Довідка:Математичні формули та спецсимволи

MediaWiki використовує для математичних формул розмітку TeX. Вона генерує або зображення у форматі PNG або простий код HTML, залежно від уподобань користувача та складності самих виразів. Зі зростанням функціональності оглядачів, генеруватиметься розширений код HTML або навіть MathML.

Математична розмітка розміщується всередині елементу <math> ... </math>, панель редагування відразу над вікном редагування має окрему кнопку для цього.

PNG-зображення є чорно-білими (не прозорими). Ці кольори не залежать від установок браузера чи css. Розмір шрифту та його тип часто можуть відрізнятися від використовуваного в самому тексті. css селектор зображення — img.tex.

У випадку не білого фону, білий фон формул буде їх підкреслювати, що може бути як недоліком так і перевагою.

Слід уникати використання розмітки TeX у звичайному тексті, оскільки, як було зазначено, формула не буде правильно вирівняна та шрифти не збігатимуться.

Атрибут alt зображеня TeX (текст що з'являється коли переглядаються параметри зображення) містить власне його віктекст, без <math> і </math>.

Обговорення, повідомлення про похибки та запити на розширення функціональності розміщуйте в списку розсилки Wikitech-l. Також можна їх розмістити в Mediazilla в категорії MediaWiki extensions.

Вступ ред.

Пробіли та перехід на новий рядок ігноруються. За винятком функцій та операторів, як це прийнято в математиці для змінних, використовуються прописні літери але не цифри. Для іншого тексту, щоб уникнути прописного написання як для змінних, використовуйте \mbox: <math>\mbox{abc}</math> дасть  

Щоб вікітекст залишався легкочитним, розміщуйте кожен доданок, множник чи рядок в матриці на окремому рядку.

Функції, символи та спеціальні символи ред.

Як отримати спеціальні символи не використовуючи математичну розмітку, див. Довідка:Спецсимволи.

Порівняння:

  • &alpha; дає α, <math>\alpha</math> дасть   (використовуються «&» і «;» замість «\», в цьому випадку такий самий код для «alpha»)
  • &radic;2 дасть √2, <math>\sqrt{2}</math> дасть   (різниця така ж сама як у попередньому прикладі, але використовується інше кодове слово, «radic» замість «sqrt»; в фігурних дужках TeX)
  • &radic;(1-''e''&sup2;) дасть √(1-e²), <math>\sqrt{1-e^2}</math> дасть   (дужки замість фігурних дужок, «''e''» замість «e», «&sup2;» замість «²»)
Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
Наголоси/Діакритичні знаки \dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a}

\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a}
\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a}

 

 
 

Стандартні функції (правильно написані) \sin x + \ln y +\sgn z

\sin a \ \cos b \ \tan c \ \cot d \ \sec e \ \csc f
\sinh g \ \cosh h \ \tanh i \ \coth j
\arcsin k \ \arccos l \ \arctan m
\lim n \ \limsup o \ \liminf p
\min q \ \max r \ \inf s \ \sup t
\exp u \ \lg v \ \log w
\ker x \ \deg x \gcd x \ \det x \ \dim x

 

 
 
 
 
 
 
 

Стандартні функції (помилково написані) sin x + ln y + sgn z  
Модульна арифметика s_k \equiv 0 \pmod{m}

a \bmod b
\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid

 

 
 

Проєкції \Pr j, \hom l, \lVert z \rVert, \arg z  
Похідні \nabla \; \partial x \; dx \; \dot x \; \ddot y

\prime, \backprime, f^\prime, f', f''

 

 

Множини

(Квадратні символи можуть не працювати для деяких Вікі)

\forall \; \exists \; \empty \; \emptyset \; \varnothing \in \ni \not\in \notin

\subset \subseteq \supset \supseteq \cap \bigcap \cup \bigcup \biguplus

 

 

\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup  
Логіка p \land \wedge \; \bigwedge \; \bar{q} \to p \lor \vee \; \bigvee \; \lnot \; \neg q \; \setminus \; \smallsetminus

\forall, \exists, \nexists, \bar{abc}, \overline{abc}, \neg, \not\operatorname{R}

 

 

Корені \sqrt{2}\approx 1.4  
\sqrt[n]{x}  
Відношення \ll \; \gg \; sim \; \approx \; \simeq \; \cong \; \le \; \ge \; \equiv \; \not\equiv \; \ne \; \propto \; \pm \; \mp  
Геометричні \Diamond \; \Box \; \triangle \; \angle \; \perp \; \mid \; \nmid \; \| \; 45^\circ  
Стрілки

(можуть не працювати для деяких Вікі)

\leftarrow \; \gets \; \rightarrow \; \to \; \leftrightarrow \; \nleftrightarrow

\longleftarrow \; \longrightarrow
\mapsto \; \longmapsto \; \hookrightarrow \; \hookleftarrow
\nearrow \; \searrow \; \swarrow \; \nwarrow
\uparrow \; \downarrow \; \updownarrow
\curvearrowleft \; \circlearrowleft \; \Lsh \; \upuparrows
\rightrightarrows \; \rightleftarrows \; \rightarrowtail \; \looparrowright

 

 
 
 
 
 
 

\rightharpoonup \; \rightharpoondown \; \leftharpoonup \; \leftharpoondown \; \upharpoonleft \; \upharpoonright \; \downharpoonleft \; \downharpoonright

\rightleftharpoons \leftrightharpoons

 

 

\Leftarrow \; \Rightarrow \; \Leftrightarrow \; \nLeftrightarrow

\Longleftarrow \; \Longrightarrow \; \Longleftrightarrow (або \iff)
\Uparrow \; \Downarrow \; \Updownarrow

 

 
 

Спеціальні \eth \; \S \; \P \; \% \; \dagger \; \ddagger \; \star \; * \; \ldots

\smile \frown \wr \oplus \bigoplus \otimes \bigotimes
\times \cdot \circ \bullet \bigodot \triangleleft \triangleright \infty \bot \top \vdash \vDash \Vdash \models \lVert \rVert
\imath \; \hbar \; \ell \; \mho \; \Finv \; \Re \; \Im \; \wp \; \complement \quad \diamondsuit \; \heartsuit \; \clubsuit \; \spadesuit \; \Game \quad \flat \; \natural \; \sharp

 

 
 
 

Нижній регістр\mathcal екстра символи \mathcal {45abcdenpqstuvwx}  

Нижні, верхні індекси та інтеграли ред.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
HTML PNG
верхні індекси a^2    
нижні індекси a_2    
Групування a^{2+2}    
a_{i, j}    
Комбінування нижніх та верхніх регістрів x_2^3  
Слідування верхніх і нижніх {}_1^2\!X_3^4  
Похідні (правильно) x', y''    
Похідні (неправильні в форматі HTML) x^\prime, y^{\prime\prime}    
Похідні (неправильні в форматі PNG) x\prime, y\prime\prime    
Похідні точки \dot{x}, \ddot{x}  
Підкреслення, надкреслення, вектори \hat a \ \bar b \ \vec c \ \overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f} \ \overline{g h i} \ \underline{j k l}  
Наддужки

\begin{matrix} 5050 \\ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } \end{matrix}

 

Піддужки

\begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \\ 26 \end{matrix}

 

Суми \sum_{k=1}^N k^2 (\displaystyle\sum_{k=1}^N k^2)  
Добутки \prod_{i=1}^N x_i  
Кодобутки \coprod_{i=1}^N x_i  
Границі \lim_{n \to \infty}x_n  
Інтеграл \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
Подвійний інтеграл \iint_{D}^{W} \, dx\,dy  
Потрійний інтеграл \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz  
Четверний інтеграл \iiiint_{F}^{U} \, dx\,dy\,dz\,dt  
Криволінійний інтеграл \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy  
Перетини \bigcap_1^{n} p  
Об'єднання \bigcup_1^{k} p  

Дроби, матриці, багаторядкові вирази ред.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
Дроби \frac{2}{4} або {2 \over 4}  
Біноміальні коефіцієнти {n \choose k}  
Малі дроби \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}  
Матриці \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &

\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &

0\end{bmatrix}
 
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
Варіанти вибору f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{cases}  
Багаторядкові рівняння \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}  
Альтернативний запис багаторядкових рівняннь(через таблиці)

{|
|-
|<math>f(n+1)</math>
|<math>=(n+1)^2</math>
|-
|
|<math>=n^2 + 2n + 1</math>
|}

   
 

Шрифти ред.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
Грецька абетка
(Зауважте відсутність омікрон; зауважте також, що деякі букви грецької абетки у верхньому регістрі промальовуються так само як і відповідні латинські)

\Alpha\ \Beta\ \Gamma\ \Delta\ \Epsilon\ \Zeta\ \Eta\ \Theta\ \Iota\ \Kappa\ \Lambda\ \Mu\ \Nu\ \Xi\ \Pi\ \Rho\ \Sigma\ \Tau\ \Upsilon\ \Phi\ \Chi\ \Psi\ \Omega

\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta\ \epsilon\ \zeta\ \eta\ \theta\ \iota\ \kappa\ \lambda\ \mu\ \nu\ \xi\ \pi\ \rho\ \sigma\ \tau\ \upsilon\ \phi\ \chi\ \psi\ \omega

\varepsilon\ \digamma\ \vartheta\ \varkappa\ \varpi\ \varrho\ \varsigma\ \varphi

 

 

 

Blackboard bold x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C}  
boldface (вектори) \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0  
жирні (грецькі) \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}  
прописні \mathit{ABCDE abcde 1234}  
шрифт Roman \mathrm{ABCDE abcde 1234}  
шрифт Fraktur \mathfrak{ABCDE abcde 1234}  
Шрифт Calligraphy/Script \mathcal{ABCDE abcde 1234}  
Єврейська абетка \aleph \beth \gimel \daleth  
non-italicised characters \mbox{abc}    
змішаний прописний шрифт (поганий) \mbox{if} n \mbox{is even}    
змішаний прописний шрифт (правильний) \mbox{if }n\mbox{ is even}    

Взяття великих виразів в дужки, фігурні та квадратні дужки ред.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
Поганий (\frac{1}{2})  
Кращий \left (\frac{1}{2} \right)  

Ви можете використовувати різні обмежувачі з \left і \right:

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
Дужки \left (\frac{a}{b} \right)  
Квадратні дужки \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad \left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack  
Фігурні дужки \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad \left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace  
Кутові дужки \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle  
Прямі та подвійні прямі дужки \left | \frac{a}{b} \right \vert \left \Vert \frac{c}{d} \right \|  
Підлога та стеля: \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil  
Прямі та зворотні дроби \left / \frac{a}{b} \right \backslash  
Стрілки \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad \left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad \left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow  

Обмежувачі можна змішувати,
за умови що \left і \right правильно паруються

\left [ 0,1 \right)
\left \langle \psi \right |

 
 

Використовуйте \left. і \right. якщо Ви не
хочете щоб обмежувач з'являвся на сторінці:
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X  
Розмір обмежувачів \big(\Big(\bigg(\Bigg(… \Bigg] \bigg] \Big] \big]

 

\big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{ … \Bigg\rangle \bigg\rangle \Big\rangle \big\rangle

 

\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| … \Bigg| \bigg| \Big| \big|  
\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor … \Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil

 

\big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow … \Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow

 

Пробіли та відступи ред.

Зауважте, що TeX робить відступи автоматично, але якщо необхідно, Ви можете робити це вручну.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
подвійний четверний пробіл a \qquad b  
четверний пробіл a \quad b  
текстовий пробіл a\ b  
текстовий пробіл без конветування в PNG a \mbox{ } b  
великий пробіл a\;b  
середній пробіл a\>b [not supported]
маленький пробіл a\,b  
без пробілу ab  
від'ємний відступ a\!b  

Вирівнювання формул із текстом ред.

css що використовується по замовчуванню:

img.tex { vertical-align: middle; }

як правило вирівнює вирази, такі як  , коректно.

Якщо у Вас є потреба вирівняти їх іншим чином, використайте <font style="vertical-align:-100%;"><math>...</math></font> і пограйтесь з аргументом vertical-align поки не отримаєте бажаний результат; але, як виглядатиме результат, залежатиме від типу та установок браузера.

Явне використання PNG ред.

Щоб перемалювати формулу із використанням PNG, додайте \, (маленький відступ) в кінці формули (де вона не малюватиметься). Це працюватиме для користувачів в режимі «HTML if simple», але не для користувачів в режимі «HTML if possible».

Якщо Ви використаєте \,\! будь-де всередині формули, це змусить використати PNG для всіх режимів.

Приклади:

Функціональність Як це виглядає на екрані
a^{c+2}  
a^{c+2} \,  
a^{\,\!c+2}  
a^{b^{c+2}}   (НЕПРАВИЛЬНО з опцією «HTML if possible or else PNG»!)
a^{b^{c+2}} \,   (НЕПРАВИЛЬНО з опцією «HTML if possible or else PNG»!)
a^{b^{c+2}}\approx 5   (оскільки « » перемальовуються коректно, немає необхідності в «\,\!»)
a^{b^{\,\!c+2}}  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!  


Додайте коментар в Вікітекст, якщо ВИ не хочете, щоб нові редактори «корегували» математичний код.

Приклади ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія ред.

Є три способи відображення хімічних формул, як вони фігурують в хімічному рівнянні:

  • {{хем}}
  • <chem>...</chem> (<ce>...</ce> є застарілим синонімом)
  • <math chem>...</math>

Перший, із застосуванням шаблону, має переваги кращої передатності та ширшого контролю форматування, хоча, можливо, більш громіздкий.

Запис <chem>X</chem> є скороченням запису <math chem>\ce{X}</math> (де X ― хімічна формула). Технічно <math chem> ― це математичний тег із увімкненим розширенням mhchem, відповідно до документації MathJax. Коли формула сягає певної складності, пропуски можуть ігноруватися; так, <chem>A + B</chem> може відображуватися як <chem>A+B</chem> із верхнім індексом +, що позначає заряд. В такому разі слід застосовувати запис <chem>A{} + B</chem>. Майте на увазі, що розширення mhchem може працювати з помилками.

Молекулярна та стисла формула ред.

{{хем}} mhchem Еквівалент у HTML
Розмітка Рендериться як
{{хем|H|2|O}}

H
2
O

{{хем|Sb|2|O|3}}

Sb
2
O
3

{{хем|({{хем|NH|4|}})|2|S}}

(NH
4
)

2
S

Розмітка Рендериться як
<chem>H2O</chem>

 

<chem>Sb2O3</chem>

 

<chem>(NH4)2S</chem>

 

Розмітка Рендериться як
H<sub>2</sub>O

H2O

Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Sb2O3

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S

(NH4)2S

Зв'язки ред.

{{хем}} mhchem Еквівалент у HTML
Розмітка Рендериться як
{{хем|C|6|H|5|―CHO}}

C
6
H
5
–CHO

{{хем|A―B&#61;C≡D}}

A–B=C≡D

Розмітка Рендериться як
<chem>C6H5-CHO</chem>

 

<chem>A-B=C#D</chem>

 

Розмітка Рендериться як
C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CHO

C6H5-CHO

N/A

Заряди ред.

{{хем}} mhchem Еквівалент у HTML
Розмітка Рендериться як
{{хем|H|+}}

H+

{{хем|NO|3|-}}

NO
3

{{хем|B|4|O|7|2-}}

B
4
O2−
7

{{хем|[AgCl|2|]|-}}

[AgCl
2
]

Розмітка Рендериться як
<chem>H+</chem>

 

<chem>NO3-</chem>

 

<chem>B4O7^2-</chem>

 

<chem>[AgCl2]-</chem>

 

Розмітка Рендериться як
H<sup>+</sup>

H+

NO<sub>3</sub><sup>−</sup>

NO3

B<sub>4</sub>O<sub>7</sub><sup>2-</sup>

B4O72-

[AgCl<sub>2</sub>]<sup>-</sup>

[AgCl2]-

Інші приклади ред.

{{хем}} mhchem
Розмітка Рендериться як
{{хем|MgSO|4}}&middot;7{{хем|H|2|O}}

MgSO
4
·7H
2
O

{{хем|KCr|({{chem|SO|4}})|2}}&middot;12{{хем|H|2|O}}

KCr(SO
4
)
2
·12H
2
O

{{хем|CaSO|4}}&middot;&frac12;{{хем|H|2|O}} + 1&frac12;{{хем|H|2|O}} → {{хем|CaSO|4}}&middot;2{{хем|H|2|O}}

CaSO
4
·½H
2
O
+ 1½H
2
O
CaSO
4
·2H
2
O

{{хем|25|2}}{{хем|O|2}} + {{хем|C|8|H|18}} → 8{{хем|C|O|2}} + 9{{хем|H|2|O}}

252O
2
+ C
8
H
18
→ 8CO
2
+ 9H
2
O

{{хем|Fe|<sup>II</sup>|Fe|<sup>III</sup>|2|O|4}}

FeIIFeIII
2
O
4

{{хем|227|90|Th|+}}

227
90
Th+

{{хем|Ba|2+}} + {{хем|SO|4|2-}} → {{хем|BaSO|4}}&darr;

Ba2+
+ SO2−
4
BaSO
4

2{{хем|H|+}} + {{хем|CO|3|2-}} → {{хем|H|2|O}} + {{хем|CO|2}}&uarr;

2H+
+ CO2−
3
H
2
O
+ CO
2

Розмітка Рендериться як
<chem>MgSO4.7H2O</chem>

 

<chem>KCr(SO4)2*12H2O</chem>

 

<chem>CaSO4.1/2H2O + 1\!1/2 H2O -> CaSO4.2H2O</chem>

 

<chem>25/2 O2 + C8H18 -> 8 CO2 + 9 H2O</chem>

 

<chem>Fe^{II}Fe^{III}2O4</chem>

 

<chem>^{227}_{90}Th+</chem>

 

<chem>Ba^2+ + SO4^{2-} -> BaSO4(v)</chem>

 

<chem>2H+{} + CO3^{2-} -> H2O{} + CO2\uparrow</chem>

 

Стрілки реакцій: mhchem ред.

Розмітка Рендериться як
<chem>A <-> B</chem>

 

<chem>A ->B</chem>

 

<chem>A<- B</chem>

 

<chem>A <=> B</chem>

 

<chem>A <=>> B</chem>

 

<chem>A <<=> B</chem>

 

<chem>A ->[{}\atop h\nu] B</chem>

 

<chem>A ->[\text{текст над}][\text{текст під}] B</chem>

 

<chem>A ->[{}\atop\ce{+SO4^2-}] B</chem>

 

<chem>A ->[\ce{+HCl}][\ce{-H2O}] B</chem>

 

<chem>A ->[][\ce{-H2O}] B</chem>

 

Див. також ред.

Зовнішні посилання ред.