Фармацевтична хімія

розділ хімії і фармацевтики

Фармацевтична хімія (від дав.-гр. Pharmakon — ліки), або хімія лікарських засобів, — це наука про хімічні властивості та перетворення лікарських речовин, методи їх розробки та одержання, якісного та кількісного аналізу.

Фармацевтична хімія вивчає хімічні процеси при створенні лікарських засобів, визначенні їх автентичності, визначенні впливової речовини і домішок, а також хімічні перетворення при їх зберіганні.

Фармацевтична хімія є важливим розділом хімічної науки і тісно пов'язана з її окремими дисциплінами: неорганічною хімією, органічною хімією, фізичною та колоїдною хімією, аналітичною хімією та біохімією.

Нормативно-правова базаРедагувати

 • Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних/біологічних продуктів (ICH Q5C): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 22 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Випробування стабільності: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004. – К.: МОЗ України, 2004. – 60 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)): Настанова CT-Н МОЗУ 42-6.0:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 45 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 62 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 8 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 10 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна виробнича практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. – К.: МОЗ України, 2016. – 335 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна клінічна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008. – К.: МОЗ України, 2009. – 67 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна лабораторна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008. – К.: МОЗ України, 2009. – 27 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 67 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна практика зберігання: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 19 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012. – К.: МОЗ України, 2012. – 13 с.– (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належна регуляторна практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 24 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015. – К.: МОЗ України, 2015. – 105 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності: Настанова СТ-Н 42-3.2:2004 МОЗУ. – К.: МОЗ України, 2004. – 33 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних/біологічних продуктів (ICH Q6B):
 • Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 34 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 26 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 13 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013. – К.: МОЗ України, 2013. – 13 с. – (Стандарт МОЗ України).
 • Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 22 с. – (Стандарт МОЗ України).[1]

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Фармацевтична хімія : підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III–IV рівнів акред. / за заг. ред. проф. Безуглого П. О. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 456 с. Зміст ISBN 978-966-382-652-3
 • Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Схвалено МОЗ / Хранівська В.О., Ніжник Г.П., Муленко С.М. та ін. — К.: ВСВ Медицина, 2017. — 120 с. ISBN 978-617-505-488-8
 • Грозав А. М. Фармацевтична хімія: навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Фармація" заоч. форми навчання / А. М. Грозав ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т". - Чернівці : Медуніверситет, 2016. - 181 с.
 • Фармацевтична хімія: навчально-методичний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко та ін. — К.: Медицина, 2015. — 352 с. ISBN 978-617-505-382-9
 • Фармацевтична хімія. Конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання. / Уклад.: Шульга С.І., Попова І.В., Сімурова Н.В., Зінченко Н.Ю. – К.: НУХТ, 2013. – 353 с.
 • Фармацевтична хімія: навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-IV р. а. / Р. Ф. Стаднійчук, М. К. Братенко, Ю. В. Кадельник, А. Я. Велика ; за заг. ред. М. К. Братенко ; М-во освіти України, Центр. метод. каб. вищ. мед. освіти МОЗ України. - Чернівці : Медуніверситет, 2012. - 219 с.
 • Фармацевтична хімія : підручник / ред. П. О. Безуглий. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 560 с. — ISBN 978-966-382-113-9.
 • Прокопенко Т.С., Проценко Р.О. Фармацевтична хімія: Підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закладів І-ІІ рівнів акред. — Х.: НФаУ: МТК-Книга, 2004. — 144 с.
 • Pharmaceutical Chemistry Journal

ПосиланняРедагувати