Арність

кількість параметрів операції

У математиці а́рністю (чи містністю) предиката, операції чи функції називається кількість її аргументів, чи операндів.

Слово утворилося від узагальнення слів: унарний (один аргумент), бінарний (два аргументи), тернарний (три аргументи).

Загалом предикат з аргументами називають -арним.

Див. також

ред.