми розуміємо всякі гірські породи і ґрунти, які складають верхню частину літосфери, котрі розглядаються як багатокомпонентні системи, що знаходяться під впливом інженерно-господарської діяльності людини, в результаті чого проходить зміна природних геологічних процесів і виникнення нових антропогенних процесів, що в свою чергу викликає зміну інженерно-геологічних умов певної території».

Геологічне середовище - верхня частина літосфери і підземної гідросфери, яка знаходиться під впливом господарської діяльності, і до певної міри визначає її. Це складова частина довкілля і техносфери, багатокомпонентна система, що включає надра, підземні води, корисні копалини та ін., Що цікавлять людину об'єкти; вона активно взаємодіє з біосферою, гідросферою, атмосферою. Верхньою межею Г.с. прийнято вважати денну поверхню, а нижня визначається глибиною техногенного проникне¬ння людини в літосферу - до 1-1,5 км в районах гірничодобувних робіт і 10 км і більше для областей нафтогазовидобутку. Термін набуває широкого поширення в екологічній геології.

Перетворення людиною геологічного середовищаРедагувати

Див. також Техногенні впливи на геологічне середовище

У основу найбільш універсальної сучасної класифікації техногенних впливів на геологічне середовище В.Т.Трофимова та ін.[1] покладені природа впливу та його механізм. Відповідно до цього виділяються наступні класи впливів: фізичний (в якому виділяються підкласи, зумовлені дією різних фізичних полів: механічного, гідромеханічного, гідродинамічного, термічного, електромагнітного, радіаційного), фізико-хімічний, хімічний, біологічний.

Пізніше ця класифікація була доповнена характеристикою прямих екологічних наслідків впливу людини на геологічне середовище і зворотних впливів на життєдіяльність людини, природні ландшафти і біогеоценози.

Дія геологічного середовища на людинуРедагувати

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Трофимов В.Т., Королев В.А., Герасимова A.C. Классификация техногенных воздействий на геологическую среду // Геоэкология. 1995. N 6.

ЛітератураРедагувати