Користувач:Vlasenko D/Математика

Статті, які потрібно створити або доповнитиРедагувати

Статті перекладаються та доповнюються з англійської вікіпедії, якщо не зауважено інше. Це пов'язано з тим, що в англійський вікіпедії суттєво більше інформації. Якщо Ви хочете перекладати з російської вікі, то шукайте статті в яких запропоновано робити переклад з російської.

Зауважу, що статті можна не тільки створювати, а й вичитати та доповнити наявні[⇨].

Оберіть статтю і впишіть своє прізвище та номер групи. Також Ви можете створити новий рядок зі своєю власною статтею.

Звертаю Вашу увагу, що здавати можна тільки одну статтю. Тобто Ви працюєте над лише над однією статтею. Як тільки її буде зараховано, то можна переходити до наступної. Можна взяти додатково, якщо стаття невеличка або крихітна.

Зверніть увагу на вимоги до створених статей[⇨].

Обрати можна статтю з будь-якого наступного розділу або можна набрати приклад з практики у вікіпідручнику.

«Алгебра висловлювань та логіка» та «Алгебра множин»Редагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 доповнити "Теорію множин" 1 Перекласти вправи по теорії множин з англійської
2 Впорядкована пара доповнити 3 Доказ (логіка) доповнити
4 Терм (логіка)[en] 5 Семантичний розрив доповнити
6 Програма Гільберта[en] 7 Теорія розв'язання винахідницьких задач доповнити
8 К-12 навчання[en] 9 доповнити здоровий глузд
10 Звернення до авторитету доповнити 11 Відношення порядку доповнити
12 Закон суперечності переробити та доповнити 13 Обернена неімплікація[en]
14 Т-схема[en] 15 Хиба (логіка)[en]
16 Дедуктивно-номологічна модель[en] 17 Пояснювальна сила[en]
18 Наслідок (математика)[en] 19 Кола Ейлера доповнити
20 Парадокс перукаря[en] 21 Різниця (філософія)[en]

«Комбінаторика», «Кодування»Редагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Комбінаторна теорія ігор[en] 1 Система Штейнера[en]
2 Досконалий код[en] 3 Комерційний код (комунікація)[en]
4 Френк Рамсей[en] 5 Атака на основі підібраного відкритого тексту доповнити
6 Дванадцятикратний шлях[en] 7 Відкритий текст доповнити
8 Обчислиме число[en] 9 Алгоритм Шеннона переробити
10 Вага Хеммінга[en] 11 Код Адамара доповнити
12 Доказ виконаної роботи доповнити 13 Контрольна сума доповнити
14 Дванадцятикратний спосіб[en] 15 Обернена функція доповнити
16 Приклади машин Тюрінга[en] 17 Унітарний код перекладіть з англійської en:One-hot
18 Генератриса доповнити з англ. 19 Розбиття числа доповнити
20 Код Ріда — Мюллера[en] 2

«Графи», «Групи»Редагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Граф Радо[en] 1 Обхід дерева переробити
2 Спрямований ациклічний граф доповнити з en:Directed_acyclic_graph 3 Список суміжності[en]
4 Формула Татта - Бержа[en] 5 Квадратна ґратка[en]
6 Дистанційно-регулярний граф[en] 7 Самоуникаючий шлях[en]
8 Діаграма Шлегеля[en] 9 Книжкове вкладення[en]
10 Пошук у глибину доповнити 11 Крива моментів[en]
12 Структурна жорсткість[en] 13 Задача ізоморфності графів[en]
14 Сильно регулярний граф[en] 15 Максимальний розріз[en]
16 Граф Фолкмана[en] 17 Список розфарбування[en]
18 Парування (теорія графів) доповнити 19 Задача про реалізацію графа[en]
20 Система обертання[en] 21 Корадо Сегре[en]
22 Добре покритий граф[en] 23 C3-ліанеризація[en]
24 Переписування графу[en] 25 Гіпогамільтонів граф[en]
26 Ейлерів ланцюг доповнити 27 Граф Мура[en]
28 Ширина дерева[en] 29 Ієрархічна структура доповнити
30 Пошук у ширину доповнити 31 Проблема Нельсона — Ердеша — Гадвігера доповнити
32 Граф товаришування[en] 33 Не зачепленне вкладення[en]
34 Задача пошуку найдовшого шляху[en] 35 Двочастковий граф доповнити
36 Дерево Тремо[en] 37 Антиматроїд[en]
38 Кінцева спорадична група[en] 39 Група Матьє[en]
40 Двоїстий граф доповнити 41 Теорема Штейніца[en]
42 Слово (теорія груп)[en] 43 Однорідний паркет[en]
44 Теорема Балінського[en] 45

АрхітектураРедагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 The Tor Project, Inc[en] 1 Original Chip Set[en]
2 Explicit Data Graph Execution[en] 3 No instruction set computing[en]
4 Векторний процесор доповнити 5 Представлення чисел зі знаком доповнити
6 Довга арифметика доповнити 7 Комп'ютерна інженерія доповнити
8 Машинне слово доповнити 9 UNIVAC LARC[en]
10 Калькулятор Атанасова-Беррі доповнити 11 Serial presence detect[en]
12 Значущі цифри Чернобай МФ-З 13 Scoreboarding[en]
14 MISC доповнити 15 Windows To Go доповнити
16 ASIP доповнити 17 URISC доповнити
18 Модуль передбачення переходів доповнити 19 Конфлікти в конвеєрі доповнити
20 Обернений код доповнити 21 Резервування ділянок[en]
22

Штучний інтелект, БДРедагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Доповнити вікіпідручник по Прологу 1 Stooge sort[en] невелика
2 Розподіл ступеня[en] 3 Вітрина даних[en]
4 Прихований розподіл Діріхле[en] 5 Ансамблеве навчання[en]
6 Мурашиний алгоритм доповнити 7 Okapi BM25[en]
8 Функція Розенброка[en] невелика 9 Аналіз алгоритмів доповнити
10 Скінченний автомат доповнити, зокрема перекласти приклад. 11 Семантичний розрив виправити та доповнити
12 Обернений клітинний автомат[en] 13 Опорна таблиця[en]
14 Експерт доповнити 15 Екземплифікант доповнити
16 Витягування інформації[en] 17 Уніфікований ідентифікатор ресурсів доповнити
18 Модель Ердеша — Ренье[en] 19 Наївний баєсів класифікатор переробити наново
20 Доказ виконаної роботи доповнити 21 Онлайн алгоритм перевірити
22 Іменована сутність[en] невелика 23 Навчання асоціативних правил додати відсутні розділи з англ. статті
24 Неструктуровані дані[en] 25 Resource Description Framework доповнити
26 Приклади інтелектуального аналізу даних[en] 27 Функції втрат при класифікації[en]
28 Структурна подібність[en] 29 Бульбашка фільтрів доповнити
30 ImageNet[en] 31 Добування даних доповнити
32 Теорія обчислюваності доробити — майже порожня 33 DBpedia доповнити
34 Косегментація об'єкту[en] 35 Міжгалузевий стандартизований процес для дослідження даних[en]
36 Метасинтаксична змінна[en] 37 Сліпота неуваги[en]
38 Обчислення (інформатика)[en] 39 Список наборів даних для досліджень з машинного навчання доповнити
40 Профільний експерт[en] 41 SUBCLU[en]
42 Apache HBase[en] 43 AdaBoost[en]
44 Векторне квантування[en] 45 Обчислювальна задача[en]
46 Терм (логіка)[en] 47 Logic Theorist[en]
48 Гешування ознак[en] 49 Тематичне моделювання[en]
50 Лексична неоднозначність[en] 51 Пов'язані дані[en]
52 Глобальна оптимізація[en] 53 Google Brain[en]
54 Інформаційний приріст у деревах рішень[en] 55 Deeplearning4j оновити з англ. статті
56 Виявлення об'єктів[en] 57 Розуміння природної мови доповнити, бо вона майже порожня
58 Капсульна нейронна мережа доповнити 59 Юрген Шмідгубер[en]
60 scikit-learn оновити 61 Модель торби слів у комп'ютерному зорі[en]
62 Корпус текстів[en] 63 Eigenface[en]
64 Розпізнавання емоцій[en] 65 Пояснювальний штучний інтелект[en]
66 Hierarchical Data Format[en] 67 Визначення мови[en]
68 Алгоритм Левенберга — Марквардта[en] 69 Відеоаналітика доповнити
70 Пакетна нормалізація[en] 71 Гіперпараметр[en]
72 Пошук архітектури нейронної мережі[en] 73 Автоналаштування[en]
74 Метаоптімізація[en] 75 Автоматизоване машинне навчання доповнити
76 Ендрю Нґ[en] 77 Міграція даних[en]
78 Профілювання даних[en] 79 Екзистенційний ризик від штучного інтелекту[en]
80 8

Ще теми по інформатиціРедагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Do while (цикл)[en] 1 Синтаксична помилка[en]
2 Основа системи числення перекласти з en:Radix 3 GIMPS[en]
4 SSAT[en] 5 Неоднозначна граматика[en]
6 Виявлення циклу[en] 7 ALGOL 60[en]
8 Система стеження за часом[en] 9 Знак тотожності[en]
10 Margarita philosophica переробити 11 Single sign-on доповнити
12 Програмно-апаратний комплекс[en] Величина (інформатика) доповнити
14 Посилання (програмування) доповнити 15 Курикулум доповнити
16 For (цикл)[en] 17 F-Secure замінити перенаправлення і зробити статтю
18 Термінальні та нетермінальні символи[en] 19 Нейровізуалізація доповнити
20 The Register[en] 21 Нумерація від нуля[en]
22 Обчислюваність додати розділи з англ. вікі 23 Кортеж (інформатика) доповнити
24 Тестування методом чорної скриньки[en] 25 Закон Брукса[en]
26 Educational Testing Service[en] 27 Система типізації доповнити
28 Формат рухомої коми з подвійною точністю[en] 29 Руткіт доповнити з en:Rootkit
30 Магія (програмування) доповнити 31 Арність доповнити
32 Аналіз програм[en] 33 обчислювальні науки[en]
34 Рядковий літерал[en] 35 Повнотекстовий пошук доповнити
36 IPv4 доповнити 37 TrueType доповнити
38 AMS-LaTeX[en] 39 lex[en]
40 Математична гра[en] + Ігри, в які грають з обладнанням для Го[en] 41 Setuptools[en]
42 Застосунок фіксації часу[en] 43 Еталонна реалізація[en] невелика
44 Void[en] 45 IANA доповнити
46 Композитний тип даних[en] 47 Раціональне (тип даних)[en]
48 Десятковий тип даних[en] 49 Синтаксис та семантика Python[en]
50 Статична змінна[en] 51 Зворотна розробка доповнити
52 Узгодження імен (програмування)[en] 53 Продуктивність на ват[en]
54 Виклик-відповідь (автентифікація)[en] 55 Копіювання об'єктів[en]
56 Задача про найдовшу зростаючу підпослідовність[en] 5

Комп'ютерна графіка та обчислювальна геометріяРедагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Паралельна проекція[en] 1 CIE XYZ перекласти з CIE 1931 color space
2 Об'єднання опуклих оболонок (джерела — підручник Препарати і Шеймоса (с. 139—143), та інтернет) 3 Визначення кутів[en]
4 Муар (візерунок) доповнити 5 Метод замітання прямою[en]
6 Зведення (теорія складності обчислень)[en] 7 Перетворення (функція)[en]
8 Зорове поле[en] 9 Розбиття багатокутника[en]
10 Чотириреберні сітки[en] 11 Ізоморфність графів[en]
12 Задача перерахування вершин[en] невеличка YIQ[en]
14 Граф сцени доповнити 15 Історія комп'ютерної анімації доповнити: додати відсутні розділи
16 Оцінка руху[en] 17 Пороговий метод гістограми[en]
18 Дерево октантів доповнити 19 Булеві операції над багатокутниками[en] невелика
20 Дизеринг доповнити 21 Задача про покриття множини[en]
22 Віртуальна реальність доповнити 23 Ітеративний алгоритм найближчих точок[en]
24 Тріангуляція мінімальної ваги[en] 25 Відповідність хмар точок[en]
26 Шари (редагування цифрових зображень)[en] 27 Екранне згладжування доповнити
28 Доповнена реальність доповнити 29 Об'ємна відбудова з декількох зображень[en]
30 Визначення прихованої поверхні[en] 31 Найкращий, найгірший та середній випадки[en]
32 Інерція зору доповнити 33 Граф найближчих сусідів[en]
34 Представлення межі[en] 35 Глосарій комп'ютерної графіки[en]
36 Мінімальний обмежувальний прямокутник доповнити 37 Узгодження множин точок доповнити
38 MeshLab[en] 39 Алгоритм вододілу[en]
40 Наближення кривими[en] 41 Смуга трикутників[en]
42 Леонідас Гюйбас[en] 43 Йошуа Бенжіо[en]
44 Супервибірка[en] 45 Warnock algorithm[en]
46 Інтегральне зображення[en] 47 Обмежувальна сфера[en]
48 Ортографічна проекція[en] 49 BVH-дерево[en]
50 Алгоритм «Scanline» доповнити 51 Нефотореалістичний рендеринг[en]
52 Bounding Box доповнити 53 Розсіювання світла під поверхнею[en]
54 Кольоровий градієнт[en] 55 Неструктурована сітка[en] невелика
56

Елементарна математикаРедагувати

Для створення статей достатньо знань з елементарної математики. Оберіть статтю і впишіть своє прізвище та номер групи. Також Ви можете створити новий рядок зі своєю власною статтею.

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Формула доповнити 1 Динамічні прямокутники[en]
2 Поверхня Клебша[en] 3 Композиція функцій доповнити
4 Герман Грассман доповнити з en:Hermann Grassmann 5 Геометричне перетворення[en]
6 Обчислювальна стійкість[en] 7 Подання (математика)[en]
8 Теорема про зовнішній кут трикутника[en] 9 Ортодіагональний чотирикутник[en]
10 Ортодрома доповнити з англ. 11 Розгортка многогранника доповнити
12 Грань (геометрія) доповнити 14 Квадратний паркет доповнити
15 Текстова задача[en] 16 Математична освіта[en]
17 Дотична доповнити 18 Двогранний кут доповнити
19 Обертова симетрія[en] 20 Гармонійна четвірка доповнити
21 Міжнародний конгрес математиків доповнити 22 Теорема Ньютона[en]
23 Експонентне зростання доповнити з англ. 24 Ейлерова частково впорядкована множина[en]
25 Математика в Стародавньому Єгипті доповнити 26 Програма Гільберта[en]
27 Обчислиме число[en] 28 Кубічне рівняння доповнити
29 Вільгельм Акерман[en] невелика 30 Контактне число[en]
31 Населена множина[en] 32 Chuck-a-luck[en]
33 Обернена функція доповнити 34 Ватассері Парамешвара[en]
35 Проблеми Гільберта доповнити 36 Теорема еквівалентності циркулів[en]
37 Список тем про трикутник — додати шаблон:нп та доповнити. 38 Математичні науки[en] невеличка
39 Центральна симетрія доповнити 40 Mathematical Reviews[en]
41 Кусково-задана функція доповнити en:Piecewise 42 Вершинна фігура[en]
43 Тотожність доповнити 44 Задача пакування[en]
45 Незліченна множина доповнити 46 Бідотичність[en]
47 Мартін Гарднер доповнити 48 Гіппократові серпки переробити
49 Комбінаторна геометрія доповнити 50 Доведення без слів[en]
51 Кратність (математика) доповнити 52 [en]
53 Эжен Шарль Каталан[ru] 54 Константа інтеґрування[en]
55 Функція п'ятого степеня[en] 5
5

Математика: диференціальна геометрія, аналіз, алгебра, ...Редагувати

Пропонуються статті присвячені не тільки диф. геометрії, а й іншим розділам математики. Теорія ймовірностей та статистика винесена окремо.

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Ізотермічні координати[en] 1 Поверхня Куммера[en]
2 Супремум-норма[en] 3 Опорна гіперплощина[en]
4 Базисна функція[en] невелика 5 Метрична обгортка[en]
6 Відстань Брегмана[en] 7 Теорема Мінковського доповнити
8 Неявна крива вичитати, порівняти з англ. статтею 9 Майже скрізь доповнити
10 Опукла множина доповнити 11 Інваріант (математика) доповнити
12 Підстановка (математика)[en] 13 Кінець (топологія)[en]
14 Перелік тем опуклої геометрії[en] 15 Нормаль (геометрія) доповнити
16 Комплексний аргумент[en] 17 Ланцюгова лінія доповнити
18 Словник термінів ріманової та метричної геометрії[en] 19 Мінімальна поверхня обертання[en]
20 Добуток топологічних просторів[en] 21 Представлення вісь-кут[en]
22 Перетворення (математика)[en] 23 Гіпотеза Берча і Свіннертона-Даєра доповнити
24 Кінцево-вимірний простір[en] 25 Улісс Діні[en]
26 Коноїд Плюкера[en] 27 Хасслер Вітні[en]
28 Предгільбертів простір[en] 29 Мережа Делоне[en]
30 Перетворення Мебіуса доповнити 31 Проективна лінійна група[en]
32 Тригранник Френе доповнити 33 Програма Ленглендса[en]
34 Репер (математика) доповнити 35 Числова лінійна алгебра[en]
36 Геодезичне відображення[en] 37 Поверхня каналу[en]
38 Глосарій топології[en] 39 Жиль Роберваль[en]
40 Формули поворотів у тривимірному просторі[en] 41 Паралельна крива доповнити
42 Множина рівня написати, бо порожня 43 Алгебричний многовид доповнити
44 Особлива точка алгебричної кривої[en] 45 Особлива точка доповнити
46 Особлива точка кривої доповнити 47 Касп (математика) доповнити
48 Площина Мебіуса[en] 49 Нульовий елемент перекласти з en:Additive identity
50 Під-гра ідеальної рівноваги[en] 51 Симетрична гра[en]
52 Циклічна група доповнити 53 Складність гри[en]
54 Скінченна група доповнити 55 Відстань доповнити
56 Теорема Александрова про розгортку доповнити 57 Афінний простір доповнити
58 Антиматроїд[en] 59 Проективна пряма створити
60 Перетворення Радона вичитати, порівняти з англ. статтею 61 Опукла оптимізація вичитати, порівняти з англ. статтею
62 Ознаки збіжності доповнити 63 Внутрішність доповнити
64 Неевклідова геометрія доповнити 65 Словник термінів загальної топології[ru]
66 Міжнародна комісія з математичної освіти[en] 67 Інфімум доповнити
68 Супремум доповнити 69 Ряд (математика) доповнити
70 Заміна базису[en] 71 Розмірність (векторний простір)[en]
7 Вектор-стовпчик та вектор-рядок[en] 7

Теорія ймовірностей та мат. статистикаРедагувати

Сторінка Студент Оцінка Сторінка Студент Оцінка
0 Імпутація (статистика)[en] 1 Дискретний рівномірний розподіл доповнити
2 p-значення доповнити з en:p-value 3 Коефіцієнт кореляції (статистика)[en]
4 Регресія середніх[en] 5 Інтервальна оцінка[en]
6 Довірчий інтервал доповнити 7 Відсутність пам'яті[en]
8 Чарльз Спірмен[en] 9 Мода (статистика) доповнити
10 Нумераційна комбінаторика Даценко Мария ЛЛ-21 Підправив для зразка. Подивіться і виправляйте. 11 Відбір вибірки (статистика) Глушко Катерина ЛЛ-21
12 Cередньоквадратична похибка[en] 13 Форма розподілу Бєляєва Дар'я ЛЛ-21
14 L-момент Позднякова Маргарита ЛЛ-21 15 Чисельні дані Дорофеева Юлия ЛЛ-21
16 Індекс дисперсії Дорофеева Юлия ЛЛ-21 17 Згруповані дані Дорофеева Юлия ЛЛ-21
18 Частотний розподіл Глушко Катерина ЛЛ-21 19 Таблиця спряженості доповнити
20 Кореляція рангу Паленко Анастасія ЛЛ-21 21 Часткова кореляція Шиліна Альбіна ЛЛ-21
22 Пропущені дані[en] 23 Подвійний графік Грищенко Мария ЛЛ-21
24 Віялова діаграма (статистика) Чистякова Дар'я ЛЛ-21 25 Лісова діаграма Паленко Анастасія ЛЛ-21
26 Секторна діаграма Паленко Анастасія ЛЛ-21 27 Графік зростаючої послідовності Писаренко Александра, ЛЛ-21
28 Збирання даних Бєляєва Дар'я ЛЛ-21 29 Розмір ефекту[en]
30 Валідність (статистика)[en] 31 Визначення розмірів вибірки Масленікова Анастасія ЛЛ-21
32 Методологія опитування Сафонова Евгения ЛЛ-21 33 Теорія статистики Стрілець Анна ЛЛ-21
34 Перелік розподілів імовірності[en] 35 Кластерна вибірка Ксенженко Татьяна ЛЛ-21
36 Групування експериментів Грищенко Мария ЛЛ-21 37 Взаємодія (статистика) Позднякова Маргарита ЛЛ-21
38 Статистичний параметр Масленікова Анастасія ЛЛ-21 39 Коефіцієнт масштабу Ксенженко Татьяна ЛЛ-21
40 Випадковий граф[en] 41 Факторний аналіз доповнити
42 Леді куштує чай[en] 43 Узагальнена лінійна модель[en]
44 Звичайний метод найменших квадратів[en] 45 Дискретний вибір Чистякова Даша ЛЛ-21
46 Альтернативна гіпотеза[en] 47 Принцип недостатнього обґрунтування[en]
48 Історія теорії ймовірності перевірити, виправити помилки 49 Когорта (статистика)[en]
50 Перетворення вибілювання[en] 51 Межа похибки Дорофеева Юлия ЛЛ-21
52 Рандомізоване контрольоване дослідження доповнити 53 Трикутний розподіл[en]
54 Стандартна невизначеність доповнити 55 Теорія Демпстера – Шафера[en]
56 5

Зовсім іншеРедагувати

Це статті, які цікаві мені особисто. Не мають відношення до математики та інформатики. Є декілька статей присвячених тому, як можна навчатись. Можете обрати їх. ;)

Сторінка Студент Оцінка
1 Автобусний бойкот у Монтгомері[en]
2 Комерсант
3 Гра слів
4 Теорія суспільного вибору
5 Евристика в судженнях та прийнятті рішень[en]
6 Piazza[en]
7 Передача навчання
8 Теорія соціальних порівнянь[en]
9 Безперервне навчання доповнити
10 Action learning[en]
11 Метод відтворення[en]
12 Жан Анрі Дюнан доповнити
13 Двоповерховий автобус[en]
14 Ефект розподілення[en]
15 Тупик (тип вулиці)
16 Інформаційний силос[en]
17 Піраміда навчання[en]
18 Go to market[en]
1

Зображення, які потрібно створити чи перекластиРедагувати

Читаємо вікіпедію, та дивимось, які зображення не перекладені або можна перекласти з англійської вікіпедії.

Зображення створюються у векторному форматі SVG. Такий формат дуже легко редагувати, зокрема перекладати. Це зручно робити у редакторі Inkscape. Створювати й локалізувати зображення, які є графами, може бути зручніше у Graphviz.

Сторінка Студент Оцінка
0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tangent_derivative_calculusdia.svg перекласти
1 Internet Key Exchange переробити в SVG та перекласти (декілька зображень)
2 Успадкування (програмування) додати діаграми з англ. вікі
3 Протокол Діффі-Геллмана перекласти
4 Математичне сподівання перекласти
5 Перемалювати http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/BiconnectedGraphs_1000.gif в Двозв'язний граф
6 Перемалювати та додати в Синтаксичний аналіз
7 Модель «сутність — зв'язок» svg перекласти з англ. статті, png - перемалювати
8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Находження_мінорів.jpg - намалювати в svg іншу матрицю.
9 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Blooms_rose.svg перекласти та додати до Таксономія Блума
10 Fano3space.png перемалювати
11 OLAP-куб перекласти та додати з англ. вікі
12 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Trapezoid_special_cases.png
13 [1] намалювати в svg, перекласти та додати в стек
14 Нескінченний регрес перекласти
15 Вікіпедист за посадою переробити в SVG, а потім перекласти
16 Посилальна цілісність створити SVG та перекласти. Можна замінити приклад.
17 Внутрішній кут перекласти
18 PGP перекласти
19 Цикл виконання інструкцій створити SVG та перекласти
20 Найближча пара точок створити SVG
21 Argumentum ad Hominem перекласти
22 Інформаційний вибух створити SVG та перекласти
23 Перемалювати (стаття тут). Додати в Розподіл ймовірностей або в Перелік розподілів імовірності[en].
24 Заміщення методу - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Method_overriding_in_subclass.svg перекласти
25 Вправа (математика) - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zone_of_proximal_development.svg перекласти
2
2

Завдання на перевірку статейРедагувати

 • Напроти статті, яку Ви обрали впишіть своє прізвище, та скопіюйте назву статті до свого прізвища з переліку наведеного вище.
 • Правопис можна перевірити на сайті http://r2u.org.ua/check
 • Буду перевіряти по можливості та враховувати коли робота була виконана.

Вибираємо статтю до вподоби. Увачно читаємо та порівнюємо з іншомовними статтями. Звідти і доповнюємо. Загальні рекомендації наведено на цій сторінці нижче.

«Алгебра висловлювань та логіка» та «Алгебра множин»Редагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Список логічних помилок Уважно вичитати та звернути увагу на термінологію
1 Буквальна та фігуральна мова Уважно вичитати, вікіфікувати та доповнити з англ. вікіпедії.
2 Рерайтинг (математика) Уважно вичитати
3 Теорема про компактність Уважно вичитати, перевірити посилання
4 Теоретико-доказова семантика невелика Уважно вичитати, виправити шаблон НП
5 Яакко Хінтікка Уважно вичитати та виправити шаблон:Нп
6 Інтерпретація (логіка) Уважно вичитати.
7 Доказ неможливості Уважно вичитати
8 Теорема існування Вичитати. Додати шаблон:Нп
9 Доведення від супротивного Вичитати, додати примітки та вікіфікувати.
10 Математичний софізм Уважно вичитати, вікіфікувати та доповнити з відповідної англійської статті.
11 Конструктивне доведення Вичитати та вікіфікувати.
12 Список логічних символів Вичитати та вікіфікувати.
14 Як розв'язувати задачу Уважно вичитати та вікіфікувати.
15 Задача про незалежну множину Уважно вичитати
16 Теореми Геделя про неповноту Уважно вичитати, вікіфікувати та доповнити
17 Нотація множин Уважно вичитати та вікіфікувати.
18 Немонотонна логіка Уважно вичитати
19 Відношення (логіка) Уважно вичитати
20 Обернення (логіка) Вичитати. Дотримуйтесь термінології.
21 Булеан Вичитати та додати посилання.
22 Органон Переробити повністю.
23 Чинність Додайте посилання та вікіфікуйте за допомогою шаблон:Нп
24 Попередня Аналітика Вичитати, доповнити
25 Контрапозиція Вичитати та вікіфікувати.
26 Карл Густав Гемпель Уважно вичитати, додати шаблон НП та виправити посилання
27 Принцип вибуху Уважно вичитати, додати шаблон НП
28 Дональд Девідсон (філософ) Уважно вичитати
29 Семантична теорія істини Додати посилання як в англ. статті
30 Уважно вичитати
3 Уважно вичитати

«Комбінаторика», «Кодування»Редагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Теорема Кеніга (комбінаторика) Уважно вичитати. Перевірити та додати Шаблон:Не перекладено. Виправити посилання.
1 Дерево Меркла Вичитати.
2 Гемінг(7,4) Уважно вичитати
3 Цілісність інформації Додайте примітки та перевірте Шаблон:Не перекладено
4 Від'ємна основа Уважно вичитати та додати примітки з англійської статті.
5 Теорія кодування Вичитати дуже уважно
6 Змова Бабінгтона Уважно вичитати
7 Діаграма Юнга Додати в Діаграма Янга
8 Просторова база даних Вичитати. Перевірити Шаблон:Нп
9 Правило множення Уважно вичитати.
10 Циклічний надлишковий код Уважно вичитати, вікіфікувати та додати примітки.
11 Лінійний криптоаналіз Вичитати
12 Моделі атаки (криптоаналіз) Перевірити шаблон:Нп та вилучити пробіли.
Знако-розрядна система числення Вичитати. Шаблон:Нп
14 Математична нотація Вичитати. Для Шаблон:Нп перевірити/додати переклад
15 Ірвінг Рід Шаблон:Нп
16 Вільям Феллер Перевірити посилання (див. англ. вікі). Додати Шаблон:Нп
17
18
1

«Графи», «Групи»Редагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Вкладення графа Уважно вичитати. Порівняти з англ. статтею.
1 Граф Паппа Уважно вичитати
2 Френк Харарі Уважно вичитати, додати категорії.
3 Напівсиметричний граф Уважно вичитати
4 Теорема Татта Уважно вичитати
5 Графова база даних Уважно вичитати
6 Циклічний граф (алгебра) Уважно вичитати
7 Граф Дезарга Уважно вичитати
8 Мінор графа Уважно вичитати, додати шаблон:Не перекладено.
9 Граф одиничних відстаней Уважно вичитати
10 Топологічна теорія графів Уважно вичитати
11 11-клітка Балабана Уважно вичитати
12 Ширина шляху графа Уважно вичитати, перевірити шаблон НП
1 LCF-нотація Уважно вичитати
14 Граф Хортона невелика Уважно вичитати, перевірити шаблон НП
15 Закон Меткалфа Уважно вичитати, додати шаблон НП та виправити посилання
16 Джино Фано Уважно вичитати, шаблон:Нп
17 Породжений шлях Уважно вичитати
18 Гіпотеза Барнета Уважно вичитати
19 Граф Хівуда Уважно вичитати, вікіфікувати, шаблон:Нп, додати категорії.
20 Досконалий граф Вичитати та вікіфікувати
21 Жадібна розмальовка Уважно вичитати
22 Циркулянтний граф Уважно прочитати, виправити.
23 Реберний граф Уважно вичитати
24 Снарк (теорія графів) Уважно вичитати
25 Тороїдальний граф Уважно вичитати
26 Граф гіперкуба вичитати
27 Степінь графа Уважно вичитати
28 Граф Мебіуса — Кантора Порівняйте з англійською статтею. Уважно вичитати
29 Граф МакЖі Уважно вичитати
30 Граф без клешень Вікіфікація, уважно вичитати, в посиланнях (ref) перекласти назви полів.
31 Теорема про планарне розбиття Уважно вичитати
32 Граф Фрухта Уважно вичитати, шаблон:Нп та шаблон:Граф, додати категорії.
33 Роберт Ленглендс Уважно вичитати, доповнити шаблон про науковця.
34 Число схрещувань Уважно вичитати. Зробити наново примітки та літературу.
35 Теорема Петерсона Уважно вичитати
36 Двозв'язна компонента Вичитати
37 Рівномірне розфарбування Уважно вичитати, вікіфікувати, додати примітки
38 Веретено Мозера Вікіфікувати, додати посилання та порівняти з англійською статтею
39 Петерсонове сімейство Вступ для зразка виправив. Вичитати та порівняти з англ.
40 Теорема про друзів і незнайомців Трохи підправив для зразка. Порівняйте версії, зробіть правки.
41 Граф Грея Уважно вичитати
42 Циклічний граф Уважно вичитати
43 Граф Діка Уважно вичитати
44 Розфарбовування графів Уважно вичитати
45 Вузол (інформатика) Уважно вичитати
46 Уважно вичитати

АрхітектураРедагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Live USB Уважно вичитати.
1 Блок генерації адреси Уважно вичитати
2 Конвеєр (інформатика) Вичитати та вікіфікувати
3 Архітектура комп'ютера Уважно вичитати
4 Старший біт невеличка Уважно вичитати
5 Модуль керування пам'яттю Уважно вичитати
6 Гарвардська архітектура Уважно вичитати
7 Модифікована Гарвардська архітектура Уважно вичитати
8 Регістр процесора Уважно вичитати
9 Математична теорія зв'язку (стаття) Вікіфікувати та додати посилання.
10 Порівняння архітектур систем команд Уважно вичитати, шаблон НП
11 4-біт архітектура Уважно вичитати, шаблон НП
12 Систолічний масив Уважно вичитати
13 Напівпровідникова пам'ять Вікіфікувати. По можливості переробити за зразком англ. статті.
14 Кеш процесора Уважно вичитати
15 Перейменування регістрів Уважно вичитати
16 Memtest86 Додати примітки, виправити посилання та категорії. Вичитати.
17 16-бітна архітектура Уважно вичитати, вікіфікувати та доповнити примітки.
18 Transport triggered architecture Уважно вичитати та доповнити з англійської вікі.
19 Доповняльний код Уважно вичитати
20 Комп'ютерна пам'ять Уважно вичитати
21 IBM 1401 Уважно вичитати, виправити шаблон НП
22 Двійковий зсув Уважно вичитати, виправити шаблон НП
23 Алгоритм Томасуло Уважно вичитати
24 Цикл виконання інструкцій Уважно вичитати
25 Уважно вичитати
2 Уважно вичитати

Пролог, штучний інтелект, БДРедагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Haswell Оновіть інформацію з англійської статті.
1 Агентне моделювання Уважно вичитати
2 Повна теорія Уважно вичитати та доповнити з рос. вікі
3 Видобуток знань Вичитати та розібратись з посиланнями
4 Логіка Гоара Уважно вичитати
5 Повнота (логіка) Уважно вичитати
6 Когнітивний тест Вікіфікуйте за допомогою шаблон:Нп
7 Модель Барабаші — Альберт Уважно вичитати, додати шаблон:Нп та посилання.
8 Бінарна діаграма рішень Уважно вичитати
9 Система фільтрації інформації Уважно вичитати, перевірити шаблон:НП
10 Замкнений вираз Уважно вичитати
11 Розумний контракт Уважно вичитати, перевірити шаблон:НП
12 s-вираз Уважно вичитати
14 DPLL алгоритм Уважно вичитати, перевірити шаблон:НП
15 Коефіцієнт кластеризації Уважно вичитати, перевірити шаблон:НП
16 Схема сніжинки Уважно вичитати, перевірити шаблон:НП
17 Уніфікація (інформатика) Уважно вичитати
18 Розподілена база даних Замінити червоні посилання шаблон:Нп та порівняти з англ. статтею
19 ETL Уважно вичитати
20 Мережа радіальних базисних функцій Уважно вичитати
21 Система розпізнавання облич Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
22 Логічне програмування Уважно вичитати, перевірити червоні посилання, виправити примітки
23 Модель обчислення Уважно вичитати, перевірити червоні посилання, виправити категорії
24 Ефективний метод Уважно вичитати, перевірити червоні посилання
25 Степінь Тюрінга Замінити червоні посилання шаблон:Нп та порівняти з англ. статтею
27 Аналіз цитування Уважно вичитати
28 Функціональна проблема Уважно вичитати
29 Переважне приєднання Уважно вичитати
30 Пошук шляху Уважно вичитати
31 Модель Воттса — Строгаца Уважно вичитати
32 Модель дерева рішень Уважно вичитати
33 Завдання множинного вибору Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
34 Алгоритм розв'язування лабіринтів Уважно вичитати. Приділити увагу стилю та термінології.
35 Інтелектуальний аналіз тексту Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
36 Дон Норман Уважно вичитати. Приділити увагу стилю та термінології.
37 Конекціонізм Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
38 Сегментація зображення Перевірити посилання та доповнити.
39 Реплікація (бази даних) Уважно вичитати та доповнити з англ. статті.
40 A New Kind of Science Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
41 Степеневий розподіл Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
42 Розробка орієнтована на користувача Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
43 Зима штучного інтелекту Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
44 Лісп-машина Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.
45 Уважно вичитати. Приділити увагу термінології.

Інформатика: ще темиРедагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 BCPL Уважно вичитати.
1 Хронологія комп'ютерних вірусів та хробаків Уважно вичитати та вікіфікувати, додати шаблон:Не перекладено
2 Джеррі Фодор Уважно вичитати. Використати шаблон:нп замість :en:
3 Редактор початкового коду Уважно вичитати
4 Переробка комп'ютерів Переробити
5 Структура (тип даних) Уважно вичитати, додати посилання та трохи доповнити.
6 Змагання з програмування Уважно вичитати, перевірити шаблон:Не перекладено
7 Хмарка тегів Додати примітки, виправити статей та доповнити з англ. статті.
8 DICOM Уважно вичитати
9 Оптична миша Уважно вичитати
10 Фізичний процесор Уважно вичитати
11 Запахи коду Розібратись з посиланнями та уважно вичитати
12 Область видимості (програмування)
14 Подія (інформатика) Уважно вичитати, додати шаблон:Не перекладено та примітки
16 Баги форматів часу та зберігання даних Уважно вичитати
17 Інвертований індекс
18 Honeyd
19 Стандартизоване тестування Уважно вичитати
20 Експоненціальний запис доповнити з англійської
21 Мнемоніка Уважно вичитати
22 Алгоритм Едмондса–Карпа
23 Платіжний шлюз
24 Еліптична криптографія вичитати Виправте формули, додайте шаблон не перекладено.
25 Алгоритм Форда — Фалкерсона Уважно вичитати
26 PAQ Уважно вичитати, додати шаблон:Нп. Додати примітки.
27 Чжан Їтан Уважно вичитати, доповнити з англійської статті та додати посилання та шаблон:Не перекладено.
28 Клас складності P Уважно вичитати
29 TCP hijacking Уважно вичитати. Доповнити з англійської.
30 Задача про розбиття Уважно вичитати, перевірити шаблон:Не перекладено.
31 Рада коледжів Уважно вичитати, перевірити шаблон:Не перекладено, додати примітки.
32 robots.txt Уважно вичитати, перевірити шаблон:Не перекладено, додати примітки.
33 Користувач (інформатика) Уважно вичитати, додати шаблон:Не перекладено, доповнити
34 ARP spoofing Уважно вичитати, перевірити шаблон:Не перекладено, категорії
35 Тести з високими ставками Уважно вичитати, додати шаблон:Не перекладено
36 Інформаційний вибух Уважно вичитати, доповнити з англ.
37 Нескінченна регресія Уважно вичитати, виправити шаблон:Не перекладено
38 Java SE Уважно вичитати.
39 Кореневий домен Уважно вичитати
4 Уважно вичитати

Комп'ютерна графікаРедагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Бінарне розбиття простору Уважно вичитати. Порівняти з англ. статтею.
1 Освітлення (комп'ютерна графіка) Уважно вичитати, порівняти з англ. статтею
2 Планарність (комп'ютерна графіка) Уважно вичитати, вікіфікувати, додати примітки
3 Метод фотонних карт Перевірте правильність використання шаблону нп. Доповніть вступну частину з англійської статті.
4 Конструктивна блокова геометрія Уважно вичитати
5 Z-буферизація Виконати вікіфікацію. Прочитати, зрозуміти і написати зрозуміло. Доповнити.
6 Алгоритм Ньюелла Уважно вичитати та доповнити
7 Псевдотріангуляція Уважно вичитати
8 Візуалізація графів Уважно вичитати
9 Каркасна модель Уважно вичитати
10 К-вимірне дерево Порівняйте з англійською статтею - зробіть вікіфікація та додайте посилання.
11 Відсікання (комп'ютерна графіка) Уважно вичитати
12 Теселяція Уважно вичитати
13 CGI (графіка) Уважно вичитати
14 Вейвлет-перетворення Уважно вичитати
15 Кінетична опукла оболонка Уважно вичитати. Перевірте правильність використання шаблону нп.
16 Модель віддзеркалення Фонга Уважно вичитати, виправити шаблону нп.
17 Комп'ютерна графіка реального часу Уважно вичитати, виправити шаблону нп, додати категорії.
18 Зубці (комп'ютерна графіка) Уважно вичитати, додати шаблону нп
19 Віртуальний кінематограф Уважно вичитати
20 Змішана реальність Уважно вичитати, додати шаблону нп
21 Математична морфологія Уважно вичитати
22 Геометрична обробка Уважно вичитати, виправити шаблон нп
23 Рівень деталізації Уважно вичитати
24 Розбиття поверхні Уважно вичитати, перевірити шаблон нп
25 Сітка з трикутників Уважно вичитати, виправити шаблон нп
26 Самозатінення Уважно вичитати, перевірити шаблон нп
27 Ілюзія з тінню на шаховій дошці Уважно вичитати
28 Ambient occlusion Уважно вичитати, додати шаблон нп
29 Адитивне змішання кольорів Уважно вичитати
30 Дерево квадрантів Уважно вичитати, виправити Шаблон:Нп
31 Відсікання ліній Уважно вичитати
32 Многокутник видимості Уважно вичитати
33 Метод Оцу Уважно вичитати, перевірити шаблон нп
34 Трасування шляху Уважно вичитати, перевірити шаблон нп
35 Півтонове зображення Уважно вичитати, перевірити шаблон нп
36 Растеризація кола Уважно вичитати
37 Бінарне зображення Уважно вичитати
38 Система ітераційних функцій Уважно вичитати
39 Моделювання твердих тіл Додати примітки
40 3D рендеринг Уважно вичитати
41 Матриця камери Уважно вичитати
42 Карта зміщення Уважно вичитати
43 Полігональна сітка Уважно вичитати та доповнити
44 Альфа форма Уважно вичитати
45 Масштабування зображення Уважно вичитати та доповнити з англ. вікі
46 Система керування реального часу Уважно вичитати
47 Планування руху Уважно вичитати
48 CloudCompare Уважно вичитати
49 Графічний конвеєр Уважно вичитати
5 Уважно вичитати

МатематикаРедагувати

Сторінка Студент(и) Відмітка про виконання
0 Висота трикутника доповнити Переробити та доповнити у відповідності з англ. вікі. Вичитайте та виконайте вікіфікацію.
1 Порядок величини оформлення Уважно вичитати.
2 Дотична пряма до кола Уважно вичитати. шаблон:нп
3 Гарольд Коксетер Вичитайте, додайте посилання та вікіфікуйте за допомогою шаблон:Нп
5 Індексність Уважно вичитати.
6 Парадокс Сімпсона Доповнити з англ. статті. Додати шаблон:нп, примітки, літературу.
7 Діаграми Коксетера — Динкіна Уважно вичитати, червоні посилання замінити на Шаблон:Не перекладено.
8 Послідовність цілих чисел Уважно вичитати, додати шаблон:нп
9 Степені 2 Вичитати, доповнити
10 Поле Галуа Вичитати та вікіфікувати
11 Девід Епштейн Вичитати та вікіфікувати. Виправити джерела.
12 Векторна модель Уважно вичитати
14 Лічба за допомогою пальців Уважно вичитати. Перевірити шаблон:нп
15 Розв'язання рівнянь вичитати!
16 Едмунд Ландау Вичитати, замінити шаблон:Науковець
17 Теорема перерахування Пойа Уважно вичитати, перевірити шаблон:нп
18 Опукла крива Уважно вичитати
19 Політоп Вичитати
20 Цифровий корінь Потрібно уважно вичитати та перевірити формули. Скоріше формули слід просто скопіювати з англійської статті. Додати шаблон:Не перекладено.
21 Гельмут Гассе Уважно вичитати, перевірити шаблон:нп
22 Полікуб Замінити червоні посилання на Шаблон:Не перекладено, додати примітки.
23 Степінь точки відносно кола Вичитати. Наразі текст просто жахливий.
24 Перелік об'єктів, названих на честь Леонарда Ейлера Замінити червоні посилання на Шаблон:Не перекладено, прибрати жирний текст, вичитати та зробити у відповідності з англ. статтею.
25 Майкл Ентоні Ердлі Дамміт Уважно вичитати, вікіфікувати та доповнити з англ. вікіпедії.
26 Геометричне місце точок Уважно вичитати
27 Загадка зниклого квадрата Уважно вичитати, порівняти з англійською версією та доповнити.
28 Римська система числення Потрібно уважно вичитати та розібратись з юнікодом.
29 Задача про дев'ять точок Додати примітки та Шаблон:Не перекладено
30 Реймонд Смалліан читати все
31 Двійкова пальцева система Уважно вичитати. Перевірити шаблон:нп
32 Історія математики Доповнити. Якісь розділи можна переписати.
33 Незалежний Московський університет Уважно вичитати. Додати шаблон:нп, примітки, літературу.
34 Гаусові числа Уважно вичитати
35 Інтерполяційні формули
36 Колективний розум Вичитати. Додати шаблон:Нп
37 Число Пелля
38 Тест простоти Люка Уважно вичитати, доповнити з англ.
39 Поліформа
40 Річард Лоуренс Тейлор Перевірити шаблон:нп та перенести примітки з англ. статті.
41 Список пленарних доповідей на Міжнародних конгресах математиків Вікіфікувати прізвища доповідачів. Доповнити пропущені роки.
42 SO(3) Дуже уважно вичитати. Доповнити з англійської.
43 Кубика Уважно вичитати
44 Гострий та тупий трикутники Уважно вичитати
45 Область значень Уважно вичитати, трохи доповнити
46 Серединний трикутник Уважно вичитати, додати шаблон:нп
47 Назви малих чисел Уважно вичитати, додати шаблон:нп
48 Теорема Ерроу Уважно вичитати та доповнити
49 Китайські цифри Уважно вичитати
50 Уявне число Уважно вичитати
51 Сімейство множин Уважно вичитати. Перенести в статтю Алгебра множин.
52 Джон Пелл Уважно вичитати
53 Зарубка Уважно вичитати та доповнити
54 Сабіт ібн Курра Уважно вичитати
55 Рудольф Калман Уважно вичитати, доповнити та додати шаблон:нп
56 Конструктивне число Уважно вичитати, додати шаблон:нп
57 Полюс і поляр Уважно вичитати, додати шаблон:нп
58 Математична нотація Уважно вичитати, додати шаблон:нп
59 Геометрія (Декарт) Уважно вичитати
60 Формула Бретшнайдера Уважно вичитати
61 Європейське математичне товариство Уважно вичитати
62 Жан Гейенорт Уважно вичитати
63 Вправа (математика) Уважно вичитати
64 Центр вписаного кола Уважно вичитати
6 Уважно вичитати
6 Уважно вичитати

Яку статтю написати або вікі-вступРедагувати

Що таке вікіпедія?Редагувати

Вікіпедія — перш за все енциклопедія. З якої можна дізнатись, ну, майже про все. Про все найбільш популярне та вживане. Але те, що добре знане одній людині, може бути зовсім невідоме іншій. У цьому випадку можна вважати, що вікіпедія містить розповіді про суть речей для нефахівців. Але при цьому вживається мова фахівців з відповідними посиланнями (вікі-лінками) на термінологію.

Про що можна написати у вікіпедії?Редагувати

Майже про будь-що. Про будь-що, про те що Ви добре знаєте, про те що Вам цікаво. Це може бути розповідь про архітектурну пам'ятку, селище в якому Ви мешкаєте чи бували колись, або про цікаву книгу чи фільм, який Вам сподобався. Можливо Вас цікавить якесь природне явище або історична подія чи біографія відомої особи. Згадайте про що Вам думалось у транспорті, які думки засинають з Вами та повертаються, щойно Ви прокинетесь? Можливо Ви хочете щось з'ясувати чи розібратися як це працює? Не поспішайте, подумайте, про що саме Вам було б цікаво написати.

Як писати статтю?Редагувати

Якщо Ви нарешті знайшли цікаву тему, то знайте: писання починається з читання. Погодьтесь, як же Ви будете розповідати про щось, про що Ви достеменно не знаєте? Треба перевірити та впевнитись у власних знаннях. Для цього слід почати з пошуку інформації. Почитайте вікіпедію в околі досліджуваного Вами питання. Це потрібно для того, щоб чітко розуміти зв'язок Вашого об'єкта дослідження з іншими об'єктами. Якщо Ви читаєте книжки, то раджу відразу відмічати сторінки, які містять ті факти, що, як Ви вважаєте, слід згадати при опису об'єкта, які вже описані чи будуть описані у вікіпедії.

Як тільки «голова почне розпухати», то слід зупинитись та перепочити. Після відпочинку повертаємось до думки «Так що я знаю?» і починаємо занотовувати здобуті та невідчепні, як реп'яхи, знання.

Починаємо з визначення об'єкту дослідження. Краще спробувати сформулювати його самостійно, але якщо складно, перекажіть з інших джерел, не забуваючи при цьому дати на них посилання. Очевидно, що різні джерела можуть трохи по різному визначати об'єкт дослідження. У цьому випадку можна дати компіляцію визначення або навести декілька визначень. Не забувайте додати посилання на всі використані джерела.

Після формулювання визначення можна згадати та сказати декілька добрих слів про тих, кому ми завдячуємо за виникнення об'єкта дослідження. Можна навести приклади об'єкта статті та ситуації в яких вин виникає або використовується.

Головне почати записувати текст. Я відразу пишу в текстовому редакторі, тут текст легше правити, ніж на папері. Буває, що хочеш щось сказати одним реченням, а воно розповзається на декілька абзаців. У цьому немає нічого страшного. Можливо варто написаний текст зробити розділом статті, а суть Вашого повідомлення написати одним реченням на початку статті.

Поки читаєш інших, може скластись враження, що краще не напишеш і треба просто переписати написане. Але пам'ятайте, що красти чужі тексти не можна, можна відтворювати власні думки. Трохи подумайте, якби Ви це розповіли своїм друзям і слова самі з'являться у Вас на язиці.

Якщо складно писати самому, то почніть з перекладу англійської або російської статті. Написавши текст, не поспішайте радіти, що все зробили добре. Перечитайте його наступного дня — можливо він місцями не зовсім по людські написаний. Так виправте його.

Етапи створення статтіРедагувати

 • Зареєструйтесь під ніком - прізвище+група.
 • Вирішити, про що писати
 • Огледітись, прочитати про це скрізь де можливо.
 • Написати текст, можливо, навіть перекласти.
 • Перевірити правопис.
 • Не забути додати джерела та виконати посилання на них в тексті.
 • Додати категорії до статті. Тобто вказати до яких розділів знань можна віднести статтю.
 • Зробити з текстом не очевидні речі: додати інтервікі (посилання на такі ж самі, але іншомовні статті), виконати вікіфікацію (тобто зробити посилання на терміни, що зустрічаються в статті)
Декілька зауважень
 • Зауваження щодо перекладу.
 • Для перекладу статей можна використовувати http://perewiki.org.ua/ (зараз не працює), цей перекладач зберігає вікі-розмітку. Але може «покрутити текст» — будьте уважні. В будь якому випадку слід все дуже уважно вичитати. Після перекладу додайте посилання на перекладену статтю в описі змін або на сторінці обговорення своєї, вже перекладеної, статті розмістіть шаблон {{Перекладена стаття|''ru або інша''|''оригінальна назва статті''|Перекладено з ''російської або іншої'' Вікіпедії станом на число місяць 2015 року.}}
 • Для вікіфікації термінів, для яких не існує відповідних статей на український вікі, слід використовувати шаблон не перекладено:

{{Нп|''українська назва''|''текст посилання, якщо відрізняється від назви''|''назва вікі, якщо відмінна від en''|''оригінальна назва статті''}}. Наприклад, {{Нп|Ініціатива стратегічних обчислень|ініціативи стратегічних обчислень|en|Strategic Computing Initiative}}, створює ініціативи стратегічних обчислень[en].

 • Це дуже важливий шаблон. У випадку коли буде створено відповідну статтю, робот замінить шаблон правильним посиланням, навіть якщо Ви помилились в термінології. Тому ще раз звертаю увагу на шаблон {{не перекладено}}, який працює так {{не перекладено|Назва статті українською|Вигляд у статті|код мови|Назва статті в іншому розділі}}.

Зауваження щодо оформлення статейРедагувати

Не помиляються лише ті, хто нічого не робить. А справжні відчайдухи дізнавшись про п'ять основ вікіпедії мов на крилах починають творити направо та наліво.

  Вікіпедія не має незмінних правил — за винятком поданих п'яти загальних принципів. Сміливо правте, перейменовуйте, змінюйте статті — в цьому полягає задоволення від редагування, оскільки від вас не вимагають створювати ідеальні тексти, хоча до цього слід прагнути. Не бійтеся щось зіпсувати, адже усі попередні версії статей зберігаються: ви ніяк не зможете випадково нашкодити Вікіпедії або безповоротно видалити текст.

Прочитавши цей постулат добре б ще прочитати

Для перекладу можна використовувати http://perewiki.org.ua/ (наразі не працює), цей перекладач зберігає вікі-розмітку. Але може «покрутити текст» та додати зайві пробіли — будьте уважні.

Але яка розумна людина дочитає до цих рядків, якщо їй вже дозволили діяти? Якщо Ви вже встигли зробити добру справу для Вікіпедії, то давайте з'ясуємо наскільки це добра справа і чи не буде видалена Ваша стаття або відмінена правка тексту взагалі.

Я створив нову статтю!Редагувати

Якщо Ваша стаття дійсно нова, то виберіть в лівому стовпчику Вашої статті аж унизу Редагувати посилання і зробіть посилання на таку ж іншомовну статтю. Це називається інтервікі.

Моя стаття найкраща на світі!Редагувати

Тепер з інтервікі це легко перевірити. Подивіться на іншомовні сторінки і порівняйте зі своєю. Зверніть увагу:

 • Чи є в статті посилання на інші сторінки?
 • Якщо є червоні посилання — це посилання на відсутні сторінки, то перевірте, можливо, достатньо виправити посилання і воно «посиніє».
 • Подумайте, що ще цікаво було б подивитися читачеві Вашої статті і додайте відповідні посилання в «Див. також». Можна навіть червоні.
 • Впевніться, що стаття відноситься до відповідних категорій.

Немає межі досконалостіРедагуватиВимоги до створеної статтіРедагувати

Обов'язковоРедагувати

 • Перевірте на граматичні помилки. Зручний сервіс для перевірки.
 • Пам'ятайте, що перед знаками пунктуації пробіли не можуть стояти, а після них, навпаки, є пробіл.
 • Видаліть зайві пробіли в інших місцях. Наприклад, біля «[[" "|" "]]» тощо
 • Зробити вікіфікацію.
  • Якщо є червоне посилання, перевірте, — можливо існує відповідна їй українська стаття з іншою назвою.
  • Якщо не знайдете такої статті, то лише тоді можна робити посилання на іншомовну вікіпедію. Посилання на іншомовні вікі треба виконувати за допомогою шаблону «Не перекладено» наступним чином: {{Нп|''українська назва''|''текст посилання, якщо відрізняється від назви''|''назва вікі, якщо відмінна від en''|''оригінальна назва статті''}}. Наприклад, {{Нп|Ініціатива стратегічних обчислень|ініціативи стратегічних обчислень|en|Strategic Computing Initiative}}, створює ініціативи стратегічних обчислень[en].
 
Натискаємо кнопку підсвітки в режимі редагування тексту. Після цього можна легко шукати теги <ref></ref>. Можна додатково вбити текст «ref» для пошуку по сторінці.
 • Додати посилання на джерела. Для вступної частини, це майже обов'язково. При перекладі просто копіюйте джерела та вміст в тегах <ref></ref>. Приклад наведено на зображенні.

ПотрібноРедагувати

зробити так, щоб перші абзаци статті, які є «сіллю» статті були майже ідеальними. Для цього:

 • Вичитайте перші абзаци вступу статті, перевіряючи майже кожне слово.
 • Перегляньте відповідні іншомовні статті. Краще почати з англійської.
 • Подивіться підручники, книги та інші джерела на предмет визначення об'єкту статті.
 • Вичитайте перші абзаци вступу статті, перевіряючи майже кожне слово.
 • Перегляньте пов'язані статті.
 • Повторити п.1.

БажаноРедагувати

 • Додати зображення, якщо це доречно. Можливо слід перекласти текст на зображенні (для файлів SVG використовують редактор Inkscape).
 • Через годину, добу або більше перечитайте текст на предмет того, наскільки він зрозумілий та добре написаний.
 • Після створення статті виберіть на Панелі інструментів (вона розташована ліворуч) Посилання сюди для того, щоб дослідити які статтю посилаються на Вашу статтю. Зробіть те ж саме в іншомовних вікіпедіях. Можливо слід доповнити відповідні українські статті.