Росли́нництво — галузь науки та сільського господарства, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергозаощадження й екологічної безпеки.

Дослідження та розроблення, спрямовані на розв'язання теоретичних і практичних проблем підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин, якості й екологічної чистоти продукції.

Напрямки досліджень ред.

Напрямки досліджень:

 
Паросток рослини в лабораторній пробірці
 • Вивчення походження, історії окультурення рослин, опрацювання їх агрономічної класифікації та шляхів поширення за рахунок інтродукції й акліматизації.
 • Дослідження агроценозу рослин різної видової та сортової належності; особливостей росту й етапів органогенезу; значення і ролі різних організмів у формуванні врожаю.
 • Виявлення закономірностей фотосинтетичної діяльності рослин і фітоценозів, шляхів підвищення продуктивності (особливості розвитку асиміляційного апарату, поглинання та використання ФАР, динаміка та накопичення вегетативної маси й сухої речовини, інші фітометричні та фізіолого-біологічні показники продукційного процесу рослин).
 • Вивчення особливостей формування врожаю рослин (культур, сортів) залежно від умов їх вирощування.
 • Дослідження особливостей модифікаційної зміни рівня адаптивності рослин (сортів, гібридів) до дії абіотичних факторів середовища.
 • Визначення реакції нових сортів (гібридів) окремих культур на застосування складових зональних систем землеробства та прийомів агротехнології.
 • Дослідження процесів формування складових урожаю польових культур, розроблення заходів підвищення показників їхніх технологічних, продовольчих і кормових якостей.
 • Дослідження реакції високопродуктивних видів (сортів) на попередники, заходи з обробітку ґрунту, способи, строки, глибини і норми висіву, способи передпосівного обробітку насіння, поєднання макро- і мікродобрив, заходи з догляду за рослинами, способи та терміни збирання.
 • Вивчення особливостей формування врожайних властивостей насіння залежно від умов його вирощування та генетичного потенціалу сортів.
 • Опрацювання теоретичних основ, методів і заходів реалізації програмування та математичного моделювання високої врожайності рослин, сортової й видової агротехнології.
 • Наукове обґрунтування, розроблення інтенсивних енергоощадних, екологічно безпечних технологій (їх ланок, окремих комплексів) вирощування польових культур.

Джерела ред.

Література ред.

 • Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / [уклад.: Андрющенко А. В. та ін.]. - Київ: [Алефа], 2010. - 258 с. - ISBN 978-966-8034-09-1
 • В. В. Лихочвор. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. Львів: НВФ «Українські технології», 2002. 800 с. ISBN 966-666-043-1 (коротко про видання)
 • Вчені генетики, селекціонери та рослинники / ред.: М. В. Роїк; УААН. Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова. - Київ: Аграр. наука, 2003. - 504 c. - (Укр. вчені-аграрії ХХ ст.; Кн. 7). - ISBN 966-540-133-5
 • Рослинництво за кліматичних умов Південного Сходу України: підручник / М. І. Драніщев, І. В. Кірпічев, А. І. Денисенко, В. М. Гелюх, В. Ю. Стотченко; ред.: В. Г. Ткаченко, А. І. Денисенко, М. І. Драніщев; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ: Елтон-2, 2013. - 565 c. - ISBN 978-617-563-125-6
 • Рослинництво: навч. посіб. / А. О. Рожков, Є. М. Огурцов; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків: Тім Пабліш Груп, 2017. — 362 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 361—362 (27 назв). — ISBN 978-966-2741-48-3
 • Рослинництво: підруч. для студентів агрон. спец. вищ. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Зінченко О. І. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 611 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-304-182-7
 • Рослинництво: Підруч. / С. М. Каленська, О. Я. Шевчук, М. Я. Дмитришак, О. М. Козяр, Г. І. Демидась. - Київ: НАУ, 2005. - 502 c.
 • Тлумачний словник сортознавця / уклад. В. В. Волкодав [та ін.]. - Київ: Алефа, 2007. - 82 с. - Бібліогр.: с. 84-85.
 • Shukla, Amritesh C.; Siddiqui, Mohammed Wasim (2018). Sustainable Horticulture, Volume 2: Food, Health, and Nutrition (вид. 1st edition). ISBN 978-1-315-14799-4.
 • Jaiwal, Pawan K.; Chhillar, Anil K.; Chaudhary, Darshna; Jaiwal, Ranjana (2019). Nutritional quality improvement in plants. Cham. ISBN 978-3-319-95354-0.
 • Siddiqui, Mohammed Wasim; Prasad, Kamlesh (2021). Plant secondary metabolites. Volume one, Biological and therapeutic significance. Toronto. ISBN 978-1-77463-107-2.
 • Postharvest management approaches for maintaining quality of fresh. Springer. 2018. ISBN 3-319-79504-X.

Див. також ред.

Посилання ред.