Впорядкована пара

Впорядкована пара — в теорії множин така пара елементів a та b, для якої, на відміну від двоелементної множини, задається черговість (порядок) цих елементів. Для впорядкованої пари (a, b)=(b, a) ⇔ a = b, тобто в загальному випадку (а, b) ≠ (b, a).

Дві впорядковані пари та вважаються рівними, якщо для них одночасно і .

Впорядковані пари можна розглядати як множини, якщо визначити їх як . Впорядковані пари можна розглядати як послідовності довжини 2.

Впорядкована пара є окремим випадком кортежа. Множина з впорядкованих пар є результатом декартового добутку двох множин.

ДжерелаРедагувати