Скінченна група в теорії груп, це група зі скінченною кількістю елементів.

Граф Келі симетричної групи S4

Групою називається множина елементів разом з бінарною операцією, яка асоціативна для будь-якого впрорядкованого набору елементів множини.

Приклади ред.

Джерела ред.